การจัดการการแมปคุณสมบัติ Metadata

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

การแมปคุณสมบัติ Metadata จะแมปคุณสมบัติที่ดึงมาจากเอกสารในระหว่างการตระเวน (เรียกว่าคุณสมบัติที่ตระเวน) ไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการ ซึ่งผู้ใช้จะสามารถใช้ในแบบสอบถามการค้นหา ตัวอย่างเช่น เอกสารที่ต่างกันสามชนิดอาจมีชื่อที่ต่างกันสำหรับคุณสมบัติที่ระบุถึงผู้สร้าง เอกสารชนิดหนึ่งอาจตั้งชื่อคุณสมบัตินี้ว่า "ผู้สร้าง" อีกชนิดหนึ่งว่า "ผู้เขียน" และชนิดที่สามว่า "คุณสมบัติ3" คุณสามารถแมปแต่ละคุณสมบัติที่ตระเวนเหล่านี้กับคุณสมบัติที่มีการจัดการที่ชื่อ ผู้สร้าง ได้ เพื่อว่าเมื่อผู้ใช้ทำการสอบถามตามผู้สร้าง ผลลัพธ์ที่เหมาะสมจากเอกสารทั้งสามชนิดนี้จะได้รวมอยู่ด้วย การค้นหาสามารถดำเนินการได้กับคุณสมบัติที่มีการจัดการเท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการได้กับคุณสมบัติที่ตระเวน

เมื่อต้องการจัดการการแมปคุณสมบัติ Metadata คุณต้องเปิดเพจการแมปคุณสมบัติ Metadata ก่อน เมื่อต้องการเปิดเพจการแมปคุณสมบัติ Metadata ให้ทำดังนี้

 1. บน เปิดใช้ด่วน ให้คลิก การจัดการโปรแกรมประยุกต์

 2. บนเพจการจัดการโปรแกรมประยุกต์ ภายใต้ โปรแกรมประยุกต์บริการ ให้คลิก จัดการโปรแกรมประยุกต์บริการ

 3. บนเพจจัดการโปรแกรมประยุกต์บริการ ในรายการของโปรแกรมประยุกต์บริการ ให้คลิกโปรแกรมประยุกต์บริการการค้นหาที่คุณต้องการกำหนดค่า หรือคลิกที่ใดก็ได้ในแถวของโปรแกรมประยุกต์บริการการค้นหาที่คุณต้องการกำหนดค่า แล้วคลิก จัดการ บน Ribbon

 4. บน SearchServiceApplicationName: ดูแลการค้นหาหน้า บน Quick Launch ภายใต้คิวรีและผลลัพธ์ คลิกคุณสมบัติ Metadata

คุณต้องการทำอะไร

เพิ่มคุณสมบัติที่มีการจัดการ

แก้ไขคุณสมบัติที่มีการจัดการ

ลบคุณสมบัติที่มีการจัดการ

แก้ไขประเภท

ลบประเภท

เพิ่มคุณสมบัติที่มีการจัดการ

 1. บนเพจการแมปคุณสมบัติ Metadata ให้คลิก สร้างคุณสมบัติที่มีการจัดการ

 2. บนเพจสร้างคุณสมบัติที่มีการจัดการ ในส่วน ชื่อและชนิด ในกล่อง ชื่อคุณสมบัติ ให้พิมพ์ชื่อของคุณสมบัติที่มีการจัดการใหม่

  1. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายของคุณสมบัติโดยละเอียด

  2. ภายใต้ ชนิดของข้อมูลในคุณสมบัตินี้ ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เป็นชนิดข้อมูลสำหรับคุณสมบัตินี้

   • ข้อความ

   • จำนวนเต็ม

   • ฐานสิบ

   • วันที่และเวลา

   • ใช่/ไม่ใช่

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มีค่าหลายค่า เพื่อให้คุณสามารถเลือกชนิดข้อมูลได้มากกว่าหนึ่งชนิด

 3. ในส่วน การแมปไปยังคุณสมบัติที่ตระเวน ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

