ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
เซลล์

การค้นหาหรือแทนที่ข้อความและตัวเลขบนเวิร์กชีต

การค้นหาหรือแทนที่ข้อความและตัวเลขบนเวิร์กชีต

ใช้ฟีเจอร์ ค้นหาและแทนที่ ใน Excel เพื่อค้นหาบางอย่างในเวิร์กบุ๊กของคุณ เช่น ตัวเลขหรือสตริงข้อความที่ระบุ คุณสามารถค้นหารายการการค้นหาสำหรับการอ้างอิงหรือคุณสามารถแทนที่ด้วยสิ่งอื่นได้ คุณสามารถใส่อักขระตัวแทนเช่นเครื่องหมายคำถาม tildes และเครื่องหมายดอกจันหรือตัวเลขในคำค้นหาของคุณ คุณสามารถค้นหาตามแถวและคอลัมน์ค้นหาภายในข้อคิดเห็นหรือค่าและค้นหาภายในเวิร์กชีตหรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

ค้นหา

เมื่อต้องการค้นหาบางสิ่งให้กดCtrl + Fหรือไปที่หน้าแรก> การแก้ไข>ค้นหา & เลือก>ค้นหา

หมายเหตุ: ในตัวอย่างต่อไปนี้เราได้คลิกปุ่มตัวเลือก >>เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบค้นหาทั้งหมด ตามค่าเริ่มต้นแล้วโปรแกรมจะแสดงพร้อมกับตัวเลือกที่ซ่อนอยู่

กด Ctrl + F เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบค้นหา

 1. ในกล่องสิ่งที่ค้นหาให้พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหาหรือคลิกลูกศรในกล่องสิ่งที่ค้นหาให้ทำดังนี้จากนั้นเลือกรายการค้นหาล่าสุดจากรายการ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน—เครื่องหมายคำถาม (?), เครื่องหมายดอกจัน (*), tilde (~) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณ

  • ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เมื่อต้องการค้นหาอักขระตัวใดตัวหนึ่งตัวอย่างเช่น s? t จะค้นหา "sat" และ "set"

  • ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาจำนวนอักขระตัวอย่างเช่น s * d จะค้นหา "เศร้า" และ "เริ่มต้น"

  • ใช้ tilde (~) ตามด้วยหรือ ~ เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายดอกจันหรืออักขระตัวหนอนอื่นๆเช่น fy91? ~ ค้นหา "fy91??"

 2. คลิกค้นหาทั้งหมดหรือค้นหาถัดไปเพื่อเรียกใช้การค้นหาของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณคลิกค้นหาทั้งหมดจะมีการแสดงทั้งหมดของเกณฑ์ที่คุณกำลังค้นหาและการคลิกที่เหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงในรายการจะถูกเลือกเซลล์ คุณสามารถเรียงลำดับผลลัพธ์ของการค้นหาการค้นหาทั้งหมดได้โดยการคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์

 3. คลิกตัวเลือก>>เพื่อกำหนดการค้นหาของคุณเพิ่มเติมถ้าจำเป็น:

  • ภายใน เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในเวิร์กชีตหรือทั้งเวิร์กบุ๊กให้เลือกแผ่นงานหรือเวิร์กบุ๊ก

  • ค้นหา คุณสามารถเลือกที่จะค้นหาได้โดยเรียงตามแถว(ค่าเริ่มต้น) หรือตามคอลัมน์

  • ดูใน: เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงในกล่องให้คลิกสูตรค่าบันทึกย่อหรือข้อคิดเห็น

   หมายเหตุ:  สูตรค่าบันทึกย่อและข้อคิดเห็นจะพร้อมใช้งานบนแท็บค้นหาเท่านั้น เฉพาะสูตรเท่านั้นที่พร้อมใช้งานบนแท็บแทนที่

  • ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  • ตรงตามเนื้อหาทั้งหมดของเซลล์-เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการค้นหาเซลล์ที่มีเฉพาะอักขระที่คุณพิมพ์ในกล่องสิ่งที่ค้นหาให้ทำดังนี้

 4. ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อความหรือตัวเลขที่มีการจัดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงให้คลิกรูปแบบแล้วทำการเลือกของคุณในกล่องโต้ตอบค้นหารูปแบบ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการค้นหาเซลล์ที่ตรงกับรูปแบบที่ระบุ คุณสามารถลบเกณฑ์ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา แล้วเลือกรูปแบบเซลล์เฉพาะเป็นตัวอย่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รูปแบบ คลิก เลือกรูปแบบจากเซลล์ แล้วคลิกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการค้นหา

