การจัดกลุ่ม คัดลอก ย้าย หรือจัดแนวตัวควบคุมบนแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากที่คุณเพิ่มฟอร์ม และตัวควบคุม ActiveX ลงในฟอร์มแผ่นงาน คุณอาจต้องลงในกลุ่ม สำเนา ย้าย หรือจัดแนวตัวควบคุมเพื่อสร้างการดีออกแบบ ฟอร์มที่จำง่ายของผู้ใช้

คุณต้องการทำสิ่งใด

จัดกลุ่ม ยกเลิกการจัดกลุ่ม หรือจัดกลุ่มตัวควบคุมใหม่

คัดลอกตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัว

ย้ายตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัว

ย้ายตัวควบคุมไปข้างหน้า หรือข้างหลังตามลำดับซ้อนของวัตถุ

จัดแนวและกระจายตัวควบคุม

จัดกลุ่ม ยกเลิกการจัดกลุ่ม หรือจัดกลุ่มตัวควบคุมใหม่

เมื่อคุณจัดกลุ่มตัวควบคุม คุณรวมตัวควบคุมเพื่อให้สามารถทำงานกับตัวควบคุมเหล่านั้นได้เสมือนว่าเป็นตัวควบคุมเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับขนาดหรือย้ายตัวควบคุมทั้งหมดในกลุ่มเป็นหน่วยเดียว

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถรวมตัวควบคุมฟอร์มหรือตัวควบคุม ActiveX โดยใช้แถบเครื่องมือการวาด หรือวัตถุเครื่องมือ SmartArt (เช่น รูปร่าง และกราฟิก SmartArt) ในตัวเลือกกลุ่มเดียวกัน

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ตัวควบคุมกลุ่ม

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิดใช้งาน โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการจัดกลุ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. คลิกขวาที่สิ่งที่เลือก จากนั้นชี้ไปที่ การจัดกลุ่ม แล้วคลิก จัดกลุ่ม

ยกเลิกการจัดกลุ่มตัวควบคุม

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิดใช้งาน โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกกลุ่มที่คุณต้องการยกเลิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. คลิกขวาที่สิ่งที่เลือก จากนั้นชี้ไปที่ การจัดกลุ่ม แล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม

  1. เมื่อต้องการยกเลิกการจัดกลุ่มต่อไป ให้คลิก ใช่ เมื่อกล่องข้อความปรากฏขึ้น

  2. เมื่อต้องการเปลี่ยนตัวควบคุมแต่ละตัว ให้ทำการเลือกและยกเลิกการจัดกลุ่มตัวควบคุมต่อไปจนกว่าตัวควบคุมที่คุณต้องการจะพร้อมใช้งาน

จัดกลุ่มตัวควบคุมใหม่

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บ นักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิดใช้งาน โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกหนึ่งที่อยู่ของตัวควบคุมที่ถูกจัดกลุ่มไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. คลิกขวาที่สิ่งที่เลือก แล้วชี้ไปที่ การจัดกลุ่ม จากนั้นคลิก จัดกลุ่มใหม่

ด้านบนของหน้า

คัดลอกตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัว

คุณสามารถคัดลอกตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวได้หลายวิธี

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถรวมตัวควบคุมฟอร์มหรือตัวควบคุม ActiveX โดยใช้แถบเครื่องมือการวาด หรือวัตถุเครื่องมือ SmartArt (เช่น รูปร่าง และกราฟิก SmartArt) ในตัวเลือกกลุ่มเดียวกัน

โดยใช้คำสั่ง คัดลอก และ วาง

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิดใช้งาน โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. เมื่อต้องการทำซ้ำตัวควบคุมหนึ่งสำเนา บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก รูปปุ่ม แล้วคลิก วาง รูปปุ่ม

  เมื่อต้องการทำซ้ำหลายสำเนา ให้ทำการวางซ้ำจนกว่าคุณจะมีจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

โดยใช้แป้นพิมพ์และเมาส์

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิดใช้งาน โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. กด CTRL และลากตัวควบคุม

