การจัดการการติดต่อสื่อสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณจัดการการติดต่อสื่อสารของ SharePoint Workspace ในตัวจัดการการติดต่อสื่อสาร เมื่อต้องการเปิดตัวจัดการการติดต่อสื่อสาร บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล แล้วคลิก การตั้งค่าการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก ตัวจัดการการติดต่อสื่อสาร

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดตัวจัดการการติดต่อสื่อสารได้โดยคลิกไอคอนแถบงานของ SharePoint Workspace จากนั้นให้คลิก ตัวจัดการการติดต่อสื่อสาร

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดูข้อมูลการสื่อสาร

การหยุดการสื่อสาร

ทำงานแบบออฟไลน์

ดู หรืออัปเดตการตั้งค่าเครือข่าย

ดูการติดต่อสื่อสารข้อมูล

ตัวจัดการการติดต่อสื่อสารจะรายงานสถานะของการติดต่อสื่อสารโดยรวม รวมถึงสถานะการติดต่อสื่อสารของแต่ละพื้นที่ทำงานและกิจกรรมอื่นๆ เช่น ข้อความและการเชิญ ตัวนับข้อมูลที่ด้านบนของหน้าต่างจะติดตามจำนวนข้อมูลที่คุณกำลังส่งและรับในขณะนั้น ข้อความสถานะ (ทางด้านซ้ายของตัวนับข้อมูล) จะรายงานสถานะปัจจุบันของการติดต่อสื่อสาร ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อความสถานะที่คุณอาจพบ

กิจกรรม

สถานะ

กำลังสื่อสารตามปกติ

คุณกำลังทำงานแบบออนไลน์และไม่มีกิจกรรมการติดต่อสื่อสารใดถูกหยุดชั่วขณะ

กำลังสื่อสารตามปกติ (บางกิจกรรมถูกหยุดชั่วขณะ)

คุณกำลังทำงานแบบออนไลน์ แต่คุณหยุดกิจกรรมการติดต่อสื่อสารชั่วขณะอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรม

ทำงานแบบออฟไลน์ (ตั้งแต่ mm/dd/yy, hh:mm)

คุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์ การบ่งชี้เวลาทำให้คุณรู้ว่าคุณได้อยู่ในสถานะนี้มานานเท่าใด

กำลังเตรียมทำงานแบบออฟไลน์...

คุณกำลังเปลี่ยนจากการทำงานแบบออนไลน์เป็นการทำงานแบบออฟไลน์

กำลังเตรียมทำงานแบบออนไลน์...

คุณกำลังเปลี่ยนจากการทำงานแบบออฟไลน์เป็นการทำงานแบบออนไลน์

ไม่สามารถสื่อสารได้ (ตั้งแต่ mm/dd/yy, hh:mm)

SharePoint Workspace ไม่สามารถตรวจพบที่อยู่ IP ภายใน การบ่งชี้เวลาทำให้คุณรู้ว่าคุณได้อยู่ในสถานะนี้มานานเท่าใด

ไม่มีการสื่อสาร (ตั้งแต่ mm/dd/yy, hh:mm)

ความพยายามทั้งหมดในการสื่อสารล้มเหลว การบ่งชี้เวลาทำให้คุณรู้ว่าคุณได้อยู่ในสถานะนี้มานานเท่าใด

การดูการติดต่อสื่อสารตามพื้นที่ทำงานหรือกิจกรรม

ในตารางกิจกรรม ตัวจัดการการติดต่อสื่อสารจะให้ข้อมูลสถานะเกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน ข้อความและการเชิญของคุณ ตลอดจนบัญชีอื่นๆ ที่คุณอาจมีในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

ตารางด้านล่างแสดงรายการกิจกรรมและข้อความสถานะคุณอาจพบ

กิจกรรม

สถานะ

ซิงโครไนซ์workspace ชื่อ

ว่าง: SharePoint Workspace กำลังรอส่ง/รับข้อมูลสำหรับพื้นที่ทำงาน หยุดชั่วขณะ: ขณะนี้พื้นที่ทำงานถูกหยุดชั่วขณะ

<ข้อมูล> เหลือที่จะส่ง; <ข้อมูล> เหลือที่จะรับ: จำนวนข้อมูลที่กำลังส่งหรือรับในขณะนี้

กำลังผสานการเปลี่ยนแปลง: SharePoint Workspace กำลังผสานข้อมูลลงในพื้นที่ทำงาน

หยุดชั่วขณะ: <ข้อมูล> เหลือที่จะส่ง; <Data> เหลือที่จะรับ: คุณหยุดพื้นที่ทำงานชั่วขณะโดยมีข้อมูลเหลือที่จะส่งหรือรับ