แทนที่

เมื่อต้องการแทนที่ข้อความหรือตัวเลขให้กดCtrl + Hหรือไปที่หน้าแรก> การแก้ไข>ค้นหา & เลือก>แทนที่

หมายเหตุ: ในตัวอย่างต่อไปนี้เราได้คลิกปุ่มตัวเลือก >>เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบค้นหาทั้งหมด ตามค่าเริ่มต้นแล้วโปรแกรมจะแสดงพร้อมกับตัวเลือกที่ซ่อนอยู่

กด Ctrl + H เพื่อเปิดใช้งานกล่องโต้ตอบแทนที่

 1. ในกล่องสิ่งที่ค้นหาให้พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหาหรือคลิกลูกศรในกล่องสิ่งที่ค้นหาให้ทำดังนี้จากนั้นเลือกรายการค้นหาล่าสุดจากรายการ

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน—เครื่องหมายคำถาม (?), เครื่องหมายดอกจัน (*), tilde (~) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณ

  • ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เมื่อต้องการค้นหาอักขระตัวใดตัวหนึ่งตัวอย่างเช่น s? t จะค้นหา "sat" และ "set"

  • ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาจำนวนอักขระตัวอย่างเช่น s * d จะค้นหา "เศร้า" และ "เริ่มต้น"

  • ใช้ tilde (~) ตามด้วยหรือ ~ เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายดอกจันหรืออักขระตัวหนอนอื่นๆเช่น fy91? ~ ค้นหา "fy91??"

 • ในกล่องแทนที่ด้วย:ให้ใส่ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการใช้แทนที่ข้อความค้นหา

 1. คลิก แทนที่ทั้งหมด หรือ แทนที่

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณคลิกแทนที่ทั้งหมดทั้งหมดของเกณฑ์ที่คุณกำลังค้นหาจะถูกแทนที่จะถูกแทนที่ในขณะที่แทนที่จะอัปเดตการเกิดครั้งเดียวในแต่ละครั้ง

 2. คลิกตัวเลือก>>เพื่อกำหนดการค้นหาของคุณเพิ่มเติมถ้าจำเป็น:

  • ภายใน เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในเวิร์กชีตหรือทั้งเวิร์กบุ๊กให้เลือกแผ่นงานหรือเวิร์กบุ๊ก

  • ค้นหา คุณสามารถเลือกที่จะค้นหาได้โดยเรียงตามแถว(ค่าเริ่มต้น) หรือตามคอลัมน์

  • ดูใน: เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงในกล่องให้คลิกสูตรค่าบันทึกย่อหรือข้อคิดเห็น

   หมายเหตุ:  สูตรค่าบันทึกย่อและข้อคิดเห็นจะพร้อมใช้งานบนแท็บค้นหาเท่านั้น เฉพาะสูตรเท่านั้นที่พร้อมใช้งานบนแท็บแทนที่

  • ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  • ตรงตามเนื้อหาทั้งหมดของเซลล์-เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการค้นหาเซลล์ที่มีเฉพาะอักขระที่คุณพิมพ์ในกล่องสิ่งที่ค้นหาให้ทำดังนี้

 3. ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อความหรือตัวเลขที่มีการจัดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงให้คลิกรูปแบบแล้วทำการเลือกของคุณในกล่องโต้ตอบค้นหารูปแบบ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการค้นหาเซลล์ที่ตรงกับรูปแบบที่ระบุ คุณสามารถลบเกณฑ์ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา แล้วเลือกรูปแบบเซลล์เฉพาะเป็นตัวอย่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รูปแบบ คลิก เลือกรูปแบบจากเซลล์ แล้วคลิกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการค้นหา

มีสองวิธีที่แตกต่างกันสำหรับการค้นหาหรือแทนที่ข้อความหรือตัวเลขบน Mac ก่อนอื่นให้ใช้กล่องโต้ตอบค้นหา & แทนที่ ที่สองคือการใช้แถบค้นหาใน ribbon

กล่องโต้ตอบค้นหา & แทนที่

แถบค้นหาและตัวเลือก

แทนที่ข้อความหรือตัวเลขในเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตโดยการกด Ctrl + H

เมื่อเปิดใช้งานแถบค้นหาแล้วให้คลิกที่แว่นขยายเพื่อเปิดใช้งานกล่องโต้ตอบตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

เมื่อต้องการค้นหาบางสิ่งให้กดCtrl + Fหรือไปที่หน้าแรก>ค้นหา & เลือก>ค้นหา

ค้นหาข้อความหรือตัวเลขในเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตโดยการกด Ctrl + F

