การค้นหาระเบียนที่มีค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดในกลุ่มหรือเขตข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีใช้แบบสอบถามค่าที่ด้านบนเพื่อค้นหาค่าสูงสุด หรือต่ำสุดในชุดของระเบียน คุณสามารถใช้คิวรีค่าสูงสุดการตอบคำถามธุรกิจ ที่หลากหลายเช่นผลิตภัณฑ์ที่ขายดี และที่ไม่

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามค่าสูงสุด

ค้นหาระเบียนที่ประกอบด้วยค่าสูงสุดหรือล่าง

ค้นหาค่าบนหรือด้านล่างสำหรับระเบียนในประเภทหรือกลุ่ม

ค้นหาระเบียนที่ประกอบด้วยค่าที่ด้านบนและล่าง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบสอบถามค่าสูงสุด

คุณสามารถใช้แบบสอบถามค่าสูงสุดเมื่อคุณจำเป็นเพื่อค้นหาระเบียนที่ประกอบด้วยค่าสูงสุดหรือล่างในเขตข้อมูลจากตารางการ คุณสามารถใช้คิวรีแบบค่าสูงสุดเพื่อตอบคำถามชนิดต่อไปนี้

 • ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุด หรือน้อยมีราคาแพงได้อย่างไร

 • พนักงานที่สามมีวันเกิดถัดไปหรือไม่

 • แผนกที่สร้างขึ้นมากที่สุด หรือน้อยขายในระหว่างปีปัจจุบันได้อย่างไร

 • ผลิตภัณฑ์ใดอยู่ด้านบน หรือด้านล่างห้าเปอร์เซ็นต์ของยอดขายได้อย่างไร

 • ผลิตภัณฑ์ใดในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์อยู่ด้านบน หรือด้านล่างห้าเปอร์เซ็นต์ของยอดขายได้อย่างไร

วางสั้น ๆ แบบสอบถามค่าสูงสุดเรียงลำดับ และกรองข้อมูลของคุณเพื่อส่งกลับค่าสูงสุดหรือล่างในเขตข้อมูลนั้น คุณสามารถใช้คิวรีแบบค่าสูงสุดเพื่อค้นหาตัวเลขที่ (รวมถึงสกุลเงิน) และค่าวัน

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามค่าสูงสุดตามขั้นตอนคร่าว ๆ:

 • สร้างคิวรีแบบใช้หาผลรวมหรือคิวรีเลือก

  คุณสามารถใช้คิวรีเลือกเพื่อค้นหาค่าบนหรือด้านล่างในตาราง คุณสามารถใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวมเพื่อค้นหาค่าบนหรือด้านล่างในในประเภทอย่าง น้อยหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการตอบคำถามเช่น "คืออะไรมากที่สุดหรือน้อยมีราคาแพงผลิตภัณฑ์" คุณเริ่มต้น ด้วยการสร้างคิวรีแบบใช้เลือก เมื่อต้องการตอบคำถามเช่น "ผลิตภัณฑ์ใดในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ด้านบน หรือด้านล่างห้าเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย คุณใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวม นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ตัวใดตัวหนึ่งชนิดของคิวรีเพื่อค้นหาค่าด้านบนและล่างในตัวใดตัวหนึ่งเป็นกลุ่มของระเบียนหรือระเบียนที่อยู่ลงในประเภท

 • ลำดับการจัดเรียงให้กับแบบสอบถาม

 • ใช้เกณฑ์อื่น ๆ ลงในคิวรี

 • ระบุจำนวนของระเบียนที่คุณต้องการให้คิวรีเพื่อส่งกลับ คุณสามารถระบุเปอร์เซ็นต์ เช่น 5 เปอร์เซ็นต์บนสุดของค่าในเขตข้อมูลจากการ หรือคุณสามารถระบุจำนวนคงที่ เช่นค่าสูงสุด 10 ในเขตข้อมูล

เลือกระหว่างแบบสอบถามค่าสูงสุดและตัวกรอง

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า คุณควรสร้างแบบสอบถามค่าสูงสุด หรือนำตัวกรอง พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:

 • ถ้าคุณต้องการส่งกลับระเบียนที่ประกอบด้วยค่าสูงสุด หรือต่ำสุดในเขตข้อมูล และคุณไม่ทราบด้านบนสุดที่แน่นอนหรือค่าของเขตข้อมูลด้านล่าง (หรือพวกเขาไม่มีผล), สร้างแบบสอบถามค่าสูงสุด

 • ถ้าคุณต้องการส่งกลับระเบียนทั้งหมดที่ค่าในเขตข้อมูลตรงกับ หรือมีค่าน้อยกว่า หรือมากกว่าค่าที่คุณสนใจ คุณนำตัวกรอง ตัวอย่างเช่น เพื่อดูคูณ ด้วยราคาระหว่าง $50 และ $100 คุณนำตัวกรอง รูปนี้แสดงให้เห็นตัวกรองตัวอย่างในมุมมองออกแบบแบบสอบถามและผลลัพธ์ที่สามารถสร้างตัวกรองแบบ:

  ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาระหว่าง $50 และ $100

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและใช้ตัวกรอง ให้ดูบทความกรอง: จำกัดจำนวนระเบียนในมุมมอง