  1. รวมค่าจากคุณสมบัติที่ตระเวนทั้งหมดที่แมปไว้      เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ค่าจากคุณสมบัติที่ตระเวนทั้งหมดได้รับการแมปสำหรับเอกสารหนึ่งๆ แบบสอบถามสำหรับคุณสมบัติในเอกสารที่คุณสมบัติที่ตระเวนทั้งหมดได้รับการแมปนั้น จะส่งกลับผลลัพธ์ถ้าคุณสมบัติที่ตระเวนใดๆ ที่ได้รับการแมปนั้นตรงกับคำค้นหา

  2. รวมค่าจากคุณสมบัติที่ตระเวนเพียงคุณสมบัติเดียวตามลำดับที่ระบุ      เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการแมปเพียงค่าเดียวเท่านั้น เมื่อคุณสมบัติที่ตระเวนหลายๆ คุณสมบัติได้รับการแมปไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการ ค่าแรกใน คุณสมบัติที่ตระเวนที่แมปไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการนี้ จะถูกเลือกสำหรับเอกสาร

  3. คุณสามารถจัดลำดับรายการได้ใหม่ด้วยการเลือกค่าแล้วคลิกปุ่ม ย้ายขึ้น และ ย้ายลง

  4. เมื่อต้องการเพิ่มการแมปไปยังรายการ ให้คลิก เพิ่มการแมป

   • ในกล่องโต้ตอบ การเลือกคุณสมบัติที่ตระเวน ให้ขยายเมนู เลือกประเภท แล้วเลือก ประเภททั้งหมด หรือเลือกชนิดใดชนิดหนึ่งของประเภทเอกสาร (ตัวอย่างเช่น Office หรือ XML)

   • ในรายการ เลือกคุณสมบัติที่ตระเวน ให้เลือกคุณสมบัติที่ตระเวนเพื่อแมปไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการที่คุณกำลังเพิ่ม

   • เนื่องจากรายการคุณสมบัติที่ตระเวนมักจะมีความยาว ดังนั้นคุณสามารถพิมพ์ชื่อ (หรือส่วนแรกของชื่อ) ของคุณสมบัติที่คุณกำลังมองหาในกล่อง ชื่อคุณสมบัติที่ตระเวน ได้ แล้วคลิก ค้นหา

   • คลิก ตกลง

 4. ในเพจสร้างคุณสมบัติที่มีการจัดการ ในส่วน ใช้ในขอบเขต ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้คุณสมบัตินี้ในขอบเขตได้ ถ้าคุณต้องการให้คุณสมบัตินั้นพร้อมใช้งานสำหรับการกำหนดขอบเขตการค้นหา

  เคล็ดลับ: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เฉพาะสำหรับคุณสมบัติที่คุณตั้งใจจะใช้ในขอบเขต แต่ละคุณสมบัติที่ถูกตั้งค่าเป็นขอบเขตจะเพิ่มขนาดของดัชนี จึงควรหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้

 5. ในส่วน ปรับที่เก็บคุณสมบัติที่มีการจัดการให้เหมาะสม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลดความต้องการที่เก็บสำหรับคุณสมบัติข้อความโดยการใช้แฮชในการเปรียบเทียบ ถ้าคุณต้องการลดจำนวนที่เก็บที่จำเป็นสำหรับคุณสมบัติ Metadata ลง

  เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เพิ่มคุณสมบัติที่มีการจัดการลงในชุดผลลัพธ์แบบกำหนดเองที่ได้มาจากแบบสอบถามแต่ละชุด หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น เฉพาะข้อมูล 2 กิโลไบต์แรกเท่านั้นที่จะแสดง ถ้าคุณกำลังใช้เพจผลลัพธ์ที่กำหนดเองและคุณต้องการแสดงคุณสมบัติที่มีการจัดการบนเพจผลลัพธ์นี้

 6. คลิก ตกลง ในกล่องข้อความแจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลจนกว่าจะมีการตระเวนแบบเต็มในครั้งถัดไป ให้คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงการแมปคุณสมบัติจะมีผลเฉพาะกับแต่ละเอกสารในทันทีที่เอกสารได้รับการตระเวน โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการตระเวนนั้น การตระเวนแบบเต็มจะให้ความมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้อย่างสอดคล้องกับทั้งดัชนี