 1. ในกล่องสิ่งที่ค้นหาให้พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา

 2. คลิกค้นหาถัดไปเพื่อเรียกใช้การค้นหาของคุณ

 3. คุณสามารถกำหนดการค้นหาของคุณเพิ่มเติมได้ถ้าจำเป็น:

  • ภายใน เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในเวิร์กชีตหรือทั้งเวิร์กบุ๊กให้เลือกแผ่นงานหรือเวิร์กบุ๊ก

  • ค้นหา คุณสามารถเลือกที่จะค้นหาได้โดยเรียงตามแถว(ค่าเริ่มต้น) หรือตามคอลัมน์

  • ดูใน: เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงในกล่องให้คลิกสูตรค่าบันทึกย่อหรือข้อคิดเห็น

   หมายเหตุ:  สูตรค่าบันทึกย่อและข้อคิดเห็นจะพร้อมใช้งานบนแท็บค้นหาเท่านั้น เฉพาะสูตรเท่านั้นที่พร้อมใช้งานบนแท็บแทนที่

  • ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  • ตรงตามเนื้อหาทั้งหมดของเซลล์-เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการค้นหาเซลล์ที่มีเฉพาะอักขระที่คุณพิมพ์ในกล่องสิ่งที่ค้นหาให้ทำดังนี้

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน—เครื่องหมายคำถาม (?), เครื่องหมายดอกจัน (*), tilde (~) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณ

 • ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เมื่อต้องการค้นหาอักขระตัวใดตัวหนึ่งตัวอย่างเช่น s? t จะค้นหา "sat" และ "set"

 • ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาจำนวนอักขระตัวอย่างเช่น s * d จะค้นหา "เศร้า" และ "เริ่มต้น"

 • ใช้ tilde (~) ตามด้วยหรือ ~ เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายดอกจันหรืออักขระตัวหนอนอื่นๆเช่น fy91? ~ ค้นหา "fy91??"

เมื่อต้องการแทนที่ข้อความหรือตัวเลขให้กดCtrl + Hหรือไปที่หน้าแรก>ค้นหา & เลือก>แทนที่

แทนที่ข้อความหรือตัวเลขในเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตโดยการกด Ctrl + H

 1. ในกล่องสิ่งที่ค้นหาให้พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา

 2. ในกล่องแทนที่ด้วยให้ใส่ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการใช้แทนที่ข้อความค้นหา

 3. คลิกแทนที่หรือแทนที่ทั้งหมด

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณคลิกแทนที่ทั้งหมดทั้งหมดของเกณฑ์ที่คุณกำลังค้นหาจะถูกแทนที่จะถูกแทนที่ในขณะที่แทนที่จะอัปเดตการเกิดครั้งเดียวในแต่ละครั้ง

 4. คุณสามารถกำหนดการค้นหาของคุณเพิ่มเติมได้ถ้าจำเป็น:

  • ภายใน เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในเวิร์กชีตหรือทั้งเวิร์กบุ๊กให้เลือกแผ่นงานหรือเวิร์กบุ๊ก

  • ค้นหา คุณสามารถเลือกที่จะค้นหาได้โดยเรียงตามแถว(ค่าเริ่มต้น) หรือตามคอลัมน์

  • ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  • ตรงตามเนื้อหาทั้งหมดของเซลล์-เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการค้นหาเซลล์ที่มีเฉพาะอักขระที่คุณพิมพ์ในกล่องสิ่งที่ค้นหาให้ทำดังนี้

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน—เครื่องหมายคำถาม (?), เครื่องหมายดอกจัน (*), tilde (~) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณ

 • ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เมื่อต้องการค้นหาอักขระตัวใดตัวหนึ่งตัวอย่างเช่น s? t จะค้นหา "sat" และ "set"

 • ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาจำนวนอักขระตัวอย่างเช่น s * d จะค้นหา "เศร้า" และ "เริ่มต้น"

 • ใช้ tilde (~) ตามด้วยหรือ ~ เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายดอกจันหรืออักขระตัวหนอนอื่นๆเช่น fy91? ~ ค้นหา "fy91??"

