การจัดการช่วงข้อมูลภายนอกและคุณสมบัติของช่วงข้อมูลภายนอก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของช่วงข้อมูลภายนอกเพื่อควบคุมข้อมูลที่ถูกนำเข้าลงในแผ่นงานผ่านการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น ฐานข้อมูล แบบสอบถามเว็บ หรือแฟ้มข้อความได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงข้อมูลภายนอกและคุณสมบัติ

ค้นหาช่วงข้อมูลภายนอก

เปลี่ยนชื่อของช่วงข้อมูลภายนอก

เปลี่ยนแบบสอบถามต้นแบบของช่วงข้อมูลภายนอก

คัดลอกช่วงข้อมูลภายนอกและแบบสอบถามต้นแบบ

ระบุวิธีเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในช่วงข้อมูลภายนอก

ระบุเค้าโครงและการจัดรูปแบบข้อมูล

คัดลอกสูตรเมื่อช่วงข้อมูลภายนอกขยาย

ตรึงข้อมูลในช่วงข้อมูลภายนอก

กำหนดชื่อเขตข้อมูลเองในช่วงข้อมูลภายนอก

ลบช่วงข้อมูลภายนอก

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงข้อมูลภายนอกและคุณสมบัติ

ช่วงข้อมูลภายนอก (หรือเรียกว่าตารางแบบสอบถาม) คือชื่อหรือชื่อตารางที่ระบุซึ่งจะกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลที่ถูกนำมาไว้ในแผ่นงาน เมื่อคุณเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก Excel จะสร้างช่วงข้อมูลภายนอกโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้มีข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวก็คือรายงาน PivotTable ที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล โดยรายงาน PivotTable ไม่ได้ใช้ช่วงข้อมูลภายนอก ใน Excel คุณสามารถจัดรูปแบบและวางเค้าโครงช่วงข้อมูลภายนอกหรือใช้ช่วงข้อมูลภายนอกนั้นในการคำนวณ เช่นเดียวกับข้อมูลอื่นๆ ได้

คุณสมบัติของช่วงข้อมูลภายนอก

ช่วงข้อมูลภายนอกมีคุณสมบัติเพิ่มเติม (อย่าสับสนกับคุณสมบัติการเชื่อมต่อ) ที่คุณสามารถใช้เพื่อควบคุมข้อมูล เช่น การรักษาการจัดรูปแบบเซลล์และความกว้างของคอลัมน์ คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของช่วงข้อมูลภายนอกเหล่านี้ได้ด้วยการคลิก คุณสมบัติ ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ บนแท็บ ข้อมูล แล้วจึงทำการเปลี่ยนแปลงโดยดำเนินการดังนี้

 • สำหรับช่วงข้อมูลภายนอกที่สร้างจาก Microsoft Query และตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้ใช้กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติข้อมูลภายนอก

 • สำหรับช่วงข้อมูลภายนอกที่สร้างจากแฟ้มข้อความที่นำเข้าหรือแบบสอบถามเว็บที่เรียกใช้ข้อมูล HTML ให้ใช้กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติช่วงข้อมูลภายนอก

 • สำหรับช่วงข้อมูลภายนอกที่สร้างจากแบบสอบถามเว็บที่เรียกใช้ข้อมูล XML ให้ใช้กล่องโต้ตอบ คุณสมบัติแมป XML

การใช้แม่แบบที่มีช่วงข้อมูลภายนอก

ถ้าคุณต้องการแชร์ข้อมูลสรุปหรือรายงานที่ยึดตามข้อมูลภายนอก คุณสามารถทำให้ผู้ใช้อื่นเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยช่วงข้อมูลภายนอก หรือคุณสามารถสร้างแม่แบบรายงาน เทมเพลตรายงาน ช่วยให้คุณสามารถบันทึกสรุปหรือรายงานโดยไม่บันทึกข้อมูลภายนอกเพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็ก ข้อมูลภายนอกจะได้รับเมื่อผู้ใช้เปิดเทมเพลตรายงาน

ด้านบนของเพจ

ค้นหาช่วงข้อมูลภายนอก

 1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการค้นสำหรับแอช่วงข้อมูลจากภายนอก

 2. บนด้านแถบสูตร คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่องชื่อ นั้นแล้ว คลิกที่ชื่อของช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการ

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนชื่อของช่วงข้อมูลภายนอก

 1. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กำหนด ให้คลิก ตัวจัดการชื่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ คลิกชื่อของช่วงข้อมูลภายนอก แล้วคลิก แก้ไข คุณสามารถคลิกสองครั้งที่ชื่อได้

