การจัดกลุ่มวัตถุรูปวาด

  1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดกลุ่มด้วยการกด SHIFT ค้างไว้เมื่อคุณคลิกแต่ละวัตถุ

  2. บนแถบเครื่องมือ รูปวาด ให้คลิก รูปวาด แล้วคลิก จัดกลุ่ม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×