กฎสำหรับการสร้าง และใช้คิวรีแบบค่าสูงสุด

ขณะที่คุณดำเนินต่อ โปรดอย่าลืมว่า โดยไม่คำนึงถึงชนิดของคิวรี (แบบสอบถามที่เลือกหรือคิวรีผลรวม), คุณจะใช้เขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลที่สื่อความหมาย เช่นพนักงานหรือชื่อผลิตภัณฑ์ และเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่าสูงสุดหรือล่างที่คุณต้องการค้นหา เช่นราคาหรือเขตข้อมูลวัน คุณสามารถใช้มากกว่าหนึ่งเขตข้อมูล และ ถ้าคุณใช้คิวรีผลรวม เขตข้อมูลของคุณโดยปกติแล้วควรมีข้อมูลประเภท เช่นเขตข้อมูลเมืองหรือประเทศ/ภูมิภาคของคุณ คุณสามารถข้ามประเภทข้อมูลเฉพาะเมื่อคุณสร้างแบบสอบถามรวมทั้งหมดที่ทำงานกับระเบียนทั้งหมด เช่นที่ "แสดงฉันเปอร์เซ็นต์ห้าด้านบนของใบสั่งซื้อมีราคาแพงสุด" ยัง คุณสามารถใช้คิวรีแบบใช้หาผลรวมหรือตัวเลือกการค้นหาค่าด้านบนและล่างในกลุ่มของระเบียนหรือระเบียนที่อยู่ลงในประเภท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำเช่นนั้น ดูส่วนค้นหาค่าบนหรือด้านล่างสำหรับระเบียนในประเภทหรือกลุ่มในภายหลังในบทความนี้

ค้นหาระเบียนที่ประกอบด้วยค่าสูงสุดหรือล่าง

ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการสร้างแบบสอบถามค่าสูงสุดพื้นฐานและแบบสอบถามขั้นสูงยิ่งขึ้น ขั้นตอนแรกแสดงส่วนต่าง ๆ ของแบบสอบถามค่าสูงสุด พื้นฐานในขณะที่ส่วนที่สองอธิบายถึงวิธีการค้นหาวันเกิดของพนักงานเพียงไม่กี่ตัวถัดไป ขั้นตอนใช้ตารางตัวอย่างต่อไปนี้:

นามสกุล

ชื่อ

ที่อยู่

เมือง

ประเทศ/ภูมิภาค

วันเกิด

วันของการจ้างงาน

พันธสีมา

กฤษณ์

1 Main St.

New York

USA

05-ก.พ.-2511

10-มิ.ย.-2537

ตันติแสงอรุณ

สิทธิชัย

52 1st St.

Boston

USA

22-พ.ค.-2500

22-พ.ย.-2539

เพชรเด่นลาภ

วิโรจน์

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

USA

11-พ.ย.-2503

11-มี.ค.-2543

ชัยนาม

ณัทธร

1 Contoso Blvd.

London

UK

22-มี.ค.-2507

22-มิ.ย.-2541

หวังอายัดวณิชย์

ธิติ

Calle Smith 2

Mexico City

เม็กซิโก

05-มิ.ย.-2515

05-ม.ค.-2545

พัฒนาพิทักษ์กุล

พรรณรัตน์

3122 ถนนเจริญกรุง สามเสนใน

สมุทรสงคราม

USA

23-ม.ค.-2513

23-เม.ย.-2542

มุขใจ

ปัญญา

67 1st St.

Tampa

USA

14-เม.ย.-2507

14-ต.ค.-2547

ภานุวัฒนวงศ์

อัญชนา

2 ถนนมหาราช

สุพรรณบุรี

USA

29-ต.ค.-2502

29-มี.ค.-2540

ชัยนาม

ณัทธร

1 Contoso Blvd.

London

UK

22-มี.ค.-2507

20-มิ.ย.-2541

ถ้าคุณต้องการให้ คุณสามารถใส่ข้อมูลในตารางตัวอย่างนี้ด้วยตนเอง หรือคุณสามารถคัดลอกตารางนี้ไปยังโปรแกรมสเปรดชีต เช่นMicrosoft Office Excel 2007 และนำเข้าเวิร์กชีตผลลัพธ์นั้น ลงในตารางในMicrosoft Office Access 2007

แสดงฉันอย่างไร

ใส่ข้อมูลตัวอย่างด้วยตัวเอง

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

Office Access 2007 เพิ่มตารางเปล่า ใหม่ไปยังฐานข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนนี้ถ้าคุณเปิดฐานข้อมูลใหม่ เปล่า แต่คุณจะต้องทำเมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องการเพิ่มตารางไปยังฐานข้อมูล

 1. ดับเบิลคลิกที่เซลล์แรกในแถวส่วนหัว แล้วพิมพ์ชื่อของเขตข้อมูลในตารางตัวอย่าง
  ตามค่าเริ่มต้น Access แสดงเขตข้อมูลว่างเปล่าในแถวส่วนหัวมีข้อความเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ ดัง:
  เขตข้อมูลใหม่ในแผ่นข้อมูล

 2. ใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์ว่างหัวข้อถัดไป จากนั้น พิมพ์ชื่อของเขตข้อมูลที่สอง (คุณก็สามารถกด TAB หรือดับเบิลคลิกที่เซลล์ใหม่) ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งคุณได้ใส่ชื่อเขตข้อมูลทั้งหมด

 3. ใส่ข้อมูลในตารางตัวอย่าง
  ตามที่คุณใส่ข้อมูล Access infers ชนิดข้อมูลสำหรับแต่ละเขตข้อมูล ถ้าคุณเคยกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คุณตั้งค่าชนิดข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง เช่นตัวเลข ข้อความ หรือวัน / เวลา สำหรับแต่ละเขตข้อมูลในตารางของคุณ การตั้งค่าชนิดข้อมูลช่วยให้แน่ใจว่าการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง และช่วยให้คุณสามารถป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เช่นใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการคำนวณ สำหรับตารางตัวอย่างเหล่านี้ คุณควรอนุญาตให้เข้าถึงที่อ้างถึงชนิดข้อมูล

