ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
เซลล์

การค้นหาหรือแทนที่ข้อความและตัวเลขบนเวิร์กชีต

การค้นหาหรือแทนที่ข้อความและตัวเลขบนเวิร์กชีต

ใช้ฟีเจอร์ ค้นหาและแทนที่ ใน Excel เพื่อค้นหาบางอย่างในเวิร์กบุ๊กของคุณ เช่น ตัวเลขหรือสตริงข้อความที่ระบุ

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก

  รูป Ribbon ของ Excel

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในการค้นหาข้อความหรือตัวเลข ให้คลิก ค้นหา

  • เมื่อต้องการค้นหาและแทนที่ข้อความหรือตัวเลข ให้คลิก แทนที่

 3. ในกล่องสิ่งที่ค้นหาให้พิมพ์ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหาหรือคลิกลูกศรในกล่องสิ่งที่ค้นหาแล้วคลิกการค้นหาล่าสุดในรายการ

  คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน เช่น เครื่องหมายดอกจัน (*) หรือเครื่องหมายคำถาม (?) ในเกณฑ์การค้นหาของคุณดังนี้

  • ให้ใช้เครื่องหมายดอกจันเพื่อค้นหาสตริงของอักขระใดๆ ตัวอย่างเช่น ใส่ s*d จะพบคำว่า "sad" และ "started"

  • ใช้เครื่องหมายคำถามเพื่อค้นหาอักขระเดียว ตัวอย่างเช่น ใส่ s?t จะพบคำว่า "sat" และ "set"

   เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาเครื่องหมายดอกจันเครื่องหมายคำถามและอักขระ tilde (~) ในข้อมูลเวิร์กชีตได้โดยก่อนหน้าเหล่านั้นด้วยอักขระ tilde ในกล่องสิ่งที่ค้นหา ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มี "?" คุณจะพิมพ์~ ใช่หรือไม่ในเกณฑ์การค้นหาของคุณ

 4. คลิกตัวเลือกเพื่อกำหนดการค้นหาของคุณเพิ่มเติมถ้าจำเป็น:

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในเวิร์กชีตหรือทั้งเวิร์กบุ๊ก ในกล่อง ภายใน ให้เลือก แผ่นงาน หรือ เวิร์กบุ๊ก

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลในแถวหรือคอลัมน์ ในกล่อง ค้นหา ให้คลิก ตามแถว หรือ ตามคอลัมน์

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลที่มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงในกล่องมองหาในให้คลิกสูตรค่าบันทึกย่อหรือข้อคิดเห็น

   หมายเหตุ:  สูตรค่าบันทึกย่อและข้อคิดเห็นจะพร้อมใช้งานบนแท็บค้นหาเท่านั้น เฉพาะสูตรเท่านั้นที่พร้อมใช้งานบนแท็บแทนที่

  • เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

  • เมื่อต้องการค้นหาเซลล์ที่มีเพียงอักขระที่คุณพิมพ์ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตรงตามเนื้อหาทั้งหมดในเซลล์

 5. ถ้าคุณต้องการค้นหาข้อความหรือตัวเลขที่มีการจัดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงให้คลิกรูปแบบแล้วทำการเลือกของคุณในกล่องโต้ตอบค้นหารูปแบบ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการค้นหาเซลล์ที่ตรงกับรูปแบบที่ระบุ คุณสามารถลบเกณฑ์ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา แล้วเลือกรูปแบบเซลล์เฉพาะเป็นตัวอย่าง คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก รูปแบบ คลิก เลือกรูปแบบจากเซลล์ แล้วคลิกเซลล์ที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการค้นหา

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการค้นหาข้อความหรือตัวเลข ให้คลิก ค้นหาทั้งหมด หรือ ค้นหาถัดไป

   เคล็ดลับ: เมื่อคุณคลิกค้นหาทั้งหมดจะมีการแสดงทั้งหมดของเกณฑ์ที่คุณกำลังค้นหาและการคลิกที่เหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจงในรายการจะทำให้เซลล์ใช้งานได้ คุณสามารถเรียงลำดับผลลัพธ์ของการค้นหาการค้นหาทั้งหมดได้โดยการคลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์

  • ถ้าต้องการแทนที่ข้อความหรือตัวเลข ให้พิมพ์ตัวอักษรแทนที่ในกล่อง แทนที่ด้วย (หรือปล่อยว่างไว้เพื่อแทนที่ด้วยความว่างเปล่า) จากนั้นคลิก ค้นหา หรือ ค้นหาทั้งหมด

   หมายเหตุ: ถ้ากล่อง แทนที่ด้วย ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกแท็บ แทนที่

   ถ้าจำเป็นคุณสามารถยกเลิกการค้นหาที่กำลังดำเนินการได้โดยการกดESC

 7. เมื่อต้องการแทนที่อักขระที่เน้น หรืออักขระทั้งหมดที่พบ ให้คลิก แทนที่ หรือ แทนที่ด้วย

เคล็ดลับ

 • Microsoft Excel จะบันทึกตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณกำหนดไว้ ถ้าคุณค้นหาเวิร์กชีตสำหรับข้อมูลอีกครั้งและไม่สามารถค้นหาอักขระที่คุณรู้จักได้คุณอาจจำเป็นต้องล้างตัวเลือกการจัดรูปแบบจากการค้นหาก่อนหน้า ในกล่องโต้ตอบค้นหาและแทนที่ให้คลิกแท็บค้นหาจากนั้นคลิกตัวเลือกเพื่อแสดงตัวเลือกการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากรูปแบบแล้วคลิกล้างรูปแบบการค้นหา

 • คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันค้นหาและค้นหาเพื่อค้นหาข้อความหรือตัวเลขบนเวิร์กชีตได้อีกด้วย

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×