การค้นหาวิธีใช้เกี่ยวกับการใช้ Visual Basic Editor

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 โปรแกรมใดอยู่

เข้าถึง

Excel

Outlook

PowerPoint

Visio

Word

Access

 1. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แมโคร ให้คลิก Visual Basic

 2. ในหน้าต่าง Microsoft Visual Basic for Applications บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ในกล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา ให้พิมพ์วิธี คุณสมบัติ ฟังก์ชัน หรือวัตถุซึ่งคุณต้องการให้ช่วยค้นหา หรือพิมพ์แบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก Visual Basic

  ฉันไม่เห็นแท็บนักพัฒนา

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก กำหนด Ribbon เอง

  4. ภายใต้ กำหนด Ribbon เอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในหน้าต่าง Microsoft Visual Basic for Applications บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ในกล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา ให้พิมพ์วิธี คุณสมบัติ ฟังก์ชัน หรือวัตถุซึ่งคุณต้องการให้ช่วยค้นหา หรือพิมพ์แบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก Visual Basic

  ฉันไม่เห็นแท็บนักพัฒนา

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก กำหนด Ribbon เอง

  4. ภายใต้ กำหนด Ribbon เอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในหน้าต่าง Microsoft Visual Basic for Applications บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ในกล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา ให้พิมพ์วิธี คุณสมบัติ ฟังก์ชัน หรือวัตถุซึ่งคุณต้องการให้ช่วยค้นหา หรือพิมพ์แบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก Visual Basic

  ฉันไม่เห็นแท็บนักพัฒนา

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก กำหนด Ribbon เอง

  4. ภายใต้ กำหนด Ribbon เอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในหน้าต่าง Microsoft Visual Basic for Applications บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ในกล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา ให้พิมพ์วิธี คุณสมบัติ ฟังก์ชัน หรือวัตถุซึ่งคุณต้องการให้ช่วยค้นหา หรือพิมพ์แบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนแท็บ Developer ในกลุ่ม Code ให้คลิก Visual Basic

  ฉันไม่เห็นแท็บนักพัฒนา

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก กำหนด Ribbon เอง

  4. ภายใต้ กำหนด Ribbon เอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในหน้าต่าง Microsoft Visual Basic for Applications บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ในกล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา ให้พิมพ์วิธี คุณสมบัติ ฟังก์ชัน หรือวัตถุซึ่งคุณต้องการให้ช่วยค้นหา หรือพิมพ์แบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

Word

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก Visual Basic

  ฉันไม่เห็นแท็บนักพัฒนา

  1. คลิกแท็บ แฟ้ม

  2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก กำหนด Ribbon เอง

  4. ภายใต้ กำหนด Ribbon เอง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 2. ในหน้าต่าง Microsoft Visual Basic for Applications บนเมนู วิธีใช้ ให้คลิก วิธีใช้ Microsoft Visual Basic for Applications

 3. ในกล่อง พิมพ์คำที่จะค้นหา ให้พิมพ์วิธี คุณสมบัติ ฟังก์ชัน หรือวัตถุซึ่งคุณต้องการให้ช่วยค้นหา หรือพิมพ์แบบสอบถาม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×