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการป้อนข้อมูล คลิกบันทึก
  แป้นพิมพ์ลัดกด CTRL + s ให้
  กล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ปรากฏ

 5. ในกล่องชื่อตาราง ใส่ชื่อของตารางตัวอย่าง แล้ว คลิ กตกลง
  คุณใช้ชื่อของตารางแต่ละตัวอย่างได้เนื่องจากแบบสอบถามในส่วนวิธีใช้ชื่อเหล่านั้น

 6. ทำซ้ำขั้นตอนต่อไปจนกว่าคุณสร้างตารางแต่ละตารางตัวอย่างที่แสดงอยู่ที่จุดเริ่มต้นของส่วนนี้

คัดลอกตารางนี้ไปยังโปรแกรมสเปรดชีต

 1. เริ่มโปรแกรมกระดาษคำนวณของคุณ และสร้างไฟล์ใหม่ เปล่า ถ้าคุณใช้ Excel เวิร์กบุ๊กใหม่ เปล่าจะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่ม

 2. คัดลอกตารางตัวอย่างที่ให้ไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ และวางลงในเวิร์กชีต แรกเริ่มที่เซลล์แรก

 3. ใช้เทคนิคที่มาของคุณโปรแกรมสเปรดชีต ชื่อแผ่นงานพนักงาน

 4. บันทึกไฟล์สเปรดชีตไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่สะดวก และไปยังขั้นตอนถัดไป

นำเข้าตารางลงใน Access

 1. ในฐานข้อมูลใหม่ หรือที่มีอยู่แล้ว:
  บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าคลิกExcel
  - หรือ -
  คลิกเพิ่มเติม แล้วเลือกโปรแกรมสเปรดชีตจากรายการ
  กล่องโต้ตอบรับข้อมูลภายนอก - สเปรดชีชื่อโปรแกรม ปรากฏขึ้น

 2. คลิกเรียกดู เปิดไฟล์ spreadsheet ที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้า แล้ว คลิ กตกลง
  เริ่มตัวช่วยสร้างการนำเข้าสเปรดชีตตัว

 3. ตามค่าเริ่มต้น ตัวช่วยสร้างเลือกแผ่นงานแรกในเวิร์กบุ๊ก (พนักงาน ถ้าคุณทำตามขั้นตอนในส่วนก่อนหน้านี้), และข้อมูลจากแผ่นงานปรากฏในส่วนล่างของหน้าตัวช่วยสร้าง คลิกถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกแถวแรกประกอบด้วยส่วนหัวของคอลัมน์ แล้ว คลิ กถัดไป

 5. คุณอาจ บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ใช้กล่องข้อความและรายการภายใต้ตัวเลือกเขตข้อมูล เพื่อเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลและชนิดข้อมูล หรือเมื่อต้อง การละเว้นเขตข้อมูลจากการดำเนินการนำเข้า มิฉะนั้น คลิกถัดไป

 6. ปล่อยให้เลือกตัวเลือกการเข้าถึงให้เพิ่มคีย์หลัก คลิ กถัดไป

 7. Access ใช้ชื่อแผ่นงานตามค่าเริ่มต้น กับตารางใหม่ของคุณ ยอมรับชื่อ หรือใส่ชื่ออื่น และคลิกเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีโปรแกรมสเปรดชีต คุณสามารถคัดลอกข้อมูลตัวอย่างการตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลแบบข้อความ ดูบทความนำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในไฟล์ข้อความ

สร้างแบบสอบถามค่าสูงสุดพื้นฐาน

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ แล้วคลิก ออกแบบคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง คลิกตารางที่คุณต้อง การใช้ในแบบสอบถาม คลิกเพิ่ม เพื่อใส่ตารางในตารางออกแบบ แล้ว คลิกปิด
  - หรือ -
  ดับเบิลคลิกที่ตาราง
  ถ้าคุณใช้ข้อมูลตัวอย่าง เพิ่มตารางพนักงานในแบบสอบถาม

 3. เพิ่มเขตข้อมูลที่คุณต้องเพื่อใช้ในคิวรีของคุณไปยังตารางออกแบบ คุณสามารถดับเบิลคลิกที่เขตข้อมูลแต่ละ หรือลาก แล้วปล่อยแต่ละเขตข้อมูลในเซลล์ว่างในแถวเขตข้อมูล
  ถ้าคุณใช้ตัวอย่างตาราง เพิ่มเขตข้อมูลชื่อ นามสกุล และ วันเกิด

 4. ในเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่าของคุณบนหรือด้านล่าง (วันเกิดเขตข้อมูล ถ้าคุณใช้ตัวอย่างตาราง), คลิกแถวเรียงลำดับ แล้วเลือกน้อยไปหามาก หรือมากไปหาน้อย
  ถ้าเขตข้อมูลค่าของคุณประกอบด้วยตัวเลข เช่นยอดขายหรือราคา การเรียงลำดับจากน้อยไปมาก ส่งกลับค่าต่ำสุด และลำดับการจัดเรียงมากไปหาน้อย ส่งกลับค่าสูงสุด ถ้าเขตข้อมูลจากค่าของคุณประกอบด้วยวัน การเรียงลำดับมากไปหาน้อย ส่งกลับวันล่าสุด ในขณะที่วันที่ส่งกลับค่าน้อยไปหามาก

