การจัดการระดับสิทธิ์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิดหน้าระดับสิทธิ์

สร้างระดับสิทธิ์

คัดลอกระดับสิทธิ์

แก้ไขระดับสิทธิ์

ลบระดับสิทธิ์

ระดับสิทธิ์การสืบทอดมาจากไซต์แม่

สิทธิ์เปิดใช้งานคุณสามารถระบุได้ว่าใครสามารถเข้าถึงไซต์ของคุณและพวกเขาสามารถทำอะไรกับเนื้อหาในนั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์เพื่ออนุญาตให้สมาชิกโครงการเมื่อต้องการเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา แต่อนุญาตให้บุคคลภายนอกโครงการเท่านั้น เพื่อดูเนื้อหาโดยไม่เปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์เพื่ออนุญาตให้บุคคลไม่กี่เพื่อควบคุมเค้าโครงไซต์และการจัดการ

สิทธิ์ต่าง ๆ ด้วยการกำหนดระดับสิทธิ์ที่เฉพาะเจาะจงให้บุคคลหรือกลุ่ม ระดับสิทธิ์ต่อไปนี้จะจัดเตรียมไว้ตามค่าเริ่มต้น:

 • ควบคุมทั้งหมดให้แก่ผู้ดูแล access ไปยังไซต์ สมาชิกของกลุ่มเจ้าของบ้านมีระดับสิทธิ์นี้ตามค่าเริ่มต้น ระดับสิทธิ์นี้ไม่สามารถกำหนดเอง หรือถูกลบ

 • ดีไซน์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเค้าโครงและการตั้งค่าบนหน้าที่พวกเขาจะได้รับสิทธิ์ ผู้ใช้ในกลุ่มนี้สามารถสร้างรายการและไลบรารีเอกสาร แก้ไขหน้า และ นำธีม เส้นขอบ สไตล์ชีบนไซต์หรือไซต์คอลเลกชัน

 • สนับสนุนช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งเนื้อหาไปยังพื้นที่ในไซต์ที่พวกเขาจะได้รับสิทธิ์ ผู้ใช้ในกลุ่มนี้สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบรายการในไลบรารีเอกสารและรายการที่มีอยู่ สมาชิกของกลุ่มสมาชิก Home จะมอบหมายระดับสิทธิ์นี้ตามค่าเริ่มต้น

  หมายเหตุ: ผู้ใช้ที่ มีสิทธิ์สนับสนุนระดับในMicrosoft Office SharePoint Server 2007 สามารถแก้ไขข้อมูลในรายการ ซึ่งไม่อนุญาตให้มีได้ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ SharePoint Portal Server นี่คือความแตกต่างที่สำคัญสำหรับกลุ่มที่อัปเกรดเป็นOffice SharePoint Server 2007

 • อ่านทำให้ผู้ใช้และกลุ่มเพื่อค้นหา ดู และเรียกดูเนื้อหาบนไซต์ ผู้ใช้และกลุ่มกับระดับสิทธิ์นี้ยังสามารถเปิดรายการปัจจุบันและเอกสาร ระดับสิทธิ์นี้ถูกกำหนดให้กับกลุ่มผู้เยี่ยมชมหน้าแรกตามค่าเริ่มต้น

 • ถูกจำกัด อ่านถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายการ ไลบรารีเอกสาร รายการ หรือ เอกสาร จรเข้าไปยังไซต์ทั้งหมด เวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสารและข้อมูลสิทธิ์ของผู้ใช้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับบุคคลและกลุ่มกับระดับสิทธิ์นี้

 • อนุมัติช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไข และอนุมัติหน้า เลือกรายการ และเอกสาร

 • จัดการลำดับชั้นช่วยให้ผู้ใช้สร้างไซต์ และแก้ไขหน้า เลือกรายการ และเอกสาร

การจัดการสิทธิ์ของไซต์แม่มีผลต่อได้ทั้งไซต์แม่ แต่ไซต์ย่อยทั้งหมดที่สืบทอดมาจากไซต์แม่ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างระมัดระวังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับระดับสิทธิ์ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์บนไซต์ย่อยที่สืบทอดสิทธิ์ และคุณไม่ต้องการเปลี่ยนสิทธิ์สำหรับไซต์แม่ คุณสามารถหยุดไซต์ย่อยที่สืบทอดสิทธิ์ และสร้างสิทธิ์เฉพาะบนไซต์ย่อยแล้ว

