การจัดการข้อความตอบกลับการเก็บรวบรวมข้อมูล

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

กล่องโต้ตอบ จัดการข้อความการเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วยให้คุณจัดการทั้งข้อความการเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณได้ส่งถึงผู้รับทางอีเมล และข้อความตอบกลับแต่ละข้อความที่คุณได้รับในกล่องจดหมายเข้า Microsoft Office Outlook 2007 ของคุณ

กล่องโต้ตอบ 'จัดการข้อความการเก็บรวบรวมข้อมูล'

ถ้ามองไม่เห็นกล่องโต้ตอบ ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ

  1. เปิดฐานข้อมูลที่มีข้อความที่คุณต้องการจัดการ

  2. บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มการรวบรวมข้อมูลคลิกจัดการการตอบกลับ รูปปุ่ม

กล่องโต้ตอบจะแสดงรายการข้อความทั้งหมดที่บันทึกในฐานข้อมูลปัจจุบัน คลิกข้อความ แล้วให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ตรวจทานรายละเอียดของข้อความ     โปรดสังเกตข้อมูลที่แสดงในตารางและภายใต้ รายละเอียดของข้อความ โดยตารางจะแสดงชื่อข้อความ ชื่อของตารางหรือแบบสอบถามต้นฉบับ ชนิดข้อความ และโฟลเดอร์ Outlook ที่ข้อความตอบกลับได้ถูกเก็บไว้ ส่วน รายละเอียดของข้อความ จะแสดงเขตข้อมูลที่รวมอยู่ในฟอร์ม วันที่ที่เกี่ยวข้อง และการตั้งค่าข้อความบางอย่าง

  • ดูหรือเปลี่ยนแปลงตัวเลือกข้อความ     คลิกตัวเลือกข้อความ เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบการรวบรวมข้อมูลโดยใช้ตัวเลือกอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบนี้ ดูบทความตัวเลือกอีเมคอลเลกชันของข้อมูล

  • ส่งข้อความ     ถ้าคุณต้องการส่งข้อความไปยังผู้รับเดียวกัน หรือต่าง คลิกส่งอีเมลนี้ สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน ดูบทความการส่งข้อความข้อมูลคอลเลกชัน

  • ลบข้อความ     ถ้าคุณไม่ต้องการข้อความอีกต่อไป ให้คลิก ลบข้อความอีเมลนี้ แล้วคลิก ใช่ เพื่อยืนยัน ข้อความตอบกลับใดๆ ที่คุณได้รับหลังจากลบข้อความ Outlook จะถือว่าเป็นข้อความตอบกลับอีเมลปกติ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×