การค้นหาบุคคลและที่ติดต่อ

การค้นหาบุคคลและที่ติดต่อ

ไม่ว่าคุณจะมีที่ติดต่อไม่กี่รายการ หลายร้อย หรือมากกว่าหนึ่งพัน บางครั้งคุณก็ต้องการค้นหาที่ติดต่อแทนที่จะเลื่อนดูรายการที่ติดต่อยาวเหยียด มีหลายวิธีที่คุณสามารถค้นหาบุคคลและที่ติดต่อใน Outlook

มีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้ในการค้นหาที่ติดต่อ คุณสามารถใช้กล่องค้นหาบุคคลบน Ribbon ในทุกโฟลเดอร์ของ Outlook ค้นหาขณะสร้างข้อความหรือการประชุมใหม่ หรือค้นหาในบานหน้าต่างบุคคลของ Outlook (เดิมเรียกว่าโฟลเดอร์ที่ติดต่อ)

ค้นหาที่ติดต่อโดยใช้กล่องค้นหาบุคคลบน Ribbon

นี่คือวิธีที่รวดเร็วและง่ายที่สุดในการค้นหาที่ติดต่อ วางเคอร์เซอร์ของคุณในกล่องค้นหาบุคคล แล้วเริ่มพิมพ์ตัวอักษรส่วนแรกของชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้น ขณะที่คุณพิมพ์ Outlook จะค้นหาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ตัวอักษร t Outlook จะส่งกลับรายการที่ตรงกัน เช่น Ton, Tharasorn และ Taninya ถ้าคุณพิมพ์ ta Outlook จะปรับปรุงรายการนั้นเป็น Taninya

ค้นหาที่ติดต่อขณะสร้างข้อความใหม่

เมื่อคุณเลือกปุ่ม ถึง สำเนาถึง หรือสำเนาลับถึง ในข้อความใหม่ Outlook จะแสดงสมุดรายชื่อเริ่มต้นของคุณ ถ้าคุณมีบัญชี Exchange หรือ Office 365 แสดงว่าเป็นรายชื่อส่วนกลางขององค์กรของคุณ ถ้าคุณใช้บัญชี POP หรือ IMAP คุณจะเห็นโฟลเดอร์ที่ติดต่อของคุณ

ถ้าคุณมีโฟลเดอร์ที่ติดต่อหรือสมุดรายชื่อหลายรายการ คุณสามารถใช้เมนูดรอปดาวน์ภายใต้สมุดรายชื่อเพื่อเลือก เมื่อคุณทำเช่นนั้น คุณจะเห็นรายการที่ติดต่อ ที่เรียงตามชื่อตามลำดับตัวอักษร

เมื่อต้องการค้นหา ให้พิมพ์บางส่วนของชื่อของที่ติดต่อในกล่อง ค้นหา แล้วเลือก ไป คุณสามารถเลือกปุ่มตัวเลือก คอลัมน์เพิ่มเติม เพื่อค้นหาตามเขตข้อมูลอื่น เช่น แผนก โทรศัพท์ และตำแหน่งที่ตั้ง เมื่อ Outlook ส่งกลับรายการที่ติดต่อ ให้ดับเบิลคลิกรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มลงในกล่อง ถึง หรือเลือกที่ติดต่อ แล้วคลิก ถึง สำเนาถึง หรือสำเนาลับถึง เพื่อเพิ่มที่ติดต่อลงในกล่องเหล่านั้น

ค้นหาที่ติดต่อในบานหน้าต่าง บุคคล

 1. เลือก บุคคล ทางด้านล่างของหน้าจอ

  คลิก บุคคล

 2. ในบริเวณเหนือรายการที่ติดต่อ ให้วางเคอร์เซอร์ในช่อง ค้นหาที่ติดต่อ

  คลิก การค้นหาที่ติดต่อ บนแท็บ บุคคล

  หมายเหตุ: กล่องค้นหาที่ติดต่อทางด้านบนของรายชื่อที่ติดต่อจะแตกต่างจากกล่อง ค้นหาบุคคล ที่อยู่ที่มุมขวาบนของ Ribbon ของ Outlook กล่อง ค้นหาบุคคล จะค้นหาชื่อและที่อยู่อีเมลเท่านั้น กล่อง ค้นหาที่ติดต่อ จะค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ชื่อบริษัท และอื่นๆ

  กล่อง การค้นหาบุคคล เมื่อเทียบกับกล่อง การค้นหาที่ติดต่อ

 3. พิมพ์ ชื่อของบุคคล หรือ ข้อมูลอื่นๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อบริษัทที่ต้องการค้นหา

  เคล็ดลับ: คุณสามารถค้นหาข้อมูลเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดได้ เช่น ถ้าคุณกำลังค้นหาบุคลชื่อ Cholacha Pratsakul คุณสามารถพิมพ์ชื่อเต็มหรือ “pra” ซึ่งแทนอักขระสามตัวแรกของนามสกุลได้

