เซลล์

การค้นหาหรือแทนที่ข้อความและตัวเลขบนเวิร์กชีต

การค้นหาหรือแทนที่ข้อความและตัวเลขบนเวิร์กชีต

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้ฟีเจอร์ ค้นหาและแทนที่ ใน Excel เพื่อค้นหาบางอย่างในเวิร์กบุ๊กของคุณ เช่น ตัวเลขหรือสตริงข้อความที่ระบุ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในการค้นหาข้อความหรือตัวเลข ให้คลิก ค้นหา

  • เมื่อต้องการค้นหาและแทนที่ข้อความหรือตัวเลข ให้คลิก แทนที่

 3. ในกล่องค้นหาอะไร พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้อง การค้นหา หรือคลิกลูกศรในกล่องค้นหาอะไร แล้ว คลิกค้นหาล่าสุดในรายการ

  คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน เช่น เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายคำถาม (?) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณดังนี้

  • ให้ใช้เครื่องหมายดอกจันเพื่อค้นหาสตริงของอักขระใดๆ ตัวอย่างเช่น ใส่ s*d จะพบคำว่า "sad" และ "started"

  • ใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อค้นหาอักขระเดียว ตัวอย่างเช่น ใส่ s?t จะพบคำว่า "sat" และ "set"

   เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาเครื่องหมายดอกจัน เครื่องหมายคำถาม และอักขระเครื่องหมายตัวหนอน (~) ในแผ่นข้อมูลได้ โดยก่อนหน้าเหล่านั้นด้วยเครื่องหมายตัวหนอนอักขระในกล่องสิ่งที่ค้นหา ตัวอย่าง เพื่อค้นหาข้อมูลที่ประกอบด้วย "?" พิมพ์~ ได้อย่างไรเป็นเกณฑ์การค้นหา

 4. คลิกตัวเลือก เพื่อกำหนดการค้นหาของคุณถ้าจำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม:

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในเวิร์กชีตหรือทั้งเวิร์กบุ๊ก ในกล่อง ภายใน ให้เลือก แผ่นงาน หรือ เวิร์กบุ๊ก

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ ในกล่อง ค้นหา ให้คลิก ตามแถว หรือ ตามคอลัมน์

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มีรายละเอียดที่กำหนด ในกล่อง มองหาใน ให้คลิก สูตร, ค่า หรือ ข้อคิดเห็น

   หมายเหตุ: สูตรค่า บันทึกย่อ และข้อคิดเห็น มีเฉพาะบนแท็บการค้นหา เฉพาะสูตร จะพร้อมใช้งานบนแท็บแทน

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  • เมื่อต้องการค้นหาเซลล์ที่มีเพียงอักขระที่คุณพิมพ์ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรงตามเนื้อหาทั้งหมดในเซลล์

 5. ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อความหรือตัวเลขที่ มีการจัดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง คลิกรูปแบบ นั้นแล้ว ทำการเลือกของคุณในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบการค้นหา

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการค้นหาเซลล์ที่ตรงกับรูปแบบที่ระบุ คุณสามารถลบเกณฑ์ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา แล้วเลือกรูปแบบเซลล์เฉพาะเป็นตัวอย่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รูปแบบ คลิก เลือกรูปแบบจากเซลล์ แล้วคลิกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการค้นหา

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการค้นหาข้อความหรือตัวเลข ให้คลิก ค้นหาทั้งหมด หรือ ค้นหาถัดไป

   เคล็ดลับ: เมื่อคุณคลิกค้นหาทั้งหมด ทุกแห่งเกณฑ์ที่คุณกำลังค้นหาจะแสดงรายการ และคลิกที่เหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงในรายการจะทำให้เซลล์ที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถเรียงลำดับผลลัพธ์ของการค้นหาค้นหาทั้งหมด ด้วยการคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์

  • ถ้าต้องการแทนที่ข้อความหรือตัวเลข ให้พิมพ์ตัวอักษรแทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย (หรือปล่อยว่างไว้เพื่อแทนที่ด้วยความว่างเปล่า) จากนั้นคลิก ค้นหา หรือ ค้นหาทั้งหมด

   หมายเหตุ: ถ้ากล่อง แทนที่ด้วย ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกแท็บ แทนที่

   ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถยกเลิกการค้นหาที่กำลังดำเนินการได้ด้วยการกด ESC

 7. เมื่อต้องการแทนที่อักขระที่เน้น หรืออักขระทั้งหมดที่พบ ให้คลิก แทนที่ หรือ แทนที่ด้วย

เคล็ดลับ

 • Microsoft Excel จะบันทึกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณระบุไว้ ถ้าคุณค้นหาข้อมูลเวิร์กชีตอีกครั้ง และไม่สามารถค้นหาอักขระที่คุณทราบว่าจะมี คุณอาจต้องการล้างตัวเลือกการจัดรูปแบบจากการค้นหาก่อนหน้า ในกล่องโต้ตอบค้นหา และแทน คลิกที่แท็บค้นหา แล้ว คลิ กตัวเลือก การแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรูปแบบ แล้ว คลิ กล้างการค้นหารูปแบบ

 • คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหาและการค้นหาเพื่อค้นหาข้อความหรือตัวเลขบนแผ่นงาน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×