การจัดการการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: เยี่ยมชม www.microsoft.com เพื่อดูข้อมูลที่ครอบคลุมล่าสุด

การจัดการการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวมีการระบุบัญชีผู้ดูแลที่เหมาะสม เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลและชื่อเซิร์ฟเวอร์การเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว และการตั้งค่าการหมดเวลาและแฟ้มบันทึกการตรวจสอบ

หมายเหตุ: คุณต้องเปิดเว็บไซต์การดูแลจากศูนย์กลางในคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Microsoft Office SharePoint Server 2007 ในการจัดการการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์สำหรับการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว

 1. บนแถบนำทางด้านบนสุด ให้คลิก การดำเนินการ

 2. บนเพจ 'การดำเนินการ' ในส่วน การกำหนดค่าความปลอดภัย ให้คลิก จัดการการตั้งค่าสำหรับการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว

 3. บนเพจ 'จัดการการตั้งค่าสำหรับการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว' ในส่วน การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ให้คลิก จัดการการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์

 4. ในตัวจัดการการตั้งค่าสำหรับการเข้าสู่ระบบครั้งเดียวหน้า ในกล่องชื่อบัญชีผู้ใช้ ในส่วนเดียวเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ดูแล พิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบเดียว โดยใช้ฟอร์มกลุ่มโดเมนหรือโดเมน/ชื่อผู้ใช้

  บัญชีผู้ดูแลการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวจะระบุกลุ่มบุคคลที่สามารถสร้าง ลบ หรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของโปรแกรมประยุกต์ได้ บัญชีผู้ดูแลจะสามารถสำรองคีย์การเข้ารหัสลับได้ด้วย

  ผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ดูแลการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวที่คุณระบุเป็นผู้ดูแลการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

  • บัญชีผู้ใช้กลุ่มส่วนกลางของ Windows หรือบัญชีผู้ใช้แต่ละรายไม่สามารถเป็นบัญชีผู้ใช้กลุ่มภายในโดเมนหรือรายชื่อการแจกจ่ายได้

  • บัญชีผู้ใช้บริการการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวถ้าเป็นการระบุผู้ใช้ ถ้าเป็นการระบุกลุ่ม บัญชีผู้ใช้บริการการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น

  • บัญชีการกำหนดค่าสำหรับการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวถ้าเป็นการระบุผู้ใช้ ถ้าเป็นการระบุกลุ่ม บัญชีการกำหนดค่าสำหรับการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น

  • สมาชิกของกลุ่มผู้อ่าน SharePoint บนไซต์การดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint

   ถ้าเป็นการระบุกลุ่ม ผู้ใช้ทั้งหมดที่ถูกเพิ่มลงในกลุ่มสำหรับการจัดการการเข้าสู่ระบบโดยลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลภายในบนเซิร์ฟเวอร์คีย์การเข้ารหัสลับ อย่าทำให้บัญชีนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลภายในบนเซิร์ฟเวอร์คีย์การเข้ารหัสลับ

 5. ในบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบข้อกำหนดของแอปพลิเคชันองค์กร ส่วน ในกล่องชื่อบัญชีผู้ใช้ พิมพ์ชื่อบัญชีผู้ใช้ของกลุ่มหรือผู้ใช้ที่สามารถตั้งค่า และจัดการข้อกำหนดของแอปพลิเคชันองค์กร โดยใช้ฟอร์มกลุ่มโดเมนหรือโดเมน/ชื่อผู้ใช้

  บัญชีผู้ดูแลข้อกำหนดของโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กรสามารถจัดการข้อมูลประจำตัวของข้อกำหนดของโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กร รวมถึงการเปลี่ยนรหัสผ่านของข้อกำหนดของโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กรของกลุ่มและการเปลี่ยนหรือลบข้อมูลประจำตัวของข้อกำหนดสำหรับโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กรของบุคคล

  ผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณระบุจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

  • บัญชีผู้ใช้กลุ่มส่วนกลางของ Windows หรือบัญชีผู้ใช้แต่ละรายไม่สามารถเป็นบัญชีผู้ใช้กลุ่มภายในโดเมนหรือรายชื่อการแจกจ่ายได้

  • สมาชิกของกลุ่มผู้อ่าน SharePoint บนไซต์การดูแลจากศูนย์กลางของ SharePoint

 6. ในฐานข้อมูลส่วนการตั้งค่า ในกล่องชื่อเซิร์ฟเวอร์ พิมพ์ชื่อ NetBIOS ของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลการเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (ตัวอย่าง computer_name หรือ computer_name\SQL_server_instance) พิมพ์ชื่อโดเมนแบบเต็ม

 7. ในกล่อง ชื่อฐานข้อมูล ให้ใส่ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลการเข้าสู่ระบบโดยการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้สร้างฐานข้อมูลไว้ล่วงหน้า ขอแนะนำให้คุณใช้เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเริ่มต้นและเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลการเข้าสู่ระบบโดยการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว

 8. ในส่วน การตั้งค่าการหมดเวลา ในกล่อง การหมดเวลาของ Ticket (เป็นนาที) ให้พิมพ์ค่าระยะเวลาเป็นนาทีก่อนที่ Ticket สำหรับการเข้าสู่ระบบโดยการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวจะหมดอายุ ช่วงเวลาของการหมดเวลาระหว่างที่มีการออก Ticket และการขอ Ticket สำหรับโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กรใหม่จะต้องมีระยะเวลานานพอ ขอแนะนำให้ตั้งค่าไว้ที่สองนาทีสำหรับการใช้งานครั้งแรก

 9. ในกล่อง ลบการบันทึกแฟ้มบันทึกการตรวจสอบที่นานกว่า (เป็นวัน) ให้พิมพ์ค่าระยะเวลาเป็นวันที่แฟ้มบันทึกการตรวจสอบจะเก็บข้อมูลบันทึกไว้ก่อนที่จะลบข้อมูลนั้น

 10. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×