เนื่องจากระดับสิทธิ์จะถูกจัดการที่ระดับไซต์ คุณสามารถทำงานต่อไปนี้ บนเว็บไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชัน หรือไซต์ย่อยใด ๆ ที่มีสิทธิ์เฉพาะ

เปิดหน้าระดับสิทธิ์

เปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำกับระดับสิทธิ์เริ่มต้นที่หน้าระดับสิทธิ์

 1. บนพอร์ทัลโฮมเพจ คลิกเมนูการกระทำในไซต์ ชี้ไปที่การตั้งค่าไซต์ แล้ว คลิ กบุคคลและกลุ่ม

 2. บนหน้าบุคคลและกลุ่ม ในเปิดใช้ด่วน คลิกสิทธิ์สำหรับไซต์

 3. บนเมนู การตั้งค่า ให้คลิก ระดับสิทธิ์

  หมายเหตุ: เมนูการตั้งค่า จะไม่พร้อมใช้งานบนหน้าสิทธิ์ถ้าไซต์ของคุณสืบทอดสิทธิ์จากไซต์แม่ ถ้าไม่พร้อมใช้งานเมนูการตั้งค่า เลือกจัดการสิทธิ์ของแม่ จากเมนูแอคชัน

ด้านบนของหน้า

สร้างระดับสิทธิ์

 1. บนเพจระดับสิทธิ์ ให้คลิก เพิ่มระดับสิทธิ์

 2. บนเพจ 'เพิ่มระดับสิทธิ์' ในส่วน ชื่อและคำอธิบาย ให้พิมพ์ชื่อและคำอธิบาย (จะใส่หรือไม่ก็ได้)

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับสิทธิ์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับระดับสิทธิ์นี้ แล้ว คลิ กสร้าง

ด้านบนของหน้า

คัดลอกระดับสิทธิ์

 1. บนหน้าระดับสิทธิ์ คลิกชื่อของระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการคัดลอก

 2. เลื่อนไปยังตำแหน่งล่างสุดของเพจ 'แก้ไขระดับสิทธิ์' แล้วคลิก คัดลอกระดับสิทธิ์

 3. ในส่วนชื่อระดับสิทธิ์และคำอธิบาย พิมพ์ชื่อและเลือกคำอธิบายสำหรับระดับสิทธิ์ใหม่

 4. คลิก สร้าง

  ระดับสิทธิ์ใหม่จะปรากฏบนเพจระดับสิทธิ์

ด้านบนของหน้า

แก้ไขระดับสิทธิ์

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงระดับสิทธิ์แบบกำหนดเองใด ๆ หรือตามค่าเริ่มต้นใด ๆ ระดับสิทธิ์ที่ไม่ใช่ควบคุมทั้งหมดหรือการอ่านแบบจำกัด

 1. บนหน้าระดับสิทธิ์ คลิกชื่อของระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการแก้ไข

  บนเพจ 'แก้ไขระดับสิทธิ์' คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้คือ

  • เปลี่ยนแปลงคำอธิบายของระดับสิทธิ์

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับสิทธิ์ที่คุณต้องการให้สัมพันธ์กับระดับสิทธิ์นี้ และยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับสิทธิ์ที่คุณไม่ต้องสัมพันธ์กับระดับสิทธิ์นี้

 2. หลังจากที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้ว ให้คลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

ลบระดับสิทธิ์

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการลบระดับสิทธิ์แบบกำหนดเองหรือใด ๆ ของระดับสิทธิ์เริ่มต้นไม่ใช่ควบคุมทั้งหมดหรือการอ่านแบบจำกัด ไม่สามารถลบระดับสองเหล่านี้

 1. บนเพจ 'ระดับสิทธิ์' ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับระดับสิทธิ์ที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบระดับสิทธิ์ที่เลือก

 2. คลิก ตกลง เพื่อยืนยัน

ด้านบนของหน้า

ระดับสิทธิ์การสืบทอดมาจากไซต์แม่

ถ้าไซต์ของคุณมีสิทธิ์ที่ไม่ซ้ำกัน คุณสามารถสืบทอดระดับสิทธิ์จากไซต์แม่เมื่อใดก็

สิ่งสำคัญ: ระดับสิทธิ์ที่สืบทอดจาก permanantly ไซต์แม่แบบละทิ้งระดับสิทธิ์แบบกำหนดเองทั้งหมดที่คุณอาจสร้างขึ้นสำหรับไซต์นี้

 1. บนเพจ 'ระดับสิทธิ์' ให้คลิก สืบทอดระดับสิทธิ์จากเว็บไซต์แม่

 2. คลิก ตกลง เพื่อยืนยัน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×