การจัดการตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้บน Excel Services

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้คือไซต์ต่างๆ ของ Microsoft Office SharePoint Server 2007 เส้นทางตามข้อตกลงการตั้งชื่อแบบสากล (UNC) หรือเว็บไซต์ HTTP จากเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ Excel Calculation Services ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าถึงสมุดงาน

คุณสามารถสร้างตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้อื่นสำหรับวัตถุประสงค์อื่นหรือโครงการอื่นได้ และคุณสามารถกำหนดการตั้งค่าและสิทธิ์ต่างๆ ของตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มได้

เมื่อเริ่มต้นจะไม่มีตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้บน Excel Services เมื่อต้องการใช้ Excel Services คุณต้องสร้างตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้อย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง

ในการจัดการตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้บน Excel Services ให้เปิดเพจ 'ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้บน Excel Services' โดยดำเนินการดังนี้

 1. เปิดเพจการดูแลสำหรับ Shared Services Provider (SSP)

  เมื่อต้องการเปิดเพจการดูแลของ SSP ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแถบนำทางด้านบนสุด ให้คลิก การจัดการโปรแกรมประยุกต์

  2. บนเพจ 'การจัดการโปรแกรมประยุกต์' ในส่วน บริการที่ใช้ร่วมกันของ Office SharePoint Server ให้คลิก สร้างหรือกำหนดค่าบริการที่ใช้ร่วมกันของฟาร์มนี้

  3. บนเพจจัดการบริการที่ใช้ร่วมกันของฟาร์มนี้ ให้คลิก SSP ที่คุณต้องการเปิดเพจการดูแล

 2. บนเพจหน้าแรก 'การดูแลบริการที่ใช้ร่วมกัน' ในส่วน การตั้งค่า Excel Services ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือไฟล์

แก้ไขตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือไฟล์

ลบตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือไฟล์

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้

 1. บนเพจ 'ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้บน Excel Services' ให้คลิก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้

 2. บนเพจ 'เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้บน Excel Services' ในส่วน ตำแหน่งที่ตั้ง ให้พิมพ์ที่อยู่สำหรับตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้

  รูปแบบของที่อยู่จะต้องตรงกับชนิดของตำแหน่งที่ตั้งที่คุณระบุ การระบุชนิดของตำแหน่งที่ตั้งจะดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

  • ภายใต้ ชนิดของตำแหน่งที่ตั้ง ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

   • Windows SharePoint Services เลือกตัวเลือกนี้เพื่อระบุ URL ของไซต์ SharePoint เป็นตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้

   • UNC เลือกตัวเลือกนี้เพื่อระบุแฟ้มที่ใช้ร่วมกันเป็นตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้โดยใช้ที่อยู่แบบ UNC

   • HTTP เลือกตัวเลือกนี้เพื่อระบุ HTTP URL เป็นตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้

  • ถ้าคุณต้องการให้รายการลูกของตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้เป็นตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้ด้วย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลูกที่เชื่อถือ

   หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสามารถปรับปรุงการจัดการได้โดยการให้ความเชื่อถือรายการลูก คุณอาจสร้างปัญหาด้านความปลอดภัยได้โดยการให้ความเชื่อถือไซต์ย่อยและไดเรกทอรีย่อยของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้เมื่อไซต์ย่อยและไดเรกทอรีย่อยถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

  • ในกล่อง คำอธิบาย คุณสามารถเลือกที่จะใส่คำอธิบายของตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้เพื่อระบุวัตถุประสงค์ของตำแหน่งที่ตั้งนั้น

 3. ในส่วน การจัดการเซสชัน ในกล่อง การหมดเวลาของเซสชัน ให้พิมพ์ค่าเป็นวินาทีที่เซสชัน Excel Calculation Services สามารถเปิดอยู่และไม่มีการใช้งานก่อนที่จะปิดลงโดยเริ่มนับหลังจากที่การร้องขอการเปิดแต่ละการร้องขอสิ้นสุดลง

  ถ้าคุณต้องการให้ส่วนนั้นไม่มีการหมดเวลา ให้พิมพ์ -1 เมื่อต้องการให้เซสชันหมดเวลาเมื่อสิ้นสุดการร้องขอ 'เปิด' เดียว ให้พิมพ์ 0

