ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การค้นหาและเลือกเซลล์ที่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้คำสั่งไป เพื่อค้นหา และเลือกเซลล์ทั้งหมดที่ประกอบด้วยชนิดของข้อมูล เช่นสูตรที่เฉพาะเจาะจง ได้อย่างรวดเร็ว ใช้ไปยัง เพื่อค้นหาเฉพาะเซลล์ที่ตรงกับเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง, — เช่นเซลล์สุดท้ายบนเวิร์กชีต ที่ประกอบด้วยข้อมูลหรือการจัดรูปแบบ

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เริ่มต้น โดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในการค้นหาเซลล์ตามที่ระบุทั้งเวิร์กชีต ให้คลิกที่เซลล์ใดๆ ก็ได้

  • เมื่อต้องการค้นหาเซลล์ตามที่ระบุภายในพื้นที่ที่กำหนด เลือกช่วง แถว หรือคอลัมน์ที่คุณต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นงาน

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ในเวิร์กชีต

 2. บนแท็บหน้าแรก คลิกค้นหา และเลือก > ไปยัง (ในกลุ่มการแก้ไข )

  รูป Ribbon ของ Excel

  แป้นพิมพ์ลัด: กด CTRL + G ได้อีกด้วย

 3. คลิก พิเศษ

 4. ในกล่องโต้ตอบ ไปที่แบบพิเศษ ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

คลิก

เมื่อต้องการเลือก

ข้อคิดเห็น

เซลล์ที่มีข้อคิดเห็น

ค่าคงที่

เซลล์ที่ประกอบด้วยค่าคง

สูตร

เซลล์ที่ประกอบด้วยสูตร

หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายอยู่ใต้สูตร กำหนดชนิดของสูตร

ว่าง

เซลล์ว่าง

บริเวณปัจจุบัน

ขอบเขตปัจจุบัน เช่น ทุกรายการ

อาร์เรย์ปัจจุบัน

อาร์เรย์ทั้งหมด ถ้ามีเซลล์ที่ใช้งานรวมอยู่ในอาร์เรย์

วัตถุ

วัตถุกราฟิกประกอบด้วยแผนภูมิและปุ่ม บนเวิร์กชีต และในกล่องข้อความ

เซลล์ที่แตกต่างในแถว

เซลล์ทั้งหมดที่แตกต่างจากเซลล์ใช้งานอยู่ในแถวที่เลือก มีอยู่เสมอหนึ่งเซลล์ที่ใช้งานอยู่ในส่วนที่เลือกซึ่งว่า นี่คือช่วง แถว หรือคอลัมน์ ด้วยการกดแป้น Enter หรือ Tab คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์ ซึ่งเป็นเซลล์แรกในแถวตามค่าเริ่มต้น

ถ้ามีเลือกมากกว่าหนึ่งแถว การเปรียบเทียบเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับแต่ละแถวแต่ละรายการของส่วนที่เลือก และเซลล์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบสำหรับแต่ละแถวเพิ่มเติม จะอยู่ในคอลัมน์เดียวกันเป็นเซลล์ใช้งานอยู่

เซลล์ที่แตกต่างในคอลัมน์

เซลล์ทั้งหมดที่แตกต่างจากเซลล์ใช้งานอยู่ในคอลัมน์ที่เลือก มีอยู่เสมอหนึ่งเซลล์ที่ใช้งานอยู่ในส่วนที่เลือก ว่านี่คือช่วง แถว หรือคอลัมน์ ด้วยการกดแป้น Enter หรือ Tab คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์ที่ใช้งาน — ซึ่งตามค่าเริ่มต้นคือเซลล์แรกในคอลัมน์ได้

เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งคอลัมน์ การเปรียบเทียบเสร็จสิ้นแล้วสำหรับแต่ละคอลัมน์แต่ละรายการของส่วนที่เลือก เซลล์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบสำหรับแต่ละคอลัมน์เพิ่มเติม จะอยู่ในแถวเดียวกันกับเซลล์ใช้งานอยู่

เซลล์ที่ถูกอ้าง

เซลล์ที่อ้างอิง โดยสูตรในเซลล์ใช้งานอยู่ ภายใต้เซลล์ที่อ้างถึง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิก โดยตรงเท่านั้น เพื่อค้นหาเฉพาะเซลล์ที่ถูกอ้างอิงโดยตรงจากสูตร

 • คลิก ทุกระดับ เพื่อค้นหาทุกเซลล์ที่ถูกอ้างอิงจากเซลล์ที่เลือกโดยตรงหรือโดยอ้อม

เซลล์ที่อ้างถึง

เซลล์ที่ มีสูตรที่อ้างอิงไปยังเซลล์ที่ใช้งานอยู่ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิก โดยตรงเท่านั้น เพื่อค้นหาเฉพาะเซลล์พร้อมสูตรที่อ้างถึงเซลล์ที่ใช้งานอยู่โดยตรง

 • คลิก ทุกระดับ เพื่อค้นหาทุกเซลล์ที่อ้างอิงถึงเซลล์ที่ใช้งานอยู่โดยตรงหรือโดยอ้อม

เซลล์สุดท้าย

เซลล์สุดท้ายบนเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลหรือการจัดรูปแบบ

เฉพาะเซลล์ที่มองเห็น

เฉพาะเซลล์ที่มองเห็นในช่วงของเซลล์ที่มีทั้งแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่

จัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เฉพาะเซลล์ที่มีรูปแบบตามเงื่อนไขที่นำไปใช้ ภายใต้การตรวจสอบข้อมูล เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิก ทั้งหมด เพื่อค้นหาทุกเซลล์ที่ใช้รูปแบบตามเงื่อนไข

 • คลิก เหมือนกัน เพื่อค้นหาเซลล์ที่มีรูปแบบตามเงื่อนไขเหมือนกับเซลล์ที่เลือกในปัจจุบัน

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

เฉพาะเซลล์ที่มีกฎการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกนำไปใช้ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิก ทั้งหมด เพื่อค้นหาทุกเซลล์ที่ใช้การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

 • คลิก เหมือนกัน เพื่อค้นหาเซลล์ที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเหมือนกับเซลล์ที่เลือกในปัจจุบัน

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×