การจัดการงานจับเวลาของ SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

งานจับเวลาคือตารางเวลาที่ระบุว่าจะเรียกใช้บริการเมื่อใดโดยใช้บริการ SharePoint Service Timer ซึ่งเป็นบริการที่เรียกใช้บริการอื่นๆ ตามตารางเวลาที่ระบุในงานจับเวลา คุณลักษณะของ Microsoft Windows SharePoint Services หลายๆ อย่างจำเป็นต้องอาศัยงานจับเวลาเพื่อเรียกใช้บริการตามตารางเวลา

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตรวจสอบสถานะของบริการตัวจับเวลางาน

แก้ไขข้อกำหนดตัวจับเวลางาน

ตรวจสอบสถานะของงานบริการจับเวลา

 1. บนแถบนำทางด้านบนสุด ให้คลิก การดำเนินการ

 2. บนเพจ การดำเนินการ ในส่วน การกำหนดค่าส่วนรวมให้คลิก สถานะงานจับเวลา

 3. บนเพจ สถานะงานจับเวลา ข้อมูลจะแสดงในคอลัมน์ต่อไปนี้

  • ชื่องาน ชื่อของงานจับเวลา

  • เซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ที่บริการนั้นทำงาน

  • สถานะ สถานะปัจจุบันของงาน ค่าที่เป็นไปได้คือ สำเร็จ ล้มเหลว และ กำลังทำงาน

  • ความคืบหน้า เปอร์เซ็นต์การเสร็จสมบูรณ์ของอินสแตนซ์ของงานล่าสุดที่เริ่มทำงานได้สำเร็จ

  • เริ่มต้น วันที่และเวลาที่งานเริ่มต้นครั้งสุดท้าย

 4. กรองงานที่อยู่ในรายการด้วยการคลิกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้บนเมนู มุมมอง

  • ทั้งหมด แสดงงานจับเวลาทั้งหมดสำหรับฟาร์ม

  • บริการ ช่วยให้คุณสามารถแสดงงานจับเวลาทั้งหมดสำหรับบริการหนึ่งๆ ได้ ถ้าคุณเลือกคำสั่งนี้ ให้ใช้เมนู บริการ ในการเลือกบริการที่คุณต้องการกรองงานที่อยู่ในรายการ

  • โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ช่วยให้คุณสามารถแสดงงานจับเวลาทั้งหมดสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ถ้าคุณเลือกคำสั่งนี้ ให้ใช้เมนู โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ในการเลือกโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่คุณต้องการกรองงานที่อยู่ในรายการ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขข้อกำหนดงานจับเวลา

คุณสามารถแก้ไขชื่อของงานจับเวลาได้จาก Central Administration แต่คุณไม่สามารถแก้ไขคุณสมบัติอื่นๆ ได้ คุณยังสามารถปิดใช้งานงานจับเวลาได้ถ้าหากเปิดใช้งานอยู่ หรือคุณสามารถเปิดใช้งานถ้าหากปิดใช้งานอยู่ได้อีกด้วย

 1. บนแถบนำทางด้านบนสุด ให้คลิก การดำเนินการ

 2. บนเพจ การดำเนินการ ในส่วน การกำหนดค่าส่วนรวม ให้คลิก ข้อกำหนดงานจับเวลา

 3. บนเพจ ข้อกำหนดงานจับเวลา ให้คลิกข้อกำหนดงานจับเวลาที่คุณต้องการแก้ไข

 4. บนเพจ แก้ไขงานจับเวลา เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของงาน ให้พิมพ์ชื่อใหม่ในกล่อง ชื่องาน แล้วคลิก ตกลง

 5. ถ้างานจับเวลาถูกเปิดใช้งานอยู่ และคุณต้องการปิดใช้งาน ให้คลิก ปิดใช้งาน

 6. ถ้างานจับเวลาถูกปิดใช้งานอยู่ และคุณต้องการเปิดใช้งาน ให้คลิก เปิดใช้งาน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×