 1. คลิกเซลล์ใดก็ได้เพื่อค้นหาทั้งแผ่นงานหรือเลือกช่วงของเซลล์ที่ต้องการค้นหา

 2. กด รูปไอคอนปุ่ม Command ของ MAC + Fหรือคลิกไอคอนเพื่อขยายแถบค้นหาจากนั้นในเขตข้อมูลการค้นหา กล่องค้นหา ให้พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน—เครื่องหมายคำถาม (?), เครื่องหมายดอกจัน (*), tilde (~) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณ

  • ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เมื่อต้องการค้นหาอักขระตัวใดตัวหนึ่งตัวอย่างเช่น s? t จะค้นหา "sat" และ "set"

  • ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาจำนวนอักขระตัวอย่างเช่น s * d จะค้นหา "เศร้า" และ "เริ่มต้น"

  • ใช้ tilde (~) ตามด้วยหรือ ~ เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายดอกจันหรืออักขระตัวหนอนอื่นๆเช่น fy91? ~ ค้นหา "fy91??"

 3. กดแป้นReturn

 4. เมื่อต้องการค้นหาอินสแตนซ์ถัดไปของรายการที่คุณกำลังค้นหาให้คลิกในเขตข้อมูลการค้นหาแล้วกดReturnหรือในกล่องโต้ตอบค้นหาให้คลิกค้นหาถัดไป

  เคล็ดลับ: คุณสามารถยกเลิกการค้นหาที่กำลังดำเนินการได้โดยการกดESC

 5. เมื่อต้องการระบุตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติมให้คลิกแว่นขยายแล้วคลิกค้นหาในแผ่นงานหรือการค้นหาในเวิร์กบุ๊ก นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกขั้นสูงซึ่งจะเปิดใช้งานกล่องโต้ตอบค้นหา

 1. คลิกเซลล์ใดก็ได้เพื่อค้นหาทั้งแผ่นงานหรือเลือกช่วงของเซลล์ที่ต้องการค้นหา

 2. กด รูปไอคอนปุ่ม Command ของ MAC + F เพื่อขยายแถบค้นหาจากนั้นใน กล่องค้นหา เขตข้อมูลการค้นหาให้พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน—เครื่องหมายคำถาม (?), เครื่องหมายดอกจัน (*), tilde (~) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณ

  • ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เมื่อต้องการค้นหาอักขระตัวใดตัวหนึ่งตัวอย่างเช่น s? t จะค้นหา "sat" และ "set"

  • ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาจำนวนอักขระตัวอย่างเช่น s * d จะค้นหา "เศร้า" และ "เริ่มต้น"

  • ใช้ tilde (~) ตามด้วยหรือ ~ เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายดอกจันหรืออักขระตัวหนอนอื่นๆเช่น fy91? ~ ค้นหา "fy91??"

 3. ในเขตข้อมูลค้นหา คลิกแว่นขยาย แล้วคลิก แทนที่

 4. ในช่อง แทนที่ด้วย ให้พิมพ์ตัวอักษรที่จะแทนที่

  เมื่อต้องการแทนที่อักขระในเขตข้อมูลการค้นหาที่ไม่มีสิ่งใดให้ปล่อยเขตข้อมูลแทนที่ด้วยว่างไว้

 5. คลิก ค้นหาถัดไป

 6. เมื่อต้องการแทนที่จำนวนที่ไฮไลต์ ให้คลิก แทนที่

  เมื่อต้องการแทนที่จำนวนอักขระทั้งหมดในแผ่นงานโดยไม่ตรวจสอบก่อน ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด

  เคล็ดลับ: ยกเลิกการค้นหาที่กำลังดำเนินการเพียงโดยการกดESC

 7. เมื่อต้องการระบุตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติมให้คลิกแว่นขยายแล้วคลิกค้นหาในแผ่นงานหรือการค้นหาในเวิร์กบุ๊ก นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกขั้นสูงซึ่งจะเปิดใช้งานกล่องโต้ตอบแทนที่

ค้นหา

เมื่อต้องการค้นหาบางสิ่งให้กดCtrl + Fหรือไปที่หน้าแรก> การแก้ไข>ค้นหา & เลือก>ค้นหา

หมายเหตุ: ในตัวอย่างต่อไปนี้เราได้คลิกตัวเลือกการค้นหา>เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบค้นหาทั้งหมด ตามค่าเริ่มต้นแล้วโปรแกรมจะแสดงพร้อมกับตัวเลือกการค้นหาที่ซ่อนอยู่

ค้นหาข้อความหรือตัวเลขในเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตโดยการกด Ctrl + F

 1. ในกล่องสิ่งที่ค้นหาให้พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน—เครื่องหมายคำถาม (?), เครื่องหมายดอกจัน (*), tilde (~) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณ

  • ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เมื่อต้องการค้นหาอักขระตัวใดตัวหนึ่งตัวอย่างเช่น s? t จะค้นหา "sat" และ "set"

  • ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาจำนวนอักขระตัวอย่างเช่น s * d จะค้นหา "เศร้า" และ "เริ่มต้น"

  • ใช้ tilde (~) ตามด้วยหรือ ~ เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายดอกจันหรืออักขระตัวหนอนอื่นๆเช่น fy91? ~ ค้นหา "fy91??"

