การค้นหาและการเพิ่มกลุ่มการแจกจ่ายในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

กลุ่มการแจกจ่ายมีกลไกการใช้งานที่สะดวกสำหรับการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลายคน เราสามารถใช้ Office Communicator 2007 ค้นหาและเพิ่มกลุ่มการแจกจ่ายที่มีอยู่จาก Microsoft Active Directory Domain Service

ในหัวข้อนี้

ค้นหาและเพิ่มกลุ่มการแจกจ่าย

จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณเพิ่มกลุ่มการแจกจ่ายลงในรายการที่ติดต่อ

ค้นหาและเพิ่มกลุ่มการแจกจ่าย

  1. ในกล่อง การค้นหา ให้พิมพ์ชื่อที่ใช้แสดงหรือที่อยู่อีเมลของกลุ่มการแจกจ่ายที่ต้องการค้นหา โดยตามค่าเริ่มต้น Communicator จะแสดงรายชื่อผู้ใช้และกลุ่มที่ตรงกันทั้งหมดจาก Microsoft Active Directory Domain Service

  2. ในกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา ให้ลากชื่อกลุ่มการแจกจ่ายที่ต้องการเพิ่มลงในรายชื่อผู้ติดต่อ อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถลากกลุ่มการแจกจ่ายลงในกลุ่มที่มีอยู่แล้วได้

ด้านบนของหน้า

จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณเพิ่มกลุ่มการแจกจ่ายลงในรายการที่ติดต่อ

เมื่อคุณเพิ่มกลุ่มการแจกจ่ายซึ่งประกอบด้วยบุคคลในบริษัทลงในรายการที่ติดต่อ ผู้ติดต่อแต่ละคนในกลุ่มจะได้รับสิทธิ์ในระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบ บริษัท ตามค่าเริ่มต้น และผู้ติดต่อภายนอกบริษัทจะได้รับสิทธิ์ในระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบ สาธารณะ ตามค่าเริ่มต้น ระดับการเข้าถึงข้อมูลจะช่วยให้คุณควบคุมจำนวนและประเภทข้อมูลการแสดงตนเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าถึงข้อมูล โปรดดู การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตน

หมายเหตุ: หากกลุ่มการแจกจ่ายในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณถูกลบออกจาก Active Directory คุณจะไม่สามารถขยายกลุ่มนั้นได้จนกว่าจะครบแปดชั่วโมงนับจากเวลาที่ลบ อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะการค้นหาของ Office Communicator จะยังพบกลุ่มการแจกจ่ายนั้นอยู่หากยังไม่เกิน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ลบ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×