การค้นหาระเบียนที่มีวันที่ล่าสุดหรือวันที่เก่าที่สุด

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีใช้แบบสอบถามค่าที่ด้านบนเพื่อค้นหาวันเร็วที่สุด หรือล่าสุดในชุดของระเบียน คุณสามารถใช้ข้อมูลที่คิวรีชนิดนี้ส่งกลับการตอบคำถาม business เช่นเมื่อลูกค้าล่าสุดวางค่าลำดับที่หลากหลาย

คุณต้องการทำอะไร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับฉันบนค่าคิวรีทำงานกับวัน

ค้นหาวันเร็วที่สุด หรือล่าสุด

วันล่าสุด หรือเร็วที่สุดสำหรับระเบียนการค้นหาในประเภทหรือกลุ่ม

ค้นหาล่าสุดและวันเร็วที่สุด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับฉันบนค่าคิวรีทำงานกับวัน

คุณสามารถใช้คิวรีค่าสูงสุดเมื่อคุณต้องการค้นหาระเบียนที่ประกอบด้วยวันล่าสุด หรือเร็วที่สุดในตารางหรือกลุ่มของระเบียน คุณสามารถใช้ข้อมูลที่ต้องตอบคำถาม business หลายชนิดเช่นเดียวกัน:

 • เมื่อไม่ได้พนักงานสุดท้ายทำให้มีการขายได้อย่างไร คำตอบที่สามารถช่วยคุณระบุพนักงานที่น้อยที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ หรือส่วนใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เมื่อไม่ได้เป็นลูกค้าล่าสุดวางค่าลำดับได้อย่างไร ถ้าลูกค้าได้วางค่าลำดับสำหรับงวดที่ระบุของเวลา คุณอาจต้องการย้ายลูกค้าไปยังรายการที่ไม่ได้ใช้งาน

 • ใครบ้างที่มีวันเกิดถัดไป หรือวันเกิดที่ n ถัดไป

กฎสำหรับการสร้าง และใช้คิวรีแบบค่าสูงสุด

คุณสามารถสร้างคิวรีแบบค่าสูงสุด โดยการสร้างแบบสอบถามที่เลือก ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่คุณต้อง คุณทั้งลำดับการจัดเรียงนำไปใช้กับคิวรี หรือคุณแปลงแบบสอบถามลงในคิวรีแบบใช้หาผลรวม ถ้าคุณแปลงแบบสอบถาม นั้นคุณใช้ฟังก์ชันการรวม เช่นMaxหรือฟังก์ชัน Minจะส่งกลับ ค่าสูงสุด หรือต่ำสุด หรือแรกหรือสุดท้ายเพื่อส่งกลับวันเร็วที่สุด หรือล่าสุด คุณใช้คิวรีผลรวมและฟังก์ชันการรวมก็ต่อเมื่อคุณต้องการค้นหาข้อมูลที่รวมอยู่ในชุดของประเภทหรือกลุ่ม ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการค้นหาหมายเลขยอดขายสำหรับวันที่ระบุสำหรับแต่ละเมืองที่บริษัทของคุณทำงาน ในที่กรณี เมืองกลายเป็น ประเภท (คุณต้องการค้นหาข้อมูลสำหรับแต่ละเมือง), ดังนั้นคุณใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวม

เมื่อคุณดำเนินการ จดจำที่ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของคิวรี คิวรีของคุณต้องใช้เขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่อธิบาย เช่นชื่อลูกค้า และเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่าวันที่คุณต้องการค้นหา นอกจากนี้ วันค่าต้องอยู่ในเขตข้อมูลจากการตั้งค่าเป็นวัน / เวลาชนิดข้อมูล แบบสอบถามที่บทความนี้อธิบายถึงล้มเหลวถ้าคุณพยายามเรียกใช้ได้กับค่าวันที่ในเขตข้อมูลข้อความ นอกจากนี้ ถ้าคุณต้องการใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวม เขตข้อมูลของคุณต้องมีประเภทข้อมูล เช่นเขตข้อมูลเมืองหรือประเทศ/ภูมิภาคของคุณ

เลือกระหว่างแบบสอบถามค่าสูงสุดและตัวกรอง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คุณควรสร้างแบบสอบถามค่าสูงสุด หรือนำตัวกรอง เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ถ้าคุณต้องการส่งกลับระเบียนที่ มีวันล่าสุด หรือล่าสุดในเขตข้อมูล และคุณไม่ทราบว่าเป็นค่าวันแน่นอน หรือพวกเขาไม่มีผล คุณสร้างแบบสอบถามค่าสูงสุด

 • ถ้าคุณต้องการส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่วันที่ตรงกับ คือก่อนหน้าการ หรือวันที่หลังจากระบุวัน คุณใช้ตัวกรอง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูวันที่เพื่อหายอดขายระหว่างเมษายนและกรกฎาคม คุณนำตัวกรอง การสนทนาทั้งหมดของตัวกรองถัดจากหัวข้อนี้ได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและใช้งาน ให้ดูบทความกรอง: จำกัดจำนวนระเบียนในมุมมอง

