การจัดการข้อความของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเปิดหน้าต่าง ประวัติข้อความ บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก ข้อความและที่ติดต่อ แล้วคลิก ประวัติข้อความ

ประวัติข้อความ มีตัวเลือกสำหรับการดูข้อความของคุณดังต่อไปนี้ กล่องจดหมายเข้า (ข้อความที่ได้รับ) ส่งแล้ว และ ทั้งหมด คุณสามารถเรียงลำดับรายการได้โดยคลิกที่หัวคอลัมน์ เนื้อหาของข้อความที่เลือกจะปรากฏในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง คุณสามารถสแกนดูข้อความของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เกี่ยวกับประวัติข้อความ

เริ่มต้นกิจกรรมจากประวัติข้อความที่ส่งข้อความ

การค้นหาในประวัติข้อความ

การบันทึกประวัติการข้อความของคุณสำหรับการใช้งานอยู่นอก SharePoint Workspace

เกี่ยวกับประวัติข้อความ

ประวัติข้อความจะเก็บข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อความทั้งหมดที่คุณส่งไปแล้วหรือได้รับมา

  เปิดข้อความที่ได้รับเพื่อแสดงในหน้าต่าง อ่านข้อความ

  เลือกข้อความที่คุณส่งแล้วเพื่อดูข้อความในหน้าต่างดูตัวอย่าง คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มที่แนบมาในข้อความที่คุณส่ง

 • การเชิญทั้งหมดที่คุณได้รับแล้วแต่ยังไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธ

  เปิดการเชิญเพื่อแสดงในหน้าต่าง ตอบกลับการเชิญ ถ้าคุณยอมรับหรือปฏิเสธการเชิญ การเชิญนั้นจะถูกลบออกจากประวัติข้อความ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปิดการเชิญโดยไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธการเชิญนั้น การเชิญนั้นจะยังคงถูกเก็บอยู่ในประวัติข้อความต่อไป

  ถ้าผู้ถูกเชิญยอมรับหรือปฏิเสธการเชิญและรวมข้อความตอบกลับไว้ด้วย การตอบกลับนี้จะแสดงในประวัติข้อความเป็นข้อความเชิญ คุณสามารถดูข้อความตอบกลับการเชิญได้ในหน้าต่างแสดงตัวอย่างเท่านั้น

  ประวัติข้อความจะไม่บันทึกการเชิญที่คุณส่ง

  ดูตัวบ่งชี้ของ SharePoint Workspaceเพื่อดูคำอธิบายของตัวบ่งชี้ที่ปรากฏในประวัติข้อความ

ด้านบนของหน้า

การเริ่มกิจกรรมการรับส่งข้อความจากประวัติข้อความ

คุณสามารถสร้างข้อความใหม่ ตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความที่มีอยู่ เปลี่ยนมุมมองรายการข้อความของคุณ และพิมพ์ข้อความจากประวัติข้อความได้

 • เมื่อต้องการสร้างข้อความใหม่ คลิ ไอคอนหน้าต่างส่งข้อความ เพื่อเปิดหน้าต่างส่งข้อความ

 • เมื่อต้องการเปิดข้อความในรายการ เลือก แล้วคลิก ไอคอนเปิดข้อความ สำหรับข้อความที่คุณไม่สามารถเปิด (เช่นข้อความที่คุณส่ง), ปุ่มเปิดถูกปิดใช้งาน

 • เฉพาะการส่งข้อความตอบกลับ เลือก แล้วคลิก ไอคอนตอบกลับข้อความ เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความตอบกลับ

 • เมื่อต้องการตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อความและผู้รับข้อความทั้งหมด เลือก แล้วคลิก หน้าต่างตอบกลับข้อความ, ผู้รับทั้งหมด เพื่อเปิดการตอบกลับไปยังหน้าต่างข้อความ

 • เมื่อต้องการส่งต่อข้อความเลือก แล้วคลิก ไอคอนส่งต่อข้อความ

 • เมื่อต้องการลบข้อความในรายการ เลือก แล้วคลิก ไอคอนลบข้อความ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมองรายการข้อความของคุณ ให้เลือก กล่องจดหมายเข้าส่ง หรือ ทั้งหมด จากเมนูแบบหล่นลง มุมมอง:

 • เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความ เลือก แล้วคลิก ไอคอนพิมพ์ข้อความ

  หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์ได้ครั้งละหนึ่งข้อความเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

การค้นหาในประวัติข้อความ

ในประวัติข้อความ คุณสามารถค้นหาข้อความที่มีข้อความที่ต้องการได้

 1. เลือกมุมมองที่คุณต้องการค้นหาข้อความ

 2. คลิก ไอคอนค้นหาข้อความ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ค้นหา ให้ใส่ข้อความที่คุณต้องการค้นหาในข้อความ

 4. เลือกตัวเลือกถ้าคุณต้องการปรับแต่งการค้นหาให้ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก และ/หรือตรงกันทั้งคำ

 5. คลิก ค้นหาถัดไป หรือ ค้นหาก่อนหน้า

  SharePoint Workspace จะค้นหาข้อความถัดไปหรือข้อความก่อนหน้าที่มีข้อความที่ระบุ ถ้าไม่พบรายการที่ตรงกันสำหรับข้อความที่ค้นหา SharePoint Workspace จะถามว่าคุณต้องการค้นหาซ้ำจากจุดเริ่มต้นของประวัติข้อความหรือไม่

ด้านบนของหน้า

การบันทึกประวัติข้อความของคุณสำหรับใช้ภายนอก SharePoint Workspace

Microsoft SharePoint Workspace 2010 ไม่สนับสนุนการบันทึกประวัติข้อความของคุณสำหรับการใช้ภายนอก คุณสามารถดูและโต้ตอบกับข้อความของคุณได้จากภายใน SharePoint Workspace เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×