การจัดการที่ติดต่อและรายการที่ติดต่อของคุณ

มีหลายสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำเพื่อให้รายการที่ติดต่อของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บทความนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบที่ติดต่อของคุณเพื่อให้คุณสามารถค้นหาบุคคลที่คุณต้องติดต่อด้วยได้อย่างง่ายดาย

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหาบุคคล

เพิ่มที่ติดต่อ

เลือกที่ติดต่อหลายรายการ

เพิ่มบุคคลจากภายนอกบริษัทของคุณลงในรายการที่ติดต่อของคุณ

สร้างกลุ่มใหม่

การตรึงหรือถอนการตรึงลงในที่ติดต่อที่ใช้บ่อยไปยังด้านบนของกลุ่ม

สร้างกลุ่ม

ลบหรือเอากลุ่มออก

เปลี่ยนชื่อกลุ่ม

เรียงลำดับและแสดงที่ติดต่อของคุณ

เรียงลำดับที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อ

เปลี่ยนลักษณะของแต่ละรายการในรายการที่ติดต่อของคุณ

การเปลี่ยนวิธีแสดงที่ติดต่อของ Lync

การดูที่ติดต่อตามความสัมพันธ์ส่วนบุคคล (เดิมเรียกว่าระดับการเข้าถึง)

ย้าย คัดลอก และเอาที่ติดต่อออก

ดูบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

แท็กที่ติดต่อ

บล็อกที่ติดต่อ

ค้นหาบุคคล

กล่องค้นหาจะอยู่ในรายการที่ติดต่อ ภายใต้ไอคอน ที่ติดต่อ และในมุมมองโทรศัพท์ ภายใต้ไอคอน โทรศัพท์ คุณสามารถค้นหาชื่อของบุคคลหรือค้นหาทักษะ (ตำแหน่งงาน) ได้ แล้วจึงเพิ่มชื่อหรือทักษะเหล่านั้นลงในรายการที่ติดต่อของคุณเป็นต้น

ค้นหาที่ติดต่อ

 • ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อ นามแฝงอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อของกลุ่มการแจกจ่ายหรือนามแฝงได้ ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft Lync 2010 จะแสดงผลลัพธ์ขณะที่คุณพิมพ์ ถ้าที่ติดต่อหรือกลุ่มมากกว่าหนึ่งรายการปรากฏขึ้น ผู้ที่อยู่ในรายการที่ติดต่อของคุณจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนสุดของรายการ ที่ติดต่อและไม่ใช่ที่ติดต่อทั้งหมดจะมีแถบสถานะในแนวตั้งทางซ้ายของรูปภาพของบุคคล และจะระบุถึงการแสดงตน เช่น ว่าง ออฟไลน์ และไม่ว่าง

 • ถ้าบริษัทของคุณใช้ Microsoft SharePoint Services ปุ่ม ชื่อ และ ทักษะ จะปรากฏขึ้นด้านล่างกล่องค้นหา คุณสามารถค้นหาโดยใช้คำสำคัญ เช่น ตำแหน่งงานหรือความเชี่ยวชาญ คลิก ทักษะ เพื่อดูบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญหรือตำแหน่งงานคล้ายกัน คลิก X ในกล่องการค้นหาเพื่อกลับไปยังรายการที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มที่ติดต่อ

หัวข้อก่อนหน้านี้ระบุว่าคุณสามารถค้นหาบุคคลโดยการใช้ชื่อ นามแฝงอีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ได้ สำหรับกระบวนการนี้ เราจะใช้การค้นหาโดยชื่อ เป็นตัวอย่าง ดังนั้น หลังจากที่การค้นหาของคุณเสร็จสิ้น รายการของบุคคลที่มีชื่อตรงกับการค้นหาจะแสดงขึ้น บนบัตรข้อมูลที่ติดต่อของบุคคล คุณสามารถใช้ได้ทั้งการเลือก เพิ่มลงในรายการที่ติดต่อ หรือปุ่ม เพิ่ม

 1. เลื่อนไปตามรายการผลลัพธ์ของการค้นหาจนถึงบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อของคุณ บนบัตรข้อมูลที่ติดต่อของบุคคล ให้คลิกขวา แล้วคลิก เพิ่มลงในรายการที่ติดต่อ หรือคลิกลูกศรลงบนปุ่ม เพิ่ม

