การค้นหาและตั้งค่าเซลล์สุดท้ายใหม่บนแผ่นงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel เก็บเฉพาะส่วนของแต่ละแผ่นงานที่ประกอบด้วยข้อมูลหรือการจัดรูปแบบ เซลล์ที่ว่างอาจประกอบด้วยการจัดรูปแบบที่ทำให้เซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่นอกช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูล ซึ่งทำให้ขนาดไฟล์ของเวิร์กบุ๊กมีขนาดใหญ่กว่าจำเป็น และอาจทำให้ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าที่พิมพ์เมื่อคุณพิมพ์เวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ คุณสามารถค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลหรือการจัดรูปแบบในแผ่นงานสุดท้าย แล้ว ตั้งค่าเซลล์สุดท้าย ด้วยการล้างการจัดรูปแบบที่อาจถูกนำไปใช้ในแถวว่างหรือคอลัมน์ระหว่างเซลล์สุดท้ายและข้อมูล ทั้งหมดใหม่

ค้นหาตำแหน่งเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลหรือการจัดรูปแบบในแผ่นงานสุดท้าย

 • เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งเซลล์สุดท้ายที่ประกอบด้วยข้อมูลหรือการจัดรูปแบบ คลิกที่ใดก็ได้ในเวิร์กชีต นั้นแล้ว กด CTRL + END

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกเซลล์สุดท้ายในแถวหรือคอลัมน์ กด END นั้นแล้ว กดแป้นลูกศรขวาหรือแป้นลูกศรลง

ล้างการจัดรูปแบบทั้งหมดระหว่างเซลล์สุดท้ายและข้อมูล

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเลือกคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์สุดท้ายที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมด คลิกส่วนหัวของคอลัมน์แรก CTRL ค้างไว้ และ แล้ว คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ของคอลัมน์ที่คุณต้องการเลือก

   เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกส่วนหัวของคอลัมน์แรก นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + END

  • เมื่อต้องการเลือกแถวด้านล่างของแถวสุดท้ายที่ประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมด คลิกส่วนหัวของแถวแรก CTRL ค้างไว้ และ แล้ว คลิกส่วนหัวของแถวของแถวที่คุณต้องการเลือก

   เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกส่วนหัวของแถวแรก นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + END

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มล้าง รูปปุ่ม แล้ว คลิ กล้างทั้งหมด

 3. บันทึกแผ่นงาน

 4. ปิดเวิร์กชีต

  เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้ง เซลล์สุดท้ายของข้อมูลควรจะถึงเซลล์สุดท้ายในแผ่นงาน

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×