  เมื่อต้องการทำซ้ำหลายสำเนา ให้ทำการลากซ้ำจนกว่าคุณจะมีจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ย้ายตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัว

คุณสามารถย้ายตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวได้หลายวิธี

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถรวมตัวควบคุมฟอร์มและตัวควบคุม ActiveX เข้ากับวัตถุเครื่องมือการวาด หรือเครื่องมือ SmartArt (เช่นรูปร่างและกราฟิก SmartArt) ภายในการเลือกกลุ่มเดียวกันได้

โดยใช้เมาส์

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิดใช้งาน โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. วางตำแหน่งตัวชี้ไว้เหนือตัวควบคุมจนกว่าตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายกากบาท แล้วลากตัวควบคุมที่เลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวไปยังตำแหน่งอื่น

การเลือกโดยใช้แป้นพิมพ์

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิดใช้งาน โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. การกดแป้นลูกศรเพื่อย้ายตัวควบคุมเพิ่มทีละหนึ่ง พิกเซล

ด้านบนของหน้า

ย้ายตัวควบคุมไปข้างหน้าหรือย้อนกลับในลำดับการเรียงซ้อนวัตถุ

ตัวควบคุมและวัตถุอื่นๆ บนพื้นที่วาดรูปจะเรียงซ้อนกันในแต่ละเลเยอร์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มตัวควบคุมและวัตถุเหล่านั้น คุณสามารถดูลำดับการเรียงซ้อนเมื่อตัวควบคุมเหลื่อมกันได้ กล่าวคือ ตัวควบคุมบนสุดจะครอบคลุมตัวควบคุมที่อยู่ภายใต้เพียงบางส่วน

หมายเหตุ: ตัวควบคุมฟอร์มและตัวควบคุม ActiveX จะมีลำดับการเรียงซ้อนวัตถุที่แยกต่างหากและแตกต่างจากวัตถุเครื่องมือการวาดและเครื่องมือ SmartArt เช่น รูปร่างและกราฟิก SmartArt

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิดใช้งาน โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. คลิกขวาที่สิ่งที่เลือก จากนั้นชี้ไปที่ ลำดับ แล้วทำดังต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการย้ายตัวควบคุมขึ้นหนึ่งเลเยอร์ในลำดับการเรียงซ้อน ให้คลิก นำไปข้างหน้า

  2. เมื่อต้องการย้ายตัวควบคุมไปที่เลเยอร์บนสุดในลำดับการเรียงซ้อน ให้คลิก นำไปไว้ข้างหน้าสุด

  3. เมื่อต้องการย้ายตัวควบคุมลงหนึ่งเลเยอร์ในลำดับการเรียงซ้อน ให้คลิก ย้ายไปข้างหลัง

  4. เมื่อต้องการย้ายตัวควบคุมไปที่เลเยอร์ล่างสุดในลำดับการเรียงซ้อน ให้คลิก ย้ายไปไว้ข้างหลังสุด

ด้านบนของหน้า

จัดแนวและกระจายตัวควบคุม

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการทำกระบวนงานต่อไปนี้ คุณต้องเพิ่มเมนูปุ่ม จัดแนว บนแท็บ เครื่องมือการวาด ลงใน แถบเครื่องมือด่วน

เพิ่มปุ่มเมนูจัดแนว จากแท็บเครื่องมือการวาด ลงในแถบเครื่องมือด่วน

 1. คลิกลูกศรถัดจาก แถบเครื่องมือด่วน แล้วคลิก คำสั่งเพิ่มเติม

 2. ภายใต้ เลือกคำสั่งจาก ให้เลือก คำสั่งทั้งหมด

 3. ในรายการ ให้เลือก จัดแนว รูปปุ่ม

 4. คลิก เพิ่ม จากนั้นคลิก ตกลง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถรวมตัวควบคุมฟอร์มและตัวควบคุม ActiveX เข้ากับวัตถุเครื่องมือ SmartArt (เช่นรูปร่างและกราฟิก SmartArt) ภายในการเลือกกลุ่มเดียวกันได้

