การจัดการบัญชีผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถดูรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณทำข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณให้ตรงกัน รวมทั้งสถานะบัญชีผู้ใช้ของคุณในแต่ละเครื่อง เมื่อต้องการดูข้อมูลนี้ บนแท็บแฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ คลิก การกำหนดลักษณะบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิกแท็บ บัญชีผู้ใช้ ในกล่องโต้ตอบ การกำหนดลักษณะ

คุณต้องการทำอะไร

การเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์

เอาคอมพิวเตอร์ที่ มีการแจ้งเตือนการซิงโครไนซ์

การแก้ไขปัญหาการซิงโครไนซ์

เปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์

SharePoint Workspace แสดงรายชื่อคอมพิวเตอร์ที่มีบัญชีผู้ใช้ของคุณอยู่ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อที่แสดงไว้สำหรับคอมพิวเตอร์เหล่านี้ ชื่อใหม่จะปรากฏขึ้นในหน้าต่างนี้สำหรับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มีบัญชีผู้ใช้ของคุณ

  1. เลือกคอมพิวเตอร์และคลิก เปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์...

  2. ป้อนชื่อใหม่และคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เอาคอมพิวเตอร์ที่มีการแจ้งเตือนการทำข้อมูลให้ตรงกันออก

ถ้าคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณแสดงการแจ้งเตือนการซิงโครไนซ์ ซึ่งหมายความ ว่า ข้อมูลพื้นที่ทำงานของคุณบนคอมพิวเตอร์ที่จะไม่ซิงโครไนซ์ ในกรณีนี้ หลักสูตรการดีที่สุดของการดำเนินการคือการ เอาคอมพิวเตอร์ แล้ว ทำตามขั้นตอนสำหรับการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของคุณกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น(ถ้าคุณยังต้องการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้)

เมื่อต้องการเอาคอมพิวเตอร์ออก ให้เลือกจากรายการ และคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

แก้ไขปัญหาการทำข้อมูลให้ตรงกัน

ถ้าคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง SharePoint Workspace จะทำให้ข้อมูลพื้นที่ทำงานของคุณตรงกัน ถ้าคุณออนไลน์ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องโดยมีความถี่ในการเข้าใช้อย่างสม่ำเสมอ (ขั้นต่ำสุดคือสามสัปดาห์ต่อครั้ง) ถ้าคุณออฟไลน์ที่คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งซึ่งทำให้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณตรงกันเป็นระยะเวลานานมาก SharePoint Workspace จะหยุดการทำให้ข้อมูลตรงกันสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ และประกาศการแจ้งเตือนการทำให้ข้อมูลตรงกัน

ให้ทำดังต่อไปนี้ ถ้าคุณเห็นการแจ้งเตือนการทำให้ข้อมูลตรงกัน

  1. ลบสำเนาของบัญชีผู้ใช้ซิงโครไนซ์จากคอมพิวเตอร์ที่อยู่

  2. เรียกใช้กระบวนการสำหรับการใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้ถูกลบ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×