การจัดการการติดต่อสื่อสาร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณจัดการการติดต่อสื่อสารของ SharePoint Workspace ในตัวจัดการการติดต่อสื่อสาร เมื่อต้องการเปิดตัวจัดการการติดต่อสื่อสาร บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล แล้วคลิก การตั้งค่าการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก ตัวจัดการการติดต่อสื่อสาร

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดตัวจัดการการติดต่อสื่อสารได้โดยคลิกไอคอนแถบงานของ SharePoint Workspace จากนั้นให้คลิก ตัวจัดการการติดต่อสื่อสาร

คุณต้องการทำอะไร

ดูข้อมูลการสื่อสาร

การหยุดการสื่อสาร

ทำงานแบบออฟไลน์

ดู หรืออัปเดตการตั้งค่าเครือข่าย

ดูการติดต่อสื่อสารข้อมูล

ตัวจัดการการติดต่อสื่อสารจะรายงานสถานะของการติดต่อสื่อสารโดยรวม รวมถึงสถานะการติดต่อสื่อสารของแต่ละพื้นที่ทำงานและกิจกรรมอื่นๆ เช่น ข้อความและการเชิญ ตัวนับข้อมูลที่ด้านบนของหน้าต่างจะติดตามจำนวนข้อมูลที่คุณกำลังส่งและรับในขณะนั้น ข้อความสถานะ (ทางด้านซ้ายของตัวนับข้อมูล) จะรายงานสถานะปัจจุบันของการติดต่อสื่อสาร ตารางต่อไปนี้อธิบายข้อความสถานะที่คุณอาจพบ

กิจกรรม

สถานะ

กำลังสื่อสารตามปกติ

คุณกำลังทำงานแบบออนไลน์และไม่มีกิจกรรมการติดต่อสื่อสารใดถูกหยุดชั่วขณะ

กำลังสื่อสารตามปกติ (บางกิจกรรมถูกหยุดชั่วขณะ)

คุณกำลังทำงานแบบออนไลน์ แต่คุณหยุดกิจกรรมการติดต่อสื่อสารชั่วขณะอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรม

ทำงานแบบออฟไลน์ (ตั้งแต่ mm/dd/yy, hh:mm)

คุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์ การบ่งชี้เวลาทำให้คุณรู้ว่าคุณได้อยู่ในสถานะนี้มานานเท่าใด

กำลังเตรียมทำงานแบบออฟไลน์...

คุณกำลังเปลี่ยนจากการทำงานแบบออนไลน์เป็นการทำงานแบบออฟไลน์

กำลังเตรียมทำงานแบบออนไลน์...

คุณกำลังเปลี่ยนจากการทำงานแบบออฟไลน์เป็นการทำงานแบบออนไลน์

ไม่สามารถสื่อสารได้ (ตั้งแต่ mm/dd/yy, hh:mm)

SharePoint Workspace ไม่สามารถตรวจพบที่อยู่ IP ภายใน การบ่งชี้เวลาทำให้คุณรู้ว่าคุณได้อยู่ในสถานะนี้มานานเท่าใด

ไม่มีการสื่อสาร (ตั้งแต่ mm/dd/yy, hh:mm)

ความพยายามทั้งหมดในการสื่อสารล้มเหลว การบ่งชี้เวลาทำให้คุณรู้ว่าคุณได้อยู่ในสถานะนี้มานานเท่าใด

การดูการติดต่อสื่อสารตามพื้นที่ทำงานหรือกิจกรรม

ในตารางกิจกรรม ตัวจัดการการติดต่อสื่อสารจะให้ข้อมูลสถานะเกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน ข้อความและการเชิญของคุณ ตลอดจนบัญชีอื่นๆ ที่คุณอาจมีในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้

ตารางด้านล่างแสดงรายการกิจกรรมและข้อความสถานะคุณอาจพบ

กิจกรรม

สถานะ

ซิงโครไนซ์workspace ชื่อ

ว่าง: SharePoint Workspace กำลังรอส่ง/รับข้อมูลสำหรับพื้นที่ทำงาน หยุดชั่วขณะ: ขณะนี้พื้นที่ทำงานถูกหยุดชั่วขณะ

<ข้อมูล> เหลือที่จะส่ง; <ข้อมูล> เหลือที่จะรับ: จำนวนข้อมูลที่กำลังส่งหรือรับในขณะนี้

กำลังผสานการเปลี่ยนแปลง: SharePoint Workspace กำลังผสานข้อมูลลงในพื้นที่ทำงาน

หยุดชั่วขณะ: <ข้อมูล> เหลือที่จะส่ง; <Data> เหลือที่จะรับ: คุณหยุดพื้นที่ทำงานชั่วขณะโดยมีข้อมูลเหลือที่จะส่งหรือรับ