กำลังส่ง ชื่อพื้นที่ทำงาน

<ข้อมูล> เหลือที่จะส่ง: SharePoint Workspace กำลังส่งพื้นที่ทำงานและมีข้อมูลเหลือที่จะส่ง

หยุดชั่วขณะ: <ข้อมูล> เหลือที่จะส่ง: คุณหยุดพื้นที่ทำงานชั่วขณะในขณะที่กำลังส่งและยังคงมีข้อมูลเหลือที่จะส่ง

กำลังรับ ชื่อพื้นที่ทำงาน

<ข้อมูล> เหลือที่จะรับ: SharePoint Workspace กำลังติดตั้งพื้นที่ทำงานและยังคงรับข้อมูลอยู่

<หยุดชั่วขณะ: ข้อมูล> เหลือที่จะรับ: คุณหยุดพื้นที่ทำงานชั่วขณะในขณะที่กำลังส่งและยังคงมีข้อมูลเหลือที่จะส่ง

ข้อความและการเชิญ

ว่าง: SharePoint Workspace กำลังรอส่ง/รับข้อความและการเชิญ

<ข้อมูล> เหลือที่จะส่ง; <ข้อมูล> เหลือที่จะรับ: จำนวนข้อมูลของข้อความหรือการเชิญที่ SharePoint Workspace กำลังส่งหรือรับในขณะนี้

หยุดชั่วขณะ: คุณสมบัติการส่งข้อความถูกหยุดชั่วคราวอยู่ในขณะนี้

หยุดชั่วขณะ: < ข้อมูล> เหลือที่จะส่ง; <ข้อมูล> เหลือที่จะรับ: คุณหยุดคุณสมบัติการส่งข้อความชั่วขณะโดยมีข้อมูลเหลือที่จะส่งหรือรับ

การสื่อสารอื่นๆ

<ข้อมูล> เหลือที่จะส่ง; <ข้อมูล> เหลือที่จะรับ: จำนวนข้อมูลที่กำลังส่งหรือรับภายนอกพื้นที่ทำงานและกิจกรรมการส่งข้อความ

ด้านบนของหน้า

การหยุดการติดต่อสื่อสารชั่วขณะ

คุณสามารถหยุดการติดต่อสื่อสารชั่วขณะสำหรับพื้นที่ทำงานที่เลือกหรือข้อความและการเชิญ คุณอาจต้องการทำเช่นนี้ถ้าคุณต้องการเลื่อนการส่งหรือการรับข้อมูลจำนวนมาก

เมื่อต้องการหยุดการติดต่อสื่อสารชั่วคราวสำหรับพื้นที่ทำงานหรือกิจกรรม ให้ยกเลิกการเลือกพื้นที่ทำงานหรือกิจกรรมนั้น ข้อความสถานะสำหรับพื้นที่ทำงานหรือกิจกรรมจะเปลี่ยนเป็น "หยุดชั่วขณะ" เมื่อต้องการดำเนินการการติดต่อสื่อสารต่อ ให้เลือกพื้นที่ทำงานหรือกิจกรรม

คุณยังสามารถคลิก หยุดชั่วขณะทั้งหมด เพื่อหยุดการติดต่อสื่อสารชั่วขณะสำหรับพื้นที่ทำงานและกิจกรรมการส่งข้อความทั้งหมดทันที คุณลักษณะนี้มีประโยชน์มากที่สุดถ้าคุณมีพื้นที่ทำงานจำนวนมากและคุณต้องการหยุดการติดต่อสื่อสารชั่วขณะทั้งหมดยกเว้นบางรายการ ในกรณีนี้ คุณสามารถเลือก หยุดชั่วขณะทั้งหมด จากนั้นเลือกพื้นที่ทำงานเฉพาะที่ต้องการเพื่อดำเนินการการการติดต่อสื่อสารต่อ

ถ้าคุณวางเมาส์กิจกรรมของพื้นที่ทำงานหรือการติดต่อสื่อสาร คุณจะยังคงได้รับข้อมูลที่เข้ามาถ้าไคลเอ็นต์ของ SharePoint Workspace จะสื่อสารผ่านโหมดที่อยู่ IP คงและ:

 • สมาชิกอื่นของพื้นที่ทำงานที่คุณสั่งหยุดชั่วขณะกำลังเรียกใช้ SharePoint Workspace รุ่นก่อนหน้า

 • ที่ติดต่อที่เรียกใช้ SharePoint Workspace รุ่นก่อนหน้า ส่งข้อความหรือการเชิญให้คุณ

