การจัดการที่ติดต่อของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายถึงตัวเลือกสำหรับการแชร์ที่ติดต่อของคุณกับผู้ใช้อื่น คุณยังสามารถจัดการที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อของคุณ

คุณต้องการทำอะไร

แสดงรายการที่ติดต่อของคุณในไดเรกทอรี

ส่งที่ติดต่อของคุณกับบุคคลอื่น

ดูลายนิ้วมือดิจิทัลของคุณ

การแสดงรายการที่ติดต่อของคุณในไดเรกทอรี

ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลเฉพาะตัวของบัญชีผู้ใช้ของคุณจะแสดงอยู่ในไดเรกทอรีเครือข่ายภายในของคุณ ข้อมูลเฉพาะตัวนี้จะไม่แสดงในไดเรกทอรีที่ติดต่อของพื้นที่ทำงานสาธารณะโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีแสดงรายการที่ติดต่อของคุณในไดเรกทอรีเหล่านี้ได้ตลอดเวลาในการกำหนดลักษณะบัญชีผู้ใช้ของคุณ ถ้าคุณใช้ SharePoint Workspace ร่วมกับบุคคลที่อยู่นอกเครือข่ายองค์กรของคุณบ่อยๆ คุณอาจต้องการแสดงข้อมูลเฉพาะตัวของบัญชีผู้ใช้ของคุณในไดเรกทอรีที่ติดต่อของพื้นที่ทำงานสาธารณะเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ค้นหาคุณได้ง่ายขึ้น

ข้อมูลที่ติดต่อที่แสดงในไดเรกทอรีเหล่านี้จะแสดงตามเขตข้อมูลที่มีการกรอกข้อมูลในกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อมูลเฉพาะตัว ที่สัมพันธ์กับข้อมูลเฉพาะตัวของที่ติดต่อ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกแสดงเฉพาะชื่อที่แสดงข้อมูลเฉพาะตัว หรือแสดงข้อมูลที่ติดต่อทั้งหมดที่คุณให้ไว้

การเปลี่ยนวิธีแสดงรายการที่ติดต่อของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีแสดงรายการข้อมูลที่ติดต่อของคุณในไดเรกทอรี ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้

 2. คลิกแท็บ ข้อมูลเฉพาะตัว

 3. ถ้าจำเป็น ให้เลือกข้อมูลเฉพาะตัวที่คุณต้องการเปลี่ยนจากเมนูแบบหล่นลง

 4. เลือกตัวเลือกการแสดงรายการที่คุณต้องการจากเมนูแบบหล่นลงของไดเรกทอรี

  เมื่อคุณทำการเลือก การแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นเพื่อยืนยันการกระทำของคุณ โปรดสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับข้อมูลเฉพาะตัวในภายหลังจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณมีที่ติดต่อของคุณอยู่ในรายการที่ติดต่อหรือพื้นที่ทำงานของพวกเขาทันที

  • ไม่แสดงรายการ SharePoint Workspace จะไม่แสดงรายการข้อมูลเฉพาะตัวของบัญชีผู้ใช้ของคุณในไดเรกทอรี ถ้ามีการแสดงรายการที่ติดต่อในปัจจุบัน การเลือกตัวเลือกนี้จะเอาที่ติดต่อออกจากไดเรกทอรี

  • ชื่ออย่างเดียว แสดงรายการเฉพาะชื่อที่แสดงตามที่ป้อนในเขตข้อมูลชื่อเต็มในกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อมูลเฉพาะตัว

  • ข้อมูลที่ติดต่อทั้งหมด แสดงข้อมูลทั้งหมดตามที่ป้อนในกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อมูลเฉพาะตัว

การเอาที่ติดต่อของคุณออกจากไดเรกทอรี

เมื่อต้องการลบที่ติดต่อของคุณออกจากไดเรกทอรี ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้

 2. คลิกแท็บ ข้อมูลเฉพาะตัว

 3. ถ้าจำเป็น ให้เลือกข้อมูลเฉพาะตัวที่คุณต้องการเอาออกจากเมนูแบบหล่นลง

 4. เลือก ไม่แสดงรายการ จากเมนูแบบหล่นลงของไดเรกทอรี

ด้านบนของหน้า

การส่งที่ติดต่อของคุณไปยังบุคคลอื่น

คุณสามารถส่งที่ติดต่อของคุณแก่บุคคลอื่นเป็นสิ่งที่แนบไฟล์ ในข้อความอีเมล หรือในข้อความ SharePoint Workspace ใช้อีเมล ถ้าคุณยังไม่มีที่ติดต่อของผู้รับ หรือผู้รับมี SharePoint Workspace

เมื่อต้องการส่งที่ติดต่อของคุณไปยังบุคคลอื่นในข้อความอีเมล ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้

 2. คลิกแท็บ ข้อมูลเฉพาะตัว

 3. คลิก ส่งอีเมลที่ติดต่อนี้

  ข้อความเตือนจะแสดงให้คุณทราบว่าตัวเลือกนี้จะเปิดอีเมลไคลเอ็นต์ของคุณ ให้คลิก ใช่ เพื่อทำต่อไป

  อีเมลไคลเอ็นต์ของคุณจะเปิดข้อความที่มีข้อความพร้อมคำแนะนำในการดาวน์โหลด SharePoint Workspace

 4. ป้อนที่อยู่และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการในข้อความอีเมล แล้วส่งข้อความ

ด้านบนของหน้า

การดูลายนิ้วมือแบบดิจิทัล

SharePoint Workspace กำหนดไม่ซ้ำกัน "ลายนิ้วมือดิจิทัล" กับข้อมูลเฉพาะตัวของบัญชีผู้ใช้ของคุณ ลายนิ้วมือแบบดิจิทัลปรากฏเป็นสตริงข้อความยาวของตัวอักษรและตัวเลขที่ (มีเครื่องหมายวรรคตอนสำหรับการอ่าน) ผู้ใช้อื่นอาจขอให้คุณสามารถบอกได้ลายนิ้วมือดิจิทัลของคุณเพื่อตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของคุณก่อนที่จะแชร์ข้อมูลกับคุณ คุณยังสามารถใช้ลายนิ้วมือดิจิทัลเพื่อตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้อื่น

เมื่อต้องการดูลายนิ้วมือแบบดิจิทัลที่สัมพันธ์กับข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้

 2. คลิกแท็บ ข้อมูลเฉพาะตัว

 3. ถ้าจำเป็น ให้เลือกข้อมูลเฉพาะตัวที่คุณต้องการจากเมนูแบบหล่นลงเพื่อแสดงลายนิ้วมือแบบดิจิทัลที่สัมพันธ์กัน

  ถ้าคุณมีข้อมูลเฉพาะตัวเพียงข้อมูลเดียวในบัญชีผู้ใช้ของคุณตามปกติ คุณจะไม่เห็นเมนูแบบหล่นลง

 4. คลิกแท็บ ความปลอดภัย

  ลายนิ้วมือดิจิทัลสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวที่เลือกภายใต้หัวข้อลายนิ้วมือดิจิทัล

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×