การจัดการชนิดไคลเอ็นต์คิวรี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เรียนรู้วิธีที่ชนิดไคลเอ็นต์คิวรีตัดสินใจว่าคิวรีจะถูกดำเนินการในลำดับใด

ชนิดไคลเอ็นต์คิวรี เป็นวิธีที่ไคลเอ็นต์ที่กำลังดำเนินการคิวรีบอกระบบว่าตัวเองเป็นไคลเอ็นต์ชนิดใด ตัวอย่างเช่น ไคลเอ็นต์อาจบอกว่าตัวเองเป็น UI หรือเป็นคิวรีแบบอัตโนมัติ การควบคุมปริมาณคิวรีจะคอยตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและปกป้องระบบการค้นหา ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ข้อมูลชนิดไคลเอ็นต์ในการควบคุมปริมาณ เพื่อให้แน่ใจว่าไคลเอ็นต์ที่มีลำดับความสำคัญต่ำ เช่น คิวรีอัตโนมัติ จะไม่ไปแย่งที่ไคลเอ็นต์ที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่า เช่น UI ชนิดไคลเอ็นต์คิวรียังถูกใช้สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การบันทึก รายงาน และการกำหนดความเกี่ยวข้อง

ไคลเอ็นต์จะตั้งค่าชนิดไคลเอ็นต์เป็นป้ายชื่อในคิวรี ผู้ดูแลระบบกำหนดค่าชนิดไคลเอ็นต์ที่ถูกต้อง (แม้ว่าบางไคลเอ็นต์จะเป็นค่าเริ่มต้น และจำเป็นต้องมี) และไคลเอ็นต์จะเลือกมาหนึ่งชนิดสำหรับแต่ละคิวรี

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปิดหรือปิดการควบคุมปริมาณคิวรีได้

การเพิ่มชนิดไคลเอ็นต์คิวรี

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนชื่อของชนิดไคลเอ็นต์ที่ได้ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้เช่าของคุณเท่านั้น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การจัดการ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบการค้นหา

 2. เลือก ผู้ดูแลระบบ > SharePoint ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในศูนย์การจัดการ SharePoint

 3. เลือก การค้นหา

 4. บนหน้าการจัดการการค้นหา ให้เลือก จัดการชนิดไคลเอ็นต์คิวรี

 5. เมื่อต้องการเพิ่มชนิดไคลเอนต์ ให้คลิก ชนิดไคลเอ็นต์ใหม่

 6. บนหน้า แก้ไขชนิดไคลเอ็นต์ ในเขตข้อมูล ชนิดไคลเอ็นต์คิวรี ให้ใส่ชื่อสำหรับชนิดไคลเอ็นต์

 7. เลือก บนสุดกลาง หรือ ล่างสุด จากรายการ ระดับการควบคุมปริมาณ

หมายเหตุ:  คิวรีลำดับความสำคัญต่ำจะถูกควบคุมปริมาณก่อน ระบบการค้นหาจะประมวลผลจากคิวรีระดับบนสุดไปยังระดับล่างสุด

 1. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การจัดลำดับความสำคัญชนิดไคลเอ็นต์คิวรี

คุณสามารถใช้ระดับการควบคุมปริมาณเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการประมวลผลคิวรีได้ เมื่อมีการใช้ทรัพยากรถึงขีดจำกัด การควบคุมปริมาณคิวรีจะเข้าทำงาน และระบบการค้นหาจะประมวลผลคิวรีโดยเริ่มจากระดับบนสุดลงมาจนถึงระดับล่างสุด

 1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การจัดการ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบการค้นหา

 2. เลือก ผู้ดูแลระบบ > SharePoint ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในศูนย์การจัดการ SharePoint

 3. เลือก การค้นหา

 4. บนหน้าการจัดการการค้นหา ให้เลือก จัดการชนิดไคลเอ็นต์คิวรี

 5. ไปที่ส่วน ชนิดไคลเอ็นต์ แล้วคลิก ชนิดของระบบ ที่คุณต้องการเปลี่ยน

 6. เลือก บนสุดกลาง หรือ ล่างสุด จากรายการ ระดับการควบคุมปริมาณ

หมายเหตุ:  คิวรีลำดับความสำคัญต่ำจะถูกควบคุมปริมาณก่อน ระบบการค้นหาจะประมวลผลจากคิวรีระดับบนสุดไปยังระดับล่างสุด

 1. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×