การค้นหาและแทนที่ข้อความภายในข้อความอีเมลหรือรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในOutlook คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหา และแทนข้อความอย่างง่ายหรือวลีในข้อความอีเมล การแก้ไข และคุณสามารถขยายการค้นหาเพื่อค้นหาคำหรือวลีที่ประกอบด้วยชุดของตัวอักษรหรือตัวอักษรที่ระบุ โดยใช้อักขระตัวแทนและโค้ด คุณยังสามารถค้นหา และแทนการจัดรูปแบบนั่นคือตัวอย่าง ค้นหาตามขนาดฟอนต์ สไตล์ ภาษา และเครื่องหมายย่อหน้า — หรือค้นหา และแทนฟอร์มนามแตกต่างกันหรือกริยากาล เช่นข้อความและข้อความ และใช้กับการใช้ได้

คุณสามารถค้นหาสำหรับทุกแห่งเฉพาะคำหรือวลีที่ใช้ตัวเลือกการค้นหา ได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในข้อความอีเมลหรือรายการที่คุณกำลังสร้าง บนแท็บรูปแบบข้อความ ในกลุ่มการแก้ไข เลือกค้นหา

  เลือกรูปแบบข้อความ จากนั้นแก้ไขเพื่อเปิดรายการดรอปดาวน์

 2. ในกล่องค้นหาอะไร ใส่ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาแต่ละอินสแตนซ์ของคำหรือวลี เลือกค้นหาถัดไป

  • เมื่อต้องการค้นหาอินสแตนซ์ทั้งหมดของคำหรือวลีในครั้งเดียว เลือกค้นหาใน >เอกสารหลัก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาในระหว่างดำเนินการ ให้กด ESC

คุณสามารถแทนโดยอัตโนมัติคำหรือวลีกับอีก — ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทนรุ่งเรือง ด้วยปลายได้

หมายเหตุ: ข้อความแทนจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เดียวกันเป็นข้อความที่แทน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหา AKA และแทนที่ ด้วยหรือที่เรียกว่า ผลลัพธ์ จะเป็นหรือที่เรียกว่า AS.

 1. ในข้อความอีเมลหรือรายการที่คุณกำลังสร้าง บนแท็บรูปแบบข้อความ ในกลุ่มการแก้ไข เลือกแทน

  ใน Outlook รูปแบบข้อความ ภายใต้การแก้ไข เลือกแทน

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเลือกแท็บแทนที่ จากกล่องโต้ตอบค้นหา

 2. ในกล่องโต้ตอบค้นหา และแทน เลือกแท็บแทน และในกล่องค้นหาอะไร พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 3. ในกล่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ข้อความที่จะใช้แทนที่

  ในกล่องโต้ตอบ Outlook ค้นหา และแทน

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาผลลัพธ์ถัดไปของข้อความ เลือกค้นหาถัดไป

  • เมื่อต้องการแทนที่ข้อความ เลือกแทน และOutlook ย้ายไปยังผลลัพธ์ถัดไป

  • เมื่อต้องการแทนที่ข้อความนั้นทุกที่ที่ปรากฏอยู่ ให้เลือก แทนที่ทั้งหมด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกแทนยู่ กด ESC

เพื่อช่วยให้คุณเห็นสแกนเอกสารสำหรับทุกแห่งคำหรือวลี คุณสามารถค้นหาผลลัพธ์ทั้งหมด และเน้นเหล่านั้นบนหน้าจอ แม้ว่าข้อความจะถูกเน้นบนหน้าจอ นั้นจะไม่ถูกเน้นเมื่อมีพิมพ์เอกสาร

 1. ในข้อความอีเมลหรือรายการที่คุณกำลังสร้าง บนแท็บรูปแบบข้อความ ในกลุ่มการแก้ไข เลือกค้นหา

 2. ในกล่องค้นหาอะไร พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 3. เลือกการเน้นการอ่าน >เน้นทั้งหมด

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการปิดการเน้นบนหน้าจอ เลือกอ่านเน้น >ล้างการเน้น ออก

ค้นหาขั้นสูงแล้วแทน

คุณสามารถค้นหาข้อความมากกว่าเพียงแค่ Outlook ช่วยให้คุณสามารถค้นหาเช่นการจัดรูปแบบตัวหนา หรือตัวเอียง ฟอนต์ ย่อหน้าเครื่องหมาย ช่องว่าง บุ๊กมาร์ก หรือแม้แต่ภาษา

คุณสามารถค้นหา และแทน หรือเอาการจัดรูปแบบอักขระ คุณสามารถค้นหาคำหรือวลี และเปลี่ยนสีฟอนต์ เช่น หรือคุณสามารถค้นหาการจัดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง เช่นตัวหนา และทำการเปลี่ยนแปลง

