การจัดการข้อความของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

เมื่อต้องการเปิดหน้าต่าง ประวัติข้อความ บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก ข้อความและที่ติดต่อ แล้วคลิก ประวัติข้อความ

ประวัติข้อความ มีตัวเลือกสำหรับการดูข้อความของคุณดังต่อไปนี้ กล่องจดหมายเข้า (ข้อความที่ได้รับ) ส่งแล้ว และ ทั้งหมด คุณสามารถเรียงลำดับรายการได้โดยคลิกที่หัวคอลัมน์ เนื้อหาของข้อความที่เลือกจะปรากฏในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง คุณสามารถสแกนดูข้อความของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง

คุณต้องการทำอะไร

เกี่ยวกับประวัติข้อความ

การเริ่มกิจกรรมการรับส่งข้อความจากประวัติข้อความ

การค้นหาในประวัติข้อความ

การบันทึกประวัติข้อความของคุณสำหรับใช้ภายนอก SharePoint Workspace

เกี่ยวกับประวัติข้อความ

ประวัติข้อความจะเก็บข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อความทั้งหมดที่คุณส่งไปแล้วหรือได้รับมา

  เปิดข้อความที่ได้รับเพื่อแสดงในหน้าต่าง อ่านข้อความ

  เลือกข้อความที่คุณส่งแล้วเพื่อดูข้อความในหน้าต่างดูตัวอย่าง คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มที่แนบมาในข้อความที่คุณส่ง

 • การเชิญทั้งหมดที่คุณได้รับแล้วแต่ยังไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธ

  เปิดการเชิญเพื่อแสดงในหน้าต่าง ตอบกลับการเชิญ ถ้าคุณยอมรับหรือปฏิเสธการเชิญ การเชิญนั้นจะถูกลบออกจากประวัติข้อความ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปิดการเชิญโดยไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธการเชิญนั้น การเชิญนั้นจะยังคงถูกเก็บอยู่ในประวัติข้อความต่อไป

  ถ้าผู้ถูกเชิญยอมรับหรือปฏิเสธการเชิญและรวมข้อความตอบกลับไว้ด้วย การตอบกลับนี้จะแสดงในประวัติข้อความเป็นข้อความเชิญ คุณสามารถดูข้อความตอบกลับการเชิญได้ในหน้าต่างแสดงตัวอย่างเท่านั้น

  ประวัติข้อความจะไม่บันทึกการเชิญที่คุณส่ง

การเริ่มกิจกรรมการรับส่งข้อความจากประวัติข้อความ

คุณสามารถสร้างข้อความใหม่ ตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความที่มีอยู่ เปลี่ยนมุมมองรายการข้อความของคุณ และพิมพ์ข้อความจากประวัติข้อความได้

 • เมื่อต้องการสร้างข้อความใหม่ คลิ ไอคอนหน้าต่างส่งข้อความ เพื่อเปิดหน้าต่างส่งข้อความ

 • เมื่อต้องการเปิดข้อความในรายการ ให้เลือกข้อความ แล้วคลิก ไอคอนเปิดข้อความ สำหรับข้อความที่คุณไม่สามารถเปิดได้ (เช่น ข้อความที่คุณส่งแล้ว) ปุ่ม เปิด จะปิดใช้งาน

 • เฉพาะการส่งข้อความตอบกลับ เลือก แล้วคลิก ไอคอนตอบกลับข้อความ เพื่อเปิดการตอบกลับไปยังหน้าต่างข้อความ

 • เมื่อต้องการตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อความและผู้รับข้อความทั้งหมด เลือก แล้วคลิก หน้าต่างตอบกลับข้อความ, ผู้รับทั้งหมด เพื่อเปิดการตอบกลับไปยังหน้าต่างข้อความ

 • เมื่อต้องการส่งต่อข้อความ เลือก แล้วคลิก ไอคอนส่งต่อข้อความ

 • เมื่อต้องการลบข้อความในรายการ ให้เลือกข้อความ แล้วคลิก ไอคอนลบข้อความ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองรายการข้อความของคุณ ให้เลือก กล่องจดหมายเข้าส่ง หรือ ทั้งหมด จากเมนูแบบหล่นลง มุมมอง:

 • เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความ ให้เลือกข้อความ แล้วคลิก ไอคอนพิมพ์ข้อความ

  หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์ได้ครั้งละหนึ่งข้อความเท่านั้น

การค้นหาในประวัติข้อความ

ในประวัติข้อความ คุณสามารถค้นหาข้อความที่มีข้อความที่ต้องการได้

 1. เลือกมุมมองที่คุณต้องการค้นหาข้อความ

 2. คลิก ไอคอนค้นหาข้อความ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ค้นหา ให้ใส่ข้อความที่คุณต้องการค้นหาในข้อความ

 4. เลือกตัวเลือกถ้าคุณต้องการปรับแต่งการค้นหาให้ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และ/หรือตรงกันทั้งคำ

 5. คลิก ค้นหาถัดไป หรือ ค้นหาก่อนหน้า

  SharePoint Workspace จะค้นหาข้อความถัดไปหรือข้อความก่อนหน้าที่มีข้อความที่ระบุ ถ้าไม่พบรายการที่ตรงกันสำหรับข้อความที่ค้นหา SharePoint Workspace จะถามว่าคุณต้องการค้นหาซ้ำจากจุดเริ่มต้นของประวัติข้อความหรือไม่

การบันทึกประวัติข้อความของคุณสำหรับใช้ภายนอก SharePoint Workspace

Microsoft SharePoint Workspace 2010 ไม่สนับสนุนการบันทึกประวัติข้อความของคุณสำหรับการใช้ภายนอก คุณสามารถดูและโต้ตอบกับข้อความของคุณได้จากภายใน SharePoint Workspace เท่านั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×