การจัดการปัญหาการซิงโครไนซ์เวิร์กสเปซใน SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

SharePoint Workspace จะเก็บข้อมูลพื้นที่ทำงาน (ในพื้นที่ทำงานของ Sharepoint Workspace) ที่ทำข้อมูลระหว่างสมาชิกให้ตรงกันโดยการเก็บการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่สมาชิกทุกคนทำไว้ในแฟ้มบันทึก ขนาดของแฟ้มบันทึกนี้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับความถี่ที่สมาชิกพื้นที่ทำงานเรียกใช้ SharePoint Workspace ขณะออนไลน์เพื่อให้สมาชิกสามารถได้รับการเปลี่ยนแปลงของทุกคนได้ ถ้าสมาชิกของพื้นที่ทำงานอย่างน้อยหนึ่งรายไม่สามารถเรียกใช้ SharePoint Workspace ขณะออนไลน์ได้เป็นระยะเวลานาน (สามสัปดาห์หรือนานกว่า) หรือมีกิจกรรมในพื้นที่ทำงานอยู่ในระดับสูง แฟ้มบันทึกอาจใหญ่เกินกว่าที่สมาชิกรายอื่นจะรับได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ทำงานที่มีข้อมูลจำนวนมาก (เกินกว่า 100 MB)

เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณหรือสมาชิกรายอื่นไม่สามารถทำข้อมูลของพื้นที่ทำงานให้ตรงกันได้

สมาชิกพื้นที่ทำงานที่ไม่สามารถทำข้อมูลพื้นที่ทำงานให้ตรงกันโดยการออนไลน์จะถูกทำให้ "หยุดชั่วคราว" จากพื้นที่ทำงานเหล่านั้น การหยุดชั่วคราวจากพื้นที่ทำงานจะทำให้เกิดผลดังต่อไปนี้

  • ในแถบเปิดใช้ ถ้ามีการเรียงลำดับพื้นที่ทำงานตามสถานะ พื้นที่ทำงานจะแสดงรายการภายใต้ "หยุดชั่วคราว"

  • ตัวบ่งชี้การแจ้งเตือนสีแดงจะถูกเพิ่มให้กับพื้นที่ทำงานนั้น

    ไอคอนข้อผิดพลาดของการซิงโครไนซ์ระบุว่าการเป็นสมาชิกของคุณในเวิร์กสเปซถูกหยุดชั่วคราว

  • ถ้าคุณพยายามที่จะเปิดพื้นที่ทำงาน คุณจะเห็นคำเตือนที่ระบุว่าไม่มีการทำข้อมูลพื้นที่ทำงานให้ตรงกันอีกต่อไป และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำไว้จะสูญหาย

  • ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเปิดพื้นที่ทำงาน ที่ติดต่อของคุณในสมาชิกพื้นที่ทำงานจะแสดงรายการภายใต้ "หยุดชั่วคราว" ถ้ามีการเรียงลำดับรายการตามสถานะไว้

การคืนค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันให้กับพื้นที่ทำงาน

ถ้าคุณมีสถานะ "หยุดชั่วคราว" ในพื้นที่ทำงาน และต้องการคืนค่าการทำข้อมูลให้ตรงกัน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ดาวน์โหลดข้อมูลพื้นที่ทำงานที่ซิงโครไนซ์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้ของคุณบนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง) หรือ จากสมาชิกรายอื่นของพื้นที่ทำงาน

  • ร้องขอการเชิญเข้าร่วมพื้นที่ทำงานใหม่จากสมาชิกรายอื่นของพื้นที่ทำงาน คุณอาจทำการร้องขอนี้ได้อย่างง่ายดายโดยการส่งข้อความหรืออีเมล

สำเนาของพื้นที่ทำงานใหม่ที่ถูกทำข้อมูลให้ตรงกันจะแทนที่รุ่นที่ไม่มีการทำข้อมูลให้ตรงกันก่อนหน้านี้

ถ้าคุณเปิดพื้นที่ทำงานที่ไม่มีการทำข้อมูลให้ตรงกันไว้ พื้นที่ทำงานรุ่นนี้จะถูกตั้งชื่อใหม่เป็น "ชื่อพื้นที่ทำงาน (สำเนาที่ไม่มีการทำข้อมูลให้ตรงกัน)" สำเนาของพื้นที่ทำงานนี้จะเก็บการปรับปรุงใดๆ ที่ไม่ได้รับการทำข้อมูลให้ตรงกันที่คุณได้เพิ่มลงในพื้นที่ทำงานก่อนที่คุณจะหาทางแก้ไขปัญหาการทำข้อมูลให้ตรงกัน

การเชิญสมาชิกที่หยุดชั่วคราวให้เข้าร่วมพื้นที่ทำงานอีกครั้ง

หยุดชั่วคราวสมาชิกปรากฏในรายชื่อสมาชิกเป็น "หยุดชั่วคราว" (ถ้ามีการเรียงลำดับรายการตามสถานะ) ถ้าคุณต้องการเชิญสมาชิกนี้ไปยังเวิร์กสเปซใหม่ และคืนค่าการซิงโครไนซ์ของพวกเขา แนะนำที่คุณยกเลิกเชิญสมาชิกจากนั้นส่งการเชิญใหม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×