ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การจัดการช่วงข้อมูลภายนอกและคุณสมบัติของช่วงข้อมูลภายนอก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของช่วงข้อมูลภายนอกไปยังข้อมูลตัวควบคุมที่มีการนำเข้าลงในแผ่นงานผ่านการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก เช่นฐานข้อมูล คิวรีเว็บ หรือไฟล์ข้อความ

ช่วงข้อมูลภายนอก (หรือเรียกว่าตารางคิวรี) คือ ชื่อที่กำหนดหรือชื่อตารางที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลที่ถูกเลื่อนลงในเวิร์กชีต เมื่อคุณเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก Excel สร้างช่วงข้อมูลภายนอกโดยอัตโนมัติ ข้อยกเว้นเดียวในนี้คือ รายงาน PivotTable ที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเช่นรายงาน PivotTable ใช้ช่วงข้อมูลภายนอก ใน Excel คุณสามารถจัดรูปแบบ และเค้าโครงช่วงข้อมูลภายนอก หรือใช้ในการคำนวณ เช่นเดียวกับข้อมูลอื่น ๆ

คุณสมบัติของช่วงข้อมูลภายนอก

ช่วงข้อมูลภายนอกมีคุณสมบัติเพิ่มเติม (not สับสนกับคุณสมบัติการเชื่อมต่อ) ที่คุณสามารถใช้เพื่อควบคุมข้อมูล เช่นการรักษาความกว้างคอลัมน์และการจัดรูปแบบเซลล์ได้ คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติเหล่านี้ช่วงข้อมูลภายนอกได้ โดยการคลิกคุณสมบัติ ในกลุ่มการเชื่อมต่อ บนแท็บข้อมูล แล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงของคุณ โดยทำต่อไปนี้:

 • สำหรับช่วงข้อมูลภายนอกที่จะถูกสร้างขึ้นจาก Microsoft Query และตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ใช้กล่องโต้ตอบคุณสมบัติของข้อมูลภายนอก

 • สำหรับช่วงข้อมูลภายนอกที่สร้างจากไฟล์ข้อความที่นำเข้าหรือแบบสอบถามเว็บที่ดึงข้อมูล HTML ใช้กล่องโต้ตอบคุณสมบัติช่วงข้อมูลภายนอก

 • สำหรับช่วงข้อมูลภายนอกที่จะถูกสร้างขึ้นจากคิวรีเว็บที่ดึงข้อมูลแบบ XML ใช้กล่องโต้ตอบคุณสมบัติการแมป XML

ใช้เทมเพลกับช่วงข้อมูลภายนอก

ถ้าคุณต้องการแชร์ข้อมูลสรุปหรือรายงานที่ยึดตามข้อมูลภายนอก คุณสามารถทำให้ผู้ใช้อื่นเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยช่วงข้อมูลภายนอก หรือคุณสามารถสร้างแม่แบบรายงาน เทมเพลตรายงาน ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลสรุปหรือรายงานโดยไม่บันทึกข้อมูลภายนอกเพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็ก ข้อมูลภายนอกจะได้รับเมื่อผู้ใช้เปิดเทมเพลตรายงาน

 1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการค้นหาแอช่วงข้อมูลจากภายนอก

 2. บนด้านแถบสูตร คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่องชื่อ นั้นแล้ว คลิกที่ชื่อของช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการ

 1. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่ถูกกำหนด ให้คลิก ตัวจัดการชื่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวจัดการชื่อ คลิกที่ชื่อของช่วงข้อมูลภายนอก แล้ว คลิ กแก้ไข นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกสองครั้งชื่อ

 3. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขชื่อ พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับการอ้างอิงในกล่องชื่อ

หมายเหตุ: ปุ่มปิด ปิดเฉพาะตัวจัดการชื่อ กล่องโต้ตอบ คุณไม่จำเป็นต้องคลิกปิด เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำได้

