การค้นหาเนื้อหา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มีหลายวิธีในการค้นหาเนื้อหาในMicrosoft SharePoint Server 2010 คุณสามารถใช้กล่องค้นหา ที่อยู่บนแต่ละหน้าของไซต์ SharePoint ไซต์ศูนย์การค้นหา หรือสร้างคิวรีโดยละเอียด โดยใช้หน้าการค้นหาขั้นสูง คุณสามารถค้นหาเนื้อหา โดยการค้นหาคำสำคัญ วลีเฉพาะในเครื่องหมายอัญประกาศ หรือ ตามค่าที่กำหนดให้กับคุณสมบัติ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหาข้อความหรือไฟล์บนไซต์

ค้นหาข้อความหรือไฟล์ในรายการหรือไลบรารี

ค้นหาเนื้อหาจากไซต์ศูนย์การค้นหา

เขียนแบบสอบถามอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำงานกับผลลัพธ์การค้นหา

ค้นหาเนื้อหา โดยใช้การค้นหาขั้นสูง

การค้นหาข้อความหรือแฟ้มบนไซต์

เมื่อคุณกำลังค้นหาเนื้อหา แต่ไม่แน่ใจว่าที่เป็นอยู่ เริ่มการค้นหาตำแหน่งที่คุณคิดว่า ข้อมูลที่อาจอยู่ไซต์สูงสุด แล้วคุณสามารถปรับผลลัพธ์เพื่อที่จะค้นหาข้อมูล คุณสามารถค้นหาเนื้อหา โดยการใส่คำสำคัญหรือวลีเฉพาะในเครื่องหมายอัญประกาศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม ดูส่วนเขียนแบบสอบถามอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ไปยังไซต์ที่คุณต้องการค้นหา ผลลัพธ์การค้นหาไซต์จะไม่รวมเนื้อหาที่อยู่บนไซต์แม่หรือไซต์ที่อยู่ติดกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ที่ไซต์บนสุดของผลลัพธ์การค้นหาที่คุณต้องการ

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา

 3. ตามค่าเริ่มต้น ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงตามความเกี่ยวข้อง เมื่อต้องการเรียงลำดับผลลัพธ์แตกต่างกัน คลิกตัวเลือกภายใต้การปรับปรุงผลลัพธ์ คุณยังสามารถใส่เปลี่ยนค้นหาคำสำคัญขอบเขตใหม่ลงในรายการนี้ การทำเช่นนั้นจะจำกัดแบบสอบถามในอนาคตไปยังผลลัพธ์ชุดแรก ถ้าคุณใส่ค้นหาใหม่กับขอบเขตการตั้งค่าเป็นไซต์นี้ ค้นหาใหม่จะเกิดขึ้นจากไซต์หรือไซต์เป็นแบบสอบถามดั้งเดิม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับผลลัพธ์การค้นหา ดูส่วนทำงานกับผลลัพธ์การค้นหา

  หมายเหตุ: 

  • สิ่งที่แนบมากับข้อมูลในรายการจะไม่ปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา

  • กล่องค้นหาจะจำกัดจำนวนอักขระสูงสุดที่ 255 ตัว

ด้านบนของหน้า

ค้นหาข้อความหรือแฟ้มในรายการหรือไลบรารี

เมื่อคุณแน่ใจว่า เนื้อหาที่คุณกำลังค้นหาอยู่ในรายการหรือไลบรารี เริ่มการค้นหาบนหน้าที่รายการหรือไลบรารีอยู่ ผลลัพธ์การค้นหาอนุญาตให้คุณสามารถปรับปรุงการค้นหา โดย metadata เช่นผู้เขียนเอกสารหรือวันที่ที่เขียน คุณสามารถค้นหาเนื้อหา โดยการใส่คำสำคัญหรือวลีเฉพาะในเครื่องหมายอัญประกาศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม ดูส่วนเขียนแบบสอบถามอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าคุณไม่พบเนื้อหาคุณต้อง ลองค้นหาจากไซต์ หรือใช้คำสำคัญที่แตกต่างกัน

 1. ไปที่รายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการค้นหา

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์คำหรือวลีที่คุณต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ม ค้นหา

 3. ตามค่าเริ่มต้น ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงตามความเกี่ยวข้อง เมื่อต้องการเรียงลำดับผลลัพธ์แตกต่างกัน คลิกตัวเลือกภายใต้การปรับปรุงผลลัพธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับผลลัพธ์การค้นหา ดูส่วนทำงานกับผลลัพธ์การค้นหา

