การค้นหาห้องประชุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างการเรียกประชุม ถือเป็นเรื่องปกติและสะดวกสบายในการใส่ข้อมูลสถานที่สำหรับการประชุมหรือเหตุการณ์ โดยคุณสามารถใช้สมุดรายชื่อในการค้นหาห้องประชุมได้

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Server 2007 ไว้ ส่วนใหญ่ personal และ home บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ Microsoft Exchange สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange และวิธีการกำหนด เวอร์ชันของ Exchange ที่บัญชีผู้ใช้ของคุณเชื่อมต่อกับ ดูลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก การเรียกประชุม

  แป้นพิมพ์ลัดเมื่อต้องการสร้างการเรียกประชุมใหม่ กด CTRL + SHIFT + Q

 2. ในช่อง เรื่อง ให้พิมพ์คำอธิบายของการประชุมหรือเหตุการณ์

 3. เมื่อต้องการเปิดสมุดรายชื่อเพื่อดูห้องใดพร้อม ที่อยู่ถัดจากกล่องตำแหน่งที่ตั้ง คลิกห้อง ปุ่มห้องในการเรียกประชุม

  ถ้าคุณมองไม่เห็นปุ่ม ห้อง คุณอาจได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ไว้

  • เปิดการนัดหมายแทนที่จะเป็นการเรียกประชุม

  • คลิก สร้าง บนแถบเครื่องมือแทนที่จะเปิดการเรียกประชุมบนเมนู แฟ้ม ตามค่าเริ่มต้นแล้ว เมื่ออยู่ในปฏิทิน การคลิก สร้าง บนเมนู แฟ้ม จะเปิดการนัดหมายขึ้น

   ทั้งสองกรณี ปุ่ม ห้อง จะไม่แสดงขึ้นจนกว่าคุณจะเพิ่มบุคคลอื่นเข้าไปอย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งทำให้การนัดหมายกลายเป็นการเรียกประชุม เมื่อต้องการเปลี่ยนการนัดหมายให้เป็นการเรียกประชุม บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ผู้ช่วยจัดกำหนดการ

 4. ป้อนข้อมูลของการเรียกประชุมให้เสร็จสมบูรณ์แล้วส่งออกไป

  วิธีการ

  1. ในรายการ เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด ให้คลิกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดสำหรับการประชุม ถ้าเป็นการประชุมตลอดทั้งวัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตลอดทั้งวัน

   เหตุการณ์ตลอดทั้งวันคือเหตุการณ์แบบ 24 ชั่วโมงที่เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนของอีกวัน

   หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้นแล้ว จะมีการใช้การตั้งค่าโซนเวลาปัจจุบันบนระบบคอมพิวเตอร์ของคุณในการจัดกำหนดการประชุม ถ้าคุณต้องการจัดกำหนดการประชุมโดยยึดตามโซนเวลาอื่น บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก โซนเวลา

  2. พิมพ์ข้อความใดๆ ที่คุณต้องการส่งถึงผู้รับ แนบแฟ้มใดๆ หรือสร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุม

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กสเปซการประชุม ดูบทนำสู่เวิร์กสเปซการประชุม

  3. บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ผู้ช่วยจัดกำหนดการ

   ผู้ช่วยจัดกำหนดการจะช่วยค้นหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมของคุณ

  4. คลิก เพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม

  5. ในกล่องโต้ตอบ เลือกผู้เข้าร่วมประชุมและทรัพยากร ในช่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลหรือทรัพยากรที่คุณต้องการเชิญให้เข้าร่วมการประชุม แล้วคลิก ไป

  6. เลือกชื่อจากรายการผลลัพธ์ คลิก ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป หรือ ทรัพยากร แล้วคลิก ตกลง

   ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม และ ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป จะปรากฏอยู่ในกล่อง ถึง บนแท็บ การประชุม และ ทรัพยากร จะปรากฏอยู่ในกล่อง สถานที่

   ผู้ช่วยจัดกำหนดการจะแสดงตารางว่าง/ไม่ว่างที่แสดงความพร้อมของผู้เข้าร่วมประชุม เส้นตั้งสีเขียวแสดงถึงเวลาเริ่มต้นของการประชุม เส้นตั้งสีแดงแสดงเวลาสิ้นสุดของการประชุม

   ตาราง ว่าง/ไม่ว่าง

   บานหน้าต่าง เวลาที่แนะนำ จะระบุเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมของคุณ ซึ่งระบุเป็นเวลาที่ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่พร้อมเข้าร่วมประชุม เวลาการประชุมที่ดีที่สุดจะปรากฏที่ด้านบนสุดของบานหน้าต่าง เมื่อต้องการเลือกเวลาที่แนะนำเวลาใดเวลาหนึ่ง ให้คลิกการแนะนำเวลาในบานหน้าต่าง เวลาที่แนะนำ คุณยังสามารถเลือกเวลาจากตารางว่าง/ไม่ว่างด้วยตนเองได้อีกด้วย

   บานหน้าต่าง เวลาที่แนะนำ

  7. ถ้าคุณทำการประชุมให้เป็นกิจวัตร บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร จากนั้น ให้เลือกรูปแบบของกิจวัตร แล้วคลิก ตกลง

   เมื่อคุณเพิ่มรูปแบบของกิจวัตรลงในการเรียกประชุม แท็บ การประชุม จะเปลี่ยนไปเป็น การประชุมที่เป็นกิจวัตร

  8. บนแท็บ การประชุม ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก การนัดหมาย

  9. คลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×