คุณสามารถเปลี่ยนแบบสอบถามสำหรับช่วงข้อมูลภายนอกที่สร้างขึ้นจาก Microsoft Query ไฟล์ข้อความที่นำเข้า คิวรีเว็บ หรือตัวช่วย สร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

 1. คลิกเซลล์ในช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเปลี่ยนแบบสอบถาม

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกคุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของข้อมูลภายนอก คลิกคุณสมบัติการเชื่อมต่อ รูปปุ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ คลิกแท็บข้อกำหนด แล้ว คลิ กแก้ไขแบบสอบถาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และแก้ไขแบบสอบถามใน Microsoft Query ดูวิธีใช้แบบสอบถามของ Microsoft

 1. คลิกเซลล์ในช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเปลี่ยนแบบสอบถาม

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก การเชื่อมต่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อเวิร์กบุ๊ก คลิกคุณสมบัติ

 4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ คลิกแท็บข้อกำหนด แล้ว คลิ กแก้ไขแบบสอบถาม

 5. ในกล่องโต้ตอบนำเข้าไฟล์ข้อความ คลิกนำเข้า

 6. ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังไฟล์ข้อความที่นำเข้าในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าไฟล์ข้อความ ดูไฟล์ข้อความที่นำเข้าหรือส่งออก

 1. คลิกเซลล์ในช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเปลี่ยนแบบสอบถาม

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกคุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อเวิร์กบุ๊ก คลิกคุณสมบัติ

 4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ คลิกแท็บข้อกำหนด แล้ว คลิ กแก้ไขแบบสอบถาม

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงคิวรีเว็บในกล่องโต้ตอบแก้ไขแบบสอบถามเว็บ แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และแก้ไขแบบสอบถามเว็บ ดูการเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจ (Power Query)

 1. คลิกเซลล์ในช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเปลี่ยนแบบสอบถาม

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกคุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของข้อมูลภายนอก คลิกคุณสมบัติการเชื่อมต่อ รูปปุ่ม

 4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อ คลิกแท็บข้อกำหนด

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่องชนิดคำสั่ง คลิกตาราง แล้ว ในกล่องข้อความคำสั่ง เปลี่ยนค่าไปชื่อของตารางที่เหมาะสม ดู หรือแบบสอบถาม

  • ในกล่องชนิดคำสั่ง คลิกSQL หรือเริ่มต้น จากนั้น ในกล่องข้อความคำสั่ง แก้ไขคำสั่ง SQL

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับวิธีการเชื่อมต่อมีการกำหนด กล่องคำสั่งพิมพ์ อาจไม่พร้อมใช้งาน (โดยปรากฏเป็นสีจาง) ได้

 1. บนแถบสูตร คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่องชื่อ และเลือกชื่อของช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการคัดลอก

  สำหรับตาราง Excel เลือกชื่อของช่วง นั้นแล้ว กด CTRL + A เพื่อเลือกส่วนหัวของตาราง

  ถ้าคุณต้องการรวมป้ายชื่อคอลัมน์หรือสูตรที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงข้อมูลภายนอก เลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยป้ายชื่อคอลัมน์หรือสูตรที่คุณต้องการคัดลอก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่องชื่อ บนแถบสูตร และคลิกที่ชื่อของช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. สลับไปยังเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการวางช่วงข้อมูลภายนอก

 4. คลิกเซลล์มุมบนซ้ายของพื้นที่วาง

  เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าข้อมูลภายนอก ไม่แทนข้อมูลที่มีอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผ่นงานที่ไม่มีข้อมูลภายใต้ หรือ ทางด้านขวาของเซลล์ที่คุณคลิก

 5. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกเฉพาะส่วนของช่วงข้อมูลภายนอก ไม่มีการคัดลอกอยู่ภายใต้คิวรี และไม่มีการรีเฟรชข้อมูลคัดลอก