ด้านบนของหน้า

ค้นหาวันเร็วที่สุด หรือล่าสุด

ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการสร้างคิวรีแบบค่าสูงสุดพื้นฐานที่ใช้ลำดับการจัดเรียง plus คิวรีที่ใช้นิพจน์และเกณฑ์อื่น ๆ ของขั้นสูงยิ่งขึ้น ส่วนแรกสาธิตขั้นตอนพื้นฐานในการสร้างแบบสอบถามค่าสูงสุด และส่วนที่สองอธิบายถึงวิธีการค้นหาวันเกิดของพนักงานเพียงไม่กี่ถัดไป โดยการเพิ่มเกณฑ์ ขั้นตอนใช้ข้อมูลในตารางตัวอย่างต่อไปนี้

นามสกุล

ชื่อ

ที่อยู่

เมือง

ประเทศ/ภูมิภาค

วันเกิด

วันของการจ้างงาน

พันธสีมา

กฤษณ์

1 Main St.

New York

USA

05-ก.พ.-2511

10-มิ.ย.-2537

ตันติแสงอรุณ

สิทธิชัย

52 1st St.

Boston

USA

22-พ.ค.-2500

22-พ.ย.-2539

วิโรจน์

เพชรเด่นลาภ

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

USA

11-พ.ย.-2503

11-มี.ค.-2543

ชัยนาม

ณัทธร

1 Contoso Blvd.

London

UK

22-มี.ค.-2507

22-มิ.ย.-2541

หวังอายัดวณิชย์

ธิติ

Calle Smith 2

Mexico City

เม็กซิโก

05-มิ.ย.-2515

05-ม.ค.-2545

พัฒนาพิทักษ์กุล

พรรณรัตน์

3122 ถนนเจริญกรุง สามเสนใน

สมุทรสงคราม

USA

23-ม.ค.-2513

23-เม.ย.-2542

มุขใจ

ปัญญา

67 1st St.

Tampa

USA

14-เม.ย.-2507

14-ต.ค.-2547

ภานุวัฒนวงศ์

อัญชนา

2 ถนนมหาราช

สุพรรณบุรี

USA

29-ต.ค.-2502

29-มี.ค.-2540

ถ้าคุณต้อง คุณสามารถใส่ข้อมูลตัวอย่างนี้ลงในตารางใหม่ด้วยตนเอง หรือคุณสามารถคัดลอกตารางตัวอย่างนี้กับโปรแกรมสเปรดชีต เช่นMicrosoft Office Excel 2007 แล้ว ใช้ Access เพื่อนำเข้าเวิร์กชีตผลลัพธ์ลงในตาราง

แสดงอย่างไร

ป้อนข้อมูลตัวอย่างด้วยตัวเอง

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  Access จะเพิ่มตารางเปล่าตารางใหม่ลงในฐานข้อมูลของคุณ

  หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนนี้ถ้าคุณเปิดฐานข้อมูลใหม่ที่ยังว่างอยู่ แต่คุณจะต้องทำทุกครั้งที่คุณต้องเพิ่มตารางลงในฐานข้อมูลนั้น

 2. ดับเบิลคลิกที่เซลล์แรกในแถวส่วนหัว แล้วพิมพ์ชื่อของเขตข้อมูลในตารางตัวอย่าง

  ตามค่าเริ่มต้น Access แสดงเขตข้อมูลว่างเปล่าในแถวส่วนหัวมีข้อความเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ดัง:

  เขตข้อมูลใหม่ในแผ่นข้อมูล

 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ถัดไปของหัวกระดาษเปล่า จากนั้น พิมพ์ชื่อของเขตข้อมูลที่สอง (คุณก็สามารถกด TAB หรือดับเบิลคลิกที่เซลล์ใหม่) ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งคุณได้ใส่ชื่อเขตข้อมูลทั้งหมด

 4. ใส่ข้อมูลในตารางตัวอย่าง

  ขณะที่คุณใส่ข้อมูล Access infers ชนิดข้อมูลสำหรับแต่ละเขตข้อมูล ถ้าคุณไม่เคยกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คุณควรตั้งค่าชนิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เช่นตัวเลข ข้อความ หรือวัน / เวลา สำหรับแต่ละเขตข้อมูลในตารางของคุณ การตั้งค่าชนิดข้อมูลช่วยให้แน่ใจว่าการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง และช่วยให้คุณสามารถป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เช่นใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการคำนวณ สำหรับตารางตัวอย่างเหล่านี้ คุณควรอนุญาตให้เข้าถึงที่อ้างถึงชนิดข้อมูล

 5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการป้อนข้อมูล คลิกบันทึก

  แป้นพิมพ์ลัดกด CTRL + S

  กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จะปรากฏขึ้น

 6. ในช่อง ชื่อตาราง พิมพ์ชื่อของตารางตัวอย่าง แล้วคลิก ตกลง

  คุณสามารถใช้ชื่อของตารางแต่ละตัวอย่างได้เนื่องจากแบบสอบถามในส่วนวิธีใช้ชื่อเหล่านั้น

 7. ทำซ้ำขั้นตอนต่อไปจนกว่าคุณสร้างตารางแต่ละตารางตัวอย่างที่แสดงอยู่ที่จุดเริ่มต้นของส่วนนี้

คัดลอกตารางนี้ไปยังโปรแกรมกระดาษคำนวณของคุณ

 1. เริ่มโปรแกรมกระดาษคำนวณของคุณ และสร้างไฟล์ใหม่ เปล่า ถ้าคุณใช้ Excel เวิร์กบุ๊กเปล่า ใหม่จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น