 2. คลิกค้นหาถัดไปหรือค้นหาทั้งหมดเพื่อเรียกใช้การค้นหาของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณคลิกค้นหาทั้งหมดจะมีการแสดงทั้งหมดของเกณฑ์ที่คุณกำลังค้นหาและการคลิกที่เหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงในรายการจะถูกเลือกเซลล์ คุณสามารถเรียงลำดับผลลัพธ์ของการค้นหาการค้นหาทั้งหมดได้โดยการคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์

 3. คลิกตัวเลือกการค้นหา>เพื่อกำหนดการค้นหาของคุณเพิ่มเติมถ้าจำเป็น:

  • ภายใน เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลภายในส่วนที่เลือกให้เลือกส่วนที่เลือก เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในเวิร์กชีตหรือทั้งเวิร์กบุ๊กให้เลือกแผ่นงานหรือเวิร์กบุ๊ก

  • ทิศทาง คุณสามารถเลือกที่จะค้นหาได้ (ค่าเริ่มต้น) หรือขึ้น

  • ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  • ตรงตามเนื้อหาทั้งหมดของเซลล์-เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการค้นหาเซลล์ที่มีเฉพาะอักขระที่คุณพิมพ์ในกล่องสิ่งที่ค้นหา

แทนที่

เมื่อต้องการแทนที่ข้อความหรือตัวเลขให้กดCtrl + Hหรือไปที่หน้าแรก> การแก้ไข>ค้นหา & เลือก>แทนที่

หมายเหตุ: ในตัวอย่างต่อไปนี้เราได้คลิกตัวเลือกการค้นหา>เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบค้นหาทั้งหมด ตามค่าเริ่มต้นแล้วโปรแกรมจะแสดงพร้อมกับตัวเลือกการค้นหาที่ซ่อนอยู่

แทนที่ข้อความหรือตัวเลขในเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตโดยการกด Ctrl + H

 1. ในกล่องสิ่งที่ค้นหาให้พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน—เครื่องหมายคำถาม (?), เครื่องหมายดอกจัน (*), tilde (~) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณ

  • ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) เมื่อต้องการค้นหาอักขระตัวใดตัวหนึ่งตัวอย่างเช่น s? t จะค้นหา "sat" และ "set"

  • ใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อค้นหาจำนวนอักขระตัวอย่างเช่น s * d จะค้นหา "เศร้า" และ "เริ่มต้น"

  • ใช้ tilde (~) ตามด้วยหรือ ~ เพื่อค้นหาเครื่องหมายคำถามเครื่องหมายดอกจันหรืออักขระตัวหนอนอื่นๆเช่น fy91? ~ ค้นหา "fy91??"

 2. ในกล่องแทนที่ด้วย:ให้ใส่ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการใช้แทนที่ข้อความค้นหา

 3. คลิกแทนที่หรือแทนที่ทั้งหมด

  เคล็ดลับ: เมื่อคุณคลิกแทนที่ทั้งหมดทั้งหมดของเกณฑ์ที่คุณกำลังค้นหาจะถูกแทนที่จะถูกแทนที่ในขณะที่แทนที่จะอัปเดตการเกิดครั้งเดียวในแต่ละครั้ง

 4. คลิกตัวเลือกการค้นหา>เพื่อกำหนดการค้นหาของคุณเพิ่มเติมถ้าจำเป็น:

  • ภายใน เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลภายในส่วนที่เลือกให้เลือกส่วนที่เลือก เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในเวิร์กชีตหรือทั้งเวิร์กบุ๊กให้เลือกแผ่นงานหรือเวิร์กบุ๊ก

  • ทิศทาง คุณสามารถเลือกที่จะค้นหาได้ (ค่าเริ่มต้น) หรือขึ้น

  • ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อมูลที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  • ตรงตามเนื้อหาทั้งหมดของเซลล์-เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการค้นหาเซลล์ที่มีเฉพาะอักขระที่คุณพิมพ์ในกล่องสิ่งที่ค้นหา

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×