  • ในกล่อง การหมดเวลาของเซสชันแบบสั้น ให้พิมพ์ค่าเป็นวินาทีที่เซสชัน Excel Calculation Services สามารถเปิดอยู่และไม่มีการใช้งานก่อนการโต้ตอบใดๆ ของผู้ใช้ ก่อนที่เซสชันจะปิดลงโดยเริ่มนับหลังจากที่การร้องขอการเปิดแรกเริ่มสิ้นสุดลง

   ถ้าคุณต้องการให้ส่วนนั้นไม่มีการหมดเวลา ให้พิมพ์ -1 เมื่อต้องการให้เซสชันหมดเวลาเมื่อสิ้นสุดการร้องขอ 'เปิด' เดียว ให้พิมพ์ 0

  • ในกล่อง ช่วงเวลาสูงสุดของการร้องขอ ให้พิมพ์ค่าเป็นวินาทีสำหรับช่วงเวลาสูงสุดของการร้องขอหนึ่งในเซสชัน

   ถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการจำกัดระยะเวลาการร้องขอ ให้พิมพ์ -1

   การจำกัดระยะเวลาให้กับการร้องขอจะช่วยให้คุณสามารถลดความเสี่ยงของการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ

 4. ในส่วน คุณสมบัติสมุดงาน ในกล่อง ขนาดสูงสุดของสมุดงาน ให้พิมพ์ค่าเป็นเมกะไบต์ (MB) สำหรับขนาดสูงสุดของสมุดงานที่ Excel Calculation Services สามารถเปิดได้

  ประสิทธิภาพและการใช้งานทรัพยากรอาจได้รับผลกระทบเมื่อผู้ใช้เปิดสมุดงานที่มีขนาดใหญ่มาก ถ้าคุณไม่ควบคุมขนาดของสมุดงานที่สามารถเรียกใช้ในเซสชัน Excel Calculation Services ที่เปิดอยู่ ผู้ใช้อาจใช้ทรัพยากรของคุณเกินขีดจำกัดและโอเวอร์โหลดเซิร์ฟเวอร์

  ในกล่อง ขนาดแผนภูมิสูงสุด ให้พิมพ์ค่าเป็นเมกะไบต์สำหรับขนาดสูงสุดของแผนภูมิที่ Excel Calculation Services สามารถเปิดได้

 5. ในส่วน ลักษณะการทำงานของการคำนวณ ในกล่อง อายุแคชฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลงได้ ให้พิมพ์ค่าเพื่อระบุเวลาสูงสุดเป็นวินาทีสำหรับการเก็บค่าที่ได้จากการคำนวณของฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลงได้ไว้ในแคชเพื่อทำการคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติ

  เมื่อต้องการคำนวณฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียวเมื่อเปิดใช้งาน ให้พิมพ์ -1 เมื่อต้องการคำนวณฟังก์ชันอย่างต่อเนื่อง ให้พิมพ์ 0

  ภายใต้ โหมดการคำนวณของสมุดงาน ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • แฟ้ม เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำการคำนวณตามที่ระบุไว้ในแฟ้ม

  • ด้วยตนเอง เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้มีการคำนวณใหม่เมื่อได้รับการร้องขอให้ทำการคำนวณเท่านั้น

  • อัตโนมัติ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้การเปลี่ยนแปลงค่าใดๆ ส่งผลให้มีการคำนวณค่าอื่นๆ ทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับค่านั้นใหม่ นอกจากนี้ ฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลงได้จะถูกเรียกถ้าเวลาการทำงานหมดลง

  • อัตโนมัติยกเว้นตารางข้อมูล เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้การเปลี่ยนแปลงค่าใดๆ ส่งผลให้มีการคำนวณค่าอื่นๆ ทั้งหมดที่ขึ้นอยู่กับค่านั้นใหม่ ตราบเท่าที่ค่าเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในตารางข้อมูล นอกจากนี้ ฟังก์ชันที่เปลี่ยนแปลงได้จะถูกเรียกถ้าเวลาการทำงานหมดลง

