การจัดการผู้ชม SharePoint Online

ผู้ชมคือการจัดกลุ่มผู้ใช้ซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับกำหนดเนื้อหาให้กับบุคลากรภายในองค์กรของคุณได้ การจัดกลุ่มจะถูกกำหนดโดยการเป็นสมาชิกในกลุ่มการแจกจ่ายของ Exchange Online, การเป็นสมาชิกในกลุ่ม SharePoint หรือกฎที่กำหนดขึ้นมาโดยผู้ดูแลระบบ SharePoint Online โดยใช้ศูนย์การจัดการ SharePoint ผู้ดูแลระบบ SharePoint Online สามารถเพิ่ม แก้ไข และลบผู้ชมได้โดยใช้ศูนย์การจัดการ SharePoint

หมายเหตุ: คุณต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ Office 365 ส่วนกลางเพื่อเข้าถึงศูนย์การจัดการ SharePoint และดำเนินงานที่ระบุไว้ในบทความนี้.

ผู้ชมช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดเนื้อหาเป้าหมายให้กับผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงได้ คุณสามารถให้ผู้ชมเข้าถึงเนื้อหาที่ระดับรายการหรือข้อมูลในรายการได้

ใน SharePoint Online กฎสำหรับผู้ชมจะยึดตามข้อมูลซึ่งอยู่ในที่เก็บต่อไปนี้

 • บัญชีผู้ใช้บริการไดเรกทอรีของ Office 365 ซึ่งก็คืออินสแตนซ์ของ Microsoft Azure Active Directory

 • การเป็นสมาชิกในระบบการจัดการข้อมูลประจำตัว เช่น Active Directory Domain Services (AD DS)

 • โครงสร้างการรายงานขององค์กร (ถ้าข้อมูลนี้ถูกเก็บไว้ใน AD DS)

ผู้ชมจะถูกกำหนดและถูกเก็บไว้ในแอปพลิเคชันบริการโปรไฟล์ผู้ใช้

โดยจะต้องคอมไพล์ผู้ชมแต่ละรายก่อนจึงจะสามารถกำหนดเนื้อหาเป้าหมายให้กับผู้ชมดังกล่าวได้ การคอมไพล์จะระบุการเป็นสมาชิกของผู้ชมด้วยการตระเวนข้อมูลที่ได้รับรายงานล่าสุดจากระบบการจัดการข้อมูลประจำตัว ใน SharePoint Online การคอมไพล์ผู้ชมจะถูกกำหนดค่าสำหรับคุณและจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไดเรกทอรีของ Office 365

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: ผู้ชมเป็นเพียงวิธีที่สะดวกวิธีหนึ่งในการนำส่งเนื้อหาไปยังกลุ่มของบุคคลเฉพาะกลุ่ม เนื้อหาจะยังมีอยู่ให้ทุกคนที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่าน การวางแผนกลยุทธ์สำหรับสิทธิ์ของคุณ

การเพิ่ม แก้ไข หรือลบผู้ชม

ผู้ชมจะจัดกลุ่มผู้ใช้ในองค์กรเพื่อให้คุณสามารถปรับข้อมูลให้เป็นแบบส่วนบุคคลซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลนั้นสอดคล้องกับผู้ใช้ เมื่อคุณเพิ่มผู้ชมใหม่ คุณยังสามารถเพิ่มกฎสำหรับผู้ชมที่จะกำหนดการเป็นสมาชิกของผู้ชมรายนั้นได้ ผู้ชมจะมีกฎสำหรับผู้ชมอย่างน้อยหนึ่งข้อเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎสำหรับผู้ชม ให้ดูที่ การเพิ่ม แก้ไข หรือลบกฎสำหรับผู้ชม