 2. คัดลอกตารางตัวอย่างที่ให้ไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ และวางลงในเวิร์กชีต แรกเริ่มที่เซลล์แรก

 3. คลิกขวาแท็บแผ่นงาน คลิกเปลี่ยนชื่อ และชื่อแผ่นงานพนักงาน

 4. บันทึกไฟล์ spreadsheet ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่สะดวก และไปยังขั้นตอนถัดไป

นำเข้าตารางลงใน Access

 1. เปิดฐานข้อมูลใหม่หรือฐานข้อมูลที่มีอยู่:

  บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้า ให้คลิก Excel

  หรือ

  คลิก เพิ่มเติม, แล้ว เลือกโปรแกรมสเปรดชีตจากรายการ

  กล่องโต้ตอบ รับข้อมูลจากภายนอก - สเปรดชีต(ชื่อโปรแกรม) จะปรากฎขึ้น

 2. คลิกเรียกดู เปิดไฟล์ spreadsheet ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้า นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ตัวช่วยนำเข้าสเปรดชีตจะเริ่มทำงาน

 3. ตามค่าเริ่มต้น ตัวช่วยสร้างเลือกแผ่นงานแรกในเวิร์กบุ๊ก (พนักงาน ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้านี้), และข้อมูลจากแผ่นงานปรากฏในส่วนล่างของหน้าจอ คลิกถัดไป

 4. คลิกแรกแถวประกอบด้วยส่วนหัวของคอลัมน์ แล้ว คลิ กถัดไป

 5. คุณอาจ ใช้กล่องข้อความและรายการภายใต้ตัวเลือกเขตข้อมูล เพื่อเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลและชนิดข้อมูล หรือละเว้นเขตข้อมูลจากกระบวนการนำเข้า มิฉะนั้น คลิกถัดไป

  ถ้าคุณใช้ตารางตัวอย่างข้างต้น คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงในขณะนี้

 6. ปล่อยให้เลือกตัวเลือกการเข้าถึงให้เพิ่มคีย์หลัก คลิ กถัดไป

 7. ตามค่าเริ่มต้น Access ใช้ชื่อของแผ่นงานลงในตารางใหม่ ยอมรับชื่อ หรือใส่ชื่ออื่น แล้ว คลิ กเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีโปรแกรมสเปรดชีต คุณสามารถคัดลอกข้อมูลตัวอย่างเพื่อตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลแบบข้อความ ดูบทความนำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในไฟล์ข้อความ

สร้างคิวรีแบบค่าสูงสุดพื้นฐาน

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่มอื่นๆ ให้คลิก การออกแบบคิวรี

  กล่องโต้ตอบแสดงตาราง ปรากฏขึ้น

 2. ในกล่องโต้ตอบ คลิกตารางที่คุณต้อง การใช้ในแบบสอบถาม คลิกเพิ่ม เพื่อวางตารางในส่วนบนของตัวออกแบบ แล้ว คลิกปิด

  หรือ

  ดับเบิลคลิกตาราง แล้ว คลิ กปิด

  ถ้าคุณใช้ข้อมูลตัวอย่าง เพิ่มตารางพนักงานในแบบสอบถาม

 3. เพิ่มเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณไปยังตารางออกแบบ คุณสามารถดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลแต่ละ หรือลาก แล้วปล่อยแต่ละเขตข้อมูลในเซลล์ว่างในแถวเขตข้อมูล

  ถ้าคุณใช้ตัวอย่างตาราง เพิ่มเขตข้อมูลชื่อ นามสกุล และ วันเกิด

 4. ในเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่าของคุณบนหรือด้านล่าง (วันเกิดช่อง ถ้าคุณใช้ตารางตัวอย่าง), คลิกแถวเรียงลำดับ แล้วเลือกน้อยไปหามาก หรือมากไปหาน้อย

  เรียงลำดับการเรียงลำดับส่งกลับวันล่าสุด และเรียงลำดับจากน้อยไปมากส่งกลับวันเร็วที่สุด

  สิ่งสำคัญ: คุณต้องตั้งค่าในแถวเรียงลำดับ สำหรับเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยวันของคุณเท่านั้น ถ้าคุณระบุลำดับการจัดเรียงเขตข้อมูลอื่น คิวรีส่งกลับผลลัพธ์คุณต้องการ

 5. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากทั้งหมด (รายการค่าสูงสุด ), และด้านใดใส่จำนวนของระเบียนที่คุณต้องการดู หรือเลือกตัวเลือกจากรายการ

 6. คลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม เพื่อเรียกใช้คิวรี และแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 7. บันทึกแบบสอบถาม และได้เปิดไว้สำหรับใช้ในขั้นตอนถัดไป

คุณสามารถดูว่า คิวรีค่าสูงสุดชนิดนี้สามารถตอบคำถามพื้นฐาน เช่นใครคือรายการเก่าสุดหรืออายุบุคคลในบริษัท ขั้นตอนถัดไปอธิบายวิธีการใช้นิพจน์และเกณฑ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มพลังและความยืดหยุ่นในแบบสอบถาม เกณฑ์แสดงไว้ในขั้นตอนถัดไปส่งกลับวันเกิดพนักงานสามถัดไป

