การจัดการที่ติดต่อใน SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ที่ติดต่อคือ บุคคลคุณติดต่อด้วย คุณสามารถเพิ่มที่ติดต่อลงในรายการที่ส่วนบุคคลของคุณในแถบเปิดใช้ คุณยังสามารถจัดการที่ติดต่อของคุณเอง

คุณต้องการทำอะไร

เพิ่มที่ติดต่อใหม่

การบันทึกติดต่อเป็นไฟล์

ส่งติดต่อกับบุคคลอื่น

ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวที่ติดต่อ

การแก้ไขข้อขัดแย้งของชื่อที่ติดต่อ

สร้างนามแฝงสำหรับติดต่อ

การลบติดต่อ

ซ่อนติดต่อ

ดูข้อมูลการวินิจฉัยเกี่ยวกับติดต่อ

ดูคุณสมบัติที่ติดต่อ

การเพิ่มที่ติดต่อใหม่

เมื่อต้องการค้นหาและเพิ่มที่ติดต่อใหม่ในรายการที่ติดต่อของคุณในแถบเปิดใช้ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ หน้าแรก

 2. คลิก เพิ่มที่ติดต่อ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาผู้ใช้ ให้ป้อนชื่อหรือข้อความที่คุณต้องการค้นหาในเขตข้อมูล ค้นหา

  รายละเอียด

  คุณสามารถค้นหาโดยใช้ "ชื่อเต็ม", "ชื่อ", "นามสกุล", "อีเมลที่ทำงาน" หรือ "อีเมลส่วนบุคคล" การค้นหาจะแสดงที่ติดต่อทั้งหมดที่พบว่าตรงกันในเขตข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น สตริงการค้นหา "john" จะแสดงที่ติดต่อที่ชื่อ "Andrew Johnson" เนื่องจาก "john" เป็นอักขระสี่ตัวแรกในเขตข้อมูล "นามสกุล" ตามกฎ ยิ่งคุณระบุสตริงการค้นหาเฉพาะเจาะจง (ด้วยการพิมพ์อักขระเพิ่มขึ้น) ผลลัพธ์การค้นหาของคุณจะเฉพาะเจาะจงและตรงตามต้องการมากขึ้น

  คุณสามารถจัดเรียงลำดับใหม่ให้กับคอลัมน์ในกล่องโต้ตอบค้นหาผู้ใช้ได้ด้วยการลากคอลัมน์ คุณสามารถเอาคอลัมน์ออกได้ (ยกเว้นคอลัมน์สำหรับ "ชื่อเต็ม") ด้วยการคลิกขวาที่ส่วนหัวคอลัมน์ และยกเลิกการเลือกชื่อคอลัมน์ที่จะเอาออก คุณสามารถคืนค่าคอลัมน์ที่เอาออกไปแล้วได้ด้วยการคลิกขวาที่ส่วนหัวคอลัมน์และเลือกชื่อคอลัมน์ที่จะคืนค่า การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำในกล่องโต้ตอบค้นหาผู้ใช้จะนำไปใช้กับเซสชันการค้นหาปัจจุบันเท่านั้น การตั้งค่าเริ่มต้นทั้งหมดจะคืนค่าในครั้งถัดไปที่คุณเปิดกล่องโต้ตอบค้นหาผู้ใช้

 4. คุณสามารถเลือก รวมไดเรกทอรีที่ติดต่อของพื้นที่ทำงานสาธารณะ เมื่อคุณต้องการรวมไดเรกทอรีนี้ในการค้นหา

  ตามค่าเริ่มต้น SharePoint Workspace ค้นหาเครือข่ายขององค์กรของคุณ (ถ้าคุณอยู่ในเครือ) และที่ทราบเกี่ยวกับที่ติดต่อของคุณ

 5. คลิก ค้นหา

 6. ถ้าพบคำที่ตรงกัน ให้เลือกคำในรายการ

  ไอคอนจะแสดงถัดจากแต่ละชื่อที่ติดต่อในรายการเพื่อให้คุณดูสถานะการออนไลน์ของที่ติดต่อ อย่างไรก็ตาม ที่ติดต่อที่ตรงกันที่พบผ่านไดเรกทอรีที่ติดต่อในพื้นที่ทำงานสาธารณะจะแสดงด้วยไอคอนสถานะ "ไม่รู้จัก" ในเบื้องต้น จนกว่าคุณจะเลือกและเพิ่มชื่อเหล่านั้นในรายการที่ติดต่อของคุณ

