การจัดการฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองของ Excel Services

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าสถานการณ์สมมติของการปรับใช้ของคุณมีสมุดงานที่มีฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง (UDF) เพื่อขยายความสามารถของ Excel Calculation Services คุณจำเป็นต้องกำหนดค่า Excel Services เพื่อสนับสนุน UDF เมื่อต้องการกำหนดค่าการสนับสนุน UDF คุณต้องเปิดใช้งาน UDF บนตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้ที่มีสมุดงานที่ต้องเข้าถึง UDF นอกจากนี้ คุณต้องลงทะเบียนแอสเซมบลี UDF ในรายการแอสเซมบลีฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองของ Excel Services

เมื่อต้องการจัดการแอสเซมบลีฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองของ Excel Services ให้เปิดเพจฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองของ Excel Services แล้วดำเนินการดังนี้

 1. เปิดเพจการดูแลสำหรับ Shared Services Provider (SSP)

  เมื่อต้องการเปิดเพจการดูแลของ SSP ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแถบนำทางด้านบนสุด ให้คลิก การจัดการโปรแกรมประยุกต์

  2. บนเพจ 'การจัดการโปรแกรมประยุกต์' ในส่วน บริการที่ใช้ร่วมกันของ Office SharePoint Server ให้คลิก สร้างหรือกำหนดค่าบริการที่ใช้ร่วมกันของฟาร์มนี้

  3. บนเพจจัดการบริการที่ใช้ร่วมกันของฟาร์มนี้ ให้คลิก SSP ที่คุณต้องการเปิดเพจการดูแล

 2. บนเพจหน้าแรก 'การดูแลบริการที่ใช้ร่วมกัน' ในส่วน การตั้งค่า Excel Services ให้คลิก แอสเซมบลีที่มีฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มส่วนประกอบในฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

แก้ไขสเซที่ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

ลบส่วนประกอบในฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

เพิ่มแอสเซมบลีที่มีฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

 1. บนเพจ 'ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองของ Excel Services' ให้คลิก เพิ่มแอสเซมบลีที่มีฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

  บนเพจ 'แอสเซมบลีที่มีฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง' ในส่วน รายละเอียดแอสเซมบลี ให้พิมพ์ชื่อแอสเซมบลีในกล่อง แอสเซมบลี

  ภายใต้ ตำแหน่งที่ตั้งแอสเซมบลี ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • แคชแอสเซมบลีส่วนกลาง เลือกตัวเลือกนี้เพื่อระบุแคชแอสเซมบลีส่วนกลางเป็นตำแหน่งที่ตั้งแอสเซมบลี

  • เส้นทางแฟ้ม เลือกตัวเลือกนี้เพื่อระบุว่าแอสเซมบลีอยู่ในแฟ้มภายในเครื่อง

   ภายใต้ เปิดใช้งานแอสเซมบลี ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานแอสเซมบลี เพื่อให้ Excel Calculation Services สามารถเรียกแอสเซมบลีได้ คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปิดใช้งานแอสเซมบลีโดยไม่ต้องเอาแอสเซมบลีฟังก์ชันออกจากรายการ

   ในกล่อง คำอธิบาย คุณสามารถเลือกที่จะพิมพ์คำอธิบายสำหรับวัตถุประสงค์ของแอสเซมบลีฟังก์ชันได้

 2. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แก้ไขแอสเซมบลีที่มีฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

 • บนเพจ 'ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองของ Excel Services' ให้ชี้ไปที่แอสเซมบลีที่มีฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองที่คุณต้องการแก้ไข คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิก แก้ไข

ด้านบนของหน้า

ลบแอสเซมบลีที่มีฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง

 1. บนเพจ 'ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองของ Excel Services' ให้ชี้ไปที่แอสเซมบลีที่มีฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองที่คุณต้องการลบ คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิก ลบ

 2. คลิก ตกลง ในกล่องข้อความที่ถามว่าคุณต้องการดำเนินการลบต่อไปหรือไม่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×