เพิ่มเกณฑ์ในคิวรี

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้สมมติว่า คุณจะต้องใช้แบบสอบถามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้

 1. สลับคิวรีที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้ไปยังมุมมองออกแบบ

 2. ในตารางออกแบบแบบสอบถาม ในคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์วันเกิด คัดลอก และวาง หรือพิมพ์นิพจน์นี้: Expr1: DatePart ("m", [วันเกิด]) แล้ว คลิกเรียกใช้

  ฟังก์ชันDatePartแยกส่วนเดือนของเขตข้อมูลวันเกิด

 3. สลับไปยังมุมมองออกแบบ

 4. ทางด้านขวาของนิพจน์แรกของคุณ วาง หรือพิมพ์นิพจน์นี้: Expr2: DatePart ("d", [วันเกิด]) แล้ว คลิกเรียกใช้

  ในกรณีนี้ ฟังก์ชันDatePartแยกส่วนวันที่ของเขตข้อมูลวันเกิด

 5. สลับไปยังมุมมองออกแบบ

 6. ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายในแถวแสดง สำหรับแต่ละสองนิพจน์ที่คุณเพิ่งใส่ คลิกเรียงลำดับ แถวสำหรับแต่ละนิพจน์ จากนั้นน้อยไปหามาก

 7. คลิก เรียกใช้

 8. เลือก คุณสามารถระบุเกณฑ์เมื่อต้องการจำกัดขอบเขตของคิวรี เมื่อคุณระบุเกณฑ์ แบบสอบถามเรียงลำดับระเบียนที่ตรงกับเกณฑ์ และระบุด้านบนหรือด้านล่างค่าของเขตข้อมูลจากภายในรายการเรียงลำดับ

  เมื่อต้องการดำเนินต่อกับข้อมูลตัวอย่าง สลับไปยังมุมมองออกแบบ แล้ว ในแถวเกณฑ์ ของคอลัมน์วันเกิด พิมพ์นิพจน์ต่อไปนี้:

  Month ([วันเกิด]) > Month(Date()) หรือ Month ([วันเกิด]) = Month(Date()) และวัน ([วันเกิด]) > Day(Date())

  นิพจน์นี้ไม่ต่อไปนี้: การMonth ([วันเกิด]) > Month(Date())ส่วนตรวจสอบวันเกิดของพนักงานแต่ละคนเพื่อดูถ้านั้นอยู่ในเดือนในอนาคต และ ถ้าเป็นจริง มีระเบียนเหล่านั้นในแบบสอบถาม การMonth ([วันเกิด]) = Day([Birth Date]) และ Month(Date()) > Day(Date())ส่วนของนิพจน์ที่ตรวจสอบวันเกิดที่เกิดขึ้นในเดือนปัจจุบันเพื่อดูถ้าวันเกิดอยู่เมื่อ หรือ หลังวันปัจจุบัน ถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นจริง ฟังก์ชันมีระเบียนเหล่านั้นในแบบสอบถาม โดยสรุป: นิพจน์นี้ละเว้นระเบียนตำแหน่งวันเกิดในระหว่างเดือน 1 มกราคมและวันที่ที่คุณเรียกใช้คิวรีของคุณ

  เมื่อต้องการดูตัวอย่างเพิ่มเติมของนิพจน์เกณฑ์คิวรี ดูบทความตัวอย่างของเกณฑ์คิวรี

 9. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากทั้งหมด (รายการค่าสูงสุด ), และด้านใดใส่จำนวนของระเบียนที่คุณต้องการดู หรือเลือกตัวเลือกจากรายการ

  เมื่อต้องการดูวันเกิดถัดไปสาม พิมพ์3

 10. คลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม เพื่อเรียกใช้คิวรี และแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

ถ้าคุณเห็นระเบียนมากกว่าที่คุณระบุ

ถ้าข้อมูลของคุณประกอบด้วยระเบียนหลายระเบียนที่แชร์ค่าวัน คิวรีค่าสูงสุดของคุณอาจส่งกลับข้อมูลมากกว่าที่คุณระบุ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถออกแบบคิวรีค่าสูงสุดเพื่อเรียกข้อมูลพนักงานสามระเบียน แต่คิวรีส่งกลับระเบียนสี่ระเบียนเนื่องจาก "Wilson" และ "Edwards" แชร์วันเกิด ดังที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

นามสกุล

วันเกิด

Berka

วันที่ 9/26/1968

Jackson

10/2/ปี ค.ศ. 1970

Edwards

10/15/1965

Wilson

10/15/1969

ถ้าคุณเห็นระเบียนน้อยกว่าที่คุณระบุ

สมมติว่า คุณออกแบบคิวรีเพื่อส่งกลับระเบียนทั้งหมดห้าบนหรือด้านล่างในเขตข้อมูล แต่คิวรีส่งกลับระเบียนที่สามเท่านั้น เป็นกฎ คุณแก้ไขที่ชนิดของปัญหา โดยการเปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ และตรวจทานแถวเกณฑ์ ของคอลัมน์ในตารางออกแบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์ ดูบทความตัวอย่างของเกณฑ์คิวรี