หมายเหตุ: ถ้าไคลเอนต์ SharePoint Workspace สื่อสารผ่านเซิร์ฟเวอร์รีเลย์ และคุณหยุดพื้นที่ทำงานหรือกิจกรรมการติดต่อสื่อสารชั่วขณะ คุณจะไม่ได้รับข้อมูลขาเข้า

ด้านบนของหน้า

การทำงานแบบออฟไลน์

การทำงานแบบออฟไลน์จะหยุดการสื่อสารข้อมูล SharePoint Workspace ทั้งหมดชั่วคราว และจะแสดงสถานะของคุณเป็น "ออฟไลน์" ต่อผู้ใช้ SharePoint Workspace คนอื่นๆ

การทำงานแบบออฟไลน์จะเป็นประโยชน์มากที่สุดเมื่อคุณต้องการทำงานในเครื่องโดยไม่ส่งหรือรับการปรับปรุงใดๆ และเมื่อคุณต้องการให้คนอื่นเห็นว่าคุณไม่พร้อมติดต่อชั่วคราว

เมื่อต้องการเริ่มการทำงานแบบออฟไลน์ คลิกทำงานแบบออฟไลน์ ในตัวจัดการการติดต่อสื่อสาร ไอคอน SharePoint Workspace ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แจ้งให้ทราบของ Windows จะมีลักษณะดังนี้: ไอคอนออฟไลน์ของ Sharepoint Workspace

เมื่อต้องการทำงานแบบออนไลน์ต่อ ให้คลิก ทำงานแบบออนไลน์ ในตัวจัดการการติดต่อสื่อสาร

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถสลับระหว่างการทำงานแบบออฟไลน์/แบบออนไลน์โดยคลิกที่ไอคอนแถบงานของ SharePoint Workspace จากนั้นคลิก ทำงานแบบออฟไลน์

ด้านบนของหน้า

ดูหรือปรับปรุงการตั้งค่าเครือข่าย

คุณสามารถดูการตั้งค่าเครือข่ายและข้อมูลการวินิจฉัยสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวในบัญชีของคุณจากตัวจัดการการติดต่อสื่อสาร ในบางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องดูข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสนับสนุนทางเทคนิค คุณยังสามารถสลับที่อยู่เครือข่ายของคุณระหว่างอัตโนมัติ (URL อุปกรณ์ที่ถูกกำหนดโดยอัตโนมัติสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ) และคงที่ (URL อุปกรณ์ที่คุณระบุ)

การแสดงการตั้งค่าของคุณ

เมื่อต้องการแสดงและคัดลอกการตั้งค่าเครือข่ายที่ใช้โดยข้อมูลเฉพาะตัวของคุณเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ SharePoint Workspace อื่นๆ

 1. เปิด ตัวจัดการการติดต่อสื่อสาร

 2. คลิก การตั้งค่าเครือข่าย

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเครือข่ายขั้นสูง จะแสดงการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวที่เลือก เมื่อต้องการดูการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวอื่น ให้เลือกจากเมนูแบบหล่นลง

 3. คลิก คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด เพื่อคัดลอกรายการทั้งหมดของการตั้งค่าเครือข่ายเพื่อให้คุณสามารถวางลงในโปรแกรมประยุกต์อื่น

 4. คลิก ตกลง

การปรับเปลี่ยนที่อยู่เครือข่ายของคุณ

กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเครือข่ายขั้นสูง ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนที่อยู่เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. คลิกการตั้งค่า ที่อยู่เครือข่ายสำหรับ <ชื่อคอมพิวเตอร์> (คอมพิวเตอร์นี้) แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 2. คลิก อัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น) หรือ คงที่ ถ้าคุณเลือกคงที่ ให้ป้อนที่อยู่ใหม่ในพื้นที่ที่จัดไว้ให้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกคงที่ อุปกรณ์ทั้งหมดของคุณจะต้องใช้ที่อยู่ IP แบบคงที่

 3. คลิก ตกลง

  SharePoint Workspace ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่แบบคงที่และแจ้งเตือนคุณถ้าไม่ถูกต้อง ถ้าที่อยู่ถูกต้อง รายการของอุปกรณ์ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเครือข่ายขั้นสูง จะถูกฟื้นฟูเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 4. คลิก ตกลง

ถ้าคุณตัดสินใจสลับไปยังที่อยู่ IP อัตโนมัติ SharePoint Workspace จะเอาที่อยู่ IP แบบคงที่ออก คืนค่าอุปกรณ์ที่แสดงตัวสำหรับคอมพิวเตอร์ และคืนค่าข้อมูลเซิร์ฟเวอร์รีเลย์ก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×