เมื่อคุณเพิ่มผู้ชมใหม่ คุณยังสามารถเลือกเจ้าของสำหรับผู้ชมรายนั้นได้ด้วย เจ้าของควรเป็นผู้ที่เข้าใจถึงเหตุผลในการสร้างผู้ชมและเป็นผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่เกิดปัญหากับผู้ชมรายนั้น บุคคลที่สร้างผู้ชมมักจะถูกระบุให้เป็นเจ้าของผู้ชมรายนั้น แต่ไม่มีข้อกำหนดว่าจำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น การมีเจ้าของผู้ชมจะเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรที่มีผู้ชมจำนวนมากซึ่งสร้างขึ้นโดยผู้ดูแลที่มีอยู่หลายคน

สิ่งสำคัญ:  เมื่อคุณเพิ่มผู้ชมใหม่ คุณจะไม่สามารถดูสมาชิกของผู้ชมดังกล่าวได้จนกว่าจะมีการคอมไพล์ผู้ชมใหม่นั้น

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มผู้ชม

คุณสามารถเพิ่มผู้ชมเมื่อคุณต้องการกรองการนำส่งของเนื้อหาเพื่อให้เห็นได้เฉพาะผู้ใช้ที่เลือกไว้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. เลือก โปรไฟล์ผู้ใช้

 5. ภายใต้ บุคคล ให้เลือก จัดการผู้ชม

 6. ในหน้า แสดงผู้ชม ให้เลือก ผู้ชมใหม่

 7. ในหน้า สร้างผู้ชม ในส่วน คุณสมบัติ ให้พิมพ์ชื่อของผู้ชมใหม่ลงในกล่อง ชื่อ

 8. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายโดยละเอียดของผู้ชมใหม่

 9. ในกล่อง เจ้าของ ให้พิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ที่จะเป็นเจ้าของและทำหน้าที่จัดการผู้ชมรายนี้ คุณสามารถเลือก ตรวจสอบชื่อ เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้พิมพ์ชื่ออย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ หรือคุณสามารถเลือก เรียกดู เพื่อค้นหาชื่อบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการได้

 10. เลือก เป็นไปตามกฎทุกข้อ หรือ เป็นไปตามกฎข้อใดก็ได้ เพื่อกำหนดสมาชิกของผู้ชมรายนี้

 11. เลือก ตกลง

 12. บนหน้า เพิ่มกฎสำหรับผู้ชม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มกฎโดยยึดตามคุณสมบัติของผู้ใช้คนหนึ่ง ให้ทำดังนี้

   1. ในส่วน ตัวถูกดำเนินการ ให้เลือก ผู้ใช้

   2. ในส่วน ตัวดำเนินการ ให้เลือก รายงานภายใต้ชื่อ เพื่อสร้างกฎโดยยึดตามลำดับชั้นองค์กร หรือเลือก สมาชิกของ เพื่อกำหนดเป้าหมายตามกลุ่มหรือรายชื่อการแจกจ่าย

   3. ในกล่อง ค่า ให้พิมพ์หรือเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ในการทดสอบกฎนี้

    • สำหรับกฎ รายงานภายใต้ชื่อ ให้เลือกบุคคลที่เป็นผู้จัดการของผู้ใช้ที่คุณต้องการรวมไว้ในผู้ชม

    • สำหรับผู้ชม สมาชิกของ ให้เลือกกลุ่มหรือรายชื่อการแจกจ่ายที่จะรวมไว้กับกฎสำหรับผู้ชม

  • เมื่อต้องการเพิ่มกฎโดยยึดตามคุณสมบัติของโปรไฟล์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้

   1. ในส่วน ตัวถูกดำเนินการ ให้เลือก คุณสมบัติ แล้วเลือกคุณสมบัติจากรายการ

   2. จากรายการ ตัวดำเนินการ ให้เลือกตัวดำเนินการสำหรับคุณสมบัติ แม้ว่าคุณสมบัติแต่ละรายการจะมีชุดตัวดำเนินการแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ตัวดำเนินการทั่วไปจะประกอบด้วย = และ มี

