การจัดการพจนานุกรมการค้นหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เรียนรู้วิธีการจัดการพจนานุกรมการค้นหา คุณสามารถใช้พจนานุกรมการค้นหาเพื่อรวมหรือไม่รวมชื่อบริษัทเพื่อให้แยกออกจากเนื้อหาของเอกสารที่มีการทำดัชนีของคุณ หรือคุณสามารถรวมหรือแยกคำสำหรับการแก้ไขการสะกดของคิวรี

ในบทความนี้

จัดการการแยกข้อมูลชื่อบริษัท

สำหรับการแยกข้อมูลชื่อบริษัทเพื่อทำงาน นั่นคือ สำหรับชื่อบริษัทที่จะถูกดึงมาจากเนื้อหาของคุณ และจะถูกแมปไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการบริษัท คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

 • คุณสมบัติที่มีการจัดการการตั้งค่าการแยกข้อมูลชื่อบริษัท ถูกเปิดใช้งานในคุณสมบัติที่มีการจัดการที่คุณต้องการแยกชื่อบริษัทจาก ตั้งค่านี้จะพร้อมใช้งานสำหรับคุณสมบัติที่มีการจัดการชื่อเรื่องเนื้อหาและบันทึกย่อ ดูจัดการ schema การค้นหาใน SharePoint Onlineเพิ่มเติม

 • ชื่อของบริษัทที่คุณต้องการแยกอยู่ ในพจนานุกรมชื่อบริษัทกรณี หรือ ในรายการส่วนที่รวมบริษัท

เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้คุณสมบัติที่มีการจัดการบริษัท แล้วเมื่อต้องการสร้างตัวคัดสรรโดยยึดตามชื่อบริษัทที่แยกออกมาในการปรับปรุง WebPartบนหน้าผลลัพธ์การค้นหา

ด้านบนของหน้า

รวมชื่อบริษัท

 1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การจัดการ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบการค้นหา

 2. เลือกผู้ดูแลระบบ > SharePoint ตอนนี้คุณอยู่ในศูนย์การจัดการ SharePoint

 3. เลือก การค้นหา

 4. เลือกจัดการพจนานุกรมการค้นหา ตอนนี้คุณอยู่ในเก็บคำ

 5. บนด้านตั้งค่าไซต์: เครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ หน้า คลิกลูกศรเพื่อขยายเมนูs Dictionarie ค้นหา

 6. คลิกรวมบริษัท,คลิกลูกศรแล้ว คลิ กสร้างชุดคำ

 7. พิมพ์ชื่อบริษัทที่คุณต้องการรวมในกล่องที่ปรากฏขึ้น

 8. คลิกที่ใดก็ได้บนหน้าเพื่อเพิ่มคำลงในรายการส่วนที่รวมบริษัท

ด้านบนของหน้า

ไม่รวมชื่อบริษัท

 1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การจัดการ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบการค้นหา

 2. เลือกผู้ดูแลระบบ > SharePoint ตอนนี้คุณอยู่ในศูนย์การจัดการ SharePoint

 3. เลือก การค้นหา

 4. เลือกจัดการพจนานุกรมการค้นหา ตอนนี้คุณอยู่ในเก็บคำ

 5. บนหน้าที่เก็บคำ Taxonomy คลิกลูกศรเพื่อขยายเมนูค้นหาพจนานุกรม

 6. คลิกยกเว้นบริษัท คลิกลูกศร นั้นแล้ว คลิกสร้างชุดคำ

 7. พิมพ์ชื่อบริษัทที่คุณไม่ต้องการรวมในกล่องที่ปรากฏขึ้น

 8. คลิกที่ใดก็ได้บนหน้าเพื่อเพิ่มคำลงในรายการยกเว้นของบริษัท

ด้านบนของหน้า

จัดการการแก้ไขการสะกดของคิวรี

ถ้าคุณหรือผู้ใช้อื่นใส่คำในคิวรีการค้นหาที่สะกดผิด หน้าผลลัพธ์การค้นหาจะช่วยคุณด้วยการแสดงการแก้ไขการสะกดของคิวรี สิ่งเหล่านี้เป็นคำสำคัญในเอกสารที่มีการทำดัชนีของคุณ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในรูปแบบ "หรือคุณหมายถึง"