 1. ในข้อความอีเมลหรือรายการที่คุณกำลังสร้าง บนแท็บรูปแบบข้อความ ในกลุ่มการแก้ไข เลือกแทน

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อความที่ มีการจัดรูปแบบ ในกล่องค้นหาอะไร พิมพ์ข้อความที่จะค้นหา

  • เมื่อต้องการค้นหาเฉพาะการจัดรูปแบบ ปล่อยกล่องค้นหาสิ่งที่ ว่างไว้

 3. (เลือกได้) ภายใต้ตัวเลือกการค้นหา เลือกกล่องกาเครื่องหมายคำค้นหา

 4. เลือกรูปแบบ จากนั้น เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการค้นหา และแทน

  ในกล่องโต้ตอบการค้นหาและแทน เลือกรูปแบบ จากนั้นตัวเลือกในรายการดรอปดาวน์

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่เห็นการจัดรูปแบบ เลือกเพิ่มเติม

  • ใน Outlook ค้นหา และแทนกล่องโต้ตอบ เลือกปุ่มเพิ่มเติมเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

 5. ในกล่องแทนที่ด้วย เลือกจัดรูปแบบ นั้นแล้ว เลือกตัวเลือกรูปแบบที่ใช้แทน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแทนข้อความที่คุณใส่ในกล่องค้นหาด้วย นั้นในกล่องแทนที่ด้วย พิมพ์ข้อความใช้แทน

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการค้นหา และแทนแต่ละอินสแตนซ์ของการจัดรูปแบบที่ระบุ เลือกค้นหาถัดไป >แทน

  • เมื่อต้องการแทนอินสแตนซ์ทั้งหมดของการจัดรูปแบบที่ระบุ เลือกแทนทั้งหมด

คุณสามารถค้นหา และแทนอักขระพิเศษและองค์ประกอบของเอกสารเช่นแท็บอักขระและตัวแบ่งหน้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาเครื่องหมายย่อหน้าคู่ทั้งหมด และแทนที่ ด้วยเครื่องหมายย่อหน้าเดียว

 1. ในข้อความอีเมลหรือรายการที่คุณกำลังสร้าง บนแท็บรูปแบบข้อความ ในกลุ่มการแก้ไข เลือกค้นหา

 2. เลือกพิเศษ นั้นแล้ว เลือกรายการ

  ในกล่องโต้ตอบการค้นหาและแทน เลือกพิเศษ จากนั้นตัวเลือกในรายการ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่เห็นพิเศษ เลือกเพิ่มเติม

  • ใน Outlook ค้นหา และแทนกล่องโต้ตอบ เลือกปุ่มเพิ่มเติมเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

 3. เมื่อต้องการแทนรายการ เลือกแท็บแทน และในกล่องแทนที่ด้วย ใส่สิ่งที่คุณต้องการใช้เป็นการแทนที่

 4. เลือกค้นหาถัดไป ค้นหาทั้งหมดแทน หรือแทนทั้งหมด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาในระหว่างดำเนินการ ให้กด ESC

คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนเพื่อค้นหาข้อความ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนเครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาสตริงของอักขระ (ตัวอย่างเช่น, " s * d " ค้นหา "เริ่มต้น" และ "ข้อ) ได้

ใช้อักขระตัวแทนเพื่อค้นหา และแทนข้อความ

 1. ในข้อความอีเมลหรือรายการที่คุณกำลังสร้าง บนแท็บรูปแบบข้อความ ในกลุ่มการแก้ไข เลือกค้นหา หรือแทน

 2. ภายใต้ตัวเลือกการค้นหา เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้อักขระตัวแทน

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกการค้นหา เลือกเพิ่มเติม

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกพิเศษ เลือกอักขระตัวแทน จากนั้น ในกล่องค้นหาอะไร พิมพ์ข้อความเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตารางภายใต้ "อักขระตัวแทนสำหรับรายการที่คุณต้องการค้นหา และแทน ในภายหลังในส่วนนี้

  • ในกล่องค้นหาอะไร ใส่อักขระตัวแทนได้โดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตารางภายใต้ "อักขระตัวแทนสำหรับรายการที่คุณต้องการค้นหา และแทน ในภายหลังในส่วนนี้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการแทนรายการที่คุณใส่ในกล่องค้นหาด้วย นั้นในกล่องแทนที่ด้วย พิมพ์ข้อความใช้แทน