การจัดแนวตัวควบคุมทั้งหมดชิดเส้นตารางหรือรูปร่าง

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการจัดแนววัตถุทั้งหมดชิดมุมซ้ายบนของเซลล์ บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิกลูกศรถัดจาก จัดแนว รูปปุ่ม แล้วคลิก จัดชิดเส้นตาราง รูปปุ่ม

  คุณลักษณะจัดชิดจะทำงานไม่ว่าจะเปิดหรือปิดเส้นตาราง คุณยังสามารถจัดแนวตัวควบคุมชิดเส้นตารางของเซลล์ได้ด้วยการกดแป้น ALT ค้างไว้ในขณะที่คุณย้ายตัวควบคุมหรือวัตถุ

 • เมื่อต้องการจัดแนวตัวควบคุมชิดขอบแนวตั้งและแนวนอนของรูปร่างอื่นๆ โดยอัตโนมัติขณะที่คุณย้ายหรือวาดรูปร่างเหล่านั้น บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิกลูกศรถัดจาก จัดแนว รูปปุ่ม แล้วคลิก จัดชิดรูปร่าง รูปปุ่ม

การจัดแนวตัวควบคุมชิดขอบ

สิ่งสำคัญ: การจัดแนวตัวควบคุมอาจทำให้ตัวควบคุมซ้อนทับกันได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวควบคุมถูกจัดตำแหน่งโดยสัมพันธ์กันในลักษณะที่คุณต้องการ ก่อนที่คุณจะเรียกใช้คำสั่งเพื่อจัดแนวตัวควบคุมเหล่านั้น

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิดใช้งาน โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. เมื่อต้องการจัดแนวตัวควบคุม บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก จัดแนว รูปปุ่ม จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการจัดแนวตัวควบคุมชิดตัวควบคุมบนสุด ให้คลิก จัดชิดด้านบน รูปปุ่ม

  2. เมื่อต้องการจัดแนวตัวควบคุมชิดตัวควบคุมล่างสุด ให้คลิก จัดชิดด้านล่าง รูปปุ่ม

  3. เมื่อต้องการจัดแนวตัวควบคุมชิดตัวควบคุมซ้ายสุด ให้คลิก จัดชิดซ้าย รูปปุ่ม

  4. เมื่อต้องการจัดแนวตัวควบคุมชิดตัวควบคุมขวาสุด ให้คลิก จัดชิดขวา รูปปุ่ม

จัดแนวตัวควบคุมตามแนวนอนหรือแนวตั้ง

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิดใช้งาน โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. เมื่อต้องการจัดแนวตัวควบคุม บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก จัดแนว รูปปุ่ม จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการจัดแนวตัวควบคุมตามแนวนอนผ่านตรงกลางของตัวควบคุม ให้คลิก จัดกึ่งกลาง รูปปุ่ม

  2. เมื่อต้องการจัดแนวตัวควบคุมตามแนวตั้งผ่านตรงกลางของตัวควบคุม ให้คลิก จัดกึ่งกลาง รูปปุ่ม

กระจายตัวควบคุมตามแนวนอนหรือแนวตั้ง

 1. ถ้ามีตัวควบคุมอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวควบคุม ActiveX ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแท็บ นักพัฒนา อยู่

   แสดงแท็บนักพัฒนา

   1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

   2. ในประเภท เป็นที่นิยม ภายใต้ ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิก ตกลง

    Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในโหมดออกแบบ บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้เปิดใช้งาน โหมดออกแบบ รูปปุ่ม

 2. เลือกอย่างน้อยสามตัวควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือก หรือยกเลิกเลือกตัวควบคุมบนแผ่นงาน

 3. เมื่อต้องการกระจายตัวควบคุม บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิกลูกศรถัดจาก จัดแนว รูปปุ่ม แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการให้ตัวควบคุมมีระยะห่างเท่ากันในแนวนอน ให้คลิก กระจายแนวนอน รูปปุ่ม

  2. เมื่อต้องการให้ตัวควบคุมมีระยะห่างเท่ากันในแนวตั้ง ให้คลิก กระจายแนวตั้ง รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×