การจัดการการแมปการเข้าถึงแบบอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บแต่ละโปรแกรมสามารถเชื่อมโยงกับคอลเลกชันการแมประหว่าง URL ภายในและ URL สาธารณะ ทั้ง URL ภายในและ URL สาธารณะประกอบด้วยโพรโทคอลและส่วนโดเมนของ URL แบบเต็ม (เช่น https://www.fabrikam.com) URL สาธารณะเป็นสิ่งที่ผู้ใช้พิมพ์เพื่อเข้าถึงไซต์ SharePoint และ URL ดังกล่าวเป็นสิ่งที่แสดงในการเชื่อมโยงบนเพจต่างๆ ส่วน URL ภายในเป็นคำร้องขอ URL ที่ถูกส่งไปยังไซต์ SharePoint ทั้งนี้ URL ภายในจำนวนมากสามารถเชื่อมโยงกับ URL สาธารณะเดียวกันในหลายๆ เซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม (เช่น เมื่อโหลดบาลานเซอร์กำหนดเส้นทางคำร้องขอไปยังที่อยู่ IP เฉพาะ ให้กับเซิร์ฟเวอร์หลายๆ เครื่องในคลัสเตอร์การปรับสมดุลโหลด)

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บแต่ละโปรแกรมสนับสนุนคอลเลกชันการแมปห้าชุดต่อ URL โดยคอลเลกชั้นทั้งห้าจะสอดคล้องกับห้าโซน (ค่าเริ่มต้น, อินทราเน็ต, เอ็กซ์ทราเน็ต, อินเทอร์เน็ต และแบบกำหนดเอง) เมื่อโปรแกรมประยุกต์บนเว็บได้รับคำร้องขอสำหรับ URL ภายในในโซนใดโซนหนึ่ง การเชื่อมโยงบนเพจที่ส่งกลับไปยังผู้ใช้จะมี URL สาธารณะสำหรับโซนนั้นๆ

เมื่อต้องการจัดการการแมปการเข้าถึงแบบอื่น

 1. บนแถบนำทางด้านบน ให้คลิก การดำเนินการ

 2. บนเพจ 'การดำเนินการ' ในส่วน การกำหนดค่าส่วนกลาง ให้คลิก การแมปการเข้าถึงแบบอื่น

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่ม URL ภายใน

แก้ไข หรือลบ URL ภายใน

แก้ไข Url สาธารณะ

แมปกับทรัพยากรภายนอก

เพิ่ม URL ภายใน

 1. บนเพจ 'การแมปการเข้าถึงแบบอื่น' ให้คลิก เพิ่ม URL ภายใน

 2. ถ้าไม่ได้เลือกคอลเลกชันการแมปที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน บนเพจ 'เพิ่ม URL ภายใน' ในส่วน คอลเลกชันการแมปการเข้าถึงแบบอื่น ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคอลเลกชันการแมปการเข้าถึงแบบอื่น บนเมนู คอลเลกชันการแมปการเข้าถึงแบบอื่น

 3. บนเพจ 'เลือกคอลเลกชันการแมปการเข้าถึงแบบอื่น' ให้คลิกคอลเลกชันการแมป

 4. ในส่วน เพิ่ม URL ภายใน ในกล่อง โพรโทคอล URL, โฮสต์ และพอร์ต ให้พิมพ์ URL ภายในอันใหม่ (เช่น https://www.fabrikam.com)

 5. ในรายการ โซน ให้คลิกโซนของ URL ภายใน

 6. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

แก้ไขหรือลบ URL ภายใน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบ URL ภายในอันสุดท้ายสำหรับโซนเริ่มต้น

 1. บนเพจ 'การแมปการเข้าถึงแบบอื่น' ให้คลิก URL ภายในที่คุณต้องการแก้ไขหรือลบ

 2. ในส่วน แก้ไข URL ภายใน ให้ปรับเปลี่ยน URL ในกล่อง โพรโทคอล URL, โฮสต์ และพอร์ต

 3. ในรายการ โซน ให้คลิกโซนของ URL ภายใน

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

  • คลิก ยกเลิก เพื่อละทิ้งการเปลี่ยนแปลงและกลับไปยังเพจ 'การแมปการเข้าถึงแบบอื่น'

  • คลิก ลบ เพื่อลบ URL ภายใน

ด้านบนของหน้า

แก้ไข URL สาธารณะ

หมายเหตุ: จะต้องมี URL สาธารณะสำหรับโซนเริ่มต้นเสมอ

 1. บนเพจ 'การแมปการเข้าถึงแบบอื่น' ให้คลิก แก้ไข URL สาธารณะ

 2. ถ้าไม่ได้เลือกคอลเลกชันการแมปที่คุณต้องการลบ บนเพจ 'แก้ไข URL โซนสาธารณะ' ในส่วน คอลเลกชันการแมปการเข้าถึงแบบอื่น ให้คลิก เปลี่ยนแปลงคอลเลกชันการแมปการเข้าถึงแบบอื่น บนเมนู คอลเลกชันการแมปการเข้าถึงแบบอื่น

 3. บนเพจ 'เลือกคอลเลกชันการแมปการเข้าถึงแบบอื่น' ให้คลิกคอลเลกชันการแมป

 4. ในส่วน URL สาธารณะ คุณอาจเพิ่ม URL ใหม่ หรือแก้ไข URL ที่มีอยู่ในกล่องข้อความต่อไปนี้:

  • ค่าเริ่มต้น

  • อินทราเน็ต

  • เอ็กซ์ทราเน็ต

  • อินเทอร์เน็ต

  • แบบกำหนดเอง

 5. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

แมปกับทรัพยากรภายนอก

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดการแมปไปยังทรัพยากรที่อยู่ข้างนอกโปรแกรมประยุกต์บนเว็บภายใน เมื่อต้องการทำสิ่งนี้ คุณจำเป็นต้องจัดหาชื่อที่ไม่ซ้ำกัน, URL เริ่มต้น และโซนสำหรับ URL นั้น (URL จะต้องไม่ซ้ำกันสำหรับฟาร์ม)

 1. บนเพจ 'การแมปการเข้าถึงแบบอื่น' ให้คลิก แมปกับทรัพยากรภายนอก

 2. บนเพจ 'สร้างการแมปทรัพยากรภายนอก' ในกล่อง ชื่อทรัพยากร ให้พิมพ์ชื่อที่ไม่ซ้ำกัน

 3. ในกล่อง โพรโทคอล URL, โฮสต์ และพอร์ต ให้พิมพ์ URL เริ่มต้น

 4. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×