การจัดกลุ่ม คัดลอก ย้าย หรือจัดแนวตัวควบคุมบนแผ่นงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากที่คุณเพิ่มฟอร์ม และตัวควบคุม ActiveX ลงในฟอร์มแผ่นงาน คุณอาจต้องลงในกลุ่ม สำเนา ย้าย หรือจัดแนวตัวควบคุมเพื่อสร้างการดีออกแบบ ฟอร์มที่จำง่ายของผู้ใช้

คุณต้องการทำสิ่งใด

การจัดกลุ่ม ยกเลิกการ หรือตัวควบคุมการจัดกลุ่มใหม่

คัดลอกอย่าง น้อยหนึ่งตัวควบคุม

ย้ายตัวควบคุมอย่าง น้อยหนึ่ง

ย้ายตัวควบคุมไปข้างหน้า หรือข้างหลังตามลำดับซ้อนของวัตถุ

จัดแนว และตัวควบคุมการแจกจ่าย

จัดกลุ่ม ยกเลิกการจัดกลุ่ม หรือจัดกลุ่มตัวควบคุมใหม่

เมื่อคุณจัดกลุ่มตัวควบคุม คุณรวมตัวควบคุมเพื่อให้สามารถทำงานกับตัวควบคุมเหล่านั้นได้เสมือนว่าเป็นตัวควบคุมเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับขนาดหรือย้ายตัวควบคุมทั้งหมดในกลุ่มเป็นหน่วยเดียว

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถรวมตัวควบคุมฟอร์มหรือตัวควบคุม ActiveX โดยใช้แถบเครื่องมือการวาด หรือวัตถุเครื่องมือ SmartArt (เช่น รูปร่าง และกราฟิก SmartArt) ในตัวเลือกกลุ่มเดียวกัน

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ตัวควบคุมกลุ่ม

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการจัดกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. คลิกขวาที่สิ่งที่เลือก จากนั้นชี้ไปที่ การจัดกลุ่ม แล้วคลิก จัดกลุ่ม

ยกเลิกการจัดกลุ่มตัวควบคุม

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกกลุ่มที่คุณต้องการยกเลิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. คลิกขวาที่สิ่งที่เลือก จากนั้นชี้ไปที่ การจัดกลุ่ม แล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม

  1. เมื่อต้องการยกเลิกการจัดกลุ่มต่อไป ให้คลิก ใช่ เมื่อกล่องข้อความปรากฏขึ้น

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวควบคุมแต่ละตัว ให้ทำการเลือกและยกเลิกการจัดกลุ่มตัวควบคุมต่อไปจนกว่าตัวควบคุมที่คุณต้องการจะพร้อมใช้งาน

จัดกลุ่มตัวควบคุมใหม่

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกหนึ่งที่อยู่ของตัวควบคุมที่ถูกจัดกลุ่มไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. คลิกขวาที่สิ่งที่เลือก แล้วชี้ไปที่ การจัดกลุ่ม จากนั้นคลิก จัดกลุ่มใหม่

ด้านบนของหน้า

คัดลอกตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัว

คุณสามารถคัดลอกตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวได้หลายวิธี

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถรวมตัวควบคุมฟอร์มหรือตัวควบคุม ActiveX โดยใช้แถบเครื่องมือการวาด หรือวัตถุเครื่องมือ SmartArt (เช่น รูปร่าง และกราฟิก SmartArt) ในตัวเลือกกลุ่มเดียวกัน

โดยใช้คำสั่ง คัดลอก และ วาง

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. เมื่อต้องการทำซ้ำตัวควบคุมบนแท็บหน้าแรก เดียวในกลุ่มคลิปบอร์ด คลิกคัดลอก รูปปุ่ม แล้ว คลิ กวาง รูปปุ่ม

  เมื่อต้องการทำซ้ำหลายสำเนา ให้ทำการวางซ้ำจนกว่าคุณจะมีจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

โดยใช้แป้นพิมพ์และเมาส์

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. กด CTRL และลากตัวควบคุม

  เมื่อต้องการทำซ้ำหลายสำเนา ให้ทำการลากซ้ำจนกว่าคุณจะมีจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ย้ายตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัว

คุณสามารถย้ายตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวได้หลายวิธี

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถรวมตัวควบคุมฟอร์มและตัวควบคุม ActiveX เข้ากับวัตถุเครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือ SmartArt (เช่นรูปร่างและกราฟิก SmartArt) ภายในการเลือกกลุ่มเดียวกันได้

โดยใช้เมาส์

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. วางตำแหน่งตัวชี้ไว้เหนือตัวควบคุมจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายกากบาท แล้วลากตัวควบคุมที่เลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวไปยังตำแหน่งอื่น

การเลือกโดยใช้แป้นพิมพ์

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. การกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายตัวควบคุมเพิ่มทีละหนึ่ง พิกเซล

ด้านบนของหน้า

ย้ายตัวควบคุมไปข้างหน้าหรือย้อนกลับในลำดับการเรียงซ้อนวัตถุ

ตัวควบคุมและวัตถุอื่นๆ บนพื้นที่วาดรูปจะเรียงซ้อนกันในแต่ละเลเยอร์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมและวัตถุเหล่านั้น คุณสามารถดูลำดับการเรียงซ้อนเมื่อตัวควบคุมเหลื่อมกันได้ กล่าวคือ ตัวควบคุมบนสุดจะครอบคลุมตัวควบคุมที่อยู่ภายใต้เพียงบางส่วน

