การค้นหาและตั้งค่าเซลล์สุดท้ายใหม่บนแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณบันทึกสมุดงาน Microsoft Office Excel จะจัดเก็บเฉพาะส่วนของสมุดงานที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบไว้เท่านั้น เซลล์ที่ว่างอาจมีการจัดรูปแบบที่ทำให้เซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์อยู่นอกช่วงของเซลล์ที่มีข้อมูล ซึ่งทำให้ขนาดแฟ้มของสมุดงานใหญ่เกินกว่าที่ควรเป็น และอาจส่งผลให้จำนวนหน้าที่พิมพ์เพิ่มขึ้น เมื่อคุณพิมพ์แผ่นงานหรือสมุดงาน

ในการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว คุณสามารถค้นหาเซลล์สุดท้ายที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบบนแผ่นงาน และตั้งค่าเซลล์สุดท้ายนั้นใหม่โดยล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดที่อาจนำมาใช้ในแถวหรือคอลัมน์ที่ว่างซึ่งอยู่ระหว่างข้อมูลและเซลล์สุดท้ายได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลหรือการจัดรูปแบบในแผ่นงานสุดท้าย

ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดระหว่างเซลล์สุดท้ายและข้อมูล

ค้นหาเซลล์สุดท้ายที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบบนแผ่นงาน

 • เมื่อต้องการค้นหาเซลล์สุดท้ายที่มีข้อมูลหรือการจัดรูปแบบ ให้คลิกที่ใดก็ได้ในแผ่นงาน แล้วกด CTRL+END

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์ ให้กด END แล้วกดแป้นลูกศรขวาหรือแป้นลูกศรซ้าย

ด้านบนของหน้า

ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดที่อยู่ระหว่างเซลล์สุดท้ายและข้อมูล

 1. เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ในการเลือกคอลัมน์ทั้งหมดซึ่งอยู่ทางขวามือของคอลัมน์สุดท้ายที่มีข้อมูล ให้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์แรก กด CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกส่วนหัวของคอลัมน์ของคอลัมน์ที่คุณต้องการเลือก

   เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกส่วนหัวของคอลัมน์แรก แล้วกด CTRL+SHIFT+END

  • ในการเลือกแถวทั้งหมดซึ่งอยู่ใต้แถวสุดท้ายที่มีข้อมูล ให้คลิกส่วนหัวของแถวแรก กด CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกส่วนหัวของแถวที่คุณต้องการเลือก

   เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกส่วนหัวของแถวแรก แล้วกด CTRL+SHIFT+END

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มล้าง รูปปุ่ม แล้ว คลิ กล้างทั้งหมด

 3. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึก

 4. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กปิด

  เมื่อคุณเปิดสมุดงานขึ้นอีกครั้ง เซลล์สุดท้ายของข้อมูลควรเป็นเซลล์สุดท้ายของแผ่นงาน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×