 7. เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ติดต่อที่ตรงกันที่เลือก ให้คลิก คุณสมบัติ

  ตัวอย่าง คุณอาจต้องการทำตามขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของติดต่อ

 8. คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มที่ติดต่อในรายการ

การเพิ่มสมาชิกพื้นที่ทำงานในรายการที่ติดต่อของคุณ

เมื่อมีสมาชิกใหม่ในพื้นที่ทำงานของคุณ คุณอาจต้องการเพิ่มที่ติดต่อของสมาชิกใหม่ในรายการส่วนบุคคลของคุณ ให้คลิกขวาที่สมาชิกที่คุณต้องการเพิ่ม และเลือก เพิ่มในที่ติดต่อของฉัน

คุณสามารถลากสมาชิกพื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มในรายการที่ติดต่อของคุณ

ด้านบนของหน้า

การบันทึกที่ติดต่อเป็นแฟ้ม

คุณสามารถบันทึกที่ติดต่อเป็นแฟ้มแล้วส่งแฟ้มที่ติดต่อเป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล

 1. คลิกขวาที่ที่ติดต่อและเลือก บันทึกที่ติดต่อเป็นแฟ้ม...

 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกข้อมูลที่ติดต่อเป็น... เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกแฟ้มที่ติดต่อ แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

การส่งที่ติดต่อไปยังผู้อื่น

คุณสามารถส่งติดต่อไปให้บุคคลอื่นเป็นสิ่งที่แนบไฟล์ ในข้อความอีเมล หรือในข้อความ Groove

 1. คลิกขวาที่ที่ติดต่อ

 2. เลือก ส่งทางอีเมลไปยังที่ติดต่อที่เลือก...

 3. ป้อนที่อยู่อีเมลอย่างน้อยหนึ่งที่อยู่ในเขตข้อมูล ถึง:

 4. คุณสามารถแก้ไขเรื่องและข้อความได้เมื่อต้องการ

  โปรดสังเกตว่าข้อความมาตรฐานมีคำแนะนำสำหรับการดาวน์โหลด SharePoint Workspace ในกรณีที่ผู้รับยังไม่มีบัญชีผู้ใช้

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของที่ติดต่อ

ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของที่ติดต่อ เพื่อลดความเสี่ยงในการใช้ข้อมูลที่สำคัญร่วมกันกับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการติดตั้งบัญชีผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลเฉพาะตัวของที่ติดต่ออาจถูกตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณแล้ว SharePoint Workspace จะแสดงสถานะการตรวจสอบบุคคลในที่ติดต่อของคุณและรายชื่อสมาชิกโดยใช้สีดังต่อไปนี้

 • ดำ: ไม่ได้ตรวจสอบ

 • สีเขียว:ตรวจสอบแล้ว โดยคุณ

 • เขียว: ตรวจสอบโดยองค์กรของคุณ

 • น้ำเงิน: ตรวจสอบโดยองค์กรของคุณแต่อยู่นอกโดเมนของคุณหรือได้รับการรับรองซ้อนกัน

 • สีแดง: ชื่อข้อขัดแย้งกัน ติดต่อสองรายการที่มีชื่อคล้ายกันแสดงเป็นสีแดง โดยไม่คำนึงถึงการตรวจสอบสถานะของพวกเขา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูแก้ไขข้อขัดแย้งของชื่อ

นโยบายการติดต่อสื่อสารที่นำไปใช้กับข้อมูลเฉพาะตัวของคุณจะกำหนดความสามารถของคุณในการติดต่อกับผู้ใช้รายอื่น โดยขึ้นอยู่กับสถานะการตรวจสอบ นโยบายเหล่านี้อาจใช้กับสิ่งต่อไปนี้

 • ห้ามไม่ให้คุณติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้อื่นที่ไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้ดูแลระบบในองค์กรของคุณ

 • เปิดกล่องโต้ตอบ การแจ้งเตือนการตรวจสอบที่ติดต่อ (อธิบายอยู่ด้านล่าง) เพื่อให้แจ้งเตือนคุณก่อนอนุญาตให้คุณติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ที่ไม่ถูกตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัว

 • ให้คุณติดต่อสื่อสารกับที่ติดต่อโดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือการจำกัด

ตรวจสอบผู้ใช้อื่น ๆ ขององค์กรของคุณอาจจะมีคุณเพียงพอ assurance เกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะตัวของพวกเขา ในบางกรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังทำงานกับข้อมูลที่มีความสำคัญสูง คุณอาจยังต้องการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้ด้วยตนเอง

การตอบกลับกล่องโต้ตอบการแจ้งเตือนการตรวจสอบที่ติดต่อ

กล่องโต้ตอบ การแจ้งเตือนการตรวจสอบที่ติดต่อ จะแสดงขึ้น ถ้าคุณพยายามติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ที่ไม่ถูกตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัว และนโยบายการติดต่อสื่อสารสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวของบัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกตั้งค่าให้เตือนคุณเกี่ยวกับผู้ใช้ดังกล่าว คุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เลือกผู้ใช้แล้วคลิก ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัว ทำตามคำแนะนำในส่วนถัดไปสำหรับการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของที่ติดต่อด้วยตนเอง

 • คลิก คุณสมบัติ เพื่อดูคุณสมบัติที่ติดต่อสำหรับผู้ใช้ที่เลือก

 • คลิก ทำต่อไป เพื่อละเว้นการแจ้งเตือนการตรวจสอบผู้ใช้และทำกิจกรรมต่อ

 • คลิก ยกเลิก เพื่อยกเลิกกิจกรรมที่คุณทำอยู่ที่ส่งผลให้มีการแจ้งเตือนการตรวจสอบผู้ใช้

การตรวจสอบที่ติดต่อด้วยตนเอง

SharePoint Workspace กำหนดไม่ซ้ำกัน "ลายนิ้วมือดิจิทัล" ให้กับแต่ละข้อมูลเฉพาะตัวที่ติดต่อ ลายนิ้วมือแบบดิจิทัลปรากฏเป็นสตริงข้อความยาวของตัวอักษรและตัวเลขที่ (มีเครื่องหมายวรรคตอนสำหรับการอ่าน) ลายนิ้วมือดิจิทัลเหล่านี้จะใช้สำหรับการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวจริงของที่ติดต่อที่คุณเห็นในพื้นที่ทำงานของคุณ จากรายการที่ติดต่อด้วยตนเอง คุณยังสามารถดูลายนิ้วมือดิจิทัลที่กำหนดให้กับข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ

เมื่อต้องการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของที่ติดต่อ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกขวาที่ที่ติดต่อ (หรือสมาชิกพื้นที่ทำงาน) ที่คุณต้องการตรวจสอบแล้วคลิก ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัว...

  กล่องโต้ตอบ ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัว จะแสดงข้อมูลความสัมพันธ์ในปัจจุบันของคุณกับที่ติดต่อที่เลือก เช่น พื้นที่ทำงานที่คุณให้ใช้ร่วมกัน จำนวนข้อความที่คุณแลกเปลี่ยน และความสัมพันธ์ระดับองค์กร ถ้าคุณไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับที่ติดต่อที่เลือก กล่องโต้ตอบ ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัว จะให้คำแนะนำเพื่อตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของที่ติดต่อแทน โดยการตรวจสอบลายนิ้วมือดิจิทัล

  หมายเหตุ: ถ้า SharePoint Workspace ตรวจพบอย่างน้อยสองที่ติดต่อที่มีชื่อเดียวกัน กล่องโต้ตอบ ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัว จะประกาศข้อความเตือนและแนะนำให้คุณกำหนดนามแฝงเมื่อคุณตรวจสอบที่ติดต่อนี้

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณแน่ใจในข้อมูลเฉพาะตัวของที่ติดต่อจากข้อมูลที่คุณเห็น ให้คลิก ตรวจสอบ

   ในกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวเป็น ให้ใส่ชื่ออื่นสำหรับที่ติดต่อถ้าคุณคิดว่าจำเป็น แล้วคลิก ตกลง

  • ถ้าคุณไม่แน่ใจในข้อมูลเฉพาะตัวของที่ติดต่อ และต้องการดำเนินขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของที่ติดต่อเหล่านั้น ให้คลิก ยังไม่แน่ใจใช่หรือไม่ - ตรวจสอบลายนิ้วมือ

