การจัดการที่ติดต่อของคุณ

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

บทความนี้จะอธิบายตัวเลือกสำหรับการใช้ที่ติดต่อของคุณร่วมกันกับผู้ใช้รายอื่น คุณยังสามารถจัดการที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อของคุณได้ด้วย

คุณต้องการทำอะไร

การแสดงที่ติดต่อของคุณในไดเรกทอรี

การส่งที่ติดต่อของคุณไปยังบุคคลอื่น

การดูลายนิ้วมือแบบดิจิทัล

การแสดงรายการที่ติดต่อของคุณในไดเรกทอรี

ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลเฉพาะตัวของบัญชีผู้ใช้ของคุณจะแสดงอยู่ในไดเรกทอรีเครือข่ายภายในของคุณ ข้อมูลเฉพาะตัวนี้จะไม่แสดงในไดเรกทอรีที่ติดต่อของพื้นที่ทำงานสาธารณะโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีแสดงรายการที่ติดต่อของคุณในไดเรกทอรีเหล่านี้ได้ตลอดเวลาในการกำหนดลักษณะบัญชีผู้ใช้ของคุณ ถ้าคุณใช้ SharePoint Workspace ร่วมกับบุคคลที่อยู่นอกเครือข่ายองค์กรของคุณบ่อยๆ คุณอาจต้องการแสดงข้อมูลเฉพาะตัวของบัญชีผู้ใช้ของคุณในไดเรกทอรีที่ติดต่อของพื้นที่ทำงานสาธารณะเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ค้นหาคุณได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลที่ติดต่อที่แสดงในไดเรกทอรีเหล่านี้จะแสดงตามเขตข้อมูลที่มีการกรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อมูลเฉพาะตัว ที่สัมพันธ์กับข้อมูลเฉพาะตัวของที่ติดต่อ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกแสดงเฉพาะชื่อที่แสดงข้อมูลเฉพาะตัว หรือแสดงข้อมูลที่ติดต่อทั้งหมดที่คุณให้ไว้

การเปลี่ยนวิธีแสดงรายการที่ติดต่อของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีแสดงรายการข้อมูลที่ติดต่อของคุณในไดเรกทอรี ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้

 2. คลิกแท็บ ข้อมูลเฉพาะตัว

 3. ถ้าจำเป็น ให้เลือกข้อมูลเฉพาะตัวที่คุณต้องการเปลี่ยนจากเมนูแบบหล่นลง

 4. เลือกตัวเลือกการแสดงรายการที่คุณต้องการจากเมนูแบบหล่นลงของไดเรกทอรี

  เมื่อคุณทำการเลือก การแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นเพื่อยืนยันการกระทำของคุณ โปรดสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับข้อมูลเฉพาะตัวในภายหลังจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณมีที่ติดต่อของคุณอยู่ในรายการที่ติดต่อหรือพื้นที่ทำงานของพวกเขาทันที

  • ไม่แสดงรายการ SharePoint Workspace จะไม่แสดงรายการข้อมูลเฉพาะตัวของบัญชีผู้ใช้ของคุณในไดเรกทอรี ถ้ามีการแสดงรายการที่ติดต่อในปัจจุบัน การเลือกตัวเลือกนี้จะเอาที่ติดต่อออกจากไดเรกทอรี

  • ชื่ออย่างเดียว แสดงรายการเฉพาะชื่อที่แสดงตามที่ป้อนในเขตข้อมูลชื่อเต็มในกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อมูลเฉพาะตัว

  • ข้อมูลที่ติดต่อทั้งหมด แสดงข้อมูลทั้งหมดตามที่ป้อนในกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อมูลเฉพาะตัว

การเอาที่ติดต่อของคุณออกจากไดเรกทอรี

เมื่อต้องการลบที่ติดต่อของคุณออกจากไดเรกทอรี ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้

 2. คลิกแท็บ ข้อมูลเฉพาะตัว

 3. ถ้าจำเป็น ให้เลือกข้อมูลเฉพาะตัวที่คุณต้องการเอาออกจากเมนูแบบหล่นลง

 4. เลือก ไม่แสดงรายการ จากเมนูแบบหล่นลงของไดเรกทอรี

การส่งที่ติดต่อของคุณไปยังบุคคลอื่น

คุณสามารถส่งที่ติดต่อของคุณไปยังบุคคลอื่นเป็นแฟ้มที่แนบมาในข้อความอีเมลหรือใน ข้อความ SharePoint Workspace ให้ใช้อีเมลถ้าคุณยังไม่มีที่ติดต่อของผู้รับ หรือถ้าผู้รับไม่มี SharePoint Workspace

เมื่อต้องการส่งที่ติดต่อของคุณไปยังบุคคลอื่นในข้อความอีเมล ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้

 2. คลิกแท็บ ข้อมูลเฉพาะตัว

 3. คลิก ส่งอีเมลที่ติดต่อนี้

  ข้อความเตือนจะแสดงให้คุณทราบว่าตัวเลือกนี้จะเปิดอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณ ให้คลิก ใช่ เพื่อทำต่อไป

  อีเมลไคลเอ็นต์ของคุณจะเปิดข้อความที่มีข้อความพร้อมคำแนะนำในการดาวน์โหลด SharePoint Workspace

 4. ป้อนที่อยู่และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการในข้อความอีเมล แล้วส่งข้อความ

การดูลายนิ้วมือแบบดิจิทัล

SharePoint Workspace จะกำหนด "ลายนิ้วมือแบบดิจิทัล" สำหรับข้อมูลเฉพาะตัวของบัญชีผู้ใช้ของคุณ ลายนิ้วมือดิจิทัลจะปรากฏเป็นสตริงยาวที่มีตัวอักษรและตัวเลข (พร้อมกับเครื่องหมายวรรคตอนเพื่อให้อ่านได้ง่าย) ผู้ใช้อื่นอาจสอบถามลายนิ้วมือแบบดิจิทัลของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของคุณก่อนที่จะให้คุณใช้ข้อมูลร่วมกัน คุณยังสามารถใช้ลายนิ้วมือแบบดิจิทัลเพื่อตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้อื่นได้เช่นกัน

เมื่อต้องการดูลายนิ้วมือแบบดิจิทัลที่สัมพันธ์กับข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้

 2. คลิกแท็บ ข้อมูลเฉพาะตัว

 3. ถ้าจำเป็น ให้เลือกข้อมูลเฉพาะตัวที่คุณต้องการจากเมนูแบบหล่นลงเพื่อแสดงลายนิ้วมือแบบดิจิทัลที่สัมพันธ์กัน

  ถ้าคุณมีข้อมูลเฉพาะตัวเพียงข้อมูลเดียวในบัญชีผู้ใช้ของคุณตามปกติ คุณจะไม่เห็นเมนูแบบหล่นลง

 4. คลิกแท็บ ความปลอดภัย

  ลายนิ้วมือดิจิทัลสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวที่เลือกภายใต้หัวข้อลายนิ้วมือดิจิทัล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×