   3. ในส่วน ค่า ให้พิมพ์ค่าที่จะใช้เมื่อทำการประเมินคุณสมบัติกับกฎนี้

 13. เลือก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แก้ไขผู้ชม

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ คำอธิบาย หรือเจ้าของผู้ชมได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนให้สมาชิกของผู้ชมเป็นไปตามกฎสำหรับผู้ชมทุกข้อหรือเป็นไปตามกฎสำหรับผู้ชมข้อใดก็ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. เลือก โปรไฟล์ผู้ใช้

 5. ภายใต้ บุคคล ให้เลือก จัดการผู้ชม

 6. บนหน้า แสดงผู้ชม ในรายการผู้ชม ให้ชี้ไปที่ชื่อของผู้ชมที่คุณต้องการแก้ไข เลือกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วเลือก แก้ไข

 7. บนหน้า แก้ไขผู้ชม คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ได้

  • ในส่วน คุณสมบัติ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อหรือคำอธิบายของผู้ชมได้

  • ในกล่อง เจ้าของ คุณสามารถพิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ของผู้ที่จะเป็นเจ้าของและทำหน้าที่จัดการผู้ชมรายนี้ คุณสามารถเลือก ตรวจสอบชื่อ เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้พิมพ์ชื่ออย่างถูกต้องแล้วหรือไม่ หรือคุณสามารถเลือก เรียกดู เพื่อค้นหาชื่อบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการได้

  • คุณสามารถเลือก เป็นไปตามกฎทุกข้อ หรือ เป็นไปตามกฎข้อใดก็ได้ เพื่อกำหนดการเป็นสมาชิกของผู้ชมรายนี้

 8. เลือก ตกลง เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงของคุณไปใช้

ด้านบนของหน้า

ลบผู้ชม

คุณอาจต้องการลบผู้ชมเมื่อความต้องการทางธุรกิจไม่จำเป็นต้องกำหนดเนื้อหาเป้าหมายให้กับผู้ใช้และกลุ่มในผู้ชมรายนั้นอีกต่อไป

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. เลือก โปรไฟล์ผู้ใช้

 5. ภายใต้ บุคคล ให้เลือก จัดการผู้ชม

 6. บนหน้า แสดงผู้ชม ในรายการผู้ชม ให้เลือกผู้ชมที่คุณต้องการลบ แล้วเลือก ลบ

 7. เลือก ตกลง เพื่อยืนยันการลบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม แก้ไข หรือลบกฎสำหรับผู้ชม

เมื่อคุณเพิ่มผู้ชมใหม่ คุณยังสร้างกฎสำหรับผู้ชมที่จะกำหนดการเป็นสมาชิกของผู้ชมนั้นด้วย ผู้ชมจะมีกฎสำหรับผู้ชมอย่างน้อยหนึ่งข้อเสมอ แต่คุณสามารถเปลี่ยนกฎสำหรับผู้ชมได้ทุกเมื่อ กฎใหม่สำหรับผู้ชมหรือกฎที่ได้รับการแก้ไขจะไม่ถูกนำไปใช้จนกว่าจะมีการคอมไพล์ผู้ชมใหม่ในระหว่างการซิงค์ไดเรกทอรีของ Office 365 ครั้งถัดไป

กฎสำหรับผู้ชมแต่ละข้อจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 • ตัวถูกดำเนินการ จะระบุผู้ใช้หรือคุณสมบัติที่คุณต้องการรวมไว้ในคิวรีของกฎนั้น

 • ตัวดำเนินการ จะกำหนดว่าผู้ใช้ที่มีการเปรียบเทียบกับค่าจะถูกรวมหรือแยกออกจากกฎ

 • ค่า คือจุดของการเปรียบเทียบที่ใช้ในคิวรี

ผู้ชมที่มีกฎหลายข้อจะใช้ตรรกะชุดใดชุดหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เป็นไปตามกฎทุกข้อ ผู้ใช้จะต้องตรงตามกฎทุกข้อจึงจะเป็นสมาชิกของผู้ชมนั้นได้ จำนวนกฎที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะลดขนาดของผู้ชมให้น้อยลง

