การค้นหาหรือแทนที่ข้อความและตัวเลขบนแผ่นงาน

ใช้ฟีเจอร์ค้นหาและแทนที่ใน Excel เพื่อค้นหาบางอย่างในเวิร์กบุ๊กของคุณ เช่น ตัวเลขเฉพาะหรือสตริงข้อความ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. เลือกดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ในการค้นหาข้อความหรือตัวเลข ให้คลิก ค้นหา

  • หากต้องการค้นหาแล้วและแทนที่ข้อความหรือตัวเลข ให้คลิก แทนที่

 3. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการจะค้นหา หรือคลิกที่ลูกศรในกล่อง สิ่งที่ค้นหา จากนั้นคลิกที่ส่งที่ค้นหาไปล่าสุดในรายการ

  คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน เช่น เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายคำถาม (?) เป็นต้น ในเกณฑ์การค้นหาของคุณได้:

  • ใช้เครื่องหมายดอกจันเพื่อค้นหาสตริงใดๆ ของตัวอักษร เช่น s*d จะพบ "sad" และ "started" เป็นต้น

  • ใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อค้นหาตัวอักษรใดตัวอักษรหนึ่งเพียวตัวเดียว เช่น s?t จะพบ "sat" และ "set" เป็นต้น

   เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาเครื่องหมายดอกจัน, เครื่องหมายคำถาม และเครื่องหมายตัวหนอน (~) ในแผ่นงานได้โดยการใส่เครื่องหมายตัวหนอนนำหน้าเครื่องหมายเหล่านั้นในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ตัวอย่างเช่น ในการค้นหาข้อมูลที่มีเครื่องหมาย "?" อยู่ ก็จะพิมพ์ ~? เป็นเกณฑ์การค้นหาของคุณ

 4. คลิก ตัวเลือก เพื่อกำหนดการค้นหาของคุณเพิ่มเติม จากนั้นให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้:

  • ในการค้นหาข้อมูลในแผ่นงานหรือในทั้งสมุดงาน ในกล่อง ภายใน ให้เลือก แผ่นงาน หรือ สมุดงาน

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ ในกล่อง ค้นหา ให้คลิก ตามแถว หรือ ตามคอลัมน์

  • หากต้องการค้นหาข้อมูลที่มีข้อมูลที่กำหนด ในกล่อง มองหาใน ให้คลิก สูตร, ค่า หรือ Comments

   หมายเหตุ:   สูตรค่า และ ข้อคิดเห็น จะพร้อมใช้งานบนแท็บ ค้นหา เท่านั้น ซึ่ง สูตร จะพร้อมใช้งานบนแท็บ แทนที่ เท่านั้น

  • หากต้องการค้นหาข้อมูลแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่ - พิมพ์เล็ก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่ - เล็ก

  • หากต้องการค้นหาเซลล์ที่มีเฉพาะตัวอักษรที่คุณพิมพ์ไปในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้เลือก ตรงตามเนื้อหาทั้งหมดในเซลล์

 5. หากคุณต้องการค้นหาข้อความหรือตัวเลขที่มีการจัดรูปแบบที่กำหนดด้วย ให้คลิกรูปแบบ แล้วทำการเลือกส่วนที่คุณต้องการเลือกในกล่องโต้ตอบ ค้นหารูปแบบ

  เคล็ดลับ: หากคุณต้องการค้นหาเซลล์ที่ตรงกับรูปแบบที่กำหนด คุณสามารถลบเกณฑ์ใดๆ ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา แล้วเลือกรูปแบบเซลล์ที่กำหนดเป็นตัวอย่าง คลิกลูกศรถัดจาก รูปแบบ คลิก เลือกรูปแบบจากเซลล์ แล้วคลิกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการค้นหา

 6. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในการค้นหาข้อความหรือตัวเลข ให้คลิก ค้นหาทั้งหมด หรือ ค้นหาถัดไป

   เคล็ดลับ: เมื่อคุณคลิก ค้นหาทั้งหมด สิ่งที่ค้นหาที่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณค้นหาจะถูกแสดงรายการออกมา และคุณสามารถทำให้เซลล์ใช้งานได้โดยการคลิกสิ่งที่ค้นหาตามที่กำหนดในรายการดังกล่าว ทั้งนี้ คุณสามารถเรียงลำดับผลลัพธ์ของการค้นหาแบบ ค้นหาทั้งหมด ได้โดยการคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์

  • ในการแทนที่ข้อความหรืตัวเลข ให้พิมพ์ตัวอักษรแทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย (หรือปล่อยว่างไว้เพื่อแทนที่ด้วยความว่างเปล่า) จากนั้นคลิก ค้นหา หรือ ค้นหาทั้งหมด

   หมายเหตุ: หากกล่อง แทนที่ด้วย นั้นไม่ปรากฏ ให้คลิกแท็บ แทนที่

   คุณสามารถยกเลิกการค้นหาที่ดำเนินการอยู่ได้ด้วยการกด ESC หากคุณต้องการ

 7. เมื่อต้องการแทนที่อักขระที่เน้น หรืออักขระทั้งหมดที่พบ ให้คลิก แทนที่ หรือ แทนที่ทั้งหมด

เคล็ดลับ

 • Microsoft Excel จะบันทึกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณกำหนดเอาไว้ ถ้าคุณค้นหาข้อมูลในแผ่นงานอีกครั้ง และไม่พบตัวอักษรที่คุณทราบว่ามีอยู่ในแผ่นงานนั้น คุณอาจจำเป็นต้องล้างตัวเลือกการจัดรูปแบบนั้นออกจากการค้นหาก่อนหน้านี้ออกก่อน ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ให้คลิกแท็บ ค้นหา แล้วคลิก ตัวเลือก เพื่อแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รูปแบบ แล้วคลิก ล้างการค้นหารูปแบบ

 • ทั้งนี้ คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชัน ค้นหาและพบ เพื่อค้นหาข้อความหรือตัวเลขบนแผ่นงาน

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×