   ทำตามขั้นตอนในกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัว เพื่อตรวจสอบลายนิ้วมือดิจิทัลของที่ติดต่อ แล้วคลิก ตรวจสอบ

   ในกล่องโต้ตอบ ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวเป็น ให้ใส่ชื่ออื่นสำหรับที่ติดต่อถ้าคุณคิดว่าจำเป็น แล้วคลิก ตกลง

การยกเลิกการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของที่ติดต่อ

บางครั้งคุณอาจมีเหตุผลที่จะเปลี่ยนสถานะการตรวจสอบที่ติดต่อที่คุณตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อให้แสดงสถานะเป็นไม่ได้ตรวจสอบ

 1. คลิกขวาที่ที่ติดต่อ (หรือสมาชิกพื้นที่ทำงาน) ที่คุณต้องการยกเลิกการตรวจสอบและเลือก ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัว...

 2. คลิก ยกเลิกการตรวจสอบ

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขข้อขัดแย้งของชื่อที่ติดต่อ

เมื่อมีอย่างน้อยสองชื่อที่ติดต่อมีชื่อที่แสดงเหมือนกัน ชื่อของที่ติดต่อจะแสดงเป็นสีแดงในรายการที่ติดต่อ รายชื่อสมาชิกพื้นที่ทำงาน และในบัตรข้อมูลที่ติดต่อ ชื่อที่แสดงจะถูกพิจารณาว่าเหมือนกันถ้าตรงกันทุกประการ หลังจากลบช่องว่างที่นำหน้า ต่อท้าย และช่องว่างมากกว่าหนึ่งช่องที่ฝังอยู่ และแปลงชื่อเป็นข้อความตัวอักษรพิมพ์เล็กแล้ว

เช่น "Ann  Beebe" และ "Ann Beebe" จะเกิดข้อขัดแย้งของชื่อ ขณะที่ "Ann Beebe" และ "AnnBeebe" จะไม่เกิดข้อขัดแย้งของชื่อ

สิ่งสำคัญคือการแยกแยะระหว่างชื่อที่ติดต่อแต่ละชื่อ เพื่อที่คุณจะไม่เริ่มกิจกรรมกับที่ติดต่อที่ผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถสร้างชื่อนามแฝงสำหรับชื่อที่ติดต่อที่ขัดแย้งกันได้

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก ข้อขัดแย้งของชื่ออาจเนื่องมาจากมีที่ติดต่อที่ล้าสมัยจัดเก็บอยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณ เช่น ที่ติดต่อที่เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ใหม่อาจได้ยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ก่อนหน้านี้ แต่ใช้ชื่อที่แสดงชื่อเดียวกันสำหรับทั้งสองบัญชี ในกรณีนี้ คุณสามารถซ่อนที่ติดต่อที่ล้าสมัยแล้วตามที่อธิบายด้านล่างเพื่อไม่ให้ชื่อที่ติดต่อแสดงในรายการที่ติดต่อของคุณอีกต่อไป

เมื่อต้องการแก้ไขข้อขัดแย้งของชื่อ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกขวาที่ชื่อที่แสดงข้อขัดแย้ง แล้วคลิก แก้ไขข้อขัดแย้งของชื่อ

 2. เลือกทำดังต่อไปนี้

  • คลิก แสดง vCard... เพื่อดูรายละเอียดของที่ติดต่อที่เลือก ซึ่งอาจช่วยให้คุณแยกแยะระหว่างที่ติดต่อที่ใช้ชื่อเดียวกัน

  • คลิก กำหนดนามแฝงที่ติดต่อ... เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบนามแฝงที่คุณสามารถใส่ชื่อที่แสดงเฉพาะสำหรับที่ติดต่อ

  • คลิก ตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัว... เพื่อไปที่ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของที่ติดต่อ

 3. คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

การสร้างนามแฝงสำหรับที่ติดต่อ

คุณสามารถแสดงที่ติดต่อใดๆ (นอกเหนือจากของคุณเอง) ภายใต้นามแฝง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ถ้าคุณมีปัญหาในการแยกแยะระหว่างที่ติดต่อที่มีชื่อเดียวกัน