 • เป็นไปตามกฎข้อใดก็ได้ ผู้ใช้ที่ตรงตามกฎข้อใดก็ได้จะกลายเป็นสมาชิกของผู้ชมนั้น จำนวนกฎที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขนาดของผู้ชมให้มากขึ้น

ด้านบนของหน้า

เพิ่มกฎสำหรับผู้ชม

การเพิ่มกฎสำหรับผู้ชมถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

 • ค่าใหม่สำหรับตัวถูกดำเนินการของผู้ใช้    คุณกำลังกำหนดผู้ชมเป้าหมายจากการเป็นสมาชิกหรือโครงสร้างการรายงาน และคุณต้องการเพิ่มผู้ใช้ในรายชื่อการแจกจ่ายอื่นหรือที่รายงานกับผู้จัดการรายอื่น

 • ตัวดำเนินการใหม่สำหรับตัวถูกดำเนินการของผู้ใช้    ขณะนี้คุณกำลังกำหนดผู้ชมเป้าหมายจากโครงสร้างการรายงานและต้องการกำหนดเป้าหมายจากการเป็นสมาชิกในรายชื่อการแจกจ่าย

 • ตัวถูกดำเนินการใหม่    ขณะนี้คุณกำลังกำหนดผู้ชมเป้าหมายจากการเป็นสมาชิกหรือโครงสร้างการรายงาน และคุณต้องการขยายหรือลดจำนวนการเป็นสมาชิกโดยยึดตามคุณสมบัติของโปรไฟล์ผู้ใช้

 • ตัวถูกดำเนินการของคุณสมบัติใหม่    คุณกำลังกำหนดผู้ชมเป้าหมายตามคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งและคุณต้องการขยายหรือลดจำนวนการเป็นสมาชิกตามคุณสมบัติเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเพิ่มกฎสำหรับผู้ใช้ ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. เลือก โปรไฟล์ผู้ใช้

 5. ภายใต้ บุคคล ให้เลือก จัดการผู้ชม

 6. บนหน้า แสดงผู้ชม ให้ชี้ไปที่ชื่อของผู้ชมที่คุณต้องการกำหนดค่า เลือกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วเลือก แสดงคุณสมบัติ

 7. บนหน้า แสดงคุณสมบัติผู้ชม ในส่วน กฎสำหรับผู้ชม ให้เลือก เพิ่มกฎ

 8. บนหน้า เพิ่มกฎสำหรับผู้ชม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเพิ่มกฎโดยยึดตามผู้ใช้ ให้ทำดังนี้

   1. ในส่วน ตัวถูกดำเนินการ ให้เลือก ผู้ใช้

   2. ในส่วน ตัวดำเนินการ ให้เลือก รายงานภายใต้ชื่อ เพื่อสร้างกฎโดยยึดตามลำดับชั้นองค์กร หรือเลือก สมาชิกของ เพื่อกำหนดเป้าหมายตามกลุ่มหรือรายชื่อการแจกจ่าย

   3. ในกล่อง ค่า ให้พิมพ์หรือเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ในการทดสอบกฎนี้

    • สำหรับกฎ รายงานภายใต้ชื่อ ให้เลือกบุคคลที่เป็นผู้จัดการของผู้ใช้ที่คุณต้องการรวมไว้ในผู้ชม

    • สำหรับผู้ชม สมาชิกของ ให้เลือกกลุ่มหรือรายชื่อการแจกจ่ายที่จะรวมไว้กับกฎสำหรับผู้ชม

  • เมื่อต้องการเพิ่มกฎโดยยึดตามคุณสมบัติของโปรไฟล์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้

   1. ในส่วน ตัวถูกดำเนินการ ให้เลือก คุณสมบัติ แล้วเลือกคุณสมบัติจากรายการ

   2. จากรายการ ตัวดำเนินการ ให้เลือกตัวดำเนินการสำหรับคุณสมบัติ แม้ว่าคุณสมบัติแต่ละรายการจะมีชุดตัวดำเนินการแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ตัวดำเนินการทั่วไปจะประกอบด้วย = และ มี