  หมายเหตุ: 

  • สิ่งที่แนบมากับข้อมูลในรายการจะไม่ปรากฏในผลลัพธ์การค้นหา

  • กล่องค้นหาจะจำกัดจำนวนอักขระสูงสุดที่ 255 ตัว

ด้านบนของหน้า

ค้นหาเนื้อหาจากไซต์ศูนย์กลางการค้นหา

องค์กรของคุณอาจจะใช้ไซต์ศูนย์กลางการค้นหา ไซต์ศูนย์กลางการค้นหาคือที่สำหรับค้นหาผลลัพธ์ทั่วทั้งองค์กร ไซต์ศูนย์กลางการค้นหาเริ่มต้นจะแสดงกล่อง ค้นหา ที่คุณสามารถพิมพ์แบบสอบถามของคุณได้

 1. เมื่อต้องการแสดงไซต์ศูนย์กลางการค้นหา ให้คลิก ศูนย์กลางการค้นหา หรือ ศูนย์กลางการค้นหาระดับองค์กร ในการเชื่อมโยงการนำทางที่อยู่ใกล้กับด้านบนของเพจส่วนมาก

 2. ถ้าไซต์ศูนย์กลางการค้นหารวมการเชื่อมโยงต่างๆ ไว้ ให้คลิกที่การเชื่อมโยงเพื่อค้นหาในตำแหน่งที่ตั้งนั้น หรือเพื่อค้นหา บุคคล ตัวอย่างเช่น ให้คลิก ไซต์ทั้งหมด เพื่อค้นหาเนื้อหาบนทุกๆ ไซต์ที่มีอยู่

 3. พิมพ์แบบสอบถามในกล่อง ค้นหา

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนแบบสอบถาม ดูส่วนเขียนแบบสอบถามอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. คลิก เริ่มค้นหา เพื่อแสดงผลลัพธ์การค้นหา

ด้านบนของหน้า

การเขียนแบบสอบถามที่ได้ประสิทธิผล

ไม่ว่าคุณค้นหาจากไซต์หรือจากศูนย์กลางการค้นหา การสร้างแบบสอบถามที่มีประสิทธิผลจะทำให้คุณพบข้อมูลที่ต้องการอย่างรวดเร็ว คุณสามารถนำข้อความ วลี ตัวดำเนินการตรรกะ และข้อจำกัดที่ยึดตามคุณสมบัติมาผสมกัน เพื่อค้นหาข้อมูลหรือบุคคล

สิ่งที่คุณควรระลึกถึงในการเขียนแบบสอบถามมีดังนี้

 • คำค้นหาที่แยกต่างหาก มีช่องว่าง     ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงรายการเนื้อหาทั้งหมดที่ประกอบด้วยคำสั่งใด ๆ ในทั้งหมด

 • ค้นหาละเว้นตัวพิมพ์ใหญ่    ค้นหาผู้เขียน: Johnได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันกับการค้นหาผู้เขียน: john

 • ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอน     เมื่อคุณแน่ใจว่า เอกสารที่คุณต้องประกอบด้วยคำว่าแน่นอนในลำดับแน่นอนของแบบสอบถามของคุณ วางแบบสอบถามในใบเสนอราคา มิฉะนั้น ดีที่สุดคือปล่อยวลีที่ไม่ ตัวอย่างเช่น แบบสอบถามสำหรับบทความนี้ค้นหาเนื้อหาจะค้นหาเฉพาะบทความเหล่านั้นที่ "ค้นหา" และ "เนื้อหา" จะเข้าด้วยกัน

 • จำนวนของอักขระ     คิวรีต้องมีความยาวมากกว่า 255 อักขระ

เพิ่มตรรกะบูลีนลงในแบบสอบถาม

ขณะนี้คุณทราบพื้นฐานสำหรับการค้นหาแล้ว คุณอาจต้องการเพิ่มพารามิเตอร์บางอย่างเพื่อทำให้ผลลัพธ์การค้นหาของคุณเจาะจงยิ่งขึ้น SharePoint อนุญาตให้คุณใช้ตรรกะบูลีนในคำสำคัญและคุณสมบัติ ซึ่งหมายถึงการเชื่อมสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวดำเนินการ AND, OR, NOT, + (เครื่องหมายบวก) และ - (เครื่องหมายลบ) เพื่อสร้างแบบสอบถามที่มีความหมาย ใช้ตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อช่วยสร้างแบบสอบถามที่พบผลลัพธ์