  สิ่งสำคัญ: คุณต้องตั้งค่าแถวเรียงลำดับน้อยไปหามาก หรือมากไปหาน้อย สำหรับเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยค่าที่ด้านบนหรือด้านล่างของคุณเท่านั้น ถ้าคุณระบุลำดับการจัดเรียงเขตข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่เขตข้อมูลประกอบด้วยค่าของคุณบนหรือด้านล่างนั่นคือตัวอย่าง ProductName แทนที่เป็นราคา — คิวรีจะส่งกลับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

 5. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากทั้งหมด (รายการค่าสูงสุด ), และด้านใดใส่หมายเลขหรือเปอร์เซ็นต์ของระเบียนที่คุณต้องการดู หรือเลือกตัวเลือกจากรายการ

 6. คลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม เพื่อเรียกใช้คิวรี และแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

 7. บันทึกแบบสอบถาม และได้เปิดไว้สำหรับใช้ในขั้นตอนถัดไป

คุณสามารถดูว่า คิวรีค่าสูงสุดชนิดนี้สามารถตอบคำถามพื้นฐาน เช่นใครคือรายการเก่าสุดหรืออายุบุคคลในบริษัท ขั้นตอนถัดไปอธิบายวิธีการใช้นิพจน์และเกณฑ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มพลังและความยืดหยุ่นในแบบสอบถาม เกณฑ์แสดงไว้ในขั้นตอนถัดไปส่งกลับวันเกิดพนักงานสามถัดไป

เพิ่มเกณฑ์ในคิวรี

หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้สมมติว่า คุณจะต้องใช้แบบสอบถามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้

 1. เปิด ในมุมมองออกแบบ คิวรีที่คุณสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้

 2. ในตารางออกแบบแบบสอบถาม ในคอลัมน์ทางด้านขวาของคอลัมน์วันเกิด คัดลอก และวาง หรือพิมพ์นิพจน์Expr1: DatePart("m", [วันเกิด]) ฟังก์ชันDatePartแยกส่วนเดือนของค่าในเขตข้อมูลวันเกิด

 3. ที่ด้านขวาของคอลัมน์ที่ประกอบด้วยนิพจน์ของคุณ คัดลอก และวาง หรือพิมพ์นิพจน์Expr2: DatePart("d [วันเกิด]) ในกรณีนี้ ฟังก์ชันDatePartแยกส่วนวันของค่าในเขตข้อมูลวันเกิด

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมายในแถวแสดง สำหรับแต่ละนิพจน์ แล้วคลิกเรียงลำดับ เซลล์สำหรับแต่ละนิพจน์ และเลือกน้อยไปหามาก

 5. เลือก คุณสามารถระบุเกณฑ์เมื่อต้องการจำกัดขอบเขตของคิวรี เมื่อคุณระบุเกณฑ์ แบบสอบถามเรียงลำดับระเบียนที่ตรงกับเกณฑ์ และระบุด้านบนหรือด้านล่างค่าของเขตข้อมูลจากภายในรายการเรียงลำดับ
  เพื่อดำเนินต่อกับข้อมูลตัวอย่าง ในแถวเกณฑ์ ของเขตข้อมูลวันเกิด พิมพ์ หรือคัดลอก และวางนิพจน์นี้:

  Month ([วันเกิด]) > Month(Date()) หรือ Month ([วันเกิด]) = Month(Date()) และวัน ([วันเกิด]) > Day(Date())

  นิพจน์นี้ไม่ต่อไปนี้: การเดือน ([BirthDate]) > Month(Date())ส่วนตรวจสอบวันเกิดของพนักงานแต่ละคนเพื่อดูถ้านั้นอยู่ในเดือนในอนาคต และ ถ้าเป็นจริง มีระเบียนเหล่านั้นในแบบสอบถาม การเดือน ([BirthDate]) = Day([BirthDate]) และ Month(Date()) > Day(Date())ส่วนของนิพจน์ที่ตรวจสอบวันเกิดที่เกิดขึ้นในเดือนปัจจุบันเพื่อดูถ้าวันเกิดอยู่เมื่อ หรือ หลังวันปัจจุบัน ถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นจริง ฟังก์ชันการรวมถึงระเบียนเหล่านั้นในผลลัพธ์ของคิวรี เมื่อต้องการสรุป นิพจน์นี้ละเว้นระเบียนตำแหน่งวันเกิดในระหว่างเดือน 1 มกราคมและวันที่ที่คุณเรียกใช้คิวรีของคุณ

  เมื่อต้องการดูตัวอย่างเพิ่มเติมของนิพจน์เกณฑ์คิวรี ดูบทความตัวอย่างของเกณฑ์คิวรี

 6. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ คลิกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากทั้งหมด (รายการค่าสูงสุด ), และใดใส่หมายเลขหรือเปอร์เซ็นต์ของระเบียนที่คุณต้องการดู หรือเลือกตัวเลือกจากรายการ

 7. คลิกเรียกใช้ รูปปุ่ม เพื่อเรียกใช้คิวรี และแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

ถ้าแบบสอบถามของคุณส่งกลับระเบียนมากกว่าที่คุณคาดไว้

ถ้าข้อมูลของคุณประกอบด้วยระเบียนที่แชร์ค่าวัน คิวรีค่าสูงสุดของคุณอาจส่งกลับข้อมูลมากกว่าที่คุณคาดไว้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถออกแบบคิวรีค่าสูงสุดเพื่อเรียกข้อมูลพนักงานสามระเบียน แต่คุณจะเห็นสี่เนื่องจาก "Wilson" และ "Edwards" แชร์วันเกิด คิวรีชนิดนี้ส่งกลับค่าทั้งหมดบน เสมอไม่ว่าค่าเหล่านั้นมีจำนวนของระเบียน เมื่อต้องการรวมค่าที่ซ้ำกัน คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติที่มีการเรียกว่าค่าไม่ซ้ำกันให้เป็นYes สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคุณสมบัติ ดูส่วนถ้าคุณเห็นระเบียนที่ซ้ำกันในภายหลังในบทความนี้

