การจัดการกฎการตระเวน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มกฎการตระเวนเพื่อรวมหรือแยกเส้นทางเฉพาะเมื่อคุณตระเวนเนื้อหา เมื่อคุณรวมเส้นทาง คุณสามารถเลือกที่จะจัดหาข้อมูลประจำตัวของบัญชีอื่นเพื่อตระเวนเส้นทางนั้น นอกเหนือจากการเพิ่มกฎการตระเวนใหม่แล้ว คุณยังสามารถทดสอบ แก้ไข ลบ หรือจัดลำดับกฎการตระเวนที่มีอยู่ใหม่

กฎการตระเวนถูกนำไปใช้ตามลำดับที่ปรากฏในรายการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการจัดการกฎการตระเวน คุณจะต้องเปิดเพจกฎการตระเวนก่อน บนเพจการดูแลการค้นหา ภายใต้ การตระเวน ให้คลิก กฎการตระเวน

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มกฎการตระเวน

ทดสอบกฎการตระเวนใน URL

แก้ไขกฎการตระเวน

ลบกฎการตระเวน

จัดลำดับกฎการตระเวน

เพิ่มกฎการตระเวน

 1. บนเพจ 'จัดการกฎการตระเวน' ให้คลิก สร้างกฎการตระเวน

 2. บนเพจ 'เพิ่มกฏการตระเวน' ในกล่อง เส้นทาง ในส่วน เส้นทาง ให้พิมพ์เส้นทางที่ได้รับผลจากกฏ คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนมาตรฐานในเส้นทางนั้นได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  • http://server1/folder *มีทรัพยากรเว็บทั้งหมด ด้วย URL ที่เริ่มต้น ด้วย http://server1/folder

  • *://*.txtมีเอกสารทั้งหมดที่ มีนาม.txt

 3. ในส่วน การกำหนดค่าการตระเวน ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แยกรายการทั้งหมดในเส้นทางนี้ออก เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้รายการทั้งหมดในเส้นทางที่ระบุถูกแยกออกจากการตระเวน ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถปรับปรุงการรวมได้ด้วยการเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

   • รวม URL ชนิดซับซ้อน (URL ที่มีเครื่องหมาย (?) บรรจุอยู่) เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการรวม URL ที่มีพารามิเตอร์ที่ใช้เครื่องหมาย (?)

  • รวมรายการทั้งหมดในเส้นทางนี้ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการตระเวนรายการทั้งหมดในเส้นทางดังกล่าว ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถปรับการรวมเพิ่มเติมด้วยการเลือกตัวเลือกต่อไปนี้

   • ติดตามการเชื่อมโยงบน URL โดยไม่ตระเวน URL นั้น เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการตระเวนการเชื่อมโยงที่อยู่ภายใน URL แต่ไม่ตระเวน URL นั้น

   • URL แบบซับซ้อนของการตระเวน (URL ที่มีเครื่องหมายคำถาม (?)) เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการตระเวน URL ที่มีพารามิเตอร์ที่ใช้เครื่องหมายคำถาม (?)

   • ตระเวนเนื้อหา SharePoint เป็นแบบเพจ HTTP โดยปกติแล้ว ไซต์ SharePoint จะถูกตระเวน โดยใช้โพรโทคอลพิเศษ เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าคุณต้องการให้ตระเวนไซต์ SharePoint เป็นแบบเพจ HTTP แทน เมื่อเนื้อหาถูกตระเวนโดยใช้โพรโทคอล HTTP จะไม่มีการเก็บสิทธิ์ของรายการ

 4. ในส่วน ระบุการรับรองความถูกต้อง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้บัญชีการเข้าถึงเนื้อหาเริ่มต้น ให้เลือก ใช้บัญชีการเข้าถึงเนื้อหาเริ่มต้น

  • ถ้าคุณต้องการใช้บัญชีอื่น ให้เลือก ระบุบัญชีผู้ใช้การเข้าถึงเนื้อหาอื่น แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   1. ในกล่อง บัญชี ให้พิมพ์ชื่อบัญชีที่สามารถเข้าถึงเส้นทางที่กำหนดด้วยกฎการตระเวนนี้

   2. ในกล่อง รหัสผ่าน และ ยืนยันรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับบัญชีนี้

   3. เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ใช้การรับรองความถูกต้องแบบพื้นฐาน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่อนุญาตการรับรองความถูกต้องแบบพื้นฐาน

    เซิร์ฟเวอร์จะพยายามใช้การรับรองความถูกต้อง Windows NTLM ถ้าการรับรองความถูกต้อง NTLM ล้มเหลว เซิร์ฟเวอร์จะพยายามใช้การรับรองความถูกต้องแบบพื้นฐาน ยกเว้นในกรณีที่เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ไม่อนุญาตการรับรองความถูกต้องแบบพื้นฐาน