ตัวดำเนินการตรรกะ

คำอธิบายและตัวอย่าง

AND

ใช้การค้นหาเอกสารคำทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ของพวกเขา ตัวอย่างเช่นoranges และ applesค้นหาเอกสารทั้งหมดที่ประกอบด้วยทั้ง apples และ oranges แต่เงื่อนไขสองอาจไม่พร้อมกันในเอกสาร

OR

หรือใช้การค้นหาเอกสารทั้งหมดที่ประกอบด้วยทั้งคำหรือคำ ตัวอย่างเช่น ค้นหาเกี่ยวกับ c หรือ C#ค้นหาเอกสารทั้งหมดที่ประกอบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งภาษาการเขียนโปรแกรมเหล่านั้น

NOT

ใช้เพื่อแยกผลลัพธ์บางอย่างไม่ ตัวอย่างเช่นforecast AND ทางการตลาดไม่งบประมาณจะส่งกลับเอกสารที่ประกอบด้วยคำสำคัญของการตลาดและการคาดการณ์ ไม่ แต่ไม่งบประมาณ

+ (เครื่องหมายบวก)

แบบสอบถามSharePoint + Excelจะส่งกลับเอกสารทั้งหมดที่ประกอบด้วยทั้งคำสำคัญ

- (เครื่องหมายลบ)

แบบสอบถามSharePoint + Excel-Excel 2007-Excel 2003จะส่งกลับเอกสารทั้งหมดที่ประกอบด้วยคำสำคัญของ Excel 2007 และ Excel 2003

นอกจากตัวดำเนินการตรรกะแล้ว SharePoint ยังอนุญาตให้ใช้ตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ได้ คุณสามารถสร้างแบบสอบถามโดยการใช้ค่าต่อไปนี้

ตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์

คำอธิบายและตัวอย่าง

: เครื่องหมายจุดคู่

ใช้ มีการเลือกคุณสมบัติเมื่อต้องการระบุคุณสมบัติเพียงพอ ตัวอย่างเช่นเขียน: Smithหมายความว่า ผู้เขียนเท่ากับ Smith

= เท่ากับ

ใช้ มีการเลือกคุณสมบัติเมื่อต้องการระบุคุณสมบัติเพียงพอ ตัวอย่างเช่นเขียน: Smithหมายความว่า ผู้เขียนเท่ากับ Smith

< น้อยกว่า

ใช้กับวันและจำนวนเต็มเมื่อต้องการระบุค่าน้อยกว่า ตัวอย่างเช่นสเปคของการปรับเปลี่ยนการค้นหา < 7/8/09จะส่งกลับข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2009 ค้นหาทั้งหมด

> มากกว่า

ใช้กับวันและจำนวนเต็มที่ระบุมากกว่า ตัวอย่างเช่นสเปคของการปรับเปลี่ยนการค้นหา > 7/8/09จะส่งกลับข้อกำหนดที่ถูกปรับเปลี่ยนหลังวันที่ 8 กรกฎาคม 2009 ค้นหาทั้งหมด

<= น้อยกว่าหรือเท่ากับ

ใช้กับวันและจำนวนเต็มเมื่อต้องการระบุค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับ ตัวอย่างเช่นสเปคของการปรับเปลี่ยนการค้นหา < = 7/8/09จะส่งกลับข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขก่อน 8 กรกฎาคม 2009 รวมค้นหาทั้งหมด

>= มากกว่าหรือเท่ากับ

ใช้กับวันและจำนวนเต็มที่ระบุมากกว่า หรือเท่ากับ ตัวอย่างเช่นสเปคของการปรับเปลี่ยนการค้นหา > = 7/8/09จะส่งกลับข้อกำหนดที่ถูกปรับเปลี่ยนหลัง 8 กรกฎาคม 2009 รวมค้นหาทั้งหมด

.. จุดสองจุด

ตัวอย่างเช่นคุณสมบัติ: ค่า 1..value 2หมายความว่า คุณสมบัติที่มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับค่า 1 และค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับค่า 2

<> (ไม่เท่ากับ)

ใช้กับวันและจำนวนเต็มเมื่อต้องการแยก ตัวอย่างเช่นสเปคของการค้นหาการปรับเปลี่ยน <> 7/8/09จะส่งกลับข้อกำหนดที่ไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนแล้วตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 ค้นหาทั้งหมด