กำลังส่ง ชื่อพื้นที่ทำงาน

<ข้อมูล> เหลือที่จะส่ง: SharePoint Workspace กำลังส่งพื้นที่ทำงานและมีข้อมูลเหลือที่จะส่ง

หยุดชั่วขณะ: <ข้อมูล> เหลือที่จะส่ง: คุณหยุดพื้นที่ทำงานชั่วขณะในขณะที่กำลังส่งและยังคงมีข้อมูลเหลือที่จะส่ง

กำลังรับ ชื่อพื้นที่ทำงาน

<ข้อมูล> เหลือที่จะรับ: SharePoint Workspace กำลังติดตั้งพื้นที่ทำงานและยังคงรับข้อมูลอยู่

<หยุดชั่วขณะ: ข้อมูล> เหลือที่จะรับ: คุณหยุดพื้นที่ทำงานชั่วขณะในขณะที่กำลังส่งและยังคงมีข้อมูลเหลือที่จะส่ง

ข้อความและการเชิญ

ว่าง: SharePoint Workspace กำลังรอส่ง/รับข้อความและการเชิญ

<ข้อมูล> เหลือที่จะส่ง; <ข้อมูล> เหลือที่จะรับ: จำนวนข้อมูลของข้อความหรือการเชิญที่ SharePoint Workspace กำลังส่งหรือรับในขณะนี้

หยุดชั่วขณะ: คุณสมบัติการส่งข้อความถูกหยุดชั่วคราวอยู่ในขณะนี้

หยุดชั่วขณะ: < ข้อมูล> เหลือที่จะส่ง; <ข้อมูล> เหลือที่จะรับ: คุณหยุดคุณสมบัติการส่งข้อความชั่วขณะโดยมีข้อมูลเหลือที่จะส่งหรือรับ

การสื่อสารอื่นๆ

<ข้อมูล> เหลือที่จะส่ง; <ข้อมูล> เหลือที่จะรับ: จำนวนข้อมูลที่กำลังส่งหรือรับภายนอกพื้นที่ทำงานและกิจกรรมการส่งข้อความ

ด้านบนของหน้า

การหยุดการติดต่อสื่อสารชั่วขณะ

คุณสามารถหยุดการติดต่อสื่อสารชั่วขณะสำหรับพื้นที่ทำงานที่เลือกหรือข้อความและการเชิญ คุณอาจต้องการทำเช่นนี้ถ้าคุณต้องการเลื่อนการส่งหรือการรับข้อมูลจำนวนมาก

เมื่อต้องการหยุดการติดต่อสื่อสารชั่วคราวสำหรับพื้นที่ทำงานหรือกิจกรรม ให้ยกเลิกการเลือกพื้นที่ทำงานหรือกิจกรรมนั้น ข้อความสถานะสำหรับพื้นที่ทำงานหรือกิจกรรมจะเปลี่ยนเป็น "หยุดชั่วขณะ" เมื่อต้องการดำเนินการการติดต่อสื่อสารต่อ ให้เลือกพื้นที่ทำงานหรือกิจกรรม

คุณยังสามารถคลิก หยุดชั่วขณะทั้งหมด เพื่อหยุดการติดต่อสื่อสารชั่วขณะสำหรับพื้นที่ทำงานและกิจกรรมการส่งข้อความทั้งหมดทันที คุณลักษณะนี้มีประโยชน์มากที่สุดถ้าคุณมีพื้นที่ทำงานจำนวนมากและคุณต้องการหยุดการติดต่อสื่อสารชั่วขณะทั้งหมดยกเว้นบางรายการ ในกรณีนี้ คุณสามารถเลือก หยุดชั่วขณะทั้งหมด จากนั้นเลือกพื้นที่ทำงานเฉพาะที่ต้องการเพื่อดำเนินการการการติดต่อสื่อสารต่อ

ถ้าคุณวางเมาส์กิจกรรมของพื้นที่ทำงานหรือการติดต่อสื่อสาร คุณจะยังคงได้รับข้อมูลที่เข้ามาถ้าไคลเอ็นต์ของ SharePoint Workspace จะสื่อสารผ่านโหมดที่อยู่ IP คงและ:

 • สมาชิกอื่นของพื้นที่ทำงานที่คุณสั่งหยุดชั่วขณะกำลังเรียกใช้ SharePoint Workspace รุ่นก่อนหน้า

 • ที่ติดต่อที่เรียกใช้ SharePoint Workspace รุ่นก่อนหน้า ส่งข้อความหรือการเชิญให้คุณ