ถ้าคุณเห็นระเบียนที่ซ้ำกัน

ถ้าแบบสอบถามค่าสูงสุดส่งกลับรายการที่ซ้ำกัน ตารางประกอบด้วยระเบียนที่ซ้ำกัน หรือระเบียนปรากฏเป็น รายการที่ซ้ำกันเนื่องจากแบบสอบถามรวมถึงเขตข้อมูลที่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างระเบียน ตัวอย่างเช่น ตารางต่อไปนี้แสดงผลลัพธ์ของคิวรีใบสั่งซื้อห้าที่ถูกจัดส่งพร้อมกับชื่อของพนักงานขายที่จัดการธุรกรรมล่าสุด ส่งกลับ

วันที่จัดส่ง

พนักงานขาย

11/12/2004

Freitag

11/12/2004

สิทธิชัย

10/12/2004

Delgado

10/12/2004

Delgado

10/12/2004

Freitag

ระเบียนที่สี่ และสามปรากฏเป็น รายการที่ซ้ำกัน แต่คุณสามารถพนักงานขาย Delgado จัดการใบสั่งซื้อที่แตกต่างกันสองที่จัดส่งในวันเดียวกัน

ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณสามารถทำอย่างหนึ่งต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งกลับระเบียนที่ซ้ำกัน คุณสามารถเปลี่ยนการออกแบบคิวรีเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลที่จะช่วยแยกระเบียน เช่นเขตข้อมูล OrderID และรหัสลูกค้า หรือ ถ้าเป็นเพียงพอที่จะเห็นเพียงหนึ่งระเบียนที่ซ้ำกัน คุณสามารถแสดงเฉพาะระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติค่าไม่ซ้ำกัน ของแบบสอบถามเป็นYes เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ ในมุมมองออกแบบแบบสอบถาม คลิกขวาที่ใดก็ได้ในพื้นที่ว่างในครึ่งด้านบนของตัวออกแบบแบบสอบถาม แล้ว คลิ กคุณสมบัติ บนเมนูทางลัด ในแผ่นคุณสมบัติสำหรับแบบสอบถาม ค้นหาคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำ และตั้งค่าเป็นใช่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกับระเบียนที่ซ้ำกัน ดูบทความค้นหา ซ่อน หรือขจัดข้อมูลที่ซ้ำกัน

ด้านบนของหน้า

วันล่าสุด หรือเร็วที่สุดสำหรับระเบียนการค้นหาในประเภทหรือกลุ่ม

คุณสามารถใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวมเพื่อค้นหาวันเร็วที่สุด หรือล่าสุดสำหรับระเบียนที่อยู่ลงในกลุ่มหรือประเภท คิวรีแบบใช้หาผลรวมเป็นแบบสอบถามที่เลือกที่ใช้ฟังก์ชันการรวมเช่นฟังก์ชัน Min, Max, Sumและนามสกุลเพื่อคำนวณค่าสำหรับเขตข้อมูลที่ระบุ

ขั้นตอนในส่วนนี้สมมติว่า คุณเรียกใช้ตัวจัดการเหตุการณ์ business — คุณจัดการจัดเตรียม แสง ความเป็นมา และ facets ของฟังก์ชันขนาดใหญ่ นอกจากนี้ เหตุการณ์ที่คุณจัดการแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่นผลิตภัณฑ์เปิดใช้ fairs ถนน และคอนเสิร์ต ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการตอบคำถามทั่วไป: เมื่อเหตุการณ์ถัดไป ตามประเภทได้อย่างไร กล่าว เมื่อมีการเปิดใช้ผลิตภัณฑ์ถัดไป คอนเสิร์ตถัดไป และอื่น ๆ

เมื่อคุณดำเนินต่อ จำไว้ต่อไปนี้: ตามค่าเริ่มต้น ชนิดของคิวรีผลรวมที่คุณสร้างสามารถรวมถึงเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลประเภทหรือกลุ่มของคุณเท่านั้นและเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยวันของคุณได้ คุณไม่สามารถรวมเขตข้อมูลอื่น ๆ ที่อธิบายรายการในประเภท เช่นชื่อลูกค้าหรือผู้จำหน่าย อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างแบบสอบถามที่สองที่รวมคิวรีผลรวมของคุณที่ มีเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลคำอธิบาย ขั้นตอนต่อไปในส่วนนี้อธิบายวิธีการทำงาน

ขั้นตอนในส่วนนี้สมมติใช้ตารางทั้งสามต่อไปนี้:

ตารางประเภทของเหตุการณ์   

TypeID

ประเภทของเหตุการณ์

1

เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

2

ฟังก์ชันขององค์กร

3

ฟังก์ชันส่วนตัว

4

เงินทุน Raiser

5

แสดงการค้า

6

การบรรยาย

7

คอนเสิร์ต

8

นอกจากนี้

9

ร้าน

ตารางลูกค้า   

รหัสลูกค้า

Company

ที่ติดต่อ

1

กราฟิก Contoso, ltd

Haas โจนาธาน

2

Tailspin Toys

กฤติยาเอี่ยมศิริ

3

Fabrikam

Carol Philips

4

เล่น wingtip

Lucio Iallo

5

กติด

Mandar Samant

6

Adventure Works

บุญลือ Brian

7

สถาบันการออกแบบ

Jaka Stele

8

Art โรงเรียนค่าปรับ

Milena Duomanova

ตารางเหตุการณ์   

ID เหตุการณ์

ประเภทของเหตุการณ์

ลูกค้า

วันของเหตุการณ์

ราคา

1

เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

Contoso, Ltd.