   3. ในส่วน ค่า ให้พิมพ์ค่าที่จะใช้เมื่อทำการประเมินคุณสมบัติกับกฎนี้

 9. เลือก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แก้ไขกฎสำหรับผู้ชม

การแก้ไขกฎสำหรับผู้ชมถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • ตัวถูกดำเนินการ    นี่น่าจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด เนื่องจากการเพิ่มกฎใหม่มักเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีกว่าแทบทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม คุณอาจเปลี่ยนตัวถูกดำเนินการของผู้ใช้ตามโครงสร้างการรายงานหรือการเป็นสมาชิกในรายชื่อการแจกจ่ายจ่ายไปเป็นตัวถูกดำเนินการของคุณสมบัติ โดยยึดตามผู้จัดการ ตำแหน่ง หรือคุณสมบัติอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ชมที่เหมือนกันแต่มีการกำหนดสมาชิกเป้าหมายได้ดีกว่า

 • ตัวดำเนินการ    คุณอาจเปลี่ยนตัวดำเนินการได้ถ้าการเป็นสมาชิกจริงของรายการนั้นแคบหรือกว้างเกินไป ตัวอย่างเช่น คุณอาจเปลี่ยนตัวดำเนินการ = (เท่ากับ) เป็นตัวดำเนินการ มี เพื่อเพิ่มจำนวนการเป็นสมาชิกของผู้ชมให้มากขึ้นได้

 • ค่า    คุณอาจเปลี่ยนค่าเป้าหมายของกฎสำหรับผู้ชมได้ถ้าคุณกำลังประเมินตัวถูกดำเนินการหรือคุณสมบัติของผู้ใช้ที่เหมาะสม แต่การเป็นสมาชิกมีจำนวนมากหรือน้อยกว่าที่ตั้งใจไว้ หรือมีผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณต้องการรวมหรือแยกออกตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าคุณสมบัติเป็นแบบหลายค่า คุณสามารถเพิ่มค่าได้หนึ่งหรือหลายค่า

หมายเหตุ:  การเปลี่ยนแปลงกฎสำหรับผู้ชม จะไม่มีผลจนกว่าจะมีการคอมไพล์ผู้ชมอีกครั้งตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอใน SharePoint Online

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. เลือก โปรไฟล์ผู้ใช้

 5. ภายใต้ บุคคล ให้เลือก จัดการผู้ชม

 6. บนหน้า แสดงผู้ชม ให้ชี้ไปที่ผู้ชมที่คุณต้องการกำหนดค่า เลือกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วเลือก แสดงคุณสมบัติ

 7. บนหน้า แสดงคุณสมบัติของผู้ชม ในส่วน กฎสำหรับผู้ชม ให้เลือกกฎที่คุณต้องการแก้ไข

 8. บนหน้า แก้ไขกฎสำหรับผู้ชม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการกำหนดการเป็นสมาชิกของผู้ชมโดยยึดตามผู้ใช้ ให้ทำดังนี้

   1. ในส่วน ตัวถูกดำเนินการ ให้เลือก ผู้ใช้

   2. ในส่วน ตัวดำเนินการ ให้เลือก รายงานภายใต้ชื่อ เพื่อสร้างกฎโดยยึดตามลำดับชั้นองค์กร หรือเลือก สมาชิกของ เพื่อกำหนดเป้าหมายตามกลุ่มหรือรายชื่อการแจกจ่าย

   3. ในกล่อง ค่า ให้พิมพ์หรือเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ในการทดสอบกฎนี้

    1. สำหรับกฎ รายงานภายใต้ชื่อ ให้เลือกบุคคลที่เป็นผู้จัดการของผู้ใช้ที่คุณต้องการรวมไว้ในผู้ชม

    2. สำหรับผู้ชม สมาชิกของ ให้เลือกกลุ่มหรือรายชื่อการแจกจ่ายที่จะรวมไว้กับกฎสำหรับผู้ชม