 4. (เลือกได้) ถ้าคุณต้องการแทนรายการคุณใส่ในกล่องค้นหาด้วย เลือกแท็บแทน และในกล่องแทนที่ด้วย ใส่สิ่งที่คุณต้องการใช้เป็นการแทนที่

 5. เลือกค้นหาถัดไป ค้นหาทั้งหมดแทน หรือแทนทั้งหมด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาในระหว่างดำเนินการ ให้กด ESC

อักขระตัวแทนสำหรับรายการที่คุณต้องการค้นหา และแทน

 • เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้อักขระตัวแทนOutlook ค้นหาเฉพาะแน่นอนข้อความที่ระบุไว้ โปรดสังเกตว่า กล่องกาเครื่องหมายตรงตามเกณฑ์ และค้นหาทั้งหมด จะไม่พร้อมใช้งาน (เป็นสีจาง) เพื่อระบุว่า ตัวเลือกเหล่านี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถปิดใช้งาน

 • เมื่อคุณต้องการค้นหาอักขระที่กำหนดให้เป็นอักขระ พิมพ์เครื่องหมายแบคสแล (\) ก่อนอักขระ ตัวอย่างเช่น พิมพ์\ ได้อย่างไรเพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถาม

 • เมื่อคุณต้อง การจัดกลุ่มอักขระตัวแทนและข้อความ และ เพื่อระบุลำดับการประเมินของ ใช้วงเล็บ ตัวอย่างเช่น พิมพ์< (ก่อนหน้า) * (กระจาย) >เพื่อค้นหา "presorted" และ "ป้องกัน"

 • เมื่อคุณต้องการค้นหานิพจน์ และแทนที่ ด้วยนิพจน์วาง ใช้อักขระตัวแทน \n ตัวอย่างเช่น พิมพ์(Ashton) (Chris)ในกล่องสิ่งที่ค้นหา และ\2 \1ในกล่องแทนที่ด้วยOutlook จะAshton Chrisค้นหา และแทนที่ด้วยChris Ashton

เมื่อต้องการค้นหา

ประเภท

ตัวอย่าง

อักขระใดๆ หนึ่งตัว

?

s ได้อย่างไร t ค้นหาแทนอักขระ และการตั้งค่า

สตริงของอักขระใดๆ

*

s * d พบเศร้า และเริ่มต้น

จุดเริ่มต้นของคำ

<

< (ระหว่าง) ค้นหาสนใจและจุดตัดแกน แต่ไม่ splintered

จุดสิ้นสุดของคำ

>

(ใน) > ค้นหาใน และภาย ใน แต่ไม่สนใจ

หนึ่งในอักขระที่ระบุไว้

[ ]

n w [io] ค้นหาชนะและชนะ

อักขระตัวเดียวใดๆ ในช่วง

[-]

วา [r t] ค้นหาขวาและมองเห็น ช่วงต้องอยู่ในการเรียงลำดับ

อักขระใด ๆ หนึ่งอักขระยกเว้นอักขระในช่วงอยู่ภายในวงเล็บ

[! x z]

t [! a m] ซ้อนค้นหา tock และ tuck แต่ tack ไม่ หรือทำเครื่องหมาย

เหมือนกับที่nลักษณะที่ปรากฏของอักขระก่อนหน้าหรือนิพจน์

{n }

fe { 2 } d ค้นหาตัวดึงข้อมูล แต่ไม่ได้ติดตาม

ลักษณะที่ปรากฏของอักขระก่อนหน้าหรือนิพจน์ n อย่างน้อย

{n, }

{1 } fe, d พบติดตาม และตัวดึงข้อมูล

จากnเพื่อmจำนวนอักขระก่อนหน้าหรือนิพจน์

{n, m }

10 { 1,3 } พบ 10, 100 และ 1000

อย่าง น้อยหนึ่งมีจำนวนอักขระก่อนหน้าหรือนิพจน์

@

ค้นหา lo@t หลายและ loot

ใช้โค้ดต่อไปนี้เพื่อค้นหาตัวอักษร การจัดรูปแบบ เขตข้อมูล หรืออักขระพิเศษ โปรดสังเกตว่า โค้ดบางอย่างทำงานก็ต่อเมื่อเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานตัวเลือกที่ใช้อักขระตัวแทน

โค้ดที่ทำงานในค้นหาอะไรกล่อง หรือแทนที่ ด้วยกล่อง

เมื่อต้องการค้นหา

ประเภท

ทำเครื่องหมายย่อหน้า ( เครื่องหมายย่อหน้า )

^ p (ไม่ทำงานในกล่องสิ่งที่ค้นหา เมื่อเปิดตัวเลือกใช้อักขระตัวแทน ), หรือ^ 13

อักขระแท็บ ( อักขระแท็บ )