 6. ในส่วน ข้อมูลภายนอก ภายใต้ อนุญาตให้ใช้ข้อมูลภายนอก ให้เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • ไม่มี เลือกตัวเลือกนี้เพื่อปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกทั้งหมดสำหรับตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้

  • ไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้เท่านั้น เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้เท่านั้น เซิร์ฟเวอร์จะละเว้นการตั้งค่าที่ฝังตัวอยู่ในแผ่นงาน

  • ไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้และฝังตัว เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสั่งให้เซิร์ฟเวอร์ใช้การเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่ฝังตัวอยู่หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถใช้การเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณจัดการการเชื่อมต่อข้อมูลให้กับผู้สร้างสมุดงานจำนวนไม่มาก คุณอาจเลือกตัวเลือกนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สร้างสมุดงานสามารถฝังตัวการเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกในสมุดงานของตนเองได้โดยตรง แต่ยังคงสามารถเข้าถึงไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูลที่เชื่อถือได้ถ้าการเชื่อมโยงที่ฝังตัวไม่ทำงาน

   ภายใต้ เตือนเมื่อฟื้นฟู ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การเตือนเกี่ยวกับการฟื้นฟูเปิดใช้งานแล้ว เพื่อแสดงคำเตือนก่อนที่จะฟื้นฟูข้อมูลภายนอกสำหรับแฟ้มต่างๆ ในตำแหน่งที่ตั้งนี้ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการฟื้นฟูข้อมูลภายนอกโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการโต้ตอบใดๆ ของผู้ใช้

   ภายใต้ หยุดเมื่อการฟื้นฟูขณะเปิดล้มเหลว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย การหยุดเปิดถูกเปิดใช้งาน เพื่อหยุดการดำเนินการเปิดแฟ้มในตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้

  • แฟ้มมีการเชื่อมต่อข้อมูลแบบ ฟื้นฟูเมื่อเปิด

  • ไม่สามารถฟื้นฟูแฟ้มในขณะที่แฟ้มเปิดอยู่ได้

  • ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในการ เปิด แฟ้ม

   ภายใต้ อายุแคชข้อมูลภายนอก ในกล่อง ฟื้นฟูอัตโนมัติ (เป็นระยะๆ / เมื่อเปิด) ให้พิมพ์ค่าเป็นวินาทีเพื่อระบุเวลาสูงสุดที่ระบบสามารถใช้ผลลัพธ์แบบสอบถามข้อมูลภายนอกสำหรับการฟื้นฟูผลลัพธ์แบบสอบถามภายนอกโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ต้องการให้มีการฟื้นฟูข้อมูลหลังจากการใช้แบบสอบถามแรก ให้พิมพ์ -1

   ภายใต้ อายุแคชข้อมูลภายนอก ในกล่อง การฟื้นฟูด้วยตัวเอง ให้พิมพ์ค่าเป็นวินาทีเพื่อระบุเวลาสูงสุดที่ระบบสามารถใช้ผลลัพธ์แบบสอบถามข้อมูลภายนอกสำหรับการฟื้นฟูผลลัพธ์แบบสอบถามภายนอกโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ต้องการให้มีการฟื้นฟูข้อมูลหลังจากการใช้แบบสอบถามแรก ให้พิมพ์ -1

   ในกล่อง จำนวนแบบสอบถามที่ใช้พร้อมกันได้สูงสุดต่อเซสชัน ให้พิมพ์ค่าสำหรับจำนวนแบบสอบถามสูงสุดที่สามารถเรียกใช้พร้อมกันได้ในหนึ่งเซสชัน

 7. ในส่วน ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตการใช้ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง เพื่อให้สามารถเรียกฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเองจากสมุดงานที่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้

 8. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แก้ไขตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้

 • บนเพจ 'ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้บน Excel Services' ให้ชี้ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการแก้ไข คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิก แก้ไข

ด้านบนของหน้า

ลบตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้

 1. บนเพจ 'ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้บน Excel Services' ให้ชี้ไปที่ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการลบ คลิกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้วคลิก ลบ

 2. คลิก ตกลง ในกล่องข้อความที่ถามว่าคุณต้องการดำเนินการลบต่อไปหรือไม่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×