การจัดการผู้เข้าร่วมการประชุมในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่ทำงานการประชุมจะติดตามผู้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ และบันทึกย่อใดๆ ที่ผู้ได้รับเชิญนั้นต้องการแจ้งเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม (เช่นการแจ้งเตือนผู้จัดการประชุมว่าจะไปสาย) ในระหว่างการประชุมหรือภายหลังการประชุม สามารถปรับปรุงรายชื่อเพื่อแสดงข้อมูลว่าใครได้เข้าร่วมประชุมจริง

หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมประชุมถูกกำหนดให้เป็นสมาชิกในกลุ่มสำหรับไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์ดูและสนับสนุนไซต์ได้ เว้นแต่ว่าเจ้าของไซต์ของคุณได้กำหนดระดับสิทธิ์บนไซต์เอง เมื่อต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ คุณต้องเป็นเจ้าของไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมหรือผู้จัดการประชุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้สอบถามผู้ที่ติดตั้งหรือจัดการไซต์

ในบทความนี้

วิธีสร้างรายการผู้เข้าร่วมประชุม

ใช้ไซต์เวิร์กสเปซการประชุมเพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม

แก้ไขผู้เข้าร่วมประชุม

ลบผู้เข้าร่วมประชุม

วิธีการสร้างรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

วิธีการสร้างรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณตั้งค่าไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

โปรแกรมประยุกต์ปฏิทินและอีเมลบางโปรแกรมที่เข้ากันได้กับไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมจะปรับปรุงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมโดยอัตโนมัติหลังจากคุณส่งการเรียกประชุม ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจะมาจากชื่อที่ถูกแสดงรายการอยู่ในบรรทัด ถึง ของการเรียกประชุม

ถ้าผู้เข้าร่วมการประชุมถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมประยุกต์ปฏิทินและอีเมล ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับสิทธิ์ในระดับ 'สนับสนุน' ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถดูเพจต่างๆ และแก้ไขข้อมูลในรายการและเอกสาร ระดับสิทธิ์และการกระทำที่ผู้ใช้สามารถกระทำได้จะสืบทอดมาจากไซต์แม่ แต่คุณสามารถนำสิทธิ์ที่เฉพาะไปใช้ได้ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คุณต้องปรับเปลี่ยนสิทธิ์ผู้ใช้ขั้นสูงในการตั้งค่าสำหรับไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม ค้นหาการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระดับสิทธิ์ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการให้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ คุณจะได้รับข้อความที่แจ้งว่าคุณสามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมให้เป็นผู้ใช้ในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมได้ที่ใด

คุณจะทราบว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติหรือไม่ เนื่องจากชื่อของพวกเขาจะปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมในโปรแกรมประยุกต์ปฏิทินและอีเมลที่เข้ากันได้กับไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม ให้ดู วิธีใช้ ในโปรแกรมนั้น

ถ้าคุณตั้งค่าผู้เข้าร่วมประชุมจากโปรแกรมประยุกต์ปฏิทินหรืออีเมลของคุณ แล้วแก้ไขผู้เข้าร่วมประชุมในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมภายหลัง คุณอาจจำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลนั้นในโปรแกรมประยุกต์อีเมลหรือปฏิทินของคุณ

ถ้าคุณตั้งค่าไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมโดยใช้ไซต์ หรือถ้าโปรแกรมประยุกต์อีเมลหรือปฏิทินของคุณไม่ได้เพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมโดยอัตโนมัติ คุณต้องปรับปรุงผู้เข้าร่วมประชุมโดยใช้รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมบนไซต์

หมายเหตุ: 

 • คุณสามารถมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้เพียงชุดเดียวในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมเท่านั้น ถ้าคุณเพิ่ม Web Part สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมอีกชุดหนึ่งลงในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม อีกมุมมองหนึ่งของรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมดั้งเดิมจะถูกแสดง ไม่ใช่รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหม่