แบบสอบถามที่ใช้คุณสมบัติ

คุณสามารถสร้างแบบสอบถามโดยใช้คุณสมบัติ ซึ่งก็คือ Metadata บนเอกสารที่ถูกบันทึกใน SharePoint ตัวอย่างของคุณสมบัติ เช่น ผู้สร้างเอกสารหรือวันที่ที่เอกสารถูกบันทึก คุณสมบัติเนื้อหาและค่าของคุณสมบัตินั้นจะถูกจัดเก็บเมื่อไซต์ถูกทำดัชนี เมื่อคุณมีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับคุณสมบัติของรายการหนึ่ง คุณสามารถใช้ข้อมูลนั้นเพื่อช่วยสร้างการสอบถามเพื่อหารายการนั้น

เมื่อคุณสร้างการค้นหาโดยใช้คุณสมบัติ อย่าใช้เว้นวรรคคั่นระหว่างคุณสมบัติและค่า

ค้นหาค่าคุณสมบัติ

ใช้ไวยากรณ์: ค่าคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่นเขียน: smithค้นหาเอกสารทั้งหมดที่สร้าง โดยบุคคลที่มีชื่ออยู่ Smith

ค้นหาตามชื่อแฟ้ม

ชนิดfilename: "งบประมาณ" (มีเครื่องหมายอัญประกาศ) เพื่อค้นหาไฟล์ที่มีชื่อว่า "Budget.xlsx" หรือพิมพ์filename:budget (โดยไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ) เพื่อค้นหาทั้ง "Budget_Current.xlsx" และ "Budget_Next.xlsx"

ค้นหาตามชนิดของแฟ้ม

สมมติว่า คุณกำลังมองหาสเปรดชีตงบประมาณที่มีจัดเตรียมในExcel 2007 ผนวกfiletype:xlsxคิวรีของคุณเพื่อแสดงเฉพาะผลลัพธ์การค้นหาที่มีเวิร์กบุ๊กExcel 2007

อักขระตัวแทน

ใช้เครื่องหมายดอกจัน " * " สำหรับคำนำหน้าที่ตรงกับคำสำคัญหรือคุณสมบัติเพื่อค้นหาเอกสาร ตัวอย่างเช่น ค้นหาผู้เขียน: Smiจะส่งกลับเขียน โดยผู้เขียนที่มีชื่อขึ้นต้น ด้วยตัวอักษร Smi เอกสารทั้งหมด

ค้นหาคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

ช่องว่างระหว่างคำที่ใช้คุณสมบัติอื่นเป็น AND. การแปลของบริการการค้นหา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหาในชื่อเรื่อง: งบประมาณ filetype:xlsxการค้นหาจะส่งกลับเฉพาะเวิร์กบุ๊กExcel 2007 มีชื่อเรื่องที่ขึ้นต้น ด้วยคำว่า "Budget"

ไม่รวมผลลัพธ์การค้นหาบางอย่าง

เมื่อต้องการแยกผลลัพธ์การค้นหาที่ประกอบด้วยเงื่อนไขบางอย่าง ใช้เครื่องหมายลบ (-) ก่อนคำที่คุณต้องการรวม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหารายการที่มีคำว่า "ค่าใช้จ่าย" แต่ไม่มีคำว่า "ภาษี" พิมพ์ค่าใช้จ่าย - ภาษีในกล่องค้นหา

ผนวกคุณสมบัติของแฟ้ม

ใช้คุณสมบัติเพื่อระบุชื่อหรือชนิดของไฟล์จะส่งกลับ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหาไฟล์ Microsoft Office Word 2007 ที่มีคำว่า "จัดกำหนดการ" พิมพ์กำหนดการfiletype:docxในกล่องค้นหา

ค้นหาค่าอื่นๆ ของคุณสมบัติเดียวกัน

บริการการค้นหาแปลช่องว่างระหว่างคำที่ใช้คุณสมบัติเดียวเป็น ตัวอย่าง ถ้าคุณค้นหาในเขียน: เขียน "John Smith": "ธิติ Jones"การค้นหาจะส่งกลับรายการที่ถูกสร้าง โดยบุคคลใด

ไม่รวมค่าคุณสมบัติ

ถ้าไม่ต้องการรวมเนื้อหาที่มีค่าคุณสมบัติบางค่า ให้ใส่เครื่องหมายลบ (-) ไว้หน้าชื่อของคุณสมบัตินั้น