คุณสามารถควบคุมวิธีการจัดการขนาดเล็ก หรือใหญ่กว่าชุดข้อมูลที่จะส่งกลับไปยัง Excel เมื่อมีการรีเฟรชข้อมูล

 1. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกคุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของช่วงข้อมูลภายนอก ภายใต้ถ้าจำนวนแถวในช่วงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อรีเฟรช คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • แทรกเซลล์กับข้อมูลใหม่ ลบเซลล์ที่ไม่ได้ใช้งาน

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อมีเพิ่มอย่าง น้อยหนึ่งแถวในแหล่งข้อมูล เลื่อนเซลล์ภายใต้ช่วงข้อมูลภายนอกได้โดยตรง แต่ย้ายเซลล์ทางด้านขวาของช่วงข้อมูลภายนอก

   • เมื่อแถวอย่าง น้อยหนึ่งจะถูกลบในแหล่งข้อมูล เซลล์ภายใต้ช่วงข้อมูลภายนอกได้โดยตรงย้ายขึ้น แต่ย้ายเซลล์ทางด้านขวาของช่วงข้อมูลภายนอก

  • แทรกแถวทั้งหมดสำหรับข้อมูลใหม่ ยกเลิกเลือกเซลล์ที่ไม่ได้ใช้งาน

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อมีเพิ่มอย่าง น้อยหนึ่งแถวในแหล่งข้อมูล เซลล์ได้โดยตรงภายใต้ และ ไปทางด้านขวาของช่วงข้อมูลภายนอกย้ายลง

   • เมื่อแถวอย่าง น้อยหนึ่งจะถูกลบในแหล่งข้อมูล ไม่มีย้ายเซลล์ได้โดยตรงภายใต้ และ ไปทางด้านขวาของช่วงข้อมูลภายนอก

  • เขียนทับเซลล์ที่มีอยู่ ด้วยข้อมูลใหม่ ยกเลิกเลือกเซลล์ที่ไม่ได้ใช้งาน

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อมีเพิ่มอย่าง น้อยหนึ่งแถวในแหล่งข้อมูล เซลล์ภายใต้ช่วงข้อมูลภายนอกได้โดยตรงจะถูกเขียนทับ แต่ย้ายเซลล์ทางด้านขวาของช่วงข้อมูลภายนอก

   • เมื่อแถวอย่าง น้อยหนึ่งจะถูกลบในแหล่งข้อมูล ไม่มีย้ายเซลล์ได้โดยตรงภายใต้ และ ไปทางด้านขวาของช่วงข้อมูลภายนอก

 1. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกคุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ภายใต้ข้อมูลการจัดรูปแบบและเค้าโครง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการรวมชื่อเขตข้อมูลแถวแรกเป็น เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมชื่อเขตข้อมูล

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับช่วงข้อมูลภายนอกที่จะถูกแปลง จากโปรแกรม Microsoft Office 2003 หรือช่วงข้อมูลภายนอกที่จะถูกสร้างขึ้นด้วยการเขียนโปรแกรม เท่านั้น

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ของตัวเลขของแถว เลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมหมายเลขแถว

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับข้อความที่นำเข้าไฟล์ ไฟล์ XML หรือคิวรีเว็บ

  • เมื่อต้องการรักษาการจัดรูปแบบที่คุณใช้เซลล์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บรักษาการจัดรูปแบบเซลล์

   หมายเหตุ: สำหรับคิวรีเว็บ ตัวเลือกนี้โดยอัตโนมัติไว้เมื่อคุณเลือกจัดรูปแบบ HTML แบบเต็ม ในกล่องโต้ตอบตัวเลือก คุณสามารถเข้าถึงกล่องโต้ตอบตัวเลือก จากกล่องโต้ตอบแก้ไขแบบสอบถาม

  • เมื่อต้องการรักษาความกว้างของคอลัมน์ที่คุณตั้งค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมายปรับความกว้างคอลัมน์