 2. ถ้าคุณตั้งค่ากลุ่มหรือประเภทของที่ติดต่อแล้ว รายการของกลุ่มเหล่านั้นจะแสดงขึ้น เลือกกลุ่มที่ติดต่อที่คุณต้องการวางที่ติดต่อ

 3. ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งค่ากลุ่มใดเลยแต่ต้องการทำ ให้คลิก เพิ่มลงในกลุ่มใหม่ แล้วพิมพ์ชื่อของกลุ่มใหม่ที่คุณต้องการสร้าง

เคล็ดลับ:  พิมพ์ชื่อเต็ม (หรือเกือบทั้งหมดของชื่อ) ของบุคคลในกล่องค้นหา เนื่องจากถ้าคุณพิมพ์เพียงชื่อ โดยเฉพาะชื่อที่ใช้กันทั่วไป คุณจะได้รับผลการค้นหามากเกินไป ถ้าบริษัทของคุณได้กำหนดค่าจำกัดจำนวนคนที่จะแสดงผลออกมา คุณจะต้องปรับและทำการค้นหาใหม่ถ้าที่ติดต่อที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการ

ตามค่าเริ่มต้นจำนวนที่ติดต่อสูงสุดที่สามารถเพิ่มได้คือ 1000 รายการ จำนวนที่แท้จริงของคุณจะถูกตั้งค่าโดยทีมสนับสนุนของคุณ ดังนั้นให้ติดต่อทีมสนับสนุนสำหรับข้อมูลถ้าจำนวนดังกล่าวไม่สามารถให้คุณใช้ประโยชน์ได้
ด้านบนของหน้า

เลือกที่ติดต่อหลายรายการ

ในบางครั้ง การเลือกที่ติดต่อหลายรายการในครั้งเดียวจะมีประสิทธิภาพมากกว่า ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังรวบรวมการเชิญเข้าร่วมการประชุม

 • เมื่อต้องการเลือกที่ติดต่อหลายรายการที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกที่ติดต่อเหล่านั้น

 • สำหรับที่ติดต่อที่อยู่ติดกัน ให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิก หรือใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือก

ด้านบนของหน้า

เพิ่มบุคคลจากภายนอกบริษัทของคุณลงในรายการที่ติดต่อของคุณ

Lync 2010 สามารถแสดงข้อมูลการแสดงตนสำหรับที่ติดต่อที่ใช้บริการอีเมล เช่น เครือข่าย Windows Live ของบริการอินเทอร์เน็ต (รวมถึง MSN และ Hotmail) AOL® และ Yahoo!® และผู้ที่เข้าร่วมกับ Lync ผู้ใช้ที่ติดต่อกับภายนอก (ผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกบริษัทของคุณ) สามารถทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ใช้ข้อมูลการแสดงตนร่วมกัน ทำการโทรด้วย Lync และจัดการการประชุมทางวิดีโอ

 1. เปิด Lync และในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลสำหรับบุคคลที่คุณต้องการเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อของคุณ

 2. ในบัตรข้อมูลที่ติดต่อที่ปรากฏ ให้คลิกปุ่ม เพิ่ม

 3. เลือกกลุ่มที่ติดต่อที่คุณต้องการวางที่ติดต่อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างกลุ่มใหม่ได้ในขณะนี้ โดยพิมพ์ชื่อด้านข้างเขตข้อมูล กลุ่มใหม่

ผู้ใช้บางคนมีบัญชีผู้ใช้อีเมลที่มีบริการที่ไม่ได้ติดต่อกับ Lync แม้ว่าคุณสามารถเพิ่มผู้ใช้เหล่านี้ลงในรายการที่ติดต่อของคุณแบบเดียวกับที่คุณเพิ่มผู้ใช้ที่ติดต่อกับภายนอก แต่คุณจะไม่เห็นข้อมูลการแสดงตนเหล่านั้น

ผู้ใช้อื่นเข้าสู่ระบบไซต์ที่ติดต่อกับภายนอกโดยใช้ ID ผู้ใช้ (ที่อยู่อีเมล) ที่ไม่ได้ติดต่อกับภายนอก ในกรณีนี้ ให้ใช้รูปแบบ user(unfederated.com)@federatedcompany.com ตัวอย่างเช่น MrContoso(gmail.com)@msn.comเมื่อคุณเพิ่มที่ติดต่อ การใช้รูปแบบนี้จะทำให้มั่นใจว่าการแสดงตนของเขาหรือเธอจะแสดงใน Lync

