การจัดการฟีเจอร์ส่วนบุคคลและฟีเจอร์ทางสังคม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online สามารถตั้งค่าและจัดการการตั้งค่าสำหรับฟีเจอร์ส่วนบุคคลและฟีเจอร์ทางสังคมผ่านทางศูนย์การจัดการ SharePoint Office 365 ได้ คุณต้องมีสิทธิ์ใช้ศูนย์การจัดการ SharePoint จึงจะสามารถทำงานในบทความนี้ได้

ฟีเจอร์ส่วนบุคคลใน SharePoint Online ช่วยให้ผู้ใช้สร้างโปรไฟล์ส่วนตัวที่จะนำเสนอความชำนาญ บทบาท และสิ่งที่สนใจ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขารู้จักกันและกันมากขึ้น ฟีเจอร์ทางสังคมสนับสนุนการทำงานร่วมกันด้วยการช่วยให้ผู้ใช้ในองค์กรของคุณค้นพบกันและกันและแชร์กิจกรรมต่างๆ และช่วยให้พวกเขาค้นหาและแชร์เนื้อหากันได้

ตามค่าเริ่มต้น ฟีเจอร์ส่วนบุคคลและฟีเจอร์ทางสังคมจะถูกเปิดใช้งานใน SharePoint Online แต่คุณสามารถปิดใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้ได้ถ้าองค์กรของคุณกำหนดไว้ โดยการเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับบุคคลและกลุ่มที่ระบุในองค์กรของคุณ

หมายเหตุ:  องค์กรของคุณอาจปรับแต่งหรือจำกัดฟีเจอร์บางอย่างที่อธิบายไว้ในบทความนี้

การเพิ่มหรือเอาสิทธิ์การแท็กส่วนบุคคลและสิทธิ์การแท็กทางสังคมออกสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่ม

ในฐานะผู้ดูแลระบบ SharePoint Online คุณสามารถควบคุมได้ว่า ผู้ใดสามารถสร้าง ไซต์ของฉัน และใช้ฟีเจอร์ส่วนบุคคลและฟีเจอร์ทางสังคมได้ ด้วยการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ในองค์กรส่วนหนึ่งสามารถสร้าง ไซต์ของฉัน ได้ คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์ที่อนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว การเข้าถึงฟีเจอร์เหล่านี้จะได้รับการอนุญาตตามค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: บุคคลในองค์กรของคุณสามารถสร้างไซต์ของฉัน ด้วยการเลือกเกี่ยวกับตัวฉัน ไซต์OneDrive หรือดึงข้อมูลข่าวสารในส่วนหัวเป็นครั้งแรก

ผู้ดูแลระบบสามารถมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้หรือกลุ่มเพื่ออนุญาตให้พวกเขาทำสิ่งต่อไปนี้

 • สร้าง ไซต์ส่วนบุคคล ที่มีหน้า เกี่ยวกับตัวฉัน ที่เป็นส่วนตัวและหน้า เกี่ยวกับ <ชื่อผู้ใช้> ที่เป็นสาธารณะ

 • ติดตามกิจกรรมตัวดึงข้อมูลข่าวประชาชนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และอัปเดตโปรไฟล์แบบส่วนบุคคล

 • ใช้แท็กและบันทึกย่อเพื่อช่วยจัดการข้อมูล

คุณยังสามารถเพิ่มหรือเอาสิทธิ์ของผู้ใช้หรือกลุ่มออกได้ ตัวอย่างเช่น ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องแล้วทั้งหมดจะสามารถสร้าง ไซต์ของฉัน ตลอดจนใช้ฟีเจอร์ส่วนบุคคลและฟีเจอร์ทางสังคมได้ องค์กรที่มีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นอาจต้องการให้สิทธิ์การสร้างไซต์ถูกกำหนดให้เฉพาะบางผู้ใช้หรือบางกลุ่มเท่านั้น และเอาผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องแล้วทั้งหมดออกจากรายการ

เมื่อต้องการตั้งค่าสิทธิ์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้หรือกลุ่มสามารถใช้ฟีเจอร์ส่วนบุคคลหรือฟีเจอร์ทางสังคมได้ ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ศูนย์การจัดการ SharePoint