เน้นไปที่เซิร์ฟเวอร์ที่เฉพาะเจาะจง

ถ้าคุณสมบัติไซต์จะพร้อมใช้งานสำหรับการค้นหา คุณสามารถผนวกไซต์:servernameคิวรีของคุณเมื่อต้องการเน้นการค้นหาเนื้อหาที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่เฉพาะเจาะจงได้

หมายเหตุ: อักขระเครื่องหมายทับขวา (\) ไม่ทำงานในแบบสอบถาม ดังนั้น ใช้เครื่องหมายสำหรับเส้นทางของเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณพิมพ์ไซต์: \\servername

วันที่/เวลา

คุณสมบัติวัน / เวลาในรูปแบบใด ๆ สามารถใช้ได้กับตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ หรือเชิงตรรกะเพื่อสร้างแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่นสเปคของการปรับเปลี่ยนการค้นหา = 7/8/09จะส่งกลับข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขแล้วตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2552 ค้นหาทั้งหมด

หมายเหตุ: 

 • แบบสอบถามต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคำที่จะค้นหา แบบสอบถามที่มีเฉพาะคำที่ไม่ต้องการรวมเท่านั้นจะทำให้เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด

 • ถ้าผู้ดูแลระบบของคุณมีแมปคุณสมบัติเช่นผู้เขียนหรืออีเมไปยังคุณสมบัติที่มีการจัดการผู้เขียนผลลัพธ์ของคุณอาจรวมเนื้อหาที่ประกอบด้วยคุณสมบัติเหล่านี้

ถ้าคุณไม่พบเอกสารที่คุณทราบว่าอยู่ในองค์กรของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องติดต่อผู้ดูแลบริการการค้นหาให้เพิ่มเอกสารลงในดัชนีการค้นหา ให้สิทธิ์ในเอกสารดังกล่าว หรือเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงคำสำคัญหรือคุณสมบัติของเอกสารดังกล่าว

ทำงานกับผลลัพธ์การค้นหา

ตามค่าเริ่มต้น ผลลัพธ์การค้นหาหลักจะถูกเรียงลำดับตามความเกี่ยวข้องกับแบบสอบถาม คำจำกัดความของคำสำคัญและการเชื่อมโยงสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุด (ถ้ามี) จะปรากฏเด่นชัดที่ด้านบนสุดของผลลัพธ์การค้นหาของคุณ คุณสามารถปรับปรุงผลลัพธ์โดยการคลิกที่การเชื่อมโยงใดๆ ในแผงการปรับปรุง

ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกต่างๆ ที่แสดงอยู่ในแผงการปรับปรุงได้ แต่ตัวอย่างวิธีที่คุณอาจเลือกเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาได้แก่ การค้นหาตามไซต์ที่คุณคิดว่ามีเอกสารของคุณอยู่ ตามผู้สร้างที่คุณสนใจจะดูเอกสาร หรือโดยวันที่หรือช่วงวันที่ที่เอกสารถูกเขียนขึ้น การคลิกหนึ่งครั้งที่รายการใดๆ ในแผงการปรับปรุงจะแสดงชุดของผลลัพธ์โดยวิธีการปรับปรุงที่คุณเลือกในทันที

อีกวิธีหนึ่งในการปรับปรุงการค้นหาของคุณคือการใช้ขอบเขต ถ้าคุณมาที่เพจผลลัพธ์การค้นหาโดยใช้ศูนย์กลางการค้นหาหรือโดยการค้นหาจากไซต์ คุณจะเห็นตัวเลือกเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ตาม ไซต์นี้ หรือ รายการนี้ การเลือก รายการนี้ จะให้คุณปรับปรุงผลลัพธ์ได้เพิ่มเติมตามคำสำคัญชุดใหม่หรือตามวลีใหม่ คุณยังอาจสามารถเลือกขอบเขต บุคคล หรือ ไซต์ทั้งหมด ได้

การค้นหายังแนะนำถึงรายการการค้นหาที่เกี่ยวข้อง เพียงคลิกที่การเชื่อมโยงใดๆ เหล่านี้จะเป็นการค้นหาข้อความหรือวลีที่คล้ายคลึงหรือเกี่ยวข้องกับการค้นหาเดิมของคุณ

ถ้าองค์กรของคุณเปิดใช้งานการค้นหาบุคคลและ ไซต์ของฉัน ไว้ คุณจะได้รับการเสนอรายชื่อบุคคลในองค์กรของคุณซึ่งใส่คำหรือวลีการค้นหาในโปรไฟล์ของพวกเขา คลิกที่ชื่อของบุคคลเพื่อไปที่ ไซต์ของฉัน ของบุคคลนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาบุคคล ให้ดูในบทความ การค้นหาบุคคล