สำหรับวิดีโอสาธิตวิธีการเพิ่มที่ติดต่อ ให้ดูที่ วิดีโอ: การเพิ่มที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

สร้างกลุ่มใหม่

เมื่อคุณพบที่ติดต่อที่คุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มบุคคลเหล่านั้นลงในกลุ่มที่ติดต่อเพื่อให้คุณสามารถค้นหาได้ง่ายขึ้นในครั้งถัดไป Lync จะใส่ข้อมูลใน ที่ติดต่อที่ใช้บ่อย โดยอัตโนมัติโดยยึดตามที่ติดต่อ 10 รายการที่คุณมีการสนทนาด้วยบ่อยที่สุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถ "ตรึง" ที่ติดต่อที่สำคัญมากที่สุดของคุณที่ด้านบนของกลุ่มสำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว Lync จะใส่รายการที่ตรึงที่มีสมาชิกของทีมของคุณไว้ล่วงหน้า

การตรึงหรือถอนการตรึงลงในที่ติดต่อที่ใช้บ่อยไปยังด้านบนของกลุ่ม

เมื่อต้องการตรึงหรือถอนการตรึงลงในที่ติดต่อที่ใช้บ่อย ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เปิด Lync และในรายการที่ติดต่อของคุณ คลิกขวาที่บุคคล แล้วคลิก ตรึงลงในที่ติดต่อที่ใช้บ่อย

 • เมื่อต้องการถอนการตรึงที่ติดต่อ ให้คลิกขวา แล้วคลิก ถอนการตรึงจากที่ติดต่อที่ใช้บ่อย

สร้างกลุ่ม

 1. เปิด Lync และในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาที่ชื่อกลุ่มใดก็ได้ (ตัวอย่างเช่น ที่ติดต่อที่ใช้บ่อย) แล้วคลิก สร้างกลุ่มใหม่ แล้วตั้งชื่อกลุ่ม

Communicator

 1. เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลลงในกลุ่มใหม่ ให้ค้นหาที่ติดต่อ ชี้ไปที่ชื่อที่ติดต่อในผลลัพธ์การค้นหา แล้วคลิกที่เครื่องหมายบวก (+) หรือ คลิกขวาที่ที่ติดต่อในผลลัพธ์การค้นหา คลิก เพิ่มลงในรายการที่ติดต่อ แล้วคลิกชื่อกลุ่ม

  หมายเหตุ:  เมื่อคุณสร้างกลุ่มที่ติดต่อกลุ่มแรก Lync จะสร้างกลุ่มที่เรียกว่า ที่ติดต่ออื่น ให้กับคุณโดยอัตโนมัติอีกด้วย คุณสามารถกำหนดให้ที่ติดต่อใหม่ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง ให้มาอยู่ในกลุ่มนี้ได้

ด้านบนของหน้า

ลบหรือเอากลุ่มออก

เมื่อต้องการลบกลุ่มที่คุณสร้างขึ้น ให้ทำดังนี้

 1. เลือก กลุ่ม จากพื้นที่แสดงที่ด้านบนรายการที่ติดต่อของคุณ (ถ้าการเลือกนั้นไม่แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ลูกศรลงข้างใต้เขตข้อมูลการค้นหา เพื่อแสดงปุ่ม กลุ่ม สถานะ และความสัมพันธ์)

 2. ให้คลิกขวาที่ชื่อกลุ่มที่คุณต้องการลบ จากนั้นเลือก ลบกลุ่ม จากเมนูดรอปดาวน์

หมายเหตุ:  กลุ่มที่ติดต่อที่ใช้บ่อยและที่ติดต่ออื่นจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่สามารถลบออกได้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อกลุ่ม

เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อกลุ่ม ให้ทำดังนี้

 • คลิกขวาที่ชื่อกลุ่มบนรายการที่ติดต่อ เลือก เปลี่ยนชื่อกลุ่ม แล้วพิมพ์ชื่อกลุ่มใหม่

ด้านบนของหน้า

เรียงลำดับและแสดงที่ติดต่อของคุณ

คุณสามารถจัดเรียงที่ติดต่อของคุณตามประเภทต่างๆ (ตามสถานะ สมาชิกกลุ่ม และ ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล) และคุณสามารถเลือกวิธีการแสดงรายการของแต่ละที่ติดต่อตามที่คุณต้องการได้

