การจัดการชนิดแฟ้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถระบุชนิดแฟ้ม (โดยใช้นามสกุลของชื่อแฟ้ม) เพื่อรวมไว้ในดัชนีเนื้อหาเมื่อตระเวนแหล่งเนื้อหาได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการรวมแฟ้มที่มีนามสกุล .abc และ .def ในดัชนี

รายการนี้เท่านั้นตัวควบคุมสิ่งที่ระบบการค้นหาจะพยายามตระเวน ถ้ามีตัวกรองไม่มีการติดตั้งสำหรับชนิดเอกสาร ตัวทำดัชนีจะไม่สามารถอ่านเนื้อหา แม้ว่าจะสามารถรับ metadata พื้นฐานเช่นชื่อไฟล์จากระบบแฟ้มที่เก็บไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการชนิดไฟล์ และใช้ตัวกรอง ให้ดูบทความ "จำกัดหรือเพิ่มจำนวนเนื้อหาที่ตระเวน (Office SharePoint Server)" ซึ่งจะพร้อมใช้งานจากMicrosoft ค้นหา Server 2008 บน TechNet

เมื่อต้องการจัดการชนิดแฟ้ม คุณต้องเปิดเพจ 'จัดการชนิดแฟ้ม' ก่อน

  • บนเพจการดูแลการค้นหา ภายใต้ การตระเวน ให้คลิก ชนิดแฟ้ม

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มชนิดไฟล์

ลบชนิดไฟล์

เพิ่มชนิดแฟ้ม

  1. บนเพจ 'จัดการชนิดแฟ้ม' ให้คลิก สร้างชนิดแฟ้ม

  2. บนเพจเพิ่มชนิดแฟ้ม ในกล่อง นามสกุลแฟ้ม ในส่วน นามสกุลของชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์นามสกุลของชื่อแฟ้มสำหรับชนิดแฟ้มที่คุณต้องการเพิ่ม (ตัวอย่างเช่น พิมพ์ doc)

  3. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ลบชนิดแฟ้ม

  1. บนเพจ 'จัดการชนิดแฟ้ม' ในรายการนามสกุลของชื่อแฟ้ม ให้คลิก ลบ บนเมนูสำหรับนามสกุลของชนิดแฟ้มที่คุณต้องการลบ

  2. ในกล่องข้อความ ให้คลิก ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบชนิดแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×