 3. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขชื่อ ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับการอ้างอิงในกล่อง ชื่อ

หมายเหตุ: ปุ่ม ปิด จะปิดเฉพาะกล่องโต้ตอบ ตัวจัดการชื่อ เท่านั้น คุณไม่ต้องคลิก ปิด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงที่คุณดำเนินการแล้ว

ด้านบนของเพจ

เปลี่ยนแบบสอบถามต้นแบบของช่วงข้อมูลภายนอก

คุณสามารถเปลี่ยนแบบสอบถามต้นแบบของช่วงข้อมูลภายนอกที่สร้างจาก Microsoft Query, แฟ้มข้อความที่นำเข้า, แบบสอบถามเว็บ หรือตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลได้

เปลี่ยนแบบสอบถามต้นแบบของช่วงข้อมูลภายนอกที่สร้างจาก Microsoft Query

 1. คลิกเซลล์ในช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเปลี่ยนแบบสอบถามต้นแบบ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก คุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของข้อมูลภายนอก คลิกคุณสมบัติการเชื่อมต่อ คุณสมบัติ

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ ให้คลิกแท็บ ข้อกำหนด แล้วคลิก แก้ไขแบบสอบถาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการแก้ไขแบบสอบถามใน Microsoft Query ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Query

เปลี่ยนแบบสอบถามต้นแบบของช่วงข้อมูลภายนอกที่สร้างจากแฟ้มข้อความที่นำเข้า

 1. คลิกเซลล์ในช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเปลี่ยนแบบสอบถามต้นแบบ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก การเชื่อมต่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อสมุดงาน ให้คลิก คุณสมบัติ

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ ให้คลิกแท็บ ข้อกำหนด แล้วคลิก แก้ไขแบบสอบถาม

 5. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าแฟ้มข้อความ ให้คลิก นำเข้า

 6. ทำการเปลี่ยนแปลงแฟ้มข้อความที่นำเข้าในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าแฟ้มข้อความ ให้ดูที่ การนำเข้าหรือส่งออกแฟ้มข้อความ

เปลี่ยนแบบสอบถามต้นแบบของช่วงข้อมูลภายนอกที่สร้างจากแบบสอบถามเว็บ

 1. คลิกเซลล์ในช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเปลี่ยนแบบสอบถามต้นแบบ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก คุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อสมุดงาน ให้คลิก คุณสมบัติ

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ ให้คลิกแท็บ ข้อกำหนด แล้วคลิก แก้ไขแบบสอบถาม

 5. ทำการเปลี่ยนแปลงแบบสอบถามเว็บในกล่องโต้ตอบ แก้ไขแบบสอบถามเว็บ แล้วคลิก เสร็จสิ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการแก้ไขแบบสอบถามเว็บ ให้ดูที่ การรับข้อมูลภายนอกจากเว็บเพจ

เปลี่ยนแปลงแบบสอบถามต้นแบบของช่วงข้อมูลภายนอกที่สร้างโดยใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล

 1. คลิกเซลล์ในช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเปลี่ยนแบบสอบถามต้นแบบ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก คุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของข้อมูลภายนอก คลิกคุณสมบัติการเชื่อมต่อ คุณสมบัติ

 4. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ ให้คลิกแท็บ ข้อกำหนด

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่อง ชนิดคำสั่ง ให้คลิก ตาราง จากนั้นในกล่อง ข้อความคำสั่ง ให้เปลี่ยนค่าเป็นชื่อของตาราง มุมมอง หรือแบบสอบถามที่เหมาะสม

  • ในกล่อง ชนิดคำสั่ง ให้คลิก SQL หรือ ค่าเริ่มต้น จากนั้นใน ข้อความคำสั่ง ให้แก้ไขคำสั่ง SQL

   หมายเหตุ: กล่อง ชนิดคำสั่ง อาจไม่พร้อมใช้งาน (ปรากฏเป็นสีจาง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่ระบุการเชื่อมต่อ

ด้านบนของเพจ

คัดลอกช่วงข้อมูลภายนอกและแบบสอบถามต้นแบบ

 1. บนแถบสูตร ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง ชื่อ แล้วเลือกชื่อของช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการคัดลอก

  สำหรับตาราง Excel ให้เลือกชื่อของช่วง แล้วกด CTRL+A เพื่อเลือกส่วนหัวของตาราง

  ถ้าคุณต้องการรวมป้ายชื่อคอลัมน์หรือสูตรที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของช่วงข้อมูลภายนอก ให้เลือกเซลล์ที่มีป้ายชื่อคอลัมน์หรือสูตรที่คุณต้องการคัดลอก คลิกลูกศรถัดจากกล่อง ชื่อ บนแถบสูตร แล้วคลิกชื่อช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการคัดลอก

 2. ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. สลับไปยังสมุดงานที่คุณต้องการวางช่วงข้อมูลภายนอก

 4. คลิกเซลล์มุมบนซ้ายของพื้นที่วาง

  เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าข้อมูลภายนอก ไม่แทนข้อมูลที่มีอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผ่นงานที่ไม่มีข้อมูลภายใต้ หรือ ทางด้านขวาของเซลล์ที่คุณคลิก

 5. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกเฉพาะส่วนของช่วงข้อมูลภายนอก ไม่มีการคัดลอกอยู่ภายใต้คิวรี และไม่มีการรีเฟรชข้อมูลคัดลอก

ด้านบนของเพจ

ระบุวิธีเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในช่วงข้อมูลภายนอก

คุณสามารถควบคุมวิธีการจัดการชุดข้อมูลที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าที่ถูกส่งกลับไปยัง Excel เมื่อมีการฟื้นฟูข้อมูลได้

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก คุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติช่วงข้อมูลภายนอก ภายใต้ ถ้าจำนวนแถวในช่วงข้อมูลเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการฟื้นฟู ให้เลือกคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แทรกเซลล์สำหรับข้อมูลใหม่และลบเซลล์ที่ไม่ใช้

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อมีการเพิ่มแถวอย่างน้อยหนึ่งแถวลงในแหล่งข้อมูล เซลล์ที่อยู่ใต้ช่วงข้อมูลภายนอกดังกล่าวโดยตรงจะเลื่อนลง แต่เซลล์ทางด้านขวาของช่วงข้อมูลภายนอกจะไม่เลื่อน

   • เมื่อมีการลบแถวอย่างน้อยหนึ่งแถวในแหล่งข้อมูล เซลล์ภายใต้ช่วงข้อมูลภายนอกดังกล่าวโดยตรงจะเลื่อนขึ้น แต่เซลล์ทางด้านขวาของช่วงข้อมูลภายนอกจะไม่เลื่อน

  • แทรกทั้งแถวสำหรับข้อมูลใหม่และล้างเซลล์ที่ไม่ใช้

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อมีการเพิ่มแถวอย่างน้อยหนึ่งแถวลงในแหล่งข้อมูล เซลล์ที่อยู่ใต้ช่วงข้อมูลภายนอกโดยตรงและเซลล์ทางด้านขวาของช่วงข้อมูลภายนอกจะเลื่อนลง

   • เมื่อมีการลบแถวอย่างน้อยหนึ่งแถวในแหล่งข้อมูล เซลล์ที่อยู่ใต้ช่วงข้อมูลภายนอกโดยตรงและเซลล์ทางด้านขวาของช่วงข้อมูลภายนอกจะไม่เลื่อน

  • เขียนทับเซลล์ที่มีอยู่แล้วด้วยข้อมูลใหม่ และล้างเซลล์ที่ไม่ใช้

   หมายเหตุ: 

   • เมื่อมีการเพิ่มแถวอย่างน้อยหนึ่งแถวลงในแหล่งข้อมูล เซลล์ที่อยู่ใต้ช่วงข้อมูลภายนอกโดยตรงจะถูกเขียนทับ แต่เซลล์ทางด้านขวาของช่วงข้อมูลภายนอกจะไม่เลื่อน

   • เมื่อมีการลบแถวอย่างน้อยหนึ่งแถวในแหล่งข้อมูล เซลล์ที่อยู่ใต้ช่วงข้อมูลภายนอกโดยตรงและเซลล์ทางด้านขวาของช่วงข้อมูลภายนอกจะไม่เลื่อน

ด้านบนของเพจ

ระบุเค้าโครงและการจัดรูปแบบข้อมูล

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก คุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ภายใต้ การจัดรูปแบบข้อมูลและเค้าโครง ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการรวมชื่อเขตข้อมูลให้เป็นแถวแรก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมชื่อเขตข้อมูล

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายจะพร้อมใช้งานเฉพาะกับช่วงข้อมูลภายนอกที่ถูกแปลงจากโปรแกรม Microsoft Office 2003 หรือช่วงข้อมูลภายนอกที่สร้างขึ้นโดยการเขียนโปรแกรม

  • เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์สำหรับหมายเลขแถว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมหมายเลขแถว

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับแฟ้มข้อความที่นำเข้า แฟ้ม XML หรือแบบสอบถามเว็บ

  • เมื่อต้องการรักษาการจัดรูปแบบของเซลล์ที่คุณใช้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รักษาการจัดรูปแบบเซลล์

   หมายเหตุ: สำหรับแบบสอบถามเว็บ ตัวเลือกนี้จะถูกล้างโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือก รูปแบบ HTML ทั้งหมด ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก คุณสามารถเข้าถึงกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ได้จากกล่องโต้ตอบ แก้ไขแบบสอบถาม

  • เมื่อต้องการรักษาความกว้างคอลัมน์ที่คุณตั้งค่าไว้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ปรับความกว้างคอลัมน์

  • เมื่อต้องการรักษาการเรียงลำดับ การกรอง และเค้าโครงของคอลัมน์ที่คุณใช้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รักษาการเรียงลำดับ/ตัวกรอง/เค้าโครงของคอลัมน์

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับแบบสอบถามเว็บ

  • เมื่อต้องการรักษาการกรองคอลัมน์ที่คุณใช้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รักษาตัวกรองของคอลัมน์

   หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้พร้อมใช้งานเฉพาะกับแบบสอบถามเว็บที่ใช้ข้อมูล XML เท่านั้น

ด้านบนของเพจ

คัดลอกสูตรเมื่อช่วงข้อมูลภายนอกขยาย

หมายเหตุ: กระบวนงานต่อไปนี้จะนำไปใช้เฉพาะกับช่วงข้อมูลภายนอกที่แปลงจากโปรแกรม Microsoft Office 2003 หรือช่วงข้อมูลภายนอกที่สร้างขึ้นโดยการเขียนโปรแกรมเท่านั้น ช่วงข้อมูลภายนอกทั้งหมดซึ่งสร้างโดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้จะได้รับการสร้างเป็นตาราง Excel ตารางเหล่านี้จะขยายโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มแถวใหม่และเติมคอลัมน์จากการคำนวณ

 1. ป้อนสูตรในเซลล์ที่ติดกับแถวแรกของข้อมูลในช่วงข้อมูลภายนอก

  หมายเหตุ: แถวแรกของข้อมูลอาจเป็นแถวแรกหรือแถวที่สองในช่วงข้อมูลภายนอก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแถวแรกนั้นมีส่วนหัวหรือไม่

 2. เลือกเซลล์ แล้วดับเบิลคลิกที่จุดจับเติม เมื่อต้องการคัดลอกสูตรไปยังแถวทั้งหมดในช่วงข้อมูลภายนอก

 3. คลิกเซลล์หนึ่งในช่วงข้อมูลภายนอก

 4. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก คุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 5. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติช่วงข้อมูลภายนอก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เติมสูตรลงในคอลัมน์ที่อยู่ติดกับข้อมูล

  หมายเหตุ: ถ้าช่วงข้อมูลภายนอกขยายเมื่อคุณรีเฟรช, Excel คัดลอกเฉพาะสูตรที่อยู่ติดกันถัดไป หรือภาย ในช่วงข้อมูลภายนอก

ด้านบนของเพจ

ตรึงข้อมูลในช่วงข้อมูลภายนอก

การตรึงช่วงข้อมูลภายนอกจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ แต่ไม่ได้เก็บแบบสอบถามต้นแบบของช่วงข้อมูลภายนอกนั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถฟื้นฟูช่วงข้อมูลภายนอกที่ถูกตรึงไว้ได้

ตรึงข้อมูลในตาราง Excel

 1. คลิกแผ่นงานที่มีตาราง Excel ที่คุณต้องการเอาการเชื่อมต่อข้อมูลออก

 2. บนแถบสูตร ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง ชื่อ แล้วคลิกชื่อของช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเอาการเชื่อมต่อข้อมูลออก จากนั้น ช่วงข้อมูลจะถูกเลือก

 3. บนแท็บ เครื่องมือ ในกลุ่ม ข้อมูลตารางภายนอก ให้คลิก ยกเลิกการเชื่อมโยง ช่วงข้อมูลจะยังคงอยู่และใช้ชื่อเดิม แต่การเชื่อมต่อจะถูกลบออก