 4. Outlook จะแสดงผลลัพธ์การค้นหาในฟอร์มบัตร ซึ่งแสดงรูปของที่ติดต่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่บริษัทหรือที่อยู่บ้าน และหมายเลขโทรศัพท์ คลิกบุคคลที่คุณต้องการจากผลลัพธ์การค้นหา

  หมายเหตุ: ขณะที่คุณพิมพ์ Outlook จะปรับปรุงการค้นหาไปด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ตัวอักษร J ลงไป Outlook จะส่งกลับผลลัพธ์ที่มี Jantha, Jaturong, Jakkapong, Jularat และ Julaporn ถ้าคุณพิมพ์ Jul ลงไป Outlook จะส่งกลับผลัพธ์ที่มี Jularat และ Julaporn ในทุกเขตข้อมูล รวมถึง ชื่อบริษัท ที่อยู่อีเมล และที่อยู่จริง

จำกัดขอบเขตการค้นหาของคุณ

ได้รับผลลัพธ์จำนวนมากเกินไปเมื่อค้นหาด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนหรือข้อมูลบางส่วนใช่หรือไม่ ให้ลองปรับการค้นหาของคุณ เมื่อคุณเลือกกล่อง ค้นหาบุคคล บนแท็บ บุคคล, แท็บ เครื่องมือค้นหา จะปรากฏขึ้น

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดแท็บ เครื่องมือค้นหา ด้วยการกด Ctrl+E ได้

แท็บ เครื่องมือค้นหา

มีตัวเลือกจำนวนมากที่นี่ซึ่งพร้อมจะช่วยจำกัดขอบเขตการค้นหาของคุณ รวมถึงกลุ่มของตัวเลือกต่อไปนี้บนแท็บ เครื่องมือค้นหา

 • ขอบเขต    เปลี่ยนโฟลเดอร์ที่คุณต้องการค้นหา

 • ปรับปรุง    ค้นหาผู้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ในข้อมูลที่ติดต่อ หรือข้อมูลเฉพาะอื่นๆ

 • ตัวเลือก    ใช้การค้นหาก่อนหน้านี้ หรือเปลี่ยนตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง

ในที่ติดต่อ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในกล่อง ค้นหาที่ติดต่อ ให้พิมพ์ชื่อหรือข้อมูลที่ติดต่ออื่นๆ

  กล่อง การค้นหาที่ติดต่อ

 • กด CTRL+E

คุณสามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใส่ส่วนหนึ่งของชื่อธุรกิจหรือหมายเลขโทรศัพท์

 • ในมุมมองบัตรต่างๆ เช่น นามบัตร หรือ บัตรที่อยู่ ให้คลิกตัวอักษรในดัชนีตัวอักษรที่แสดงอยู่ถัดจากบัตร

 • ในมุมมอง ตาราง เช่น รายการโทรศัพท์ หรือ ตามบริษัท ให้คลิกส่วนหัวคอลัมน์เพื่อเรียงลำดับที่ติดต่อตามเกณฑ์ที่สอดคล้องกับคอลัมน์ ตัวอย่างของส่วนหัวคอลัมน์คือ ชื่อเต็มตำแหน่งงานบริษัท และ ประเภท

คุณยังสามารถค้นหาที่ติดต่อจากโฟลเดอร์ใดๆ ใน Outlook ให้ทำดังต่อไปนี้:

 • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ค้นหา ในกล่อง ค้นหาติดต่อ ให้พิมพ์ชื่อของที่ติดต่อ

  คุณสามารถพิมพ์บางส่วนของชื่อ เช่น Judy L, ชื่อหรือนามสกุล, อีเมลแอดเดรส, ชื่อที่แสดง, หรือชื่อบริษัทก็ได้

จำกัดขอบเขตการค้นหาของคุณ

เมื่อคุณคลิกกล่อง ค้นหาที่ติดต่อ แท็บ เครื่องมือการค้นหา จะปรากฏขึ้น คำสั่งค้นหาจะทำให้คุณสามารถปรับปรุงการค้นหาของคุณได้เพื่อช่วยให้คุณค้นหาที่ติดต่อ

เครื่องมือค้นหาบนแท็บค้นหาใน ribbon

 • ขอบเขต    เปลี่ยนโฟลเดอร์ Outlook ที่อยู่ในการค้นหาของคุณ

 • ปรับปรุง    รายการค้นหาที่ยึดตามการจัดประเภท หรือเฉพาะรายการที่มีเขตข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือที่ติดต่อที่คุณเลือก

 • ตัวเลือก    ตรวจทานและใช้การค้นหาก่อนหน้านี้อีกครั้ง หรือเปลี่ยนตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง

ค้นหาจากกล่องจดหมายเข้าของคุณ

คุณยังสามารถค้นหาที่ติดต่อจากโฟลเดอร์ใดๆ ในกล่องจดหมายได้

 • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ค้นหา ในกล่อง ค้นหาติดต่อ ให้พิมพ์ชื่อของบุคคลที่คุณต้องการค้นหา

  คุณสามารถพิมพ์บางส่วนของชื่อ, ชื่