การจัดกลุ่มและยกเลิกการจัดกลุ่มข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Outlook จัดกลุ่มรายการตามวันโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถยังจัดกลุ่มรายการด้วยตนเอง โดยใช้การจัดเรียงมาตรฐาน หรือ โดยการสร้างกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณเอง ในขณะที่คุณอาจมีประโยชน์สูงสุดที่คุ้นเคยกับกลุ่มเริ่มต้นในกล่องจดหมายเข้าของคุณ กลุ่มเหล่านี้จะนำไปใช้กับโฟลเดอร์จดหมายอื่นนอกจากนี้

กลุ่มเริ่มต้นที่แสดงอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของคุณรวมถึงวันนี้เมื่อวานนี้สัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้ว และเก่า จัดเรียงมาตรฐานที่พร้อมใช้งานบางอย่างรวมถึงจัดกลุ่มตามประเภทขนาดเรื่อง และมีความสำคัญ

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรายการโดยอัตโนมัติ

 1. เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเอาการจัดกลุ่มในการจัดเรียง บนแท็บมุมมอง ในส่วนจัดเรียง คลิกเพิ่มเติม ปุ่มแกลเลอรีเพิ่มเติม

 2. ในแกลเลอรีการจัดเรียง คลิกแสดงในกลุ่ม

จัดกลุ่มรายการด้วยตนเองหรือสร้างกลุ่มแบบกำหนดเอง

 1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองปัจจุบัน คลิกเปลี่ยนมุมมอง แล้ว คลิ กบันทึกปัจจุบันมุมมองเป็นมุมมองใหม่

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมองใหม่ แล้วคลิก ตกลง

 3. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก การตั้งค่ามุมมอง

 4. คลิก จัดกลุ่มตาม

 5. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย จัดกลุ่มตามการจัดเรียงโดยอัตโนมัติ

 6. ในกล่อง จัดกลุ่มรายการตาม ให้คลิกเขตข้อมูลที่จะใช้ในการจัดกลุ่ม

  ถ้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการ ไม่มีอยู่ในกล่อง จัดกลุ่มรายการตาม ให้คลิกชุดเขตข้อมูลอื่นในกล่อง เลือกเขตข้อมูลที่มีอยู่จาก

 7. คลิก จากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปหาน้อย สำหรับลำดับการจัดเรียงของหัวข้อกลุ่ม

 8. เมื่อต้องการแสดงเขตข้อมูลที่คุณกำลังจัดกลุ่มรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเขตข้อมูลในมุมมอง

 9. เมื่อต้องการจัดกลุ่มตามกลุ่มย่อย ให้คลิกเขตข้อมูลในกล่อง แล้วตามด้วย

 10. ในรายการ ค่าเริ่มต้นการขยาย/ยุบ ให้คลิกค่าเริ่มต้นสำหรับรูปแบบที่คุณต้องการให้กลุ่มแสดงในมุมมอง

หลังจากที่ปิดกล่องโต้ตอบ แสดง หรือซ่อนรายการในกลุ่ม ด้วยการคลิกขยาย รูปปุ่ม หรือยุบ รูปปุ่ม

ยกเลิกการจัดกลุ่มรายการด้วยตนเอง

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก การตั้งค่ามุมมอง

 2. คลิก จัดกลุ่มตาม

 3. ในกล่องจัดกลุ่มตาม ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายจัดกลุ่มตามการจัดเรียงโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

จัดกลุ่มหรือยกเลิกการจัดกลุ่มรายการโดยอัตโนมัติ

 • เมื่อต้องการเพิ่มหรือเอาการจัดกลุ่มออกจากการจัดเรียงอย่างรวดเร็ว บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ จัดเรียงตาม แล้วคลิก แสดงตามกลุ่ม

จัดกลุ่มรายการด้วยตนเองหรือสร้างกลุ่มแบบกำหนดเอง

 1. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ จัดเรียงตาม แล้วคลิก กำหนดเอง

 2. คลิก จัดกลุ่มตาม

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย จัดกลุ่มตามการจัดเรียงโดยอัตโนมัติ

 4. ในกล่อง จัดกลุ่มรายการตาม ให้คลิกเขตข้อมูลที่จะใช้ในการจัดกลุ่ม

  ถ้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการ ไม่มีอยู่ในกล่อง จัดกลุ่มรายการตาม ให้คลิกชุดเขตข้อมูลอื่นในกล่อง เลือกเขตข้อมูลที่มีอยู่จาก

 5. คลิก จากน้อยไปหามาก หรือ จากมากไปหาน้อย สำหรับลำดับการจัดเรียงของหัวข้อกลุ่ม

 6. เมื่อต้องการแสดงเขตข้อมูลที่คุณกำลังจัดกลุ่มรายการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงเขตข้อมูลในมุมมอง

 7. เมื่อต้องการจัดกลุ่มตามกลุ่มย่อย ให้คลิกเขตข้อมูลในกล่อง แล้วตามด้วย

 8. ในรายการ ค่าเริ่มต้นการขยาย/ยุบ ให้คลิกค่าเริ่มต้นสำหรับรูปแบบที่คุณต้องการให้กลุ่มแสดงในมุมมอง

หลังจากที่ปิดกล่องโต้ตอบ แสดง หรือซ่อนรายการในกลุ่ม ด้วยการคลิกขยาย รูปปุ่ม หรือยุบ รูปปุ่ม

ยกเลิกการจัดกลุ่มรายการด้วยตนเอง

 1. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ จัดเรียงตาม แล้วคลิก กำหนดเอง

 2. คลิก จัดกลุ่มตาม

 3. ในกล่อง จัดกลุ่มรายการตาม ให้คลิก ไม่มี

ปิดใช้งานคุณลักษณะการจัดกลุ่ม

 • บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ จัดเรียงตาม แล้วคลิก แสดงตามกลุ่ม

  ถ้าเลือก แสดงตามกลุ่ม ไว้ คุณลักษณะนี้ก็จะเปิด ถ้าไม่ได้เลือก แสดงตามกลุ่ม ไว้ จะเป็นการปิดใช้งานคุณลักษณะนี้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×