 1. คลิกขวาที่ที่ติดต่อแล้วคลิก กำหนดนามแฝงที่ติดต่อ

 2. พิมพ์ชื่อนามแฝงแล้วคลิก ตกลง

  แสดงนามแฝงในตำแหน่งเดิม เมื่อต้องการดูชื่อของติดต่อต้นฉบับที่คุณสามารถเปิดข้อมูลที่ติดต่อของพวกเขาหรือจุดที่นามแฝงชื่อเพื่อแสดงหน้าต่างแบบป๊อปอัพที่แสดงชื่อต้นฉบับ

ด้านบนของหน้า

การลบที่ติดต่อ

เมื่อต้องการลบที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อของคุณในแถบเปิดใช้ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการลบ

 2. กดปุ่ม DELETE แล้วคลิก ใช่ เพื่อยืนยันการลบ

ที่ติดต่อที่คุณลบออกจากรายการที่ติดต่อในแถบเปิดใช้อาจยังคงปรากฏในรายการที่ติดต่ออื่นๆ เช่น รายการแบบหล่นลง ถึง: ในกล่องโต้ตอบ ส่งข้อความ หรือ ส่งการเชิญ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก SharePoint Workspace จะจัดเก็บข้อมูลที่ติดต่อสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณติดต่อในรายการที่เรียกว่า "ที่ติดต่อที่รู้จัก" ซึ่งจะรวมที่ติดต่อที่คุณเพิ่มในรายการที่ติดต่อในแถบเปิดใช้ รวมกับสมาชิกในพื้นที่ทำงานของคุณ โปรดระลึกว่าคุณอาจมีสมาชิกพื้นที่ทำงานที่ไม่อยู่ในรายการที่ติดต่อของคุณก็ได้

คุณไม่สามารถลบติดต่อที่ปรากฏในรายการติดต่อที่รู้จัก อย่างไรก็ตาม คุณสามารถน้อยซ่อนที่ติดต่อเหล่านี้ได้

ด้านบนของหน้า

การซ่อนที่ติดต่อ

บางครั้งที่ติดต่ออาจล้าสมัยเนื่องจากสาเหตุต่างกัน ถ้าคุณมีที่ติดต่อที่ล้าสมัย คุณสามารถซ่อนที่ติดต่อเพื่อไม่ให้แสดงรายการในเมนูแบบหล่นลงที่แสดงที่ติดต่ออีกต่อไป

 1. เปิดตัวจัดการที่ติดต่อ

 2. เลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการซ่อน

 3. คลิก ซ่อน เพื่อวางที่ติดต่อที่เลือกในรายการ ที่ติดต่อที่ซ่อน

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ซ่อนติดต่อจะไม่โดยอัตโนมัติช่วยแก้ไขข้อขัดแย้งของชื่อที่เกี่ยวข้อง ถ้าติดต่อที่คุณต้องการซ่อนแสดงเป็นข้อขัดแย้งของชื่อ ดูแก้ไขข้อขัดแย้งของชื่อสำหรับข้อมูล

ด้านบนของหน้า

การดูข้อมูลการวินิจฉัยเกี่ยวกับที่ติดต่อ

คุณสามารถดูข้อมูลการวินิจฉัยสำหรับที่ติดต่อที่เลือก บางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องดูข้อมูลนี้เพื่อการสนับสนุนทางเทคนิค ถ้าคุณจำเป็นต้องส่งข้อมูลการวินิจฉัยไปยังช่างเทคนิคฝ่ายสนับสนุน คุณสามารถคัดลอกและวางข้อมูลในกล่องโต้ตอบ การวินิจฉัย ลงในอีเมล

 1. เปิดตัวจัดการที่ติดต่อ

 2. เลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการ

 3. คลิก การวินิจฉัย

  เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลจากบานหน้าต่าง ที่ติดต่อ ให้คลิกขวาและคลิก เลือกทั้งหมด แล้วคลิกขวาและคลิก คัดลอก

  เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลจากบานหน้าต่าง การรับทราบ หรือ การวินิจฉัยเครือข่าย ให้คลิก คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

 4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การดูคุณสมบัติที่ติดต่อ

เมื่อต้องการดู "คุณสมบัติ" สำหรับที่ติดต่อใดๆ ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อ แล้วคลิก คุณสมบัติ จากคุณสมบัติที่ติดต่อ คุณสามารถทำดังต่อไปนี้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×