การค้นหาห้องสนทนา

คุณสามารถค้นหาห้องสนทนาในหน้าต่างหลักของ Lync หรือค้นหาห้องที่คุณเป็นสมาชิกอยู่หรือติดตามอยู่ โดยดูที่มุมมองห้องสนทนา

หมายเหตุ: ถ้าเจ้าของห้องสนทนาได้เพิ่มคุณเป็นสมาชิก คุณจะสามารถ โพสต์ข้อความไปยังห้องนั้น และดูประวัติและผู้เข้าร่วมได้ ห้องที่คุณติดตามเป็นห้องที่คุณต้องการให้ Lync คอยตรวจสอบเพื่อดูกิจกรรมใหม่ คุณต้องเป็นสมาชิก ถ้าต้องการติดตามห้องปิด

ค้นหาห้องสนทนา

ค้นหาใน Lync เพื่อค้นหาสิ่งเหล่านี้

 • ห้องที่คุณเป็นสมาชิกอยู่ หรือติดตามอยู่

 • ห้องที่คุณต้องการเข้าร่วม หรือติดตาม

 • ห้องเปิดและห้องปิดทั้งหมดที่เกี่ยวกับหัวข้อที่คุณสนใจ

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync คลิกไอคอน ห้องสนทนา

 2. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อห้องหรือคำสำคัญ ขณะที่คุณพิมพ์ ห้องที่มีชื่อที่ตรงกับการค้นหาจะปรากฏในพื้นที่แสดงรายการ ห้องสนทนา

สกรีนช็อตของมุมมองห้องสนทนาในหน้าต่างหลักของ Lync แสดงผลลัพธ์การค้นหาสำหรับห้องที่ค้นหา

หมายเหตุ: ผลลัพธ์การค้นหาจะรวมถึงห้องเปิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาของคุณ เช่นเดียวกับห้องปิดที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา ซึ่งเป็นห้องที่มีไว้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เมื่อต้องการค้นหาเกี่ยวกับการกลายเป็นสมาชิกของห้องปิด ให้ดูที่ เข้าร่วมห้องสนทนา Lync (ห้องสนทนา Lync ชนิดที่สาม มีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไว้เป็นความลับ ดังนั้นจึงไม่ปรากฏผ่านการค้นหา)

ค้นหาห้องสนทนาที่คุณเป็นสมาชิกอยู่หรือที่ติดตาม

เมื่อต้องการค้นหาห้องที่คุณเป็นสมาชิกหรือได้รับเชิญให้เข้าร่วมหรือติดตามล่าสุด ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกไอคอน ห้องสนทนา "

 2. ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการค้นหาห้องที่คุณติดตาม ให้ดูที่แท็บ ติดตามแล้ว

  • เมื่อต้องการค้นหาห้องที่คุณเป็นสมาชิกและยังไม่ได้เข้าร่วม ให้คลิกแท็บ ใหม่

เปิดห้องสนทนา

เปิดห้องสนทนาที่คุณพบโดยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ดับเบิลคลิกที่ใดก็ได้บนรายการห้องสนทนา

 • ชี้ไปที่ไอคอน ห้องสนทนา " แล้วคลิกไอคอน เปิด "

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×