 • เมื่อคุณตั้งค่าไซต์เวิร์กสเปซการประชุมจากเว็บเบราว์เซอร์ คุณและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงไซต์แม่แล้วจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงไซต์เวิร์กสเปซการประชุมถ้าคุณสืบทอดสิทธิ์ ในใบสั่งสำหรับการทำงาน คุณต้องใส่ที่อยู่อีเมลที่ (ตัวอย่างเช่นsomeone@example.com) หรือชื่อผู้ใช้ (โดเมน\ชื่อ) ในรายการผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ยังไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงไซต์ต้องได้รับมอบสิทธิ์ก่อนผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของไซต์

ด้านบนของหน้า

การใช้ไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมเพื่อเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม

 1. ที่ด้านล่างของรายการ ผู้เข้าร่วมประชุม บนโฮมเพจ ให้คลิก จัดการผู้เข้าร่วมประชุม

 2. ภายใต้ เครื่องมือรายการ ให้คลิก รายการ

 3. คลิกรายการใหม่.

 4. ในกล่องชื่อ พิมพ์ชื่อของบุคคลคลิกตรวจสอบชื่อ รูปปุ่ม เพื่อกำหนดถ้าชื่อของบุคคลที่อยู่ในบริการไดเรกทอรีที่ใช้สำหรับไซต์นั้น เมื่อต้องการค้นหาบุคคลที่คุณต้องการทำงานบนงาน คลิกเรียกดู เรียกดู

 5. ในกล่อง ข้อคิดเห็น ให้พิมพ์ข้อคิดเห็นแบบเลือกได้ เช่น รายการที่บุคคลนี้จะนำมาที่การประชุมหรือข้อมูลสถานะ

 6. ในกล่อง การตอบกลับ ให้ระบุว่าบุคคลนั้นได้ตอบรับ ปฏิเสธ หรือตอบกลับอย่างไม่แน่นอน ต่อการเรียกประชุม

 7. ในตัวเข้าร่วมประชุม กล่อง ระบุว่า บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมที่จำเป็น หรือไม่จำเป็น หรือ ผู้จัดการประชุม

 8. คลิก บันทึก

 9. เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมของคุณ ให้คลิกชื่อของไซต์ในการนำทางด้านบน

  หมายเหตุ: 

  • คุณและผู้เข้าร่วมการประชุมคนอื่นๆ จะได้รับสิทธิ์ในไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมโดยอัตโนมัติหลังจากถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสิทธิ์ที่ใช้เมื่อสร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

  • ผู้จัดการประชุมหรือเจ้าของไซต์เท่านั้นที่สามารถเพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมคนอื่นๆ ได้

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขผู้เข้าร่วมประชุม

 1. ที่ด้านล่างของรายการ ผู้เข้าร่วมการประชุม ให้คลิก จัดการผู้เข้าร่วมการประชุม

 2. ชี้ไปที่ชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงลูกศรลง

 3. คลิกลูกศรลงที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก แก้ไขรายการ

 4. เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึก

หมายเหตุ: ผู้จัดการประชุม เจ้าของไซต์ หรือผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงการตอบกลับหรือข้อมูลอื่นๆ ได้

ด้านบนของหน้า

การลบผู้เข้าร่วมการประชุม

 1. ที่ด้านล่างของรายการ ผู้เข้าร่วมการประชุม ให้คลิก จัดการผู้เข้าร่วมการประชุม

 2. ชี้ไปที่ชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงลูกศรลง

 3. คลิกลูกศรลงที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิก ลบรายการ

 4. เมื่อถูกรับพร้อมท์ว่าจะส่งรายการไปยัง ถังรีไซเคิล หรือไม่ ให้คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: 

  • ผู้จัดการประชุมหรือเจ้าของไซต์เท่านั้นที่สามารถลบผู้เข้าร่วมการประชุมคนอื่นๆ ได้

  • คุณไม่สามารถลบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมออกจากไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม แต่คุณสามารถซ่อนไม่ให้รายชื่อนั้นแสดงขึ้นมาได้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ทำงานการประชุมเองได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×