การจัดการกับการตั้งค่าคำแนะนำคิวรี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คำแนะนำในการสะกดคิวรีมีคำที่ปรากฏด้านล่างของกล่องค้นหา ตามชนิดของผู้ใช้แบบสอบถาม SharePoint สร้างคำแนะนำคิวรีโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิผลลัพธ์การค้นหาสำหรับแบบสอบถามอย่างน้อย 6 ครั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้ใส่คำถาม "กาแฟ" แล้ว คลิกผลลัพธ์การค้นหาเวลาที่หก "กาแฟ" โดยอัตโนมัติกลายเป็น คำแนะนำคิวรี

คำแนะนำคิวรีโดยอัตโนมัติสร้างรายวันสำหรับแต่ละแหล่งผลลัพธ์และคอลเลกชันแต่ละไซต์ เพื่อให้คำแนะนำคิวรีสามารถแตกต่างกันสำหรับแหล่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกันและคอลเลกชันไซต์

คุณสามารถสร้างรายการคำแนะนำคิวรีของคุณเอง และนำเข้าข้อมูลนั้นไปยัง SharePoint ด้วยตนเอง คำแนะนำคิวรีด้วยตนเองนำไปใช้ กับแหล่งผลลัพธ์ทั้งหมดและไซต์คอลเลกชันทั้งหมด

เมื่อต้องการสร้างคำแนะนำคิวรีสำหรับหลายภาษา คุณจะต้องสร้างไฟล์ที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละภาษา ภาษากำหนดวิธีคำแนะนำคิวรีจะถูกประมวลผลภายระบบค้นหา คำแนะนำคิวรีด้วยตนเองทั้งหมดจะถูกแสดงเสมอสำหรับทุกภาษา เพิ่มวลีแต่ละบรรทัดแยกต่างหากในไฟล์ข้อความที่คุณสร้างเป็น และบันทึกไฟล์เข้า UTF 8

คำแนะนำคิวรีจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการปิดใช้งานเหล่านั้น ไปข้อเสนอแนะการค้นหาและยกเลิกเลือกแสดงข้อเสนอแนะการค้นหา

เมื่อต้องการสร้างแบบสอบถามคำแนะนำในค้นหาใน SharePoint

  1. ลงชื่อเข้าใช้ศูนย์การจัดการ Office 365 ในฐานะผู้ดูแลระบบการค้นหา

  2. เลือกผู้ดูแลระบบ > SharePoint >ค้นหา >การตั้งค่าคำแนะนำคิวรี.

  3. เปิดตัวแก้ไขข้อความที่คุณเลือก และใส่รายการของคำที่คุณต้องการให้ระบบเสมอแนะนำให้ผู้ใช้ เฉพาะเพิ่มคำต่อบรรทัดหนึ่งไปยังไฟล์ข้อความ และห้ามผสมภาษาในไฟล์ข้อความ

  4. บันทึกแฟ้มข้อความไปยังตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้จาก SharePoint Online

  5. เมื่อต้องการนำเข้ารายการของคำแนะนำคิวรีเพื่อค้นหา SharePoint ไปเสมอแนะนำวลี >นำเข้าจากไฟล์ข้อ ความ เมื่อคุณนำเข้าคำแนะนำคิวรี ใด ๆ อยู่จะถูกเขียนทับ

  6. เรียกดูไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า

  7. ไปที่การภาษาสำหรับวลีคำแนะนำ และเลือกภาษาการประมวลผลของคำแนะนำคิวรีของคุณ นั้นควรตรงกับภาษาของคำในไฟล์ข้อความ

  8. เลือกบันทึกการตั้งค่า

ด้านบนของหน้า

งานที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถแก้ไขรายการของคำแนะนำคิวรีที่คุณได้สร้างขึ้นด้วยตนเอง เมื่อต้องการแก้ไขรายการที่คุณได้นำเข้าใน SharePoint เลือกส่งออกไปยังไฟล์ข้อความ อัปเดตไฟล์ข้อความที่ มีการเปลี่ยนแปลงของคุณ และนั้น อีกครั้งนำเข้านั้น หลังจากที่คุณอัปโหลดไฟล์คำแนะนำคิวรีของคุณ อาจใช้เวลาสองถึงสามชั่วโมงจนกว่าจะแสดงคำแนะนำคิวรีของคุณ คุณสามารถตรวจสอบว่า พวกเขากำลังทำงานอย่างถูกต้อง ด้วยการใส่วลีจากรายการของคำแนะนำคิวรีในกล่องค้นหา คำแนะนำคิวรีที่ควรปรากฏอยู่ด้านล่างของกล่องค้นหา

เมื่อต้องการกำจัดรายการของคำถาม คุณมีการเขียนทับ ทำเช่นนี้ ด้วยการนำเข้าไฟล์ข้อความว่าง

คุณยังสามารถป้องกันคำปรากฏในกล่องค้นหา การทำเช่นนี้ สร้างไฟล์ข้อความที่ มีเงื่อนไขคิวรีที่คุณไม่ต้องผู้ใช้เห็นด้านล่างของกล่องค้นหา และนำเข้าเพื่อไม่แนะนำวลี

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×