การจัดการชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อก

คุณสามารถจำกัดแฟ้มไม่ให้ถูกอัปโหลดหรือดาวน์โหลดได้โดยใช้ข้อจำกัดเรื่องนามสกุลแฟ้ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบล็อกแฟ้มที่มีนามสกุล .exe เนื่องจากแฟ้มประเภทนี้สามารถทำงานบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ และอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

ตามค่าเริ่มต้น ชนิดแฟ้มหลายชนิดจะถูกบล็อก รวมทั้งชนิดแฟ้มที่ Windows Explorer ถือเป็นแฟ้มปฏิบัติการ แฟ้มที่มีวงเล็บปีกกา ({}) จะถูกบล็อกโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้นเช่นกัน

ตารางต่อไปนี้แสดงชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกตามค่าเริ่มต้นและนามสกุลแฟ้มที่สัมพันธ์กัน

นามสกุลแฟ้ม

ชนิดแฟ้ม

.ade

ส่วนขยายโครงการ Microsoft Access

.adp

โครงการ Microsoft Access

.app

แฟ้มโปรแกรมประยุกต์

.asa

แฟ้มการประกาศค่าของ ASP

.ashx

แฟ้มตัวจัดการเว็บ ASP.NET ตัวจัดการเว็บเป็นโมดูลซอฟต์แวร์ที่จัดการกับการร้องขอแบบ HTTP ที่หลากหลายซึ่งได้รับจาก ASP.NET

.asmx

แฟ้มต้นฉบับ ASP.NET Web Services

.asp

Active Server Pages

.bas

คลาสมอดูลของ Microsoft Visual Basic

.bat

แฟ้มชุดคำสั่ง

.cdx

Compound Index

.cer

แฟ้มใบรับรอง

.chm

แฟ้มวิธีใช้แบบ HTML ที่คอมไพล์แล้ว

.class

แฟ้มคลาส Java

.cmd

สคริปต์คำสั่ง Microsoft Windows NT

.com

โปรแกรม Microsoft MS-DOS

.config

แฟ้มการกำหนดค่า

.cpl

ส่วนขยาย Control Panel

.crt

ใบรับรองความปลอดภัย

.csh

แฟ้มสคริปต์

.dll

ไลบรารีที่เชื่อมโยงแบบไดนามิกของ Windows

.exe

โปรแกรม

.fxp

โปรแกรมที่คอมไพล์แล้วของ Microsoft Visual FoxPro

.hlp

แฟ้มวิธีใช้

.hta

โปรแกรม HTML

.htr

แฟ้มสคริปต์

.htw

เอกสาร HTML

.ida

แฟ้ม Internet Information Services

.idc

แฟ้มตัวเชื่อมต่อฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต

.idq

แฟ้ม Internet Data Query

.ins

Internet Naming Service

.isp

การตั้งค่าการสื่อสารอินเทอร์เน็ต

.its

แฟ้ม Internet Document Set

.jse

แฟ้มสคริปต์ JScript Encoded

.ksh

แฟ้มสคริปต์ Korn Shell

.lnk

ทางลัด

.mad

ทางลัด

.maf

ทางลัด

.mag

ทางลัด

.mam

ทางลัด

.maq

ทางลัด

.mar

ทางลัด

.mas

Microsoft Access Stored Procedure

.mat

ทางลัด

.mau

ทางลัด

.mav

ทางลัด

.maw

ทางลัด

.mda

โปรแกรม Add-in ของ Microsoft Access

.mdb

โปรแกรม Microsoft Access

.mde

ฐานข้อมูล MDE ของ Microsoft Access

.mdt

แฟ้มข้อมูล Microsoft Access

.mdw

Microsoft Access Workgroup

.mdz

โปรแกรมตัวช่วยสร้างของ Microsoft Access

.msc

Microsoft Common Console Document

.msh

Microsoft Agent Script Helper

.msh1

Microsoft Agent Script Helper

.msh1xml

Microsoft Agent Script Helper

.msh2

Microsoft Agent Script Helper

.msh2xml

Microsoft Agent Script Helper

.mshxml

Microsoft Agent Script Helper

.msi

Microsoft Windows Installer Package

.msp

แฟ้ม Windows Installer Patch Package

.mst

แฟ้มต้นฉบับ Visual Test

.ops

แฟ้มการตั้งค่าโปรไฟล์ Microsoft Office

.pcd

รูปที่มีชนิดเป็น Photo CD หรือสคริปต์ที่คอมไพล์แล้วของ Microsoft Visual Test

.pif

ทางลัดไปยังโปรแกรม MS-DOS

.prf

แฟ้มระบบ

.prg

แฟ้มต้นฉบับโปรแกรม

.printer

แฟ้มเครื่องพิมพ์

.pst

แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของ Microsoft Outlook

.reg

รายการลงทะเบียน

.rem

ACT! แฟ้มการบำรุงรักษาฐานข้อมูล

.scf

แฟ้มคำสั่ง Windows Explorer

.scr

ตัวรักษาหน้าจอ

.sct

แฟ้มสคริปต์

.shb

ทางลัด Windows

.shs

วัตถุ Shell Scrap

.shtm

แฟ้ม HTML ที่มีไดเรกทีฟบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์

.shtml

แฟ้ม HTML ที่มีไดเรกทีฟบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์

.soap

แฟ้ม Simple Object Access Protocol

.stm

แฟ้ม HTML ที่มีไดเรกทีฟบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์

.url

Uniform Resource Locator (ทางลัดอินเทอร์เน็ต)

.vb

แฟ้ม Microsoft Visual Basic Scripting Edition

.vbe

แฟ้ม VBScript Encoded Script

.vbs

แฟ้ม VBScript

.ws

แฟ้ม Windows Script

.wsc

คอมโพเนนต์ของ Windows Script

.wsf

แฟ้ม Windows Script

.wsh

แฟ้มการตั้งค่า Windows Script Host

  1. บนเพจ 'การดำเนินการ' ในส่วน การกำหนดค่าความปลอดภัย ให้คลิก ชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อก

  2. บนเพจ 'ชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อก' ให้พิมพ์นามสกุลแฟ้มที่คุณต้องการบล็อกชนิดละบรรทัดในกล่องข้อความ

  3. เมื่อต้องการเอานามสกุลแฟ้มที่ถูกบล็อกออก ให้ลบนามสกุลนั้นในกล่องข้อความ

  4. ให้คลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×