4/14/2003

$10,000

2

ฟังก์ชันขององค์กร

Tailspin Toys

4/21/2003

$8,000

3

แสดงการค้า

Tailspin Toys

วันที่ 1/5/2003

$25000

4

นอกจากนี้

Graphic Design Institute

วันที่ 13/5/2003

$4,500

5

แสดงการค้า

Contoso, Ltd.

5/14/2003

$55,000

6

คอนเสิร์ต

Art โรงเรียนค่าปรับ

5/23/2003

$12,000

7

เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

กติด

วันที่ 1/6/2003

$15,000

8

เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์

เล่น wingtip

วันที่ 18/6/2003

$21,000

9

เงินทุน Raiser

Adventure Works

วันที่ 22/6/2003

$1,300

10

การบรรยาย

Graphic Design Institute

วันที่ 25/6/2003

$2,450

11

การบรรยาย

Contoso, Ltd.

7/4/2003

$3,800

12

ร้าน

Graphic Design Institute

7/4/2003

$5,500

หมายเหตุ: ขั้นตอนในส่วนนี้สมมติว่าลูกค้าและชนิดของเหตุการณ์ตารางอยู่บนด้าน "หนึ่ง" ของความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มกับตาราง ในกรณีนี้ ตารางเหตุการณ์แชร์เขตข้อมูลรหัสลูกค้าและ TypeID ผลรวมแบบสอบถามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไปจะไม่ทำงาน โดยไม่มีความสัมพันธ์เหล่านั้น

ฉันจะเพิ่มข้อมูลนี้ไปยังฐานข้อมูลได้อย่างไร

เมื่อต้องการเพิ่มตารางตัวอย่างเหล่านี้ไปยังฐานข้อมูล คุณสามารถทำตามขั้นตอน ใน ส่วนก่อนหน้าค้นหาระเบียนที่ มีค่าสูงสุดหรือล่างแต่ มีข้อยกเว้นสองสาม:

 • เมื่อคุณคัดลอกตารางลูกค้าและเหตุการณ์ชนิดไปยัง Excel ไม่คัดลอกคอลัมน์ TypeID และรหัสลูกค้า Access จะเพิ่มค่าของคีย์หลักสำหรับคุณเมื่อคุณนำเข้าเวิร์กชีต ซึ่งช่วยให้คุณเวลาสักครู่

 • หลังจากที่คุณนำเข้าตาราง คุณต้องเปิดตารางในมุมมองออกแบบ และแปลงคอลัมน์ชนิดของเหตุการณ์และลูกค้าลงในเขตข้อมูลการค้นหา เมื่อต้องการ คลิกคอลัมน์ชนิดข้อมูล สำหรับแต่ละเขตข้อมูล แล้ว คลิ กตัวช่วยสร้างการค้นหา

  เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเขตข้อมูลการค้นหา Access แทนค่าข้อความในคอลัมน์ชนิดของเหตุการณ์และลูกค้า มีค่าตัวเลขจากตารางต้นฉบับ

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้าง และการใช้เขตข้อมูลการค้นหา ดูบทความคู่มือไปยังเขตข้อมูลที่มีหลายค่าและการใช้รายการที่เก็บค่าหลายค่า ทั้งสองบทความนี้อธิบายวิธีการสร้างชนิดของเขตข้อมูลการค้นหาที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกค่าหลายค่าสำหรับเขตข้อมูลที่ระบุ และนอกจากนี้ อธิบายวิธีการสร้างรายการการค้นหา

สร้างคิวรีผลรวม

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่มอื่นๆ ให้คลิก การออกแบบคิวรี

  กล่องโต้ตอบแสดงตาราง ปรากฏขึ้น

 2. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกตารางที่คุณต้อง การทำงานกับ คลิกเพิ่ม แล้ว คลิกปิด เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเพิ่มตาราง

  หรือ

  ดับเบิลคลิกที่ตารางที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิ กปิด แต่ละตารางปรากฏในส่วนบนของตัวออกแบบแบบสอบถาม

  ถ้าคุณใช้ตารางตัวอย่างแสดงไว้ด้านบน เพิ่มตารางเหตุการณ์และชนิดของเหตุการณ์

 3. คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลตารางที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ มั่นใจว่า คุณเพิ่มเท่านั้นในกลุ่มหรือประเภทแต่ละเขตข้อมูลและเขตข้อมูลค่าในคิวรีณจุดนี้เท่านั้น

  ถ้าคุณใช้ข้อมูลตัวอย่างที่แสดงอยู่ในตารางข้างต้นสาม คุณเพิ่มเหตุการณ์ชนิดเขตข้อมูลจากตารางประเภทของเหตุการณ์ หรือวันของเหตุการณ์เขตข้อมูลจากตาราง

 4. เลือก คุณสามารถระบุเกณฑ์ที่จำกัดขอบเขตของคิวรี เรียงลำดับระเบียนที่ตรงกับเกณฑ์ และจะมีระบุค่าของเขตข้อมูลด้านบนและล่างภายในรายการนี้ถูกเรียงลำดับ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการกลับเหตุการณ์ในประเภทฟังก์ชันส่วนตัว คุณพิมพ์นิพจน์นี้ในแถวเกณฑ์ ของคอลัมน์ชนิดเหตุการณ์: <> "ส่วนตัวฟังก์ชัน"

