การจัดการการแมปคุณสมบัติ Metadata

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การแมปคุณสมบัติ Metadata จะแมปคุณสมบัติที่ดึงมาจากเอกสารในระหว่างการตระเวน (เรียกว่าคุณสมบัติที่ตระเวน) ไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการ ซึ่งผู้ใช้จะสามารถใช้ในแบบสอบถามการค้นหา

ตัวอย่างเช่น ชนิดเอกสารที่แตกต่างกันสามชนิดอาจมีชื่อที่แตกต่างกันสำหรับคุณสมบัติที่ระบุผู้สร้าง ชนิดเอกสารชนิดหนึ่งอาจตั้งชื่อคุณสมบัตินี้ว่า "author" อีกชนิดหนึ่งตั้งชื่อว่า "writer" และชนิดที่สามตั้งชื่อว่า "property3" คุณสามารถแมปคุณสมบัติที่ถูกตระเวนเหล่านี้แต่ละรายการเข้ากับคุณสมบัติ ผู้สร้าง ที่มีการจัดการได้ เพื่อที่ว่าเมื่อผู้ใช้สอบถามตามผู้สร้าง ผลลัพธ์ที่เหมาะสมจากชนิดเอกสารทั้งสามชนิดจะถูกรวมไว้ การค้นหาสามารถทำได้กับเฉพาะคุณสมบัติที่มีการจัดการเท่านั้น ไม่สามารถค้นหาคุณสมบัติที่ตระเวนได้

เมื่อต้องการจัดการการแมปคุณสมบัติ Metadata คุณจะต้องเปิดเพจการแมปคุณสมบัติ Metadata ก่อน

 • บนเพจการดูแลการค้นหา ภายใต้ แบบสอบถามและผลลัพธ์ ให้คลิก คุณสมบัติ Metadata

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มคุณสมบัติที่มีการจัดการ

แก้ไขคุณสมบัติที่มีการจัดการ

ลบคุณสมบัติที่มีการจัดการ

แมปคุณสมบัติที่ตระเวน

เพิ่มคุณสมบัติที่มีการจัดการ

 1. บนเพจ 'การแมปคุณสมบัติ Metadata' ให้คลิก สร้างคุณสมบัติที่มีการจัดการ

 2. บนเพจ 'สร้างคุณสมบัติที่มีการจัดการ' ในกล่อง ชื่อคุณสมบัติ ในส่วน ชื่อและชนิด ให้พิมพ์ชื่อของคุณสมบัติที่มีการจัดการใหม่

 3. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายของคุณสมบัติ

 4. ภายใต้ ชนิดของข้อมูลในคุณสมบัตินี้ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ตามที่เหมาะสมสำหรับคุณสมบัติ

  • ข้อความ

  • จำนวนเต็ม

  • ฐานสิบ

  • วันที่และเวลา

  • ใช่/ไม่ใช่

 5. ในส่วน การแมปไปยังคุณสมบัติที่ตระเวน ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • รวมค่าจากคุณสมบัติที่ตระเวนทั้งหมดที่แมปไว้      เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้ค่าจากคุณสมบัติที่ตระเวนทั้งหมดถูกแมปสำหรับเอกสารที่กำหนด แบบสอบถามถึงคุณสมบัติในเอกสารซึ่งคุณสมบัติที่ตระเวนทั้งหมดถูกแมป จะส่งกลับผลลัพธ์ถ้ามีคุณสมบัติที่ตระเวนใดๆ ที่ถูกแมปอยู่ตรงตามแบบสอบถาม

  • รวมค่าจากคุณสมบัติที่ตระเวนเพียงคุณสมบัติเดียวตามลำดับที่ระบุ      เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้แมปเพียงค่าเดียว เมื่อคุณสมบัติที่ตระเวนหลายๆ คุณสมบัติถูกแมปเข้ากับคุณสมบัติที่มีการจัดการ คุณสมบัติที่ถูกเลือกคือคุณสมบัติแรกสุดในรายการที่มีค่าสำหรับเอกสารที่กำหนด คุณสามารถเรียงลำดับรายการใหม่โดยใช้ปุ่ม ย้ายขึ้น และ ย้ายลง

 6. คลิก เพิ่มการแมป เพื่อเพิ่มการแมปไปยังรายการ

 7. กล่องโต้ตอบ การเลือกคุณสมบัติที่ตระเวน จะปรากฏขึ้น ให้กำหนดการตั้งค่าดังต่อไปนี้

  • บนเมนู เลือกประเภท ให้คลิก ทุกประเภท หรือชนิดเฉพาะของประเภทเอกสาร (ตัวอย่างเช่น Office หรือ XML)

  • ใน เลือกคุณสมบัติที่ตระเวน ให้เลือกคุณสมบัติที่ตระเวนเพื่อแมปไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการที่คุณกำลังเพิ่ม

   เนื่องจากรายการคุณสมบัติที่ตระเวนมักจะมีความยาว ดังนั้นคุณสามารถพิมพ์ชื่อ (หรือส่วนแรกของชื่อ) ของคุณสมบัติที่คุณกำลังมองหาในกล่อง ชื่อคุณสมบัติที่ตระเวน ได้ แล้วคลิก ค้นหา