 3. เลือกโปรไฟล์ผู้ใช้

 4. ภายใต้บุคคล เลือกจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มผู้ใช้หรือกลุ่มลงในรายการของบุคคลที่มีสิทธิ์การใช้ฟีเจอร์ส่วนบุคคล และทางสังคม ในกล่องแรก พิมพ์ หรือเลือกผู้ใช้หรือกลุ่ม ทางแล้ว เลือกเพิ่ม รายการของคุณจากนั้นในกล่องสอง

  • เมื่อต้องการเอาผู้ใช้หรือกลุ่มออกจากรายการของบุคคลที่มีสิทธิ์การใช้ฟีเจอร์ส่วนบุคคล และทางสังคม ในกล่องสอง เลือกรายการ นั้นแล้ว เลือกเอาออก

   หมายเหตุ: ถ้าผู้ใช้ที่อยู่ใน กลุ่มที่ มีสิทธิ์ในการสร้างไซต์ของฉันและผู้ใช้สร้างหนึ่ง เมื่อสิทธิ์ของผู้ใช้จะถูกเอาออก ไซต์ของฉันของผู้ใช้จะยังคงอยู่ และคุณหรือผู้ดูแลอื่นจะต้องการลบออก

  • เมื่อต้องการจำกัดสิทธิ์ในการระบุบุคคลภายในกลุ่ม ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการให้เลือกบุคคลที่ต้องมีสิทธิ์ในการสร้างไซต์ส่วนบุคคล เอาค่าเริ่มต้น 'ทุกคนยกเว้นกลุ่มผู้ใช้ภายนอก' จากกล่องสอง เพิ่มกลุ่มที่ประกอบด้วยการอนุญาตให้ผู้ใช้ กล่องที่สอง และเอาออกแล้วบุคคลที่ควรมีสิทธิ์เหล่านี้จากกล่องที่สอง ออก
   ถ้าผู้ใช้อยู่ในกลุ่มที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้สร้างไซต์ของฉันจะสร้างหนึ่ง เมื่อที่สิทธิ์จะถูกเอาออก ไซต์ของฉันของพวกเขาจะยังคงอยู่ และผู้ดูแลระบบจะต้องลบ

 1. ในกล่อง สิทธิ์สำหรับ ให้เลือกฟีเจอร์ที่คุณต้องการให้ผู้ใช้หรือกลุ่มสามารถใช้ได้ ได้แก่

  • สร้างไซต์ส่วนบุคคล เลือกตัวเลือกนี้ช่วยให้ผู้ใช้หรือกลุ่มเพื่อสร้างไซต์ส่วนบุคคล (หรือที่เรียกว่าไซต์ของฉัน) ด้วยการเลือกเกี่ยวกับฉันในส่วนหัวเป็นครั้งแรก และยังช่วยให้พวกเขาบุคคลที่ติดตามและแก้ไขโพรไฟล์ส่วนบุคคล (โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าสำหรับบุคคลที่ติดตามและแก้ไข Profil e)

  • ติดตามบุคคลและแก้ไขโปรไฟล์ เลือกตัวเลือกนี้ช่วยให้ผู้ใช้หรือกลุ่มการติดตามบุคคล และแก้ไขโปรไฟล์ของพวกเขาเอง ถ้ามีเลือกตัวเลือกสร้างไซต์ส่วนบุคคล ความสามารถในการติดตามบุคคล และแก้ไขโปรไฟล์จะอนุญาตให้แม้ว่าจะยกเลิกเลือกตัวเลือกนี้

  • ใช้แท็กและบันทึกย่อ การเลือกตัวเลือกนี้จะทำให้ผู้ใช้หรือกลุ่มสามารถใช้ แท็กและบันทึกย่อ บนเอกสารของพวกเขาได้

   หมายเหตุ: ถ้าผู้ใช้ที่อยู่ใน กลุ่มที่ มีสิทธิ์ในการสร้างไซต์ของฉันและผู้ใช้สร้างหนึ่ง เมื่อสิทธิ์ของผู้ใช้จะถูกเอาออก ไซต์ของฉันของผู้ใช้จะยังคงอยู่ และคุณหรือผู้ดูแลอื่นจะต้องการลบออก