นามสกุล

วันเกิด

Johnson

วันที่ 9/26/1968

กิจจาการ

10/2/ปี ค.ศ. 1970

Edwards

10/15/1965

Wilson

10/15/1969

ถ้าแบบสอบถามของคุณส่งกลับระเบียนที่น้อยกว่าที่คุณคาดไว้

สมมติว่า คุณออกแบบคิวรีเพื่อส่งกลับด้านบน หรือด้านล่างห้าระเบียนในเขตข้อมูล แต่คุณเห็นเฉพาะสามระเบียน เป็นกฎ คุณแก้ไขชนิดของปัญหา โดยการเปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ และแถวเกณฑ์ ในตารางออกแบบสำหรับเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นจากที่คุณต้องการตรวจทาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์ ดูบทความตัวอย่างของเกณฑ์คิวรี

ถ้าคุณเห็นระเบียนที่ซ้ำกัน

ถ้าแบบสอบถามค่าสูงสุดส่งกลับรายการที่ซ้ำกัน ตารางประกอบด้วยระเบียนที่ซ้ำกัน หรือระเบียนปรากฏเป็น รายการที่ซ้ำกันเนื่องจากแบบสอบถามรวมถึงเขตข้อมูลที่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างระเบียน ตัวอย่างเช่น นี่คือคิวรีที่แสดงใบสั่งซื้อห้าที่ถูกจัดส่งล่าสุด พร้อม ด้วยชื่อของพนักงานขาย ผู้ที่จัดการธุรกรรม

วันที่จัดส่ง

พนักงานขาย

11/12/2004

กิจจาการ

11/12/2004

Moreno

10/12/2004

Osada

10/12/2004

Osada

10/12/2004

กิจจาการ

ระเบียนที่สี่ และสามปรากฏ อยู่ข้อมูลที่ซ้ำกัน แต่อาจเนื่องจากจัดการ Osada พนักงานขาย แตกต่างกันสองการสั่งซื้อที่จัดส่งในยังวันเดียวกัน

ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณสามารถทำอย่างหนึ่งต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งกลับระเบียนที่ซ้ำกัน คุณสามารถเปลี่ยนการออกแบบคิวรีเพื่อเพิ่มเขตข้อมูลที่จะช่วยแยกระเบียน เช่นเขตข้อมูล OrderID และรหัสลูกค้า หรือ ถ้าเป็นเพียงพอที่จะเห็นเพียงหนึ่งระเบียนที่ซ้ำกัน คุณสามารถแสดงเฉพาะระเบียนที่ไม่ซ้ำกัน ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติค่าไม่ซ้ำกันของแบบสอบถามเป็นYes เมื่อต้องการตั้งค่าคุณสมบัตินี้ ในมุมมองออกแบบแบบสอบถาม กด F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติสำหรับแบบสอบถาม ค้นหาคุณสมบัติค่าที่ไม่ซ้ำและตั้งค่าเป็นใช่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกับระเบียนที่ซ้ำกัน ดูบทความค้นหา ซ่อน หรือขจัดข้อมูลที่ซ้ำกัน

ด้านบนของหน้า

ค้นหาค่าบนหรือด้านล่างสำหรับระเบียนในประเภทหรือกลุ่ม

คุณสามารถหาค่าบนหรือด้านล่างสำหรับระเบียนที่อยู่ลงในกลุ่ม ด้วยการสร้างคิวรีแบบใช้หาผลรวม เมื่อคุณดำเนินการ จำไว้ ตามค่าเริ่มต้น คิวรีแบบใช้หาผลรวมสามารถรวมเฉพาะเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยการจัดกลุ่มข้อมูล เช่นเขตข้อมูล "ประเภท" และเขตข้อมูลที่มีค่าที่ด้านบนหรือด้านล่าง เช่นเขตข้อมูล "ราคา" คิวรีผลรวมไม่สามารถรวมเขตข้อมูลอื่น ๆ ที่อธิบายรายการในประเภท อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างแบบสอบถามที่สองที่มีเขตข้อมูลจากคิวรีผลรวมของคุณ รวมถึงเขตข้อมูลจากตารางอื่นที่ประกอบด้วยข้อมูลคำอธิบาย

ตัวอย่าง สมมติว่า คุณมีตารางผลิตภัณฑ์ และคุณกำหนดให้แต่ละผลิตภัณฑ์กับประเภท เช่นเกมกระดาน ปริศนา และอื่น ๆ ถ้าคุณสร้างคิวรีผลรวมในการระบุผลิตภัณฑ์มีราคาแพงมากที่สุดในแต่ละประเภท คิวรีสามารถรวมเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลประเภทและเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลราคาด้วย ตัวอย่างนี้ สมมติว่าเขตข้อมูลจากการเรียกว่าชื่อประเภทและเขตข้อมูลเรียกว่าราคา เมื่อคุณเรียกใช้คิวรีชนิดนี้ Access ผนวก "MaxOf" หรือ "MinOf" (โดยขึ้นอยู่กับฟังก์ชันคุณเลือก) ไปยังจุดเริ่มต้นของเขตข้อมูลราคา ดัง:

ชื่อประเภท

MaxOfPrice

เกมกระดาน

$55.00

ปริศนา

$43.90

คอมพิวเตอร์เกม

$263.50

Dolls

$81.00

...

...