  • เมื่อต้องการใช้ใบรับรองไคลเอ็นต์สำหรับการรับรองความถูกต้อง ให้เลือก ระบุใบรับรองไคลเอ็นต์ แล้วคลิกใบรับรองบนเมนู ใบรับรอง

  • เมื่อต้องการใช้ข้อมูลประจำตัวสำหรับการรับรองความถูกต้อง ให้เลือก ระบุข้อมูลประจำตัวในรูปแบบฟอร์ม แล้วใส่ URL ของฟอร์ม (ตำแหน่งที่ตั้งของเพจที่รับข้อมูลประจำตัว) ในกล่อง URL ของฟอร์ม แล้วคลิกปุ่ม ใส่ข้อมูลประจำตัว

   1. เมื่อมีพร้อมท์การเข้าสู่ระบบจากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ ให้ป้อนข้อมูลประจำตัวในรูปแบบฟอร์ม และเข้าสู่ระบบ

   2. ระบบจะถามว่าการเข้าสู่ระบบสำเร็จหรือไม่ หากสำเร็จ ข้อมูลประจำตัวที่จำเป็นสำหรับการรับรองความถูกต้องจะถูกเก็บบนไซต์ระยะไกลนั้น

  • เมื่อต้องการใช้การรับรองความถูกต้องของคุกกี้ ให้เลือก ใช้คุกกี้สำหรับการตระเวน แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   1. คลิก รับคุกกี้จาก URL เพื่อดึงข้อมูลคุกกี้จากเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์

   2. คลิก ระบุคุกกี้สำหรับการตระเวน เพื่อนำเข้าคุกกี้จากระบบแฟ้มในเครื่องหรือตำแหน่งการใช้แฟ้มร่วมกัน คุณสามารถเลือกระบุเพจแสดงข้อผิดพลาดในกล่อง เพจแสดงข้อผิดพลาด (คั่นด้วยอัฒภาค) ได้

 5. คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การทดสอบกฎการตระเวนบน URL

คุณสามารถทดสอบกฎการตระเวนบน URL เพื่อพิจารณาว่ากฎใดที่จะถูกนำไปใช้เมื่อมีการตระเวน URL และผลลัพธ์ของการใช้กฎเหล่านั้นคืออะไร (การรวมหรือแยกเนื้อหา) โปรดทราบว่าการทดสอบกฎการตระเวนบน URL ไม่ได้ตระเวน URL อย่างแท้จริง

 1. บนเพจ 'จัดการกฎการตระเวน' ในกล่อง พิมพ์ URL แล้วคลิกทดสอบเพื่อตรวจสอบดูว่ารายการดังกล่าวตรงกับกฎหรือไม่ ให้พิมพ์ URL ที่คุณต้องการทดสอบ

 2. คลิก ทดสอบ

 3. ผลลัพธ์ของการทดสอบจะแสดงรายการอยู่ด้านล่างกล่อง พิมพ์ URL แล้วคลิกทดสอบเพื่อตรวจสอบดูว่ารายการดังกล่าวตรงกับกฎหรือไม่

ด้านบนของหน้า

แก้ไขกฎการตระเวน

ถ้าคุณแก้ไขกฎการตระเวน การเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลจนกว่าจะเริ่มการตระเวนแบบเต็มครั้งถัดไป

 • บนเพจ 'จัดการกฎการตระเวน' ในรายการกฎการตระเวน ให้คลิก แก้ไข บนเมนูของกฎการตระเวนที่คุณต้องการแก้ไข

  คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าสำหรับกฎการตระเวนในส่วนเพิ่มกฎการตระเวน

ด้านบนของหน้า

ลบกฎการตระเวน

ถ้าคุณลบกฎการตระเวน การลบจะไม่ปรากฏจนกว่าจะเริ่มการตระเวนแบบเต็มครั้งถัดไป

 1. บนเพจ 'จัดการกฎการตระเวน' ในรายการกฎการตระเวน ให้คลิก ลบ บนเมนูของกฎการตระเวนที่คุณต้องการลบ

 2. คลิก ตกลง ในกล่องข้อความเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการลบกฎการตระเวน

ด้านบนของหน้า

จัดลำดับกฎการตระเวนใหม่

 • บนเพจ 'จัดการกฎการตระเวน' ในคอลัมน์ ลำดับ ในรายการของกฎการตระเวน ให้เลือกค่าในรายการแบบหล่นลงที่ระบุตำแหน่งที่คุณต้องการใช้กฎดังกล่าว ค่าอื่นๆ จะถูกปรับตามนั้น

  กฎการตระเวนถูกใช้ตามลำดับที่ปรากฏในรายการ ดังนั้นถ้ากฎสองข้อครอบคลุมเนื้อหาเดียวกันหรือเหลื่อมกัน กฎแรกที่ปรากฏในรายการจะถูกนำไปใช้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×