ตัวอย่าง ถ้าคุณใส่คิวรีที่ประกอบด้วยคำว่า "ampitheater" แก้ไขการสะกดของคิวรีจะแสดง "amphitheater" ถ้าคำนี้จะพร้อมใช้งานในหลายตำแหน่งในเอกสารของคุณมีการทำดัชนี คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขเช่นเพียงดังที่แสดงรายการส่วนที่รวมการสะกดคิวรี หรือ ลงในรายการยกเว้นการสะกดคิวรี จะมีผลกระทบต่อวิธีที่คุณต้องการแก้ไขการสะกดคิวรีจะถูกนำไปใช้ หรือไม่ จะใช้ได้ถึง 10 นาทีสำหรับการเปลี่ยนแปลงการรวมการสะกดคิวรี หรือรายการยกเว้นการสะกดคิวรี ที่มีผล

ด้านบนของหน้า

รวมคำในการแก้ไขการสะกดของคิวรี

 1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การจัดการ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบการค้นหา

 2. เลือกผู้ดูแลระบบ > SharePoint ตอนนี้คุณอยู่ในศูนย์การจัดการ SharePoint

 3. เลือก การค้นหา

 4. เลือกจัดการพจนานุกรมการค้นหา ตอนนี้คุณอยู่ในเก็บคำ

 5. บนด้านตั้งค่าไซต์: เครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ หน้า คลิกลูกศรเพื่อขยายเมนูพจนานุกรมการค้นหา

 6. คลิกรวมการสะกดคิวรี คลิกลูกศร นั้นแล้ว คลิกสร้างชุดคำ

 7. พิมพ์การสะกดคิวรีที่คุณต้องการรวมในกล่องที่ปรากฏขึ้น

 8. คลิกที่ใดก็ได้บนหน้าเพื่อเพิ่มคำเพื่อรวมการสะกดคิวรี

ด้านบนของหน้า

แยกคำจากการแก้ไขการสะกดของคิวรี

 1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การจัดการ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบการค้นหา

 2. เลือกผู้ดูแลระบบ > SharePoint ตอนนี้คุณอยู่ในศูนย์การจัดการ SharePoint

 3. เลือก การค้นหา

 4. เลือกจัดการพจนานุกรมการค้นหา ตอนนี้คุณอยู่ในเก็บคำ

 5. บนด้านตั้งค่าไซต์: เครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ หน้า คลิกลูกศรเพื่อขยายเมนู s Dictionarie ค้นหา

 6. คลิกยกเว้นการสะกดคิวรี คลิกลูกศร นั้นแล้ว คลิกสร้างชุดคำ

 7. พิมพ์การสะกดคิวรีที่คุณไม่ต้องการให้รวมในกล่องที่ปรากฏขึ้น

 8. คลิกที่ใดก็ได้บนหน้าเพื่อเพิ่มคำลงในรายการยกเว้นการสะกดคิวรี

ด้านบนของหน้า

แก้ไขการแก้ไขการสะกดของคิวรีหรือชื่อบริษัท

 1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การจัดการ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบการค้นหา

 2. เลือกผู้ดูแลระบบ > SharePoint ตอนนี้คุณอยู่ในศูนย์การจัดการ SharePoint

 3. เลือก การค้นหา

 4. เลือกจัดการพจนานุกรมการค้นหา ตอนนี้คุณอยู่ในเก็บคำ

 5. บนด้านตั้งค่าไซต์: เครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ หน้า คลิกลูกศรเพื่อขยายเมนู s Dictionarie ค้นหา

 6. ขึ้นอยู่กับพจนานุกรมที่คำนั้นใน คลิกยกเว้นบริษัทส่วนที่รวมบริษัทยกเว้นการสะกดคิวรี หรือรวมการสะกดคิวรี

 7. ดับเบิลคลิกที่คำที่คุณต้องการแก้ไข

 8. พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับคำ

 9. คลิกที่ใดก็ได้บนหน้าเพื่อบันทึกคำที่แก้ไขแล้ว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×