  • คลิก ตกลง

 8. บนเพจ 'สร้างคุณสมบัติที่มีการจัดการ' ในส่วน ใช้ในขอบเขต ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้คุณสมบัตินี้ในขอบเขตได้ ถ้าคุณต้องการให้คุณสมบัตินั้นพร้อมใช้งานสำหรับการกำหนดขอบเขตการค้นหา

  เคล็ดลับ: ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้สำหรับคุณสมบัติที่คุณต้องการใช้ในขอบเขตเท่านั้น คุณสมบัติแต่ละรายการที่ตั้งค่าเป็นขอบเขตจะเพิ่มขนาดของดัชนี ซึ่งคุณควรหลีกเลี่ยงเมื่อเป็นไปได้

 9. คลิก ตกลง

 10. ในกล่องข้อความแจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลจนกว่าการตระเวนแบบเต็มถัดไปจะเสร็จสิ้น ให้คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงการแมปคุณสมบัติจะมีผลกับเอกสารทีละเอกสารทันทีที่เอกสารถูกตระเวน โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการตระเวน การตระเวนแบบเต็มจะตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงได้ถูกนำไปใช้กับดัชนีทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

แก้ไขคุณสมบัติที่มีการจัดการ

เหตุผลข้อหนึ่งที่คุณอาจต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่มีการจัดการก็คือ เพื่อแมปคุณสมบัติที่ตระเวนไปยังคุณสมบัตินั้น

 • บนเพจ 'การแมปคุณสมบัติ Metadata' ในรายการ มุมมองคุณสมบัติที่มีการจัดการ ให้คลิก แก้ไข/แมปคุณสมบัติ บนเมนูของคุณสมบัติที่มีการจัดการที่คุณต้องการแก้ไข

  คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าคุณสมบัติที่มีการจัดการ รวมถึงวิธีการเพิ่มการแมปใหม่ ในส่วนเพิ่มคุณสมบัติที่มีการจัดการ

ด้านบนของหน้า

ลบคุณสมบัติที่มีการจัดการ

การลบคุณสมบัติที่มีการจัดการก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อไปนี้

 • ผู้ใช้จะไม่สามารถสอบถามโดยใช้คุณสมบัตินี้ได้อีกต่อไป

 • ถ้าขอบเขตใช้คุณสมบัตินี้ในกฎของขอบเขต ขอบเขตนั้นก็จะใช้งานไม่ได้

 • ถ้าโปรแกรมประยุกต์การค้นหาแบบกำหนดเองหรือ Web Parts ใช้คุณสมบัตินี้ โปรแกรมประยุกต์หรือ Web Parts นั้นก็จะใช้งานไม่ได้

เมื่อต้องการลบคุณสมบัติที่มีการจัดการ ให้ดำเนินการดังนี้

 • บนเพจการแมปคุณสมบัติ Metadata ในรายการ มุมมองคุณสมบัติที่มีการจัดการ ให้คลิก ลบ บนเมนูของคุณสมบัติที่มีการจัดการที่คุณต้องการลบ

ด้านบนของหน้า

แมปคุณสมบัติที่ตระเวน

คุณสามารถแมปคุณสมบัติที่ตระเวนไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการด้วยการแก้ไขคุณสมบัติที่ตระเวน

 1. บนเพจการแมปคุณสมบัติ Metadata ให้คลิก คุณสมบัติที่ตระเวน

 2. ในรายการ มุมมองคุณสมบัติที่ตระเวน ให้เลือกประเภทสำหรับคุณสมบัติที่ตระเวน

 3. ในรายการคุณสมบัติที่ตระเวน ให้คลิก แก้ไข/แมปคุณสมบัติ บนเมนูของคุณสมบัติที่ตระเวนที่คุณต้องการแก้ไข

 4. บนเพจ 'แก้ไขคุณสมบัติที่ตระเวน' ในส่วน การแมปไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการ ให้คลิก เพิ่มการแมป

 5. ในกล่องโต้ตอบ การเลือกคุณสมบัติที่มีการจัดการ ให้กำหนดการตั้งค่าดังต่อไปนี้

  1. ในรายการ เลือกคุณสมบัติที่มีการจัดการ ให้เลือกคุณสมบัติที่มีการจัดการ แล้วคลิก ตกลง

  2. คลิก ตกลง

 6. บนเพจแก้ไขคุณสมบัติที่ตระเวน ถ้าคุณต้องการรวมค่าสำหรับคุณสมบัติที่ตระเวนไว้ในดัชนีการค้นหา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมค่าของคุณสมบัตินี้ไว้ในดัชนีการค้นหา ตัวเลือกนี้ทำให้ค่าสำหรับคุณสมบัติที่ตระเวนสามารถค้นหาได้เมื่อใช้การค้นคำทั้งเอกสาร (โดยปกติแล้ว คุณสมบัติที่ตระเวนจะสามารถค้นหาได้เฉพาะในกรณีที่ใช้การค้นหาแบบยึดตามคุณสมบัติ)

 7. คลิก ตกลง

 8. ในกล่องข้อความแจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลจนกว่าการตระเวนแบบเต็มถัดไปจะเสร็จสิ้น ให้คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงบนเอกสารทีละเอกสารในระหว่างการตระเวน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×