 1. เลือก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ลบแท็กและบันทึกย่อ

ในฐานะผู้ดูแลระบบ SharePoint Online คุณสามารถจัดการแท็กทางสังคมและบันทึกย่อได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลบแท็กทั้งหมดของพนักงานที่ไม่ได้ทำงานกับบริษัทอีกต่อไป หรือเอาแท็กที่ล้าสมัยหรือมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมออกได้

หมายเหตุ: เอาแท็กทางสังคมไม่เอาเงื่อนไขจากเก็บคำ ใช้ตัวจัดการที่เก็บคำเพื่อเพิ่ม หรือเอาคำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดการที่เก็บคำ ดูสร้าง และจัดการคำในชุดคำ

เมื่อต้องการลบแท็กหรือบันทึกย่อทั้งหมดของผู้ใช้หรือ URL ที่เฉพาะเจาะจงออก ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ศูนย์การจัดการ SharePoint

 3. เลือกโปรไฟล์ผู้ใช้

 4. ภายใต้การตั้งค่าไซต์ของฉัน เลือกจัดการแท็กทางสังคมและบันทึกย่อ

 5. เลือกชนิดของรายการทางสังคมที่คุณต้องการลบออกจากรายการ ชนิด

 6. ไม่ว่าจะพิมพ์ชื่อผู้ใช้ในกล่องผู้ใช้ เมื่อต้องการลบแท็ก หรือบันทึกย่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ หรือส่วนชนิดแรกของ URL ในกล่องURL ของ การลบแท็กทั้งหมด หรือบันทึกย่อใน URL ทั้งหมด จากนั้นค้นหา

 7. เลือกรายการทางสังคมที่คุณต้อง การลบแล้ว เลือกลบ

เมื่อต้องการลบแท็กหรือบันทึกย่อทั้งหมดในช่วงวันที่ที่เฉพาะเจาะจง ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ผู้ดูแลระบบ > SharePoint >โปรไฟล์ผู้ใช้

 2. เลือกโปรไฟล์ผู้ใช้

 3. ภายใต้การตั้งค่าไซต์ของฉัน เลือกจัดการแท็กทางสังคมและบันทึกย่อ

 4. เลือกชนิดของรายการทางสังคมที่คุณต้องการลบออกจากรายการ ชนิด

 5. ไม่ว่าจะพิมพ์ชื่อผู้ใช้ในกล่องผู้ใช้ เมื่อต้องการลบแท็ก หรือบันทึกย่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ หรือส่วนชนิดแรกของ URL ในกล่องURL ของ การลบแท็กทั้งหมด หรือบันทึกย่อใน URL ทั้งหมด จากนั้นค้นหา

 6. ใส่วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดในกล่องช่วงวัน และเลือกแล้วค้นหา

 7. เลือกรายการทางสังคมที่คุณต้อง การลบแล้ว เลือกลบ

เมื่อต้องการลบแท็กหรือบันทึกย่อที่เฉพาะเจาะจง ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ผู้ดูแลระบบ > SharePoint >โปรไฟล์ผู้ใช้

 2. ภายใต้การตั้งค่าไซต์ของฉัน เลือกจัดการแท็กทางสังคมและบันทึกย่อ

 3. เลือกชนิดของรายการทางสังคมที่คุณต้องการลบออกจากรายการ ชนิด

 4. พิมพ์ชื่อผู้ใช้ในกล่องUser หรือพิมพ์ส่วนแรกของ URL คุณต้อง การลบบันทึกย่อทั้งหมดหรือแท็กในกล่องURL เริ่มต้นด้วย แล้ว เลือกค้นหา

 5. พิมพ์สตริงข้อความที่คุณต้องการค้นหาในกล่องแท็ก/บันทึกย่อที่ประกอบด้วย จากนั้นค้นหา

 6. เลือกรายการทางสังคมที่คุณต้อง การลบแล้ว เลือกลบ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×