การค้นหาและตั้งค่าเซลล์สุดท้ายใหม่บนแผ่นงาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel เก็บเฉพาะส่วนของแต่ละแผ่นงานที่ประกอบด้วยข้อมูลหรือการจัดรูปแบบ เซลล์ที่ว่างอาจประกอบด้วยการจัดรูปแบบที่ทำให้เซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่นอกช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูล ซึ่งทำให้ขนาดไฟล์ของเวิร์กบุ๊กมีขนาดใหญ่กว่าจำเป็น และอาจทำให้ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าที่พิมพ์เมื่อคุณพิมพ์เวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ คุณสามารถค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลหรือการจัดรูปแบบในแผ่นงานสุดท้าย แล้ว ตั้งค่าเซลล์สุดท้าย ด้วยการล้างการจัดรูปแบบที่อาจถูกนำไปใช้ในแถวว่างหรือคอลัมน์ระหว่างเซลล์สุดท้ายและข้อมูล ทั้งหมดใหม่

ค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลหรือการจัดรูปแบบในแผ่นงานสุดท้าย

 • เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งเซลล์สุดท้ายที่ประกอบด้วยข้อมูลหรือการจัดรูปแบบ คลิกที่ใดก็ได้ในเวิร์กชีต นั้นแล้ว กด CTRL + END

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์ กด END นั้นแล้ว กดแป้นลูกศรขวาหรือแป้นลูกศรลง

ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดระหว่างเซลล์สุดท้ายและข้อมูล

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์สุดท้ายที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมด คลิกส่วนหัวของคอลัมน์แรก CTRL ค้างไว้ และ แล้ว คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ของคอลัมน์ที่คุณต้องการเลือก

   เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์แรก นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + END

  • เมื่อต้องการเลือกแถวด้านล่างของแถวสุดท้ายที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมด คลิกส่วนหัวของแถวแรก CTRL ค้างไว้ และ แล้ว คลิกส่วนหัวของแถวของแถวที่คุณต้องการเลือก

   เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกส่วนหัวของแถวแรก นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + END

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มล้าง รูปปุ่ม แล้ว คลิ กล้างทั้งหมด

 3. บันทึกแผ่นงาน

 4. ปิดเวิร์กชีต

  เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้ง เซลล์สุดท้ายของข้อมูลควรจะถึงเซลล์สุดท้ายในแผ่นงาน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×