ผลรวมของคิวรีไม่สามารถรวมเขตข้อมูลอื่น ๆ ที่จะช่วยให้อธิบายผลิตภัณฑ์ (และซึ่ง ทำให้ข้อมูลง่ายต่อการทำความเข้าใจ), เช่นชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อของผู้จำหน่าย ดัง:

ชื่อประเภท

MaxOfPrice

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้จำหน่าย

เกมกระดาน

$55.000

สนุกกับเกี่ยวกับ c

บริษัทบุญ inc

ปริศนา

$43.90

ไดอะแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

เผยแพร่ Lucerne

คอมพิวเตอร์เกม

$263.50

Geeks คอมพิวเตอร์และ Mythical Creatures

Litware, Inc.

Dolls

$81.00

รูปกระทำนักเขียนโปรแกรม

Contoso, Ltd

...

...

...

...

ถ้าคุณต้องการดูข้อมูลที่อธิบาย คุณสามารถสร้างแบบสอบถามที่สองเลือกที่รวมเขตข้อมูลในคิวรีผลรวมของคุณกับเขตข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในส่วนนี้อธิบายวิธีการสร้างคิวรีผลรวม และเลือกคิวรีที่จำเป็นในการระบุคูณมีราคาแพงมากที่สุดในแต่ละชุดของประเภท ขั้นตอนสมมติใช้ตารางในตัวอย่างต่อไปนี้:

ตารางประเภท

CategoryID

ชื่อประเภท

คำอธิบาย

1

เกมกระดาน

ทั้งหมดอายุและระดับทักษะ

2

ปริศนา

Jigsaw ปริศนา word ปริศนาเล่น

3

คอมพิวเตอร์เกม

คอนโซลและระดับทักษะทั้งหมด

4

Dolls

การกระทำตัวเลข dolls สนอง

5

อุปกรณ์กีฬา

บอล เสื้อผ้า nets

6

รูปแบบ/งานอดิเรก

เครื่องบิน รถยนต์ รถไฟ

ตารางผู้จำหน่าย

SupplierID

ชื่อผู้จำหน่าย

1

Fabrikam

2

Tailspin Toys

3

Northwind Traders

4

Adventure Works

5

เผยแพร่ Lucerne

6

บริษัทบุญ inc

7

Contoso, Ltd

8

ผู้นำเข้าทั่วโลก

9

เล่น wingtip

10

ผู้นำเข้าทั่วโลก

11

Litware, Inc.

12

วิดีโอ Southridge

ตารางผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

SupplierID

CategoryID

ราคา

รูปกระทำนักเขียนโปรแกรม

7

4

$12.95

สนุกกับเกี่ยวกับ c

6

1

$15.85

ไดอะแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

5

2

$22.50

ชิคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ

3

2

$32.65

เข้าถึง เกม

1

1

$22.95

คอมพิวเตอร์ Geeks และ Mythical Creatures

11

3

$78.50

ใช้สิทธิ์สำหรับคอมพิวเตอร์ Geeks ดีวีดี

4

5

$14.88

ลอย Pizza อย่างสูงสุด

2

5

$36.75

ฟลอปปีดิสก์ 5.25 นิ้วภายนอกไดรฟ์ (มาตราส่วน 1/4)

8

6

$65.00

ตัวจัดการการกระทำที่ไม่ใช่รูป

9

4

$78.88

Gloom

12

3

$53.33

สร้างแป้นพิมพ์ของคุณเอง

1

6

$77.95

หมายเหตุ: ขั้นตอนสมมติว่าความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มระหว่างตารางผลิตภัณฑ์และประเภท และเดียวกันระหว่างตารางผู้จำหน่ายและผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ ตารางแชร์ SupplierID และ CategoryID เขตข้อมูล คิวรีผลรวมที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไปจะไม่ทำงาน โดยไม่มีความสัมพันธ์

สร้างคิวรีผลรวม

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ แล้วคลิก ออกแบบคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง เลือกตารางที่คุณต้อง การทำงานกับ คลิกเพิ่ม แล้ว คลิกปิด เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเพิ่มตาราง
  - หรือ -
  ดับเบิลคลิกที่ตารางที่คุณต้องการใช้ จากนั้น คลิกปิด แต่ละตารางปรากฏในตารางออกแบบ ถ้าคุณใช้ตารางตัวอย่างแสดงไว้ด้านบน เพิ่มตารางผลิตภัณฑ์และประเภท

 3. คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลตารางที่คุณต้องการใช้ในคิวรีของคุณ
  ณจุดนี้ ให้แน่ใจว่า คุณได้เพิ่มเท่ากลุ่มเขตข้อมูลและเขตข้อมูลค่าในแบบสอบถาม ถ้าคุณใช้ข้อมูลตัวอย่างที่แสดงอยู่ในตารางข้างต้น คุณเพิ่มเขตข้อมูลชื่อประเภทจากตารางประเภท และราคาเขตข้อมูลจากตารางผลิตภัณฑ์

 4. เลือก คุณสามารถระบุเกณฑ์เมื่อต้องการจำกัดขอบเขตของคิวรี
  เท่านั้นที่จะถูกเรียงลำดับระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ และจะระบุค่าของเขตข้อมูลด้านบนและล่างภายในรายการนี้ถูกเรียงลำดับ ตัวอย่างเช่น การแยกผลิตภัณฑ์ในประเภทกีฬา คุณเพิ่มนิพจน์นี้ลงในแถวเกณฑ์ ของเขตข้อมูลชื่อประเภท: <> "กีฬา"
  เพื่อดูตัวอย่างเพิ่มเติมของนิพจน์เกณฑ์คิวรี ให้ดูบทความตัวอย่างของเกณฑ์คิวรี