  • เมื่อต้องการรักษาคอลัมน์ เรียงลำดับ กรอง และเค้าโครงที่คุณนำไปใช้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายรักษาเรียงลำดับ/ตัวกรอง/เค้าโครงคอลัมน์

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับคิวรีเว็บ

  • เมื่อต้องการรักษากรองคอลัมน์ที่คุณนำไปใช้ เลือกกล่องกาเครื่องหมายรักษาตัวกรองคอลัมน์

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับคิวรีเว็บที่ยึดตามข้อมูลแบบ XML เท่านั้น

หมายเหตุ: กระบวนงานต่อไปนี้นำไปใช้เฉพาะ กับช่วงข้อมูลภายนอกที่จะถูกแปลงจากโปรแกรม Microsoft Office 2003 หรือช่วงข้อมูลภายนอกที่จะถูกสร้างขึ้นด้วยการเขียนโปรแกรม ช่วงข้อมูลภายนอกทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้จะถูกสร้างขึ้นเป็นตาราง Excel ตารางต่อไปนี้ขยายโดยอัตโนมัติเมื่อมีเพิ่มแถวใหม่ และกรอกข้อมูลลงคอลัมน์จากการคำนวณ

 1. ใส่สูตรในเซลล์ที่อยู่ติดกับแถวแรกของข้อมูลในช่วงข้อมูลภายนอก

  หมายเหตุ: แถวแรกของข้อมูลอาจมีแถวหนึ่ง หรือสองในช่วงข้อมูลภายนอก โดยขึ้นอยู่กับว่าแถวแรกประกอบด้วยส่วนหัว

 2. เลือกเซลล์ แล้วดับเบิลคลิกที่จุดจับเติม เมื่อต้องการคัดลอกสูตรไปยังแถวทั้งหมดในช่วงข้อมูลภายนอก

 3. คลิกเซลล์หนึ่งในช่วงข้อมูลภายนอก

 4. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกคุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 5. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติช่วงข้อมูลภายนอก เลือกกล่องกาเครื่องหมายเติมสูตรลงในคอลัมน์ที่อยู่ติดกับข้อมูล

  หมายเหตุ: ถ้าช่วงข้อมูลภายนอกขยายเมื่อคุณรีเฟรช, Excel คัดลอกเฉพาะสูตรที่อยู่ติดกันถัดไป หรือภาย ในช่วงข้อมูลภายนอก

การตรึงช่วงข้อมูลภายนอกเก็บข้อมูลแต่ไม่หมดคิวรีต้นแบบ เพื่อให้ไม่มีการรีเฟรชช่วงข้อมูลภายนอกที่ตรึงไว้

 1. คลิกแผ่นงานที่ประกอบด้วยตาราง Excel ที่คุณต้องการเอาการเชื่อมต่อข้อมูล

 2. บนแถบสูตร คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่องชื่อ นั้นแล้ว คลิกที่ชื่อของช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเอาการเชื่อมต่อข้อมูล ช่วงข้อมูลถูกเลือกไว้แล้ว

 3. บนแท็บเครื่องมือ ในกลุ่มตารางข้อมูลภายนอก คลิกโยง ช่วงข้อมูลยังคงอยู่ และยัง แสดงชื่อเดียวกัน แต่จะถูกลบการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: กระบวนงานต่อไปนี้นำไปใช้เฉพาะ กับช่วงข้อมูลภายนอกที่จะถูกแปลงจากโปรแกรม Microsoft Office 2003 หรือช่วงข้อมูลภายนอกที่จะถูกสร้างขึ้นด้วยการเขียนโปรแกรม ช่วงข้อมูลภายนอกทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้จะถูกสร้างขึ้นเป็นตาราง Excel ตารางต่อไปนี้ขยายโดยอัตโนมัติเมื่อมีเพิ่มแถวใหม่ และกรอกข้อมูลลงคอลัมน์จากการคำนวณ