ตรึงข้อมูลในช่วง

หมายเหตุ: กระบวนงานต่อไปนี้จะนำไปใช้เฉพาะกับช่วงข้อมูลภายนอกที่แปลงจากโปรแกรม Microsoft Office 2003 หรือช่วงข้อมูลภายนอกที่สร้างขึ้นโดยการเขียนโปรแกรมเท่านั้น ช่วงข้อมูลภายนอกทั้งหมดซึ่งสร้างโดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้จะได้รับการสร้างเป็นตาราง Excel ตารางเหล่านี้จะขยายโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มแถวใหม่และเติมคอลัมน์จากการคำนวณ

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก คุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. ภายใต้ ข้อกำหนดแบบสอบถาม ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อกำหนดแบบสอบถาม

หมายเหตุ: เมื่อคุณบันทึกสมุดงานของคุณ แบบสอบถามต้นแบบจะถูกลบออกจากสมุดงาน อย่างไรก็ตาม แฟ้มแบบสอบถามของฐานข้อมูลที่บันทึก (แฟ้ม .dqy หรือ .odc) จะไม่ถูกลบออก ถ้าคุณบันทึกแบบสอบถามเมื่อคุณสร้างในตัวช่วยสร้างแบบสอบถามหรือใน Microsoft Query แฟ้มแบบสอบถามนั้นจะถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณสามารถใช้แบบสอบถามนั้นได้อีกเพื่อเรียกใช้ข้อมูลภายนอก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Query

ด้านบนของเพจ

กำหนดชื่อเขตข้อมูลเองในช่วงข้อมูลภายนอก

หมายเหตุ: กระบวนงานต่อไปนี้นำไปใช้เฉพาะกับช่วงข้อมูลภายนอกที่สร้างขึ้นโดยใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลหรือ Microsoft Query (และไม่ได้นำไปใช้กับแฟ้มข้อความที่นำเข้าหรือแบบสอบถามเว็บ) ช่วงข้อมูลภายนอกที่แปลงจากโปรแกรม Microsoft Office 2003 หรือช่วงข้อมูลภายนอกที่สร้างขึ้นโดยการเขียนโปรแกรม ช่วงข้อมูลภายนอกทั้งหมดซึ่งสร้างโดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้จะได้รับการสร้างเป็นตาราง Excel

 1. แทรกแถวว่างเหนือช่วงข้อมูลภายนอกโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแทรกแถวใหม่ไว้ด้านบน จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิกลูกศรถัดจาก แทรก แล้วคลิก แทรกแถวในแผ่นงาน เนื่องจากคุณเลือกไว้แค่เซลล์เดียว แถวใหม่จึงถูกแทรกเหนือแถวปัจจุบันเพียงแถวเดียว

  • คลิกตัวเลือกแถวของแถวที่คุณต้องการแทรกแถวใหม่ไว้ด้านบน จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก แทรก เนื่องจากคุณเลือกทั้งแถวไว้แค่แถวเดียว แถวใหม่จึงถูกแทรกเหนือแถวที่เลือกเพียงแถวเดียว

 2. พิมพ์ป้ายชื่อที่คุณต้องการลงในเซลล์ในแถวว่าง

 3. คลิกเซลล์หนึ่งในช่วงข้อมูลภายนอก

 4. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก คุณสมบัติ

  รูป Ribbon ของ Excel

 5. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติช่วงข้อมูลภายนอก ภายใต้ การจัดรูปแบบข้อมูลและเค้าโครง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมชื่อเขตข้อมูล แล้วคลิก ตกลง

 6. การเอาชื่อเขตข้อมูลที่มีอยู่ และรีเฟรชช่วงข้อมูลภายนอก คลิกเซลล์ในช่วงข้อมูลภายนอก แล้ว คลิกรีเฟรชข้อมูล รูปปุ่ม

หมายเหตุ: เมื่อคุณเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับชื่อคอลัมน์ใน Microsoft Query จะถูกเก็บไว้ในช่วงข้อมูลภายนอก สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ในแบบสอบถาม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Query

ด้านบนของเพจ

ลบช่วงข้อมูลภายนอก

 1. คลิกแผ่นงานที่มีช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการลบ

 2. บนแถบสูตร ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง ชื่อ แล้วคลิกชื่อของช่วงข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการลบ

  ถ้าช่วงข้อมูลภายนอกคือตาราง Excel ให้กด CTRL+A เพื่อเลือกทั้งตาราง

 3. เมื่อต้องการลบช่วงข้อมูลภายนอก ให้กด DELETE

 4. เมื่อต้องการลบแบบสอบถามต้นแบบ ให้คลิก ใช่ เมื่อ Excel พร้อมท์ให้คุณดำเนินการ

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×