 5. แปลงแบบสอบถามลงในคิวรีผลรวม

  1. บนแท็บการออกแบบ ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิผลรวม

   แถวผลรวม ปรากฏในตารางออกแบบ

 6. ให้แน่ใจว่า เซลล์ผลรวม ของเขตข้อมูลแต่ละกลุ่มจะตั้งค่าการจัดกลุ่มตาม แล้ว ตั้งค่าเซลล์ผลรวม ของค่าเขตข้อมูล (เขตข้อมูลประกอบด้วยค่าที่ด้านบนหรือด้านล่าง) Max หรือฟังก์ชัน Min
  เลือกMax ส่งกลับค่ามากที่สุดในเขตข้อมูลตัวเลขและล่าสุดค่าวันหรือเวลาในเขตข้อมูล Date/Time เลือกฟังก์ชัน Min ส่งกลับค่าน้อยที่สุดในเขตข้อมูลตัวเลขและวันหรือเวลาค่าแรกในเขตข้อมูลวัน / เวลา ถ้าคุณใช้ข้อมูลตัวอย่าง ตั้งเซลล์ทั้งหมด ของเขตข้อมูลชื่อประเภทเพื่อจัดกลุ่มตาม และเซลล์ทั้งหมด ของเขตข้อมูลราคาสูงสุด หรือต่ำสุด

 7. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า รายการค่าสูงสุด ถูกตั้งค่าการทั้งหมด แล้ว คลิ กเรียกใช้ รูปปุ่ม เพื่อเรียกใช้คิวรี และแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันที่คุณเลือกในขั้นตอนที่ 7, Access เปลี่ยนชื่อของเขตข้อมูลค่าในแบบสอบถามเป็นMaxOf FieldName หรือชื่อเขตข้อมูลMinOf ถ้าคุณใช้ตารางตัวอย่าง Access เปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลMaxOfPrice หรือMinOfPrice

 8. บันทึกคิวรี และไปยังขั้นตอนถัดไป

คิวรีส่งกลับชื่อผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม คุณต้องการสร้างแบบสอบถามที่สองที่คุณเพิ่งสร้างคิวรี ขั้นตอนถัดไปอธิบายวิธีการสร้างแบบสอบถามที่สองที่นี้

สร้างแบบสอบถามที่สองเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ แล้วคลิก ออกแบบคิวรี

 2. ในกล่องโต้ตอบแสดงตาราง คลิกแท็บคิวรี แล้ว ดับเบิลคลิกที่คิวรีผลรวมที่คุณสร้างขึ้นในส่วนก่อนหน้านี้

 3. คลิกแท็บตาราง และเพิ่มตารางที่คุณใช้ในคิวรีผลรวมของคุณรวมถึงตารางใด ๆ ที่ประกอบด้วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คุณต้องการดู
  ถ้าคุณใช้ตารางตัวอย่างที่แสดงก่อนหน้านี้ คุณเพิ่มตารางประเภท ผลิตภัณฑ์ และผู้จำหน่ายคิวรีใหม่ของคุณ

 4. เข้าร่วมเขตข้อมูลในคิวรีผลรวมเขตข้อมูลสอดคล้องกันในตารางแม่ ทำเช่นนั้น ลากแต่ละเขตข้อมูลในคิวรีผลรวมกับเขตข้อมูลที่สอดคล้องกันในตาราง

  ถ้าคุณใช้ข้อมูลตัวอย่าง ลากเขตข้อมูลชื่อประเภทในคิวรีผลรวมลงในเขตข้อมูลชื่อประเภทในตารางประเภท นอกจากนี้คุณแล้วลากเขตข้อมูล MaxOfPrice ในคิวรีผลรวมลงในเขตข้อมูลราคาในตารางผลิตภัณฑ์ การรวมเปิดใช้งานคิวรีเพื่อนำเข้าด้วยกันข้อมูลในคิวรีผลรวมและข้อมูลในตารางเลือกของคุณใหม่

 5. ในหน้าต่างสำหรับคิวรีผลรวม ดับเบิลคลิกที่เครื่องหมายดอกจันเมื่อต้องการเพิ่มแบบสอบถามทั้งหมดไปยังตารางออกแบบ นั้นแล้ว ลากเขตข้อมูลเพิ่มเติมจากตารางในแบบสอบถาม

  ถ้าคุณใช้ตารางตัวอย่าง คุณดับเบิลคลิกที่คิวรีผลรวมที่คุณสร้างขึ้นในส่วนก่อนหน้านี้แล้ว เพิ่มเขตข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์และเออร์จากตารางผลิตภัณฑ์และผู้จำหน่าย ตามลำดับ

 6. เลือก ระบุลำดับการจัดเรียงอย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์
  ตัวอย่าง เพื่อแสดงรายการตามลำดับตัวอักษรประเภท ตั้งค่าเซลล์เรียงลำดับ ของคอลัมน์ชื่อประเภทเพื่อน้อยไปหามาก

 7. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ผลลัพธ์ ให้คลิก เรียกใช้

  นี้เรียกใช้แบบสอบถาม และแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

เคล็ดลับ    ถ้าคุณไม่ต้องการให้ส่วนหัวของคอลัมน์ราคาที่จะปรากฏเป็นMaxOfPriceหรือMinOfPriceเปิดแบบสอบถามในมุมมองออกแบบ และ ในคอลัมน์ราคาในตาราง พิมพ์ราคา: MaxOfPriceหรือราคา: MinOfPrice ทำเช่นนั้นทำให้ราคาปรากฏเป็นส่วนหัวของคอลัมน์ในมุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

