การค้นหาว่าแหล่งข้อมูลใดที่ใช้ในตัวแบบข้อมูลของเวิร์กบุ๊ก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณทำงานกับ PivotTable และกับการแสดงผลข้อมูลให้เห็นภาพอื่นๆ ผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจไม่สามารถติดตามได้แล้วว่าตารางและแหล่งข้อมูลใดบ้างที่ถูกเพิ่มลงในตัวแบบข้อมูล

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนที่คุณสามารถทำตามเพื่อกำหนดว่าข้อมูลใดบ้างที่จะมีอยู่ในตัวแบบ

 1. ใน Excel ให้คลิก Power Pivot > จัดการ เพื่อเปิดหน้าต่างของ Power Pivot

 2. ดูแท็บในหน้าต่าง Power Pivot

  แต่ละแท็บจะมีตารางในตัวแบบของคุณ คอลัมน์ในแต่ละตารางจะปรากฏเป็นเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล PivotTable คอลัมน์ที่เป็นสีเทาจะถูกซ่อนจากแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์

  หน้าต่างแบบแท็บของ PowerPivot

 3. เมื่อต้องการดูแหล่งที่มาของตาราง ให้คลิก คุณสมบัติตาราง

  ถ้า คุณสมบัติตาราง เป็นสีเทาและแท็บมีไอคอนลิงก์ที่มีการระบุตารางที่ลิงก์ไว้ ข้อมูลจะได้มาจากแผ่นงานในเวิร์กบุ๊กไม่ใช่มาจากแหล่งข้อมูลภายนอก

  สำหรับชนิดข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด กล่องโต้ตอบ แก้ไขคุณสมบัติตาราง จะแสดงชื่อการเชื่อมต่อและคิวรีที่ใช้เรียกข้อมูล ให้จดชื่อการเชื่อมต่อไว้ แล้วใช้ตัวจัดการการเชื่อมต่อใน Excel เพื่อกำหนดทรัพยากรเครือข่ายและฐานข้อมูลที่ใช้ในการเชื่อมต่อ ดังนี้คือ

  1. ใน Excel ให้คลิก ข้อมูล > การเชื่อมต่อ

  2. เลือกการเชื่อมต่อที่ใช้เพื่อนำตารางมาใส่ลงในตัวแบบของคุณ

  3. คลิก คุณสมบัติ > ข้อกำหนด เพื่อดูสตริงการเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: ตัวแบบข้อมูลใหม่ใน Excel 2013 ได้ คุณใช้เพื่อสร้าง PivotTables, Pivotchart และรายงาน Power View ที่แสดงข้อมูลจากหลายตาราง ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแบบข้อมูลในการสร้างตัวแบบข้อมูลใน Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×