หมายเหตุ: ตัวควบคุมฟอร์มและตัวควบคุม ActiveX จะมีลำดับการเรียงซ้อนวัตถุที่แยกต่างหากและแตกต่างจากวัตถุเครื่องมือการวาดและเครื่องมือ SmartArt เช่น รูปร่างและกราฟิก SmartArt

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. คลิกขวาที่สิ่งที่เลือก จากนั้นชี้ไปที่ ลำดับ แล้วทำดังต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการย้ายตัวควบคุมขึ้นหนึ่งเลเยอร์ในลำดับการเรียงซ้อน ให้คลิก นำไปข้างหน้า

  2. เมื่อต้องการย้ายตัวควบคุมไปที่เลเยอร์บนสุดในลำดับการเรียงซ้อน ให้คลิก นำไปไว้ข้างหน้าสุด

  3. เมื่อต้องการย้ายตัวควบคุมลงหนึ่งเลเยอร์ในลำดับการเรียงซ้อน ให้คลิก ย้ายไปข้างหลัง

  4. เมื่อต้องการย้ายตัวควบคุมไปที่เลเยอร์ล่างสุดในลำดับการเรียงซ้อน ให้คลิก ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด

ด้านบนของหน้า

จัดแนวและกระจายตัวควบคุม

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการทำกระบวนงานต่อไปนี้ คุณต้องเพิ่มเมนูปุ่ม จัดแนว บนแท็บ เครื่องมือการวาด ลงใน แถบเครื่องมือด่วน

เพิ่มปุ่มเมนูจัดแนว จากแท็บเครื่องมือการวาด ลงในแถบเครื่องมือด่วน

 1. คลิกลูกศรถัดจาก แถบเครื่องมือด่วน แล้วคลิก คำสั่งเพิ่มเติม

 2. ภายใต้ เลือกคำสั่งจาก ให้เลือก คำสั่งทั้งหมด

 3. ในรายการ เลือกจัดชิด รูปปุ่ม

 4. คลิก เพิ่ม จากนั้นคลิก ตกลง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถรวมตัวควบคุมฟอร์มและตัวควบคุม ActiveX เข้ากับวัตถุเครื่องมือ SmartArt (เช่นรูปร่างและกราฟิก SmartArt) ภายในการเลือกกลุ่มเดียวกันได้

การจัดแนวตัวควบคุมทั้งหมดชิดเส้นตารางหรือรูปร่าง

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการจัดแนววัตถุทั้งหมด ด้วยมุมซ้ายบนของเซลล์ บนในแถบเครื่องมือด่วน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการจัดแนว รูปปุ่ม แล้ว คลิ กจัดชิดเส้นตาราง รูปปุ่ม

  คุณลักษณะจัดชิดจะทำงานไม่ว่าจะเปิดหรือปิดเส้นตาราง คุณยังสามารถจัดแนวตัวควบคุมชิดเส้นตารางของเซลล์ได้ด้วยการกดแป้น ALT ค้างไว้ในขณะที่คุณย้ายตัวควบคุมหรือวัตถุ

 • เมื่อต้องการจัดแนวตัวควบคุมกับขอบแนวนอน และแนวตั้งของรูปร่างอื่นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณย้าย หรือวาดเหล่านั้น บนแถบเครื่องมือด่วน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการจัดแนว รูปปุ่ม แล้ว คลิ กจัดชิดรูปร่าง รูปปุ่ม

การจัดแนวตัวควบคุมชิดขอบ

สิ่งสำคัญ: การจัดแนวตัวควบคุมอาจทำให้ตัวควบคุมซ้อนทับกันได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวควบคุมถูกจัดตำแหน่งโดยสัมพันธ์กันในลักษณะที่คุณต้องการ ก่อนที่คุณจะเรียกใช้คำสั่งเพื่อจัดแนวตัวควบคุมเหล่านั้น

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. การจัดแนวตัวควบคุมบนแถบเครื่องมือด่วน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการจัดแนว รูปปุ่ม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการจัดแนวตัวควบคุม โดยตัวควบคุมที่ด้านบนสุด คลิกจัดชิดด้านบน รูปปุ่ม

  2. เมื่อต้องการจัดแนวตัวควบคุม โดยตัวควบคุมที่ด้านล่างสุด คลิกจัดชิดด้านล่าง รูปปุ่ม

  3. เมื่อต้องการจัดแนวตัวควบคุม โดยตัวควบคุมซ้ายสุด คลิกจัดชิดซ้าย รูปปุ่ม

  4. เมื่อต้องการจัดแนวตัวควบคุมจากตัวควบคุมด้านขวาสุดจัดชิดขวา รูปปุ่ม

จัดแนวตัวควบคุมตามแนวนอนหรือแนวตั้ง

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. การจัดแนวตัวควบคุมบนแถบเครื่องมือด่วน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการจัดแนว รูปปุ่ม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการจัดแนวตามแนวนอนผ่านตรงกลางของตัวควบคุมตัวควบคุม คลิกจัดแนวกึ่งกลาง รูปปุ่ม

  2. เมื่อต้องการจัดแนวตามแนวตั้งตามกึ่งกลางของตัวควบคุมตัวควบคุม คลิกจัดกึ่งกลาง รูปปุ่ม

กระจายตัวควบคุมตามแนวนอนหรือแนวตั้ง

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เปิดในโหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกอย่างน้อยสามตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. การกระจายตัวควบคุมบนแถบเครื่องมือด่วน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากการจัดแนว รูปปุ่ม แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการให้เท่ากัน space ตัวควบคุมในแนวนอน คลิกระจายตามแนวนอน รูปปุ่ม

  2. เมื่อต้องการให้เท่ากันตัวควบคุมช่องว่างแนวตั้ง คลิกระจายตามแนวตั้ง รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×