การจัดการการประกาศชนิดเนื้อหา

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีที่คุณสามารถจัดการการปรับปรุงชนิดเนื้อหาที่ประกาศได้ถ้าคุณกำลังทำงานกับไซต์ฮับที่ประกาศชนิดเนื้อหาของไซต์ในไซต์อื่นผ่านโปรแกรมประยุกต์บริการ Metadata ที่มีการจัดการ นอกจากนั้น หัวข้อนี้ยังอธิบายวิธีที่คุณสามารถระบุว่าชนิดเนื้อหาใดที่ไซต์ของคุณสมัครใช้งานอยู่ ถ้าคุณกำลังทำงานบนไซต์ที่สมัครใช้งานชนิดเนื้อหาที่ประกาศจากไซต์ฮับ

คุณต้องการทำอะไร

จัดการชนิดเนื้อหาที่ประกาศบนฮับไซต์

เผยแพร่ ประกาศ หรือยกเลิกประกาศชนิดเนื้อหาภายแต่ละรายการ

ดูประวัติการประกาศสำหรับแต่ละชนิดเนื้อหา

จัดการการปรับปรุงชนิดเนื้อหาที่ประกาศจากไซต์ subscribing

รีเฟรชสมัครใช้งานชนิดเนื้อหา

ดูฮับไซต์และชนิดเนื้อหาของไซต์อธิบาย

จัดการชนิดเนื้อหาที่ประกาศบนไซต์ฮับ

ถ้าคุณกำลังทำงานบนไซต์ฮับที่ประกาศชนิดเนื้อหาไปยังไซต์คอลเลกชันอื่น คุณสามารถทำดังต่อไปนี้

 • ประกาศชนิดเนื้อหาเพื่อทำให้พร้อมใช้งานสำหรับการใช้บนไซต์ที่สมัครใช้งาน

 • ประกาศชนิดเนื้อหาอีกครั้งเพื่อให้ไซต์ที่สมัครใช้งานสามารถรับการปรับปรุงได้

 • ยกเลิกการประกาศชนิดเนื้อหา

  หมายเหตุ:  คุณต้องเป็น ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน ในการจัดการชนิดเนื้อหาที่ประกาศบนฮับไซต์

ประกาศ ประกาศใหม่ หรือยกเลิกการประกาศชนิดเนื้อหาแต่ละชนิด

การประกาศชนิดเนื้อหาจะถูกจัดการโดยงานตัวจับเวลา ซึ่งสามารถกำหนดค่าได้ในการดูแลจากศูนย์กลาง อาจมีการล่าช้าเกิดขึ้นระหว่างเวลาที่ประกาศชนิดเนื้อหาที่มีการปรับปรุงกับเวลาที่ไซต์ที่สมัครใช้งานได้รับการปรับปรุง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการตั้งค่าให้เรียกใช้งานตัวจับเวลา

 1. ไปที่ไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันที่ทำหน้าที่เป็นฮับสำหรับการประกาศชนิดเนื้อหา

 2. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. บนเพจ แกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการประกาศการปรับปรุง

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก จัดการการประกาศสำหรับชนิดเนื้อหานี้

หมายเหตุ: ถ้าลิงก์จัดการการประกาศสำหรับชนิดเนื้อหานี้ ไม่พร้อมใช้งาน แล้วไซต์นี้ไม่ได้ประกาศชนิดเนื้อหาสำหรับฮับไซต์

 1. บนเพจ การประกาศชนิดเนื้อหา ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการทำให้ชนิดเนื้อหานี้พร้อมใช้งานสำหรับการใช้บนไซต์คอลเลกชันทั้งหมดที่สมัครใช้งานชนิดเนื้อหาจากฮับนี้ ให้คลิก ประกาศ

  • เมื่อต้องการดำเนินการเปลี่ยนแปลงชนิดเนื้อหานี้กับไซต์คอลเลกชันทั้งหมดที่สมัครใช้งานชนิดเนื้อหาจากฮับนี้ ให้คลิก ประกาศใหม่

 2. เมื่อต้องการยกเลิกการประกาศชนิดเนื้อหาเพื่อไม่ให้มีการจัดการจากฮับไซต์คอลเลกชันแบบศูนย์กลางอีกต่อไป ให้คลิก ยกเลิกการประกาศ

  เมื่อคุณยกเลิกการประกาศชนิดเนื้อหาที่ประกาศแล้ว สำเนาใดๆ ของชนิดเนื้อหาที่กำลังใช้บนไซต์ที่สมัครใช้งานฮับนี้จะถูกเปิดผนึก ซึ่งหมายความว่าสำเนานั้นจะไม่เป็นแบบอ่านอย่างเดียวอีกต่อไป และจะสามารถถูกจัดการจากภายในได้บนไซต์ที่กำลังใช้งานสำเนาอยู่

 3. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ดูประวัติการประกาศสำหรับชนิดเนื้อหาแต่ละชนิด