เพจผลลัพธ์การค้นหายังแสดงการแนะนำ คุณหมายถึงคำนี้ใช่หรือไม่ ไว้เหนือผลลัพธ์การค้นหาของคุณ คุณลักษณะนี้จะแนะนำแบบสอบถามอื่นๆ ซึ่งคุณสามารถลองใช้ได้ คำแนะนำจะถูกจัดรูปแบบเป็นการเชื่อมโยง เมื่อต้องการค้นหาอีกครั้งโดยใช้แบบสอบถามอื่นๆ ก็แค่คลิกที่การเชื่อมโยงนั้น

ด้านบนของหน้า

ค้นหาเนื้อหาโดยใช้ การค้นหาขั้นสูง

ถ้าคุณจำเป็นต้องสร้างแบบสอบถามที่เจาะจงมากยิ่งขึ้น คุณอาจต้องการใช้เพจ การค้นหาขั้นสูง ซึ่งจะมีให้ใช้งานจากเพจผลลัพธ์การค้นหา การใช้ การค้นหาขั้นสูง ทำให้คุณสามารถเลือกที่จะแสดงหรือไม่รวมผลลัพธ์ที่มีคำใดคำหนึ่ง กรองผลลัพธ์การค้นหาตามภาษาหรือชนิด และค้นหาตามคุณสมบัติของเนื้อหาได้ ข้อด้อยอย่างหนึ่งของการใช้ การค้นหาขั้นสูง ก็คือ การใช้พารามิเตอร์หรือข้อจำกัดมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้แบบสอบถามทำงานช้าลงได้ เช่นเดียวกับแบบสอบถามอื่นๆ ให้ใช้คำหรือข้อจำกัดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในขอบเขตที่กว้างขึ้น จากนั้นจึงจำกัดขอบเขตผลลัพธ์ให้แคบลงโดยการปรับปรุงผลลัพธ์เหล่านั้น

 1. เมื่อต้องการแสดงเพจ การค้นหาขั้นสูง ให้คลิกที่การเชื่อมโยง ขั้นสูง ถัดจากกล่อง ค้นหา บนเพจผลลัพธ์การค้นหา

 2. ภายใต้ ค้นหาเอกสารที่มี ให้พิมพ์คำหรือวลีในเขตข้อมูลที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้ คุณสามารถเลือกค้นหาเอกสารที่มีคำใดคำหนึ่ง คำทั้งหมด วลีตรงกัน หรือไม่รวมผลลัพธ์ที่มีคำใดคำหนึ่งได้

  การค้นหาขั้นสูง - ค้นหาเอกสารที่มี

 3. ถ้าต้องการจำกัดขอบเขตผลลัพธ์การค้นหาตามภาษา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก เฉพาะภาษา อย่างน้อยหนึ่งรายการ

  การค้นหาขั้นสูง - เฉพาะภาษา

 4. ถ้าต้องการจำกัดขอบเขตผลลัพธ์การค้นหาตามรูปแบบเอกสาร ให้คลิกที่ตัวเลือกจากรายการ ชนิดของผลลัพธ์

  การค้นหาขั้นสูง - ชนิดของผลลัพธ์

 5. ถ้าต้องการค้นหาเนื้อหาที่มีการทำเครื่องหมายด้วยค่าใดค่าหนึ่ง ให้ใช้เขตข้อมูลที่อยู่ด้านข้างของหัวเรื่อง โดยที่คุณสมบัติ คลิกคุณสมบัติจากรายการ เลือกคุณสมบัติ แล้วเลือกตัวดำเนินการตรรกะ จากนั้นพิมพ์ค่าที่คุณต้องการค้นหา คลิก เพิ่มคุณสมบัติ เพื่อค้นหาโดยใช้คุณสมบัติมากกว่าหนึ่งคุณสมบัติ หรือใช้ค่าอื่นของคุณสมบัติเดียวกัน ในตัวอย่างต่อไปนี้ ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงรายการที่เขียนโดย Mike Smith ที่มีคำว่า "งบประมาณ" อยู่ในชื่อ

  การค้นหาขั้นสูง - เพิ่มคุณสมบัติ

 6. คลิก ค้นหา เพื่อแสดงผลลัพธ์การค้นหาของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×