  • เมื่อต้องการกำหนดการเป็นสมาชิกของผู้ชมตามคุณสมบัติของโปรไฟล์ผู้ใช้ ให้ทำดังนี้

   1. ในส่วน ตัวถูกดำเนินการ ให้เลือก คุณสมบัติ แล้วเลือกคุณสมบัติจากรายการ

   2. จากรายการ ตัวดำเนินการ ให้เลือกตัวดำเนินการสำหรับคุณสมบัติ แม้ว่าคุณสมบัติแต่ละรายการจะมีชุดตัวดำเนินการแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ตัวดำเนินการทั่วไปจะประกอบด้วย = และ มี

   3. ในส่วน ค่า ให้พิมพ์ค่าที่จะใช้เมื่อทำการประเมินคุณสมบัติกับกฎนี้

 9. เลือก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ลบกฎสำหรับผู้ชม

การเป็นสมาชิกของรายการสามารถขยายหรือลดจำนวนลงได้ถ้าความต้องการทางธุรกิจในการกำหนดเนื้อหาเป้าหมายเปลี่ยนแปลงไป ถ้าผู้ชมต้องเป็นไปตามกฎทุกข้อ การลบกฎสำหรับผู้ชมออกข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นการขยายจำนวนการเป็นสมาชิกให้เพิ่มขึ้น ถ้าผู้ชมเป็นไปตามกฎข้อใดก็ได้ การลบกฎสำหรับผู้ชมออกข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นการลดจำนวนการเป็นสมาชิกให้น้อยลง ถ้าไม่ต้องการผู้ชมอีกต่อไป คุณควรลบผู้ชมนั้นออกทั้งหมดแทนที่จะลบเพียงกฎข้อใดข้อหนึ่ง

หมายเหตุ:  ผู้ชมที่เป็นไปตามกฎที่ถูกลบจะยังคงรวมอยู่ในผู้ชมอยู่จนกว่าการคอมไพล์จะเสร็จสมบูรณ์

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. เลือก โปรไฟล์ผู้ใช้

 5. ภายใต้ บุคคล ให้เลือก จัดการผู้ชม

 6. บนหน้า แสดงผู้ชม ให้ชี้ไปที่ผู้ชมที่คุณต้องการกำหนดค่า เลือกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วเลือก แสดงคุณสมบัติ

 7. บนหน้า แสดงคุณสมบัติของผู้ชม ในส่วน กฎสำหรับผู้ชม ให้เลือกกฎที่คุณต้องการลบ

 8. ที่ด้านล่างของหน้า แก้ไขกฎสำหรับผู้ชม ให้เลือก ลบ

 9. เลือก ตกลง เพื่อยืนยันการลบ

ด้านบนของหน้า

การแสดงผู้ชม

คุณสามารถแสดงรายการผู้ชมเพื่อเลือกผู้ชมหรือกฎของผู้ชมสำหรับการแก้ไขหรือลบได้ ใช้กระบวนงานนี้เพื่อแสดงผู้ชมทั้งหมด

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบ SharePoint

 2. เลือกไอคอนตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปใน Office 365 ที่มุมบนซ้าย แล้วเลือก ผู้ดูแลเพื่อเปิดศูนย์การจัดการ Office 365 (ถ้าคุณไม่เห็นไทล์ผู้ดูแลระบบ แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของ Office 365 ในองค์กรของคุณ)

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ให้เลือก ศูนย์การจัดการ > SharePoint

 4. เลือก โปรไฟล์ผู้ใช้

 5. ภายใต้ บุคคล ให้เลือก จัดการผู้ชม

  สกรีนช็อตของ ศูนย์การจัดการ SharePoint Online กับหน้าโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ถูกเลือกไว้

 6. เมื่อต้องการค้นหาผู้ชมที่เฉพาะเจาะจงในรายการผู้ชม ให้พิมพ์ชื่อผู้ชมเพียงสองสามตัวอักษรแรกในกล่อง ค้นหาผู้ชมที่เริ่มต้นด้วย แล้วเลือก ค้นหา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×