การจัดการการแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ให้เพิ่มการแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์เพื่อแทนที่วิธีการแสดงผลลัพธ์การค้นหาและวิธีที่ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาหลังจากที่คุณสร้างดัชนีเนื้อหาแล้ว ให้ลบการแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณไม่ต้องการแทนที่วิธีการแสดงผลลัพธ์การค้นหาและวิธีที่ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาหลังจากที่คุณสร้างดัชนีเนื้อหาอีกต่อไป

เมื่อต้องการจัดการการแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์ คุณจะต้องเปิดเพจ 'การแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์' ก่อน

  • บนเพจการดูแลการค้นหา ภายใต้ แบบสอบถามและผลลัพธ์ ให้คลิก การแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มการแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์

แก้ไขการแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์

ลบการแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์

เพิ่มการแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์

  1. บนเพจ 'การแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์' ให้คลิก สร้างการแมป

  2. บนเพจ 'เพิ่มการแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์' ในกล่อง ที่อยู่ในดัชนี ให้พิมพ์ที่อยู่สำหรับเนื้อหาที่จะถูกตระเวน

  3. ในกล่อง ที่อยู่ในผลลัพธ์การค้นหา ให้พิมพ์ที่อยู่ที่ปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา และที่อยู่ที่ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้

  4. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

แก้ไขการแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถเลือกแก้ไขที่อยู่ที่ใช้ในดัชนี หรือแก้ไขที่อยู่ที่ปรากฏในผลลัพธ์การค้นหาสำหรับการแมปได้

  1. บนเพจ 'การแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์' ในคอลัมน์ ที่อยู่สำหรับทำดัชนี ให้คลิกที่อยู่ที่คุณต้องการแก้ไขการแมป

  2. บนเพจ 'แก้ไขการแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์' ในส่วน ชื่อเซิร์ฟเวอร์ ให้ดำเนินการแก้ไขในกล่อง ที่อยู่ในดัชนี และ ที่อยู่ในผลลัพธ์การค้นหา

  3. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ลบการแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์

  1. บนเพจ 'การแมปชื่อเซิร์ฟเวอร์' ในรายการการแมป ให้ชี้ไปที่การแมปที่คุณต้องการลบ คลิกลูกศรที่ปรากฏ แล้วคลิก ลบ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×