ด้านบนของหน้า

แก้ไขคุณสมบัติที่มีการจัดการ

คุณอาจต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่มีการจัดการ ให้แมปคุณสมบัติที่ตระเวนเพิ่มเติมเข้ากับคุณสมบัติที่มีการจัดการนั้น

เมื่อต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่มีการจัดการ ให้ทำดังนี้

 1. บนเพจการแมปคุณสมบัติ Metadata ในรายการ มุมมองคุณสมบัติที่มีการจัดการ ให้ชี้ไปที่คุณสมบัติที่มีการจัดการที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นขยายเมนู แล้วคลิก แก้ไข/แมปคุณสมบัติ

 2. บนเพจแก้ไขคุณสมบัติที่มีการจัดการ - PropertyName ให้กำหนดการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคุณสมบัติที่มีการจัดการ ให้ดูที่ส่วน เพิ่มคุณสมบัติที่มีการจัดการ ของหัวข้อนี้

ด้านบนของหน้า

ลบคุณสมบัติที่มีการจัดการ

การลบคุณสมบัติที่มีการจัดการก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อไปนี้

 • ผู้ใช้จะไม่สามารถสอบถามโดยใช้คุณสมบัตินี้ได้อีกต่อไป

 • ถ้ามีขอบเขตใช้คุณสมบัตินี้ในกฎของขอบเขต ขอบเขตนั้นจะใช้งานไม่ได้

 • ถ้า Web Part หรือโปรแกรมประยุกต์การค้นหาแบบกำหนดเองใช้คุณสมบัตินี้ โปรแกรมประยุกต์หรือ Web Part นั้นจะใช้งานไม่ได้

เมื่อต้องการลบคุณสมบัติที่มีการจัดการ ให้ดำเนินการดังนี้

 1. บนเพจการแมปคุณสมบัติ Metadata ในรายการ มุมมองคุณสมบัติที่มีการจัดการ ให้ชี้ไปที่คุณสมบัติที่มีการจัดการที่คุณต้องการลบ จากนั้นขยายเมนู แล้วคลิก ลบ

 2. คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการลบ

ด้านบนของหน้า

แก้ไขประเภท

เมื่อต้องการแก้ไขประเภท ให้ทำดังนี้

 1. บนเพจการแมปคุณสมบัติ Metadata ให้คลิก คุณสมบัติที่ตระเวน

 2. ในรายการ มุมมองคุณสมบัติที่ตระเวน ให้ชี้ไปที่ประเภทที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นขยายเมนู แล้วคลิก แก้ไขประเภท

 3. บนเพจแก้ไขประเภท: CategoryName ในส่วน ชื่อและข้อมูล คุณสามารถพิมพ์ชื่อใหม่สำหรับประเภทนั้นหรือปล่อยชื่อปัจจุบันไว้

 4. ในส่วน การตั้งค่าคุณสมบัติที่ตระเวนที่มีขนาดใหญ่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายอย่างน้อยหนี่งกล่องต่อไปนี้คือ

  • ค้นหาคุณสมบัติใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มการตระเวน

  • แมปคุณสมบัติของสตริงทั้งหมดในประเภทนี้ไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการของเนื้อหา

  • สร้างคุณสมบัติใหม่ที่มีการจัดการโดยอัตโนมัติสำหรับคุณสมบัติแต่ละคุณสมบัติที่ตระเวนที่พบในประเภทนี้

  • ลบคุณสมบัติที่ตระเวนทั้งหมดที่ไม่ได้แมป

ด้านบนของหน้า

ลบประเภท

เมื่อต้องการลบประเภท ให้ทำดังนี้

 1. บนเพจการแมปคุณสมบัติ Metadata ให้คลิก คุณสมบัติที่ตระเวน

 2. ในรายการ มุมมองคุณสมบัติที่ตระเวน ให้ชี้ไปที่ประเภทที่คุณต้องการลบ จากนั้นขยายเมนู แล้วคลิก ลบ

 3. คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการลบ

สำหรับเนื้อหาล่าสุดและครบถ้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ โปรดดูที่ http://technet.microsoft.com

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×