หมายเหตุ: ถ้าไคลเอนต์ SharePoint Workspace สื่อสารผ่านเซิร์ฟเวอร์รีเลย์ และคุณหยุดพื้นที่ทำงานหรือกิจกรรมการติดต่อสื่อสารชั่วขณะ คุณจะไม่ได้รับข้อมูลขาเข้า

ด้านบนของหน้า

การทำงานแบบออฟไลน์

การทำงานแบบออฟไลน์จะหยุดการสื่อสารข้อมูล SharePoint Workspace ทั้งหมดชั่วคราว และจะแสดงสถานะของคุณเป็น "ออฟไลน์" ต่อผู้ใช้ SharePoint Workspace คนอื่นๆ

การทำงานแบบออฟไลน์จะเป็นประโยชน์มากที่สุดเมื่อคุณต้องการทำงานในเครื่องโดยไม่ส่งหรือรับการปรับปรุงใดๆ และเมื่อคุณต้องการให้คนอื่นเห็นว่าคุณไม่พร้อมติดต่อชั่วคราว

เมื่อต้องการเริ่มการทำงานแบบออฟไลน์ คลิกทำงานแบบออฟไลน์ ในตัวจัดการการติดต่อสื่อสาร ไอคอน SharePoint Workspace ในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่แจ้งให้ทราบของ Windows จะมีลักษณะดังนี้: ไอคอนออฟไลน์ของ Sharepoint Workspace

เมื่อต้องการทำงานแบบออนไลน์ต่อ ให้คลิก ทำงานแบบออนไลน์ ในตัวจัดการการติดต่อสื่อสาร

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถสลับระหว่างการทำงานแบบออฟไลน์/แบบออนไลน์โดยคลิกที่ไอคอนแถบงานของ SharePoint Workspace จากนั้นคลิก ทำงานแบบออฟไลน์

ด้านบนของหน้า

ดูหรือปรับปรุงการตั้งค่าเครือข่าย

คุณสามารถดูการตั้งค่าเครือข่ายและข้อมูลการวินิจฉัยสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวในบัญชีของคุณจากตัวจัดการการติดต่อสื่อสาร ในบางครั้งคุณอาจจำเป็นต้องดูข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสนับสนุนทางเทคนิค คุณยังสามารถสลับที่อยู่เครือข่ายของคุณระหว่างอัตโนมัติ (URL อุปกรณ์ที่ถูกกำหนดโดยอัตโนมัติสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ) และคงที่ (URL อุปกรณ์ที่คุณระบุ)

การแสดงการตั้งค่าของคุณ

เมื่อต้องการแสดงและคัดลอกการตั้งค่าเครือข่ายที่ใช้โดยข้อมูลเฉพาะตัวของคุณเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ SharePoint Workspace อื่นๆ

 1. เปิด ตัวจัดการการติดต่อสื่อสาร

 2. คลิก การตั้งค่าเครือข่าย

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเครือข่ายขั้นสูง จะแสดงการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวที่เลือก เมื่อต้องการดูการตั้งค่าเครือข่ายสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวอื่น ให้เลือกจากเมนูแบบหล่นลง

 3. คลิก คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด เพื่อคัดลอกรายการทั้งหมดของการตั้งค่าเครือข่ายเพื่อให้คุณสามารถวางลงในโปรแกรมประยุกต์อื่น

 4. คลิก ตกลง

การปรับเปลี่ยนที่อยู่เครือข่ายของคุณ

กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเครือข่ายขั้นสูง ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนที่อยู่เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. คลิกการตั้งค่า ที่อยู่เครือข่ายสำหรับ <ชื่อคอมพิวเตอร์> (คอมพิวเตอร์นี้) แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

 2. คลิก อัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น) หรือ คงที่ ถ้าคุณเลือกคงที่ ให้ป้อนที่อยู่ใหม่ในพื้นที่ที่จัดไว้ให้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกคงที่ อุปกรณ์ทั้งหมดของคุณจะต้องใช้ที่อยู่ IP แบบคงที่

 3. คลิก ตกลง

  SharePoint Workspace ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่แบบคงที่และแจ้งเตือนคุณถ้าไม่ถูกต้อง ถ้าที่อยู่ถูกต้อง รายการของอุปกรณ์ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าเครือข่ายขั้นสูง จะถูกฟื้นฟูเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของคุณ

 4. คลิก ตกลง

ถ้าคุณตัดสินใจสลับไปยังที่อยู่ IP อัตโนมัติ SharePoint Workspace จะเอาที่อยู่ IP แบบคงที่ออก คืนค่าอุปกรณ์ที่แสดงตัวสำหรับคอมพิวเตอร์ และคืนค่าข้อมูลเซิร์ฟเวอร์รีเลย์ก่อนหน้า

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×