  เมื่อต้องการดูตัวอย่างเพิ่มเติมของนิพจน์เกณฑ์คิวรี ดูบทความตัวอย่างของเกณฑ์คิวรี

 5. แปลงแบบสอบถามลงในคิวรีผลรวม โดยทำต่อไปนี้:

  บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกผลรวม

  แถวผลรวม ปรากฏในตารางออกแบบ

 6. ตรวจสอบว่า แถวผลรวม ของแต่ละเขตข้อมูลประเภทหรือกลุ่มถูกตั้งค่าการจัดกลุ่มตาม แล้ว ตั้งค่าแถวผลรวม ของค่าเขตข้อมูล (เขตข้อมูลที่ มีค่าที่ด้านบนหรือด้านล่าง) Max หรือฟังก์ชัน Min

  Max ส่งกลับค่ามากที่สุดในเขตข้อมูลตัวเลขและล่าสุดค่าวันหรือเวลาในเขตข้อมูลวัน / เวลา ฟังก์ชัน min ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในเขตข้อมูลตัวเลขและวันหรือเวลาค่าแรกในเขตข้อมูลวัน / เวลา

 7. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากทั้งหมด (รายการค่าสูงสุด ), และด้านใดใส่จำนวนของระเบียนที่คุณต้องการดู หรือเลือกตัวเลือกจากรายการ

  ในกรณีนี้ เลือกทั้งหมด นั้นแล้ว คลิกเรียกใช้ เพื่อแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 6, Access เปลี่ยนชื่อของเขตข้อมูลค่าในแบบสอบถามเป็นMaxOfFieldNameหรือMinOfชื่อเขตข้อมูล ถ้าคุณใช้ตารางตัวอย่าง Access เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลMaxOfEventวันหรือMinOfEventวัน

 8. บันทึกคิวรี และไปยังขั้นตอนถัดไป

แสดงผลลัพธ์ของคิวรีชื่อผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม คุณต้องการสร้างแบบสอบถามที่สองที่คุณเพิ่งสร้างคิวรี ขั้นตอนถัดไปอธิบายวิธีการทำเช่นนี้

สร้างแบบสอบถามที่สองเพื่อเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่มอื่นๆ ให้คลิก การออกแบบคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง คลิกแท็บคิวรี แล้ว ดับเบิลคลิกที่คิวรีผลรวมที่คุณสร้างขึ้นในส่วนก่อนหน้านี้

 3. คลิกแท็บตาราง และเพิ่มตารางที่คุณใช้ในคิวรีผลรวมของคุณ และเพิ่มตารางใด ๆ ที่ประกอบด้วยข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ้าคุณใช้ตารางตัวอย่างสามก่อนหน้า เพิ่ม ประเภทของเหตุการณ์ เหตุการณ์ และลูกค้าในตารางคิวรีใหม่ของคุณ

 4. เข้าร่วมเขตข้อมูลในคิวรีผลรวมเขตข้อมูลสอดคล้องกันในตารางแม่ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ลากแต่ละเขตข้อมูลในคิวรีผลรวมกับเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในตาราง

  ถ้าคุณใช้ข้อมูลตัวอย่างจากตารางทั้งสาม ลากคอลัมน์ชนิดของเหตุการณ์ในคิวรีผลรวมลงในเขตข้อมูลชนิดของเหตุการณ์ในตารางประเภทของเหตุการณ์ คุณแล้วลากคอลัมน์MaxOfEvent วัน ที่ในคิวรีผลรวมลงในเขตข้อมูลวันของเหตุการณ์ในเหตุการณ์ตาราง สร้างการรวมเหล่านี้ทำให้คิวรีเพื่อนำเข้าด้วยกันข้อมูลในคิวรีผลรวมและข้อมูลในตารางเลือกของคุณใหม่

 5. เพิ่มเขตข้อมูลคำอธิบายเพิ่มเติมจากตารางในแบบสอบถาม

  ถ้าคุณใช้ข้อมูลตัวอย่างจากตารางทั้งสาม คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลบริษัทและที่ติดต่อจากตารางลูกค้า

 6. เลือก ระบุลำดับการจัดเรียงอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ ตัวอย่าง เพื่อแสดงรายการตามลำดับตัวอักษรประเภท ตั้งแถวเรียงลำดับ ของคอลัมน์ชนิดเหตุการณ์ เพื่อน้อยไปหามาก

 7. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  ผลลัพธ์ของคิวรีจะแสดงในมุมมองแผ่นข้อมูล

เคล็ดลับ    ถ้าคุณไม่ต้องส่วนหัวของคอลัมน์ราคาที่จะปรากฏเป็นMaxOfPriceหรือMinOfPriceเปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ และ ในคอลัมน์ราคาในตาราง พิมพ์ราคา: MaxOfPriceหรือราคา: MinOfPriceราคาจะปรากฏเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ค้นหาล่าสุดและวันเร็วที่สุด