ค้นหาระเบียนที่ประกอบด้วยค่าที่ด้านบนและล่าง

คิวรีที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ในบทความนี้สามารถส่งกลับด้านบน หรือล่างค่า แต่ไม่ใช่ทั้งสอง ถ้าคุณต้องการดูทั้งสองชุดของค่าในมุมมองเดียว คุณจำเป็นต้องสร้างแบบสอบถามสอง — ที่ดึงค่าสูงสุดและอีกที่ดึงข้อมูลค่าด้านล่าง — แล้ว ผสาน และจัดเก็บผลลัพธ์ในตารางเดียว

กระบวนการค้นหาค่าที่ด้านบนและล่าง และแสดงว่า ข้อมูลในตารางทำตามขั้นตอนคร่าว ๆ:

 • สร้างคิวรีแบบค่าสูงสุดและค่าคิวรีด้านล่าง หรือ ถ้าคุณต้องการจัดกลุ่มข้อมูลของคุณ สร้างคิวรีผลรวมที่ใช้ฟังก์ชันMinและMax

 • งจากด้านบนสุดของค่าคิวรี (หรือคิวรีผลรวมของ Max) ลงในแบบใช้สร้างตารางคิวรี และเรียกใช้คิวรีนี้เพื่อสร้างตารางใหม่

 • แปลงคิวรีของค่าที่ด้านล่าง (หรือคิวรีผลรวมของค่าน้อยที่สุด) ลงในคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล และเรียกใช้คิวรีนี้เพื่อผนวกระเบียนไปยังตารางค่าสูงสุดของคุณ

  ขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้อธิบายวิธีการสร้างแบบสอบถาม

  หมายเหตุ: เว้นแต่ว่าฐานข้อมูลของคุณถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล หรืออยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ Access ป้องกันไม่ให้คุณเรียกใช้คิวรีแอคชันที่อธิบายไว้ที่นี่ ทำตามขั้นตอนในการเปิดใช้งานเนื้อหาใด ๆ ที่ถูกบล็อกก่อนที่คุณพยายามสร้างทำให้ชุดแรกของตาราง และผนวกแบบสอบถามที่อธิบายที่นี่

  เปิดใช้งานเนื้อหาในฐานข้อมูล

  • บนแถบข้อความ ให้คลิก ตัวเลือก

   กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office จะปรากฏขึ้น

  • เลือกเปิดใช้งานเนื้อหานี้ แล้ว คลิ กตกลง

  • เรียกใช้คิวรีของคุณอีกครั้ง

   ถ้าคุณไม่เห็นแถบข้อความ

  • บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มแสดง/ซ่อน คลิกแถบข้อความ

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดปิดใช้งานและความปลอดภัยของ Access ดูบทความSecure ฐานข้อมูล Access 2007

   สร้างคิวรี

 • สร้างคิวรีค่าด้านบนและล่าง

  สำหรับขั้นตอนจำเป็นในการสร้างแบบสอบถามค่าสูงสุดหรือล่าง ดูส่วนค้นหาระเบียนที่ มีค่าสูงสุดหรือล่างก่อนหน้านี้ในบทความนี้ ถ้าคุณต้องการจัดกลุ่มระเบียนของคุณตามประเภท ดูส่วนค้นหาค่าบนหรือด้านล่างสำหรับระเบียนในประเภทหรือกลุ่มก่อนหน้านี้ในบทความนี้

 • บันทึกคิวรีแต่ละรายการ และเปิดทิ้งไว้สำหรับใช้ในขั้นตอนถัดไป

สร้างทำให้คิวรีแบบตาราง

 1. มีค่าสูงสุดของคุณ เปิดคิวรีในมุมมองออกแบบ:

  บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มชนิดของคิวรี คลิสร้างตาราง
  กล่องโต้ตอบสร้างตาราง ปรากฏขึ้น

 2. ในกล่องชื่อตาราง พิมพ์ชื่อสำหรับตารางที่จะเก็บระเบียนด้านบนและล่าง ตัวอย่าง พิมพ์บนและล่างระเบียนแล้ว คลิ กตกลง
  ทุกครั้งที่คุณเรียกใช้คิวรี แทนที่จะแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล แบบสอบถามสร้างตาราง และแทนค่าสูงสุด ด้วยข้อมูลปัจจุบัน

 3. บันทึกและปิดคิวรี

สร้างคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

 1. เปิดคิวรีค่าด้านล่างของคุณในมุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิดของคิวรี ให้คลิก ผนวก

 3. ในกล่องโต้ตอบแบบใช้ผนวกข้อมูล พิมพ์ชื่อเดียวกันกับที่คุณพิมพ์ลงในกล่องโต้ตอบสร้างตาราง
  ตัวอย่าง พิมพ์บนและล่างระเบียนจากนั้น คลิตกลง ทุกครั้งที่คุณเรียกใช้คิวรี แทนที่จะแสดงผลลัพธ์ในมุมมองแผ่นข้อมูล แบบสอบถามผนวกระเบียนที่ไปยังตารางที่ด้านบนและล่างระเบียน

 4. บันทึกและปิดคิวรี

เรียกใช้คิวรี

คุณก็พร้อมที่จะเรียกใช้แบบสอบถามสอง

 • ในหน้าต่างฐานข้อมูล ดับเบิลคลิกที่คิวรีค่าสูงสุด และคลิกใช่ ในข้อความ

 • ดับเบิลคลิกที่คิวรีค่าล่าง และคลิกใช่ ในข้อความ

 • เปิดตารางระเบียนด้านบนและล่างในมุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×