 1. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกคุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ภายใต้ข้อกำหนดคิวรี ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายบันทึกข้อกำหนดคิวรี

หมายเหตุ: เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก แบบสอบถามจะถูกลบออกจากเวิร์กบุ๊ก อย่างไรก็ตาม แฟ้มแบบสอบถามฐานข้อมูลที่บันทึกไว้ (ไฟล์.dqy หรือ.odc) จะไม่ถูกลบออก ถ้าคุณบันทึกคิวรีเมื่อคุณสร้างขึ้นในตัวช่วยสร้างคิวรี หรือในแบบสอบถาม Microsoft แฟ้มแบบสอบถามถูกบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณสามารถใช้แบบสอบถามอีกครั้งเพื่อรับข้อมูลภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้แบบสอบถามของ Microsoft

หมายเหตุ: กระบวนงานต่อไปนี้นำไปใช้ กับช่วงข้อมูลภายนอกที่จะถูกสร้างขึ้น โดยใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลหรือ Microsoft Query เท่านั้น (และไม่ ไปยังไฟล์ข้อความที่นำเข้าหรือคิวรีเว็บ), ช่วงข้อมูลภายนอกได้รับการแปลงจากโปรแกรม Microsoft Office 2003 หรือผู้ใช้ภายนอก ช่วงข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วยการเขียนโปรแกรม ช่วงข้อมูลภายนอกทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้จะถูกสร้างขึ้นเป็นตาราง Excel

 1. แทรกแถวว่างด้านบนของช่วงข้อมูลภายนอก โดยทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกเซลล์ด้านบนซึ่งคุณต้องการแทรกแถวใหม่ แล้วบนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มเซลล์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแทรก แล้ว คลิ กแทรกแถวในแผ่นงาน เนื่องจากคุณได้เลือกเซลล์หนึ่ง หนึ่งแถวใหม่จะถูกแทรกอยู่เหนือแถวปัจจุบัน

  • คลิกตัวเลือกแถวของแถวด้านบนซึ่งคุณต้องการแทรกแถวใหม่ แล้ว บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มเซลล์ คลิกแทรก เนื่องจากคุณได้เลือกหนึ่งแถวทั้งหมด หนึ่งแถวใหม่จะถูกแทรกอยู่เหนือแถวที่เลือก

 2. พิมพ์ป้ายผนึกที่คุณต้องการในเซลล์ในแถวว่าง

 3. คลิกเซลล์หนึ่งในช่วงข้อมูลภายนอก

 4. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกคุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 5. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของช่วงข้อมูลภายนอก ภายใต้ข้อมูลการจัดรูปแบบและเค้าโครง ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมเขตข้อมูลชื่อ นั้นแล้ว คลิกตกลง

 6. การเอาชื่อเขตข้อมูลที่มีอยู่ และรีเฟรชช่วงข้อมูลภายนอก คลิกเซลล์ในช่วงข้อมูลภายนอก แล้ว คลิกรีเฟรชข้อมูล รูปปุ่ม

หมายเหตุ: เมื่อคุณเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล เปลี่ยนแปลงใด ๆ กับชื่อคอลัมน์ในแบบสอบถาม Microsoft จะยังคงอยู่ในช่วงข้อมูลภายนอก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ในแบบสอบถาม ดูวิธีใช้แบบสอบถามของ Microsoft

 1. คลิกแผ่นงานที่ประกอบด้วยช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการลบ

 2. บนแถบสูตร คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่องชื่อ แล้ว คลิ กชื่อของช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการลบ

  ถ้าช่วงข้อมูลภายนอกเป็นตาราง Excel กด CTRL + A เพื่อเลือกทั้งตาราง

 3. เมื่อต้องการลบช่วงข้อมูลภายนอก กด DELETE

 4. เมื่อต้องการลบแบบสอบถาม คลิกใช่ เมื่อ Excel พร้อมท์ให้คุณ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×