เรียงลำดับที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อ

 1. เมื่อต้องการจัดระเบียบที่ติดต่อของคุณ เพื่อให้บุคคลที่ออนไลน์แสดงอยู่ด้านบนสุดของรายการ ให้คลิก สถานะ ที่ติดต่อที่ออนไลน์ของคุณจะแสดงอยู่ด้านบนสุด ตามด้วยบุคคลที่มีสถานะ ไม่อยู่ ไม่รู้จัก และไม่พร้อมใช้งาน

 2. เมื่อต้องการแสดงที่ติดต่อของคุณตามกลุ่มที่เป็นสมาชิกอยู่ (รวมถึงกลุ่มเริ่มต้น คือ ที่ติดต่อที่ใช้บ่อยและที่ติดต่ออื่น และกลุ่มใดก็ตามที่คุณสร้างขึ้น) ให้คลิก กลุ่ม

เรียงลำดับที่ติดต่อตามกลุ่ม

 1. เมื่อต้องการเรียงลำดับที่ติดต่อของคุณตามความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ให้คลิก ความสัมพันธ์ (เมื่อต้องการดูคำอธิบายของความสัมพันธ์ ให้คลิกขวาบนที่ติดต่อ แล้วชี้ไปที่ เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว)

เปลี่ยนลักษณะของแต่ละรายการในรายการที่ติดต่อของคุณ

 • คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม ตัวเลือกการแสดง ด้านล่างกล่องค้นหาเพื่อแสดงเมนู ตัวเลือกเค้าโครง

เรียงลำดับตามชื่อที่แสดง

ตัวเลือกต่างๆ จะปรากฏในเมนูโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้เรียงลำดับที่ติดต่อของคุณอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะแสดง "ชื่อที่เรียกง่าย" แทนที่จะแสดงชื่ออีเมล หรือแสดงรายละเอียดสถานะแทนที่จะแสดงเฉพาะชื่อเท่านั้น ถ้าบริษัทของคุณได้เปิดใช้งานการแสดงรูปภาพที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อ คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงรูปภาพหรือไม่ ซึ่งจะกำหนดว่าที่ติดต่อมากเท่าใดจะพอดีกับหน้าต่าง (ถ้าคุณไม่แสดงรูปภาพ จะมีตัวเลือกระหว่างชื่อเท่านั้นในหนึ่งบรรทัด หรือชื่อและรายละเอียดในบรรทัดที่สอง)

หมายเหตุ:  คุณยังสามารถปิดรูปภาพได้จากที่ใดก็ได้ใน Lync ด้วยการคลิก รูปภาพของฉัน ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าตัวเลือกรูปภาพ

การเปลี่ยนวิธีแสดงที่ติดต่อของ Lync

 1. ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม ตัวเลือกการแสดง ด้านล่างกล่องค้นหาเมื่อต้องการสลับระหว่างหนึ่งบรรทัดและสองบรรทัดของข้อมูลต่อที่ติดต่อ ถ้าบริษัทของคุณใช้รูปถ่ายที่ติดต่อ มุมมองแบบสองบรรทัดจะแสดงรูปถ่าย

 2. สำหรับทางเลือกเพิ่มเติม ให้คลิกลูกศรลงที่อยู่ข้าง ตัวเลือกการแสดง เพื่อเปิดเมนู ตัวเลือกเค้าโครง

การดูที่ติดต่อตามความสัมพันธ์ส่วนบุคคล (เดิมเรียกว่าระดับการเข้าถึง)

 • ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกปุ่ม ความสัมพันธ์ ด้านล่างกล่องค้นหา

เมื่อต้องการทำความเข้าใจข้อมูลการแสดงตนที่แสดงสำหรับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแต่ละรายการ ให้ดูที่ การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณ

ด้านบนของหน้า

ย้าย คัดลอก และเอาที่ติดต่อออก

ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อย้าย คัดลอก และลบหรือเอาที่ติดต่อออก

 • เมื่อต้องการย้ายที่ติดต่อไปยังกลุ่มอื่น ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อ ชี้ไปที่ ย้ายที่ติดต่อไปยัง แล้วคลิกกลุ่มที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการคัดลอกที่ติดต่อไปยังกลุ่มอื่น ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อ คลิก คัดลอกที่ติดต่อไปยัง แล้วคลิกกลุ่มที่คุณต้องการ