 1. ไปที่ไซต์ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันที่ทำหน้าที่เป็นฮับสำหรับการประกาศชนิดเนื้อหา

 2. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 3. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 4. บนเพจ แกลเลอรีชนิดเนื้อหาของไซต์ ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการดูประวัติประกาศ

 5. ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก จัดการการประกาศสำหรับชนิดเนื้อหานี้ ถ้าการเชื่อมโยง จัดการการประกาศสำหรับชนิดเนื้อหานี้ ไม่พร้อมใช้งาน แสดงว่าไซต์นี้ไม่ใช่ฮับไซต์สำหรับการประกาศชนิดเนื้อหา

 6. ในส่วน ประวัติการประกาศ ให้ดูข้อมูลวันที่และเวลาครั้งล่าสุดที่มีการประกาศชนิดเนื้อหาได้สำเร็จ

ด้านบนของหน้า

จัดการการปรับปรุงชนิดเนื้อหาที่ประกาศจากไซต์ที่สมัครใช้งาน

ถ้าคุณกำลังทำงานบนไซต์ที่สมัครใช้งานชนิดเนื้อหาจากไซต์ฮับอย่างน้อยหนึ่งไซต์ คุณสามารถเลือกที่จะฟื้นฟูชนิดเนื้อหาที่มีการสมัครใช้งานเพื่อรับการปรับปรุงล่าสุดจากไซต์ฮับ คุณยังสามารถดูไซต์ฮับและชนิดเนื้อหาที่คุณสมัครใช้งานได้ด้วย

หมายเหตุ: คุณต้องเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันในการจัดการชนิดเนื้อหาที่ประกาศบนไซต์ subscribing

ฟื้นฟูชนิดเนื้อหาที่สมัครใช้งาน

ถ้าคุณกำลังทำงานบนไซต์ที่สมัครใช้งานชนิดเนื้อหาที่ประกาศจากไซต์ฮับอย่างน้อยหนึ่งไซต์ คุณจะได้รับการปรับปรุงชนิดเนื้อหาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการประกาศการปรับปรุงเหล่านั้นจากไซต์ฮับ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถ้าชนิดเนื้อหาของคุณไม่ตรงกันกับชนิดเนื้อหาที่ประกาศแล้วจากไซต์ฮับ คุณสามารถเลือกที่จะฟื้นฟูชนิดเนื้อหานั้นเพื่อให้มีการปรับปรุงล่าสุดได้

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. บนเพจ การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การประกาศชนิดเนื้อหา

 3. ในส่วน ฟื้นฟูชนิดเนื้อหาที่ประกาศแล้วทั้งหมด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก ฟื้นฟูชนิดเนื้อหาที่ได้รับการประกาศแล้วทั้งหมดในการปรับปรุงครั้งถัดไป

ด้านบนของหน้า

ดูไซต์ฮับและชนิดเนื้อหาที่ไซต์สมัครใช้งาน

ถ้าคุณกำลังทำงานบนไซต์ที่สมัครใช้งานชนิดเนื้อหาที่ประกาศแล้วจากไซต์ฮับอย่างน้อยหนึ่งไซต์ คุณสามารถระบุได้ว่าโปรแกรมประยุกต์บริการ Metadata ที่มีการจัดการ (และไซต์ฮับที่สัมพันธ์กัน) ใดที่ไซต์ของคุณสมัครใช้งานอยู่

 1. บนการกระทำในไซต์ เมนู เมนู การกระทำในไซต์ คลิกการตั้งค่าไซต์

 2. บนเพจ การตั้งค่าไซต์ ภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก การประกาศชนิดเนื้อหา

 3. ในส่วน ฮับ คุณสามารถดูชื่อของโปรแกรมประยุกต์ใดๆ ของ Managed Metadata Service ที่กำลังประกาศชนิดเนื้อหาไปยังไซต์คอลเลกชันที่แสดงรายการอยู่ในรูปของข้อความตัวหนาได้ หลังชื่อดังกล่าว คุณจะพบ URL ของไซต์ฮับสำหรับบริการเหล่านี้ รวมถึงรายการของประเภทเนื้อหาที่สมัครใช้งานด้วย

หมายเหตุ: ชนิดเนื้อหาของสมัครใช้งานเป็นแบบอ่านอย่างเดียวบนไซต์การสมัครใช้งาน ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงลงในชนิดเนื้อหาที่ถูกประกาศไปยังไซต์ของคุณ เลือก URL สำหรับฮับไซต์เพื่อไปยังแกลเลอรีการชนิดเนื้อหาไซต์สำหรับฮับไซต์ ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรของคุณได้ตัดสินใจที่จะจัดการการประกาศชนิดเนื้อหา คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขชนิดเนื้อหาที่ประกาศบนฮับไซต์ คุณอาจต้องการทำงานกับบุคคลที่จัดการชนิดเนื้อหาที่ประกาศบนฮับไซต์เพื่อประสานการปรับปรุง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×