^ tหรือ^ 9

อักขระ ASCII

nnn ^ซึ่ง nnn เป็นโค้ดอักขระ

อักขระ ANSI

^ 0nnn โดยที่ 0 เป็นศูนย์ และ nnn คือ โค้ดอักขระ

เส้นประยาว (—)

^+

เส้นประยาว (-)

^=

อักขระด้วยแป้นพิมพ์

^^

ตัวแบ่งบรรทัดด้วยตัวเอง ( ตัวแบ่งบรรทัดแบบใส่ด้วยตนเอง )

^ lหรือ^ 11

แบ่งคอลัมน์

^ nหรือ^ 14

ตัวแบ่งหน้าหรือส่วน

^ 12 (เมื่อ แทนที่แทรกตัวแบ่งหน้า)

ตัวแบ่งหน้าที่ใส่ด้วยตนเอง

^ m (ค้นหา หรือแทนที่ตัวแบ่งส่วนเมื่อตัวเลือกใช้อักขระตัวแทน ถูกเปิดใช้งาน)

ช่องว่างไม่แยก ( ช่องว่างไม่แยก )

^ s

ยัติภังค์ไม่แยก ( ยัติภังค์ไม่แยก )

^~

ยัติภังค์เผื่อเลือก ( ยัติภังค์เผื่อเลือก )

^-

โค้ดที่ใช้ได้เฉพาะในค้นหาในกล่องสิ่ง (เมื่อใช้อักขระตัวแทนถูกเปิดใช้งาน)

เมื่อต้องการค้นหา

ประเภท

รูปภาพหรือกราฟิก (แบบอินไลน์เท่านั้น)

^ g

โค้ดที่ทำงานในการค้นหาเฉพาะกล่องใด (เมื่อใช้อักขระตัวแทนถูกปิดใช้งาน)

เมื่อต้องการค้นหา

ประเภท

อักขระใด ๆ

^?

ตัวเลขใด ๆ

^#

ตัวอักษรใด ๆ

^$

อักขระ Unicode

^ Unnnn ซึ่ง nnnn เป็นโค้ดอักขระ

รูปภาพหรือกราฟิก (แบบอินไลน์เท่านั้น)

^ 1

ทำเครื่องหมายเชิงอรรถ

^ fหรือ^ 2

ทำเครื่องหมายอ้างอิงท้ายเรื่อง

^ e

เขตข้อมูล

^ d

เปิดวงเล็บปีกกาเขตข้อมูล (เมื่อโค้ดเขตข้อมูลจะมองเห็นได้)

^ 19

ปิดเขตข้อมูลวงเล็บปีกกา (เมื่อโค้ดเขตข้อมูลจะมองเห็นได้)

^ 21

ข้อคิดเห็น

^ แบบหรือ^ 5

ตัวแบ่งส่วน

^ b

ช่องว่างยาว (Unicode)

^ u8195

ช่องว่างสั้น (Unicode)

^ u8194

ช่องว่าง

^ w (การผสมกันของทั่วไป และช่องว่างไม่แยก และอักขระแท็บ)

โค้ดที่ทำงานในแทนที่ด้วยกล่องเท่านั้น

เมื่อต้องการค้นหา

ประเภท

เนื้อหาของคลิปบอร์ดของ Windows Microsoft

^ c

เนื้อหาของกล่องสิ่งที่ค้นหา

^ &

คุณสามารถไปยังรายการที่เฉพาะเจาะจงเช่นหน้า บุ๊กมาร์ก หรือบรรทัดในข้อความอีเมล

 1. ในข้อความอีเมลหรือรายการที่คุณกำลังสร้าง บนแท็บรูปแบบข้อความ ในกลุ่มการแก้ไข เลือกค้นหา >ไป

  ในแท็บจัดรูปแบบข้อความ ในกลุ่มการแก้ไข เลือกค้นหา นั้นแล้ว เลือกไปยัง

 2. ในรายการไปยังสิ่ง เลือกรายการ

  ในการค้นหาและแทนกล่องโต้ตอบ บนแท็บไปยัง เลือกไปที่ตัวใดตัวเลือกการเริ่มต้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการไปยังรายการที่เฉพาะเจาะจง ในกล่องใส่ พิมพ์ข้อมูลที่ระบุที่เหมาะสมสำหรับรายการแล้ว เลือกไปยัง

  • เมื่อต้องการไปยังรายการถัดไป หรือก่อนหน้าของชนิดที่ระบุ ปล่อยให้กล่องใส่ ว่าง ทางแล้ว เลือกถัดไป หรือก่อนหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×