 • เมื่อต้องการเอาที่ติดต่อออกจากกลุ่ม ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อ แล้วคลิก เอาออกจากกลุ่ม

 • เมื่อต้องการเอาที่ติดต่อออกทั้งหมด ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อ แล้วคลิก เอาออกจากรายการที่ติดต่อ

สิ่งสำคัญ:  เมื่อคุณเอาที่ติดต่อออกจากกลุ่มหนึ่ง ที่ติดต่อนั้นจะถูกเอาออกจากรายการที่ติดต่อของคุณทั้งหมด เว้นแต่เขาหรือเธอยังคงเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มอื่นของคุณ

หมายเหตุ:  รายการที่ติดต่อของคุณไม่สามารถถูกส่งออกหรือคัดลอกโดยผู้ใช้ Lync รายอื่นได้ รายการที่ติดต่อของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน เนื่องจากทุกคนมีความสัมพันธ์ ความต้องการความเป็นส่วนตัว และการกำหนดลักษณะการติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมือนกัน วิธีที่ง่ายในการใช้ที่ติดต่อผู้เชี่ยวชาญหลักร่วมกันกับเพื่อร่วมงานคือ การสร้างรายการการแจกจ่ายที่ติดต่อหลักใน Outlook ซึ่งทุกคนสามารถเลือกที่ติดต่อเพื่อเพิ่มลงในรายการที่ติดต่อของตนใน Lync ได้

สิ่งสำคัญ:  ฟังก์ชันการย้ายและการคัดลอกจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังดูที่ติดต่ออย่างไร (ตามกลุ่ม สถานะ หรือความสัมพันธ์) โปรดทราบว่าการลากที่ติดต่อระหว่างกลุ่มความสัมพันธ์ส่วนบุคคลจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสำหรับที่ติดต่อดังกล่าว


ด้านบนของหน้า

ดูบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

คุณจะสามารถดูกำหนดการของบุคคลอื่นตลอดจนบันทึกย่อส่วนบุคคลได้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่ที่ติดต่อได้ให้สิทธิ์แก่คุณ บัตรข้อมูลที่ติดต่อยังมีจุดสำหรับการเชื่อมต่อกับที่ติดต่อดังกล่าว รวมถึงการเริ่มการสนทนาด้วยการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที การโทร การจัดกำหนดการประชุม หรือการส่งอีเมล

 1. ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้ชี้ไปรูปภาพของที่ติดต่อ (หรือไอคอนสถานะ ถ้ารูปภาพไม่ได้แสดงอยู่) เพื่อดูบัตรข้อมูลที่ติดต่อพื้นฐาน

 2. เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม ขยายบัตรข้อมูลที่ติดต่อ (ลูกศรลง) ที่มุมล่างขวาของบัตร

ขยายบัตรข้อมูลที่ติดต่อของ Lync

 1. เมื่อต้องการให้บัตรข้อมูลที่ติดต่อปรากฏให้เห็นตลอดเวลา ให้คลิกปุ่ม ตรึง ที่มุมบนขวาของบัตร คุณสามารถลากบัตรไปยังตำแหน่งที่ใช้งานสะดวกบนเดสก์ท็อป

ด้านบนของหน้า

แท็กที่ติดต่อ

คุณสามารถทำเครื่องหมาย หรือ "แท็ก" ที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อของคุณเพื่อที่คุณจะได้รับแจ้งเมื่อที่ติดต่อนั้นว่าง Lync จะแสดงการแจ้งเตือนในทันทีที่สถานะของที่ติดต่อเปลี่ยนเป็น ว่าง

 1. ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาที่บุคคลที่คุณต้องการแท็ก

 2. คลิก แท็กสำหรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนสถานะ

สำหรับวิดีโอสาธิตการแท็กที่ติดต่อ ให้ดูที่ วิดีโอ: การแท็กที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

บล็อกที่ติดต่อ

เมื่อต้องการบล็อกแต่ละที่ติดต่อเพื่อไม่ให้สามารถใช้ Lync ติดต่อกับคุณได้ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อ แล้วคลิก เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว

 2. คลิก ที่ติดต่อที่ถูกบล็อก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ให้ดูที่ คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการแสดงตน ที่ติดต่อ และการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×