การค้นหาและการเพิ่มกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มการตอบสนองในรายชื่อที่ติดต่อของคุณ

Office Communicator 2007 R2 ให้คุณค้นหากลุ่มและเพิ่มกลุ่มในรายชื่อที่ติดต่อของคุณ ใน Office Communications Server 2007 R2 มีกลุ่มสองประเภทดังนี้

กลุ่มการแจกจ่าย กลุ่มการแจกจ่ายให้ระบบการทำงานที่เหมาะสมเพื่อเริ่มต้นการสื่อสารกับที่ติดต่อหลายราย ด้วย Office Communicator 2007 R2 คุณสามารถค้นหาและเพิ่มกลุ่มการแจกจ่ายที่มีอยู่จาก Active Directory Domain Services (AD DS)

กลุ่มตอบรับ กลุ่มการตอบรับคือกลุ่มบุคคลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นบุคคลที่จัดการสายเรียกเข้าสำหรับทีมหรือแผนกตามที่กำหนด กลุ่มการตอบรับคือคุณลักษณะของ Office Communications Server 2007 R2 และองค์กรของคุณต้องกำหนดค่านี้เพื่อให้คุณสามารถค้นหากลุ่มเหล่านี้และเพิ่มในรายชื่อที่ติดต่อของคุณ หากองค์กรของคุณมีกลุ่มการตอบสนอง คุณสามารถค้นหากลุ่มดังกล่าวในรายการที่ติดต่อ และเริ่มต้นติดต่อ เอเจนต์ใดๆ ที่ได้รับการกำหนดให้กับกลุ่มตอบรับนี้จะสามารถรับสายคุณได้ Communicator จำแนกกลุ่มตอบรับจากกลุ่มการแจกจ่ายโดยการแสดงไอคอนสถานะและไอคอนกลุ่มตอบรับถัดจากกลุ่มตอบรับ

ในหัวข้อนี้

ค้นหาและเพิ่มกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มตอบรับ

จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณเพิ่มกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มตอบรับลงในรายการที่ติดต่อ

ค้นหาและเพิ่มกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มตอบรับ

  1. ในกล่อง ค้นหา พิมพ์ชื่อที่แสดงหรือที่อยู่อีเมลของกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มการตอบรับ ตามค่าเริ่มต้น Communicator จะแสดงผู้ใช้และกลุ่มที่ตรงกันทั้งหมดจาก AD DS

  2. ในกล่อง ผลลัพธ์การค้นหา ลากชื่อกลุ่มลงในรายการที่ติดต่อของ Communicator คุณไม่สามารถลากกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มการตอบรับลงในกลุ่มที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณเพิ่มกลุ่มการแจกจ่ายหรือกลุ่มตอบรับลงในรายการที่ติดต่อ

เมื่อคุณเพิ่มกลุ่มการแจกจ่ายที่มีบุคคลในบริษัทของคุณให้กับรายชื่อที่ติดต่อของ Communicator แต่ละรายชื่อในกลุ่มจะได้รับกระดับการเข้าถึงเป็น บริษัท ตามค่าเริ่มต้น ที่ติดต่อภายนอกบริษัทของคุณได้รับระดับการเข้าถึงเป็น สาธารณะ ตามค่าเริ่มต้น ระดับการเข้าถึงช่วยให้คุณควบคุมจำนวนและชนิดของข้อมูลการแสดงตนที่ผู้อื่นสามารถดูได้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าถึงได้ที่ การควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณ

หมายเหตุ: หากกลุ่มการแจกจ่ายในรายชื่อที่ติดต่อของคุณได้รับการลบออกจาก AD DS คุณจะไม่สามารถขยายกลุ่มหลังการลบผ่านไปแปดชั่วโมง อย่างไรก็ตาม กลุ่มการแจกจ่ายจะยังคงมีอยู่ในคุณลักษณะค้นหาของ Office Communicator หลังจากลบไปแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง

เมื่อคุณเพิ่มกลุ่มการตอบรับลงในรายชื่อที่ติดต่อของคุณ Communicator แสดงไอคอนสถานะและปุ่มโทรถัดจากกลุ่มตอบรับ คุณสามารถคลิกปุ่มโทรและทำการโทรด้วย Communicator ไปยังกลุ่มตอบรับ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×