คิวรีที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้สามารถส่งกลับด้านบน หรือล่างค่า แต่ไม่ใช่ทั้งสอง ถ้าคุณต้องการดูทั้งสองชุดของค่าในมุมมองเดียว คุณจำเป็นต้องสร้างแบบสอบถามสอง — ที่ดึงค่าสูงสุดและอีกที่ดึงข้อมูลค่าด้านล่าง — แล้ว ผสาน และจัดเก็บผลลัพธ์ในตารางเดียว

กระบวนการค้นหาค่าที่ด้านบนและล่าง และแสดงว่า ข้อมูลในตารางทำตามขั้นตอนคร่าว ๆ:

 • สร้างค่าด้านบนและล่างค่าแบบสอบถาม หรือ ถ้าคุณต้องการจัดกลุ่มข้อมูลของคุณ สร้างแบบสอบถามรวมทั้งหมดที่ใช้ฟังก์ชันMinและMax

 • งจากด้านบนสุดของค่าคิวรี (หรือคิวรีผลรวมของ Max) ลงในแบบใช้สร้างตารางคิวรี และสร้างตารางใหม่

 • แปลงคิวรีของค่าที่ด้านล่าง (หรือคิวรีผลรวมของค่าน้อยที่สุด) ลงในคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล และผนวกระเบียนเมื่อต้องการค่าที่ด้านบนตารางของคุณ

  ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีการทำเช่นนี้

  สร้างคิวรี

  1. สร้างคิวรีค่าที่ด้านบนและล่าง

   สำหรับขั้นตอนจำเป็นในการสร้างแบบสอบถามค่าสูงสุดหรือล่าง ดูค้นหาวันล่าสุด หรือ earliestก่อนหน้านี้ในบทความนี้ ถ้าคุณต้องการจัดกลุ่มระเบียนของคุณตามประเภท ดูค้นหาวันเร็วที่สุด หรือล่าสุดสำหรับระเบียนในประเภทหรือกลุ่มก่อนหน้านี้ในบทความนี้

   ถ้าคุณใช้ตารางตัวอย่างจากส่วนสุดท้าย ใช้เฉพาะข้อมูลในตาราง ใช้ ชนิดของเหตุการณ์ ลูกค้า และวันของเหตุการณ์เขตข้อมูลจากตารางเหตุการณ์ในทั้งสองแบบสอบถาม

  2. บันทึกคิวรีแต่ละ ด้วยชื่อที่สื่อความหมาย เช่นค่าด้านบนและล่างค่า และปล่อยให้เปิดสำหรับใช้ในขั้นตอนถัดไป

สร้างทำให้คิวรีแบบตาราง

 1. มีค่าสูงสุดของคุณ เปิดคิวรีในมุมมองออกแบบ:

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิดคิวรี ให้คลิก สร้างตาราง

  กล่องโต้ตอบ สร้างตาราง จะปรากฏขึ้น

 2. ในกล่องชื่อตาราง พิมพ์ชื่อสำหรับตารางที่จะเก็บระเบียนด้านบนและล่าง ตัวอย่างเช่น พิมพ์ด้านบนและล่างระเบียนนั้นแล้ว คลิกตกลง

  ทุกครั้งที่คุณเรียกใช้แบบสอบถาม แทนที่จะแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล แบบสอบถามสร้างตาราง และแทนค่าสูงสุด ด้วยข้อมูลปัจจุบัน

 3. บันทึกและปิดคิวรี

สร้างคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

 1. มีค่าด้านล่างของคิวรีในมุมมองออกแบบ:

  บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิดของคิวรี ให้คลิก ผนวก

 2. กล่องโต้ตอบ ผนวก จะปรากฏขึ้น

 3. พิมพ์ชื่อเดียวกันกับที่คุณพิมพ์ลงในกล่องโต้ตอบสร้างตาราง

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์ด้านบนและล่างระเบียนนั้นแล้ว คลิกตกลง ทุกครั้งที่คุณเรียกใช้แบบสอบถาม แทนที่จะแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล แบบสอบถามผนวกระเบียนไปยังตารางที่ด้านบนและล่างระเบียน

 4. บันทึกและปิดคิวรี

เรียกใช้คิวรี

 • ขณะนี้คุณพร้อมที่จะเรียกใช้แบบสอบถามสองออก ในบานหน้าต่างนำทาง ดับเบิลคลิกที่คิวรีค่าสูงสุด และคลิกใช่ เมื่อ Access พร้อมท์ให้คุณ ดับเบิลคลิกที่คิวรีล่างค่า แล้วคลิกใช่ เมื่อ Access พร้อมท์ให้คุณ

 • เปิดตารางด้านบนและล่างระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูล

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณพยายามเรียกใช้สร้างตาราง หรือคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล และดูเหมือนไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น ตรวจดูแถบสถานะ Access สำหรับข้อความต่อไปนี้:

การกระทำหรือเหตุการณ์นี้ถูกบล็อกโดยโหมดปิดใช้งาน

ถ้าคุณเห็นข้อความ ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

 • ถ้ายังไม่ได้เห็น แสดงแถบข้อความ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกแถบข้อความ

 • บนแถบข้อความ ให้คลิก ตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office จะปรากฏขึ้น

 • เลือกเปิดใช้งานเนื้อหานี้ แล้ว คลิ กตกลง

 • เรียกใช้คิวรีของคุณอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดปิดใช้งานและความปลอดภัยของ Access ดูบทความSecure ฐานข้อมูล Access 2007

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×