การจัดการตัวดึงข้อมูล RSS

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Really Simple Syndication (RSS) เป็นวิธีหนึ่งที่คุณสามารถใช้สร้างข่าวสาร บล็อก และเนื้อหาอื่นๆ บนเว็บไซต์ที่ผู้เป็นสมาชิกสามารถเข้าถึงได้ เมื่อถูกเปิดใช้งาน RSS สามารถถูกจัดการสำหรับไซต์คอลเลกชัน ไซต์ รายการและไลบรารี สิทธิ์ของคุณบนไซต์กำหนดระดับที่คุณสามารถจัดการ RSS

ก่อนที่คุณสามารถจัดการ RSS สำหรับไซต์คอลเลกชัน คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน และคุณจำเป็นต้องไปไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชัน วิธีที่รวดเร็วเพื่อเข้าถึงไซต์ระดับบนสุดจากไซต์ย่อย คือการ เลือกลิงก์ไปยังการตั้งค่าไซต์ระดับบนสุด บนหน้าการตั้งค่าไซต์

ไปที่การตั้งค่าไซต์ระดับบนสุด

ถ้าไซต์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งาน Office 365 ตัวดึงข้อมูล RSS ถูกเปิดใช้งานเมื่อมีการสร้างไซต์ของคุณก่อน โปรดสังเกตว่า เป็นเจ้าของไซต์สามารถปิดใช้งาน RSS สำหรับไซต์ รายการ การ หรือไลบรารี และการดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถปิดใช้งาน RSS สำหรับไซต์ทั้งหมด

 1. เลือกการตั้งค่า ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 จากนั้น เลือกตั้งค่าไซต์

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเห็นลิงก์ไปยังการตั้งค่าไซต์ระดับบนสุด บนหน้าการตั้งค่าไซต์ คุณอยู่บนไซต์ย่อย เลือกการเชื่อมโยงนี้เพื่อจัดการ RSS สำหรับไซต์คอลเลกชัน

 1. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ภายใต้การดูแลไซต์ เลือกRSS

สิ่งสำคัญ:  ลิงก์ RSS จะไม่ปรากฏอยู่บนหน้า การตั้งค่าไซต์ ถ้าการสนับสนุน RSS ไม่ถูกเปิดใช้งานสำหรับไซต์คอลเลกชัน

RSS

 1. ถ้าคุณกำลังจัดการ RSS สำหรับไซต์ แทนที่จะมีทั้งไซต์คอลเลก ข้ามขั้นตอนที่ 3 เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายตัวดึงข้อมูล RSS ที่อนุญาตในไซต์คอลเลกชันนี้

  สิ่งสำคัญ: ส่วน ไซต์คอลเลกชัน RSS จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันและคุณอยู่บนไซต์ระดับบนสุดเท่านั้น

 2. เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายตัวดึงข้อมูล RSS ที่อนุญาตในไซต์นี้

 3. ในส่วนการตั้งค่าขั้นสูง พิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุลิขสิทธิ์ แก้ไข ดูแลเว็บไซต์ และเวลาที่จะแสดงสดข้อมูล

 4. คลิก ตกลง

การจัดการตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับรายการหรือไลบรารี

เมื่อ RSS ถูกเปิดใช้งานสำหรับไซต์ คุณสามารถจัดการการตั้งค่า RSS สำหรับรายการหรือไลบรารี เมื่อคุณเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งาน RSS บนไซต์หรือไซต์ย่อย นี้มีผลต่อว่ารายการในไซต์ย่อยจะเปิดใช้งาน RSS

 1. ในรายการหรือไลบรารี เลือกไลบรารี หรือรายการ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในไลบรารีหรือรายการ

หมายเหตุ:  ชื่อของแท็บนี้จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารีที่คุณกำหนดค่าตัวดึงข้อมูล ตัวอย่างเช่น สำหรับรายการปฏิทิน จะมีชื่อว่าแท็บ ปฏิทิน


ปุ่ม การตั้งค่ารายการ

 1. บนหน้าการตั้งค่า ภายใต้การติดต่อสื่อสาร เลือกการตั้งค่า RSS

สิ่งสำคัญ:  ลิงก์การตั้งค่า RSS จะไม่ปรากฏถ้า RSS ไม่ถูกเปิดสำหรับไซต์นั้น

 1. ในส่วน รายการ RSS ให้เลือกว่าคุณต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน RSS สำหรับรายการ

 2. ในส่วนข้อมูลแชนเนล RSS เลือกว่าคุณต้องการลดขนาดเขตข้อมูลแบบหลายบรรทัดเพื่อ 256 อักขระ คุณสามารถพิมพ์ชื่อเรื่อง คำอธิบาย และ URL ของรูปสำหรับองค์ประกอบแชนเนลของตัวดึงข้อมูล RSS

ข้อมูลช่อง RSS

 1. ในส่วน คอลัมน์ คุณสามารถแสดงหรือซ่อนคอลัมน์ในคำอธิบาย RSS ได้ด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสม ถัดจากชื่อคอลัมน์ ให้ใส่หมายเลขสำหรับลำดับคอลัมน์ของคุณในมุมมอง

  หมายเหตุ: ถ้ามีเพียงคอลัมน์เดียวในตัวดึงข้อมูล จะปรากฏค่าของคอลัมน์เพียงอย่างเดียวในส่วนเนื้อหาของรายการในตัวดึงข้อมูล ถ้ามีมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ในตัวดึงข้อมูล ส่วนเนื้อหาของรายการจะประกอบด้วยชื่อและค่าของแต่ละคอลัมน์

คอลัมน์ RSS

 1. ในส่วน ขีดจำกัดของรายการ คุณสามารถจำกัดจำนวนรายการและจำนวนวันที่จะใส่ไว้ในตัวดึงข้อมูล RSS

 2. เลือก ตกลง

การแสดงตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมองของรายการหรือไลบรารี

ปุ่มสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS ถูกซ่อนอยู่บนหน้าแก้ไขมุมมอง ของรายการหรือไลบรารี ผู้ใช้หลายคนไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงหน้านี้ และไม่สามารถสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลสำหรับมุมมองที่ระบุ เจ้าของไซต์ สามารถแสดงลิงก์ไปยังตัวดึงข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้เหล่านี้สามารถสมัครใช้งาน RSS ถือว่า RSS ถูกเปิด สำหรับไซต์ และ สำหรับรายการหรือไลบรารี

 1. ในรายการหรือไลบรารี เลือกไลบรารี หรือรายการ โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในไลบรารีหรือรายการ

หมายเหตุ:  ชื่อของแท็บนี้จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับชนิดของรายการหรือไลบรารีที่คุณกำหนดค่าตัวดึงข้อมูล ตัวอย่างเช่น สำหรับรายการปฏิทิน จะมีชื่อว่าแท็บ ปฏิทิน

 1. ถ้าคุณไม่ได้ดู มุมมองที่คุณต้องการแสดงตัว RSS ตัวดึงข้อมูล เลือกมุมมองที่เหมาะสมจากมุมมองปัจจุบัน รายการแบบหล่นลง จากนั้น เลือกไลบรารี หรือรายการ อีกครั้ง

เคล็ดลับ: ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณช่วยให้คุณสมัครใช้งานมุมมอง ปุ่มแถบเครื่องมือ RSS อาจเปิดใช้งานจุดนี้ ( RSS ) ถ้าใช่ คุณอาจเลือกเพื่อรับ URL ของตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมอง ถ้าฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งาน แล้วคุณสามารถทำตามขั้นตอนในส่วนเหลือของกระบวนงานนี้

 1. เลือกปรับเปลี่ยนมุมมองเพื่อเปิดมุมมองสำหรับการแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้ามีการปรับเปลี่ยนมุมมองนี้ ไม่ปรากฏบนเมนูมุมมอง คุณไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขมุมมอง และไม่สามารถใช้วิธีนี้ในการแสดงตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมอง


  การปรับเปลี่ยนมุมมอง

 2. ในส่วนชื่อ เลือกปุ่ม RSS รูป RSS เพื่อแสดงหน้าการสมัครใช้งานสำหรับมุมมองนี้ตัวดึงข้อมูล RSS

 3. คัดลอก URL สำหรับหน้าการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับมุมมอง จากนั้น คุณสามารถประกาศ URL นี้บนไซต์ของคุณ เพื่อให้ผู้สนับสนุนไซต์ของคุณสามารถดูและสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS ได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×