การจัดการผู้เข้าร่วมการประชุมในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมใน Windows SharePoint Services 3.0 ติดตามผู้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเข้าร่วมการประชุมหรือไม่ก็ตาม และบันทึกย่อใดๆ ที่ผู้ได้รับเชิญต้องการถ่ายทอดเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุม (เช่นการแจ้งเตือนผู้จัดการประชุมว่าจะไปสาย) ในระหว่างการประชุมหรือภายหลังการประชุม รายชื่อสามารถปรับปรุงเพื่อแสดงข้อมูลว่าใครเข้าร่วมการประชุมบ้างในความเป็นจริง

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการประชุมถูกกำหนดให้เป็นสมาชิกในกลุ่มสำหรับไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีสิทธิ์ดูและสนับสนุนไซต์ เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมการประชุมอื่น คุณต้องเป็นเจ้าของไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมหรือผู้จัดการประชุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้สอบถามผู้ที่ตั้งค่าไซต์

ในบทความนี้

วิธีสร้างรายการผู้เข้าร่วมประชุม

เพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมกับ Windows SharePoint Services 3.0

แก้ไขผู้เข้าร่วมการประชุม

ลบผู้เข้าร่วมประชุม

วิธีการสร้างรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

วิธีการสร้างรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณตั้งค่าไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

โปรแกรมประยุกต์ปฏิทินและอีเมลบางโปรแกรมที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services จะปรับปรุงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมโดยอัตโนมัติหลังจากคุณส่งการเรียกประชุม ชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมจะมาจากชื่อที่ถูกแสดงรายการอยู่ในบรรทัด ถึง ของคำร้องขอการประชุม

ถ้าผู้เข้าร่วมการประชุมถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมประยุกต์ปฏิทินและอีเมล ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับสิทธิ์ในระดับ 'สนับสนุน' ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถดูเพจต่างๆ และแก้ไขข้อมูลในรายการและเอกสาร ระดับสิทธิ์และการกระทำที่ผู้ใช้สามารถกระทำได้จะสืบทอดมาจากไซต์แม่ แต่คุณสามารถนำสิทธิ์ที่เฉพาะไปใช้ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณต้องปรับเปลี่ยนสิทธิ์ผู้ใช้ขั้นสูงในการตั้งค่าสำหรับไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระดับสิทธิ์ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ คุณจะได้รับข้อความที่แจ้งว่าคุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมให้เป็นผู้ใช้ในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมได้ที่ใด

คุณจะทราบว่าผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติหรือไม่ เนื่องจากชื่อจะปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมในโปรแกรมประยุกต์ปฏิทินและอีเมลที่เข้ากันได้กับ Windows SharePoint Services ให้ดูวิธีใช้ในโปรแกรมนั้น

ถ้าคุณตั้งค่าผู้เข้าร่วมการประชุมจากโปรแกรมประยุกต์ปฏิทินหรืออีเมลของคุณ แล้วแก้ไขผู้เข้าร่วมการประชุมในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมภายหลัง คุณอาจจำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์อีเมลหรือปฏิทินของคุณ

ถ้าคุณตั้งค่าไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมโดยใช้ Windows SharePoint Services 3.0 หรือถ้าโปรแกรมประยุกต์อีเมลหรือปฏิทินของคุณไม่ได้เพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมโดยอัตโนมัติ คุณต้องปรับปรุงผู้เข้าร่วมการประชุมโดยใช้ Windows SharePoint Services 3.0

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถมีรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมได้เพียงชุดเดียวในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม ถ้าคุณเพิ่ม Attendees Web Part อีกชุดหนึ่งลงในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม อีกมุมมองหนึ่งของรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมดั้งเดิมจะถูกแสดง ไม่ใช่รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมใหม่

 • เมื่อคุณตั้งค่าไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม โดยใช้ Windows SharePoint Services 3.0 คุณและผู้เข้าร่วมการประชุมคนอื่นๆ ที่มีสิทธิ์เข้าถึงไซต์แม่อยู่แล้ว จะมีสิทธิ์เข้าถึงไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สิ่งนี้ใช้การได้ คุณต้องป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง (เช่น someone@example.com) หรือชื่อผู้ใช้ (โดเมน\ชื่อ) ในรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงไซต์แม่ต้องได้รับสิทธิ์ที่ไซต์แม่จากผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของไซต์ก่อน

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมโดยใช้ Windows SharePoint Services 3.0

 1. ที่ด้านล่างของรายการ ผู้เข้าร่วมประชุม ให้คลิก จัดการผู้เข้าร่วมประชุม

 2. บนแถบเครื่องมือ คลิกใหม่ เมนู สร้าง

 3. พิมพ์ชื่อบุคคลและข้อมูลอื่นใดๆ ที่คุณต้องการ เช่น ผู้เข้าร่วมการประชุมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้หรือเป็นข้อมูลที่จำเป็น

  คุณสามารถคลิก เรียกดู เพื่อช่วยค้นหาชื่อในไดเรกทอรี

 4. คลิก ตกลง

 5. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมของคุณ ให้คลิกชื่อของไซต์ในการนำทางด้านบน

  หมายเหตุ: 

  • คุณและผู้เข้าร่วมการประชุมคนอื่นๆ จะได้รับสิทธิ์ในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมโดยอัตโนมัติหลังจากถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสิทธิ์ที่ใช้เมื่อสร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

  • ผู้จัดการประชุมหรือเจ้าของไซต์เท่านั้นที่สามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมคนอื่นๆ ได้

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขผู้เข้าร่วมการประชุม

 1. ภายใต้รายการผู้เข้าร่วมประชุม คลิกการแก้ไข ปุ่ม รูปปุ่ม ถัดจากผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 3. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม ให้คลิกชื่อไซต์ในแถบนำทาง

หมายเหตุ: ผู้จัดการประชุม เจ้าของไซต์ หรือผู้เข้าร่วมการประชุมเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงการตอบกลับหรือข้อมูลอื่นๆ ได้

ด้านบนของหน้า

การลบผู้เข้าร่วมการประชุม

 1. ที่ด้านล่างของรายการ ผู้เข้าร่วมการประชุม ให้คลิก จัดการผู้เข้าร่วมการประชุม

 2. ชี้ไปที่ชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงลูกศรลง

 3. คลิกลูกศรลง แล้วคลิก ลบรายการ

 4. เมื่อถูกรับพร้อมท์ว่าจะส่งรายการไปยัง ถังรีไซเคิล หรือไม่ ให้คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • ผู้จัดการประชุมหรือเจ้าของไซต์เท่านั้นที่สามารถลบผู้เข้าร่วมการประชุมคนอื่นๆ ได้

  • คุณไม่สามารถลบรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมจากไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมได้ แต่คุณสามารถซ่อนรายชื่อเพื่อไม่ให้รายชื่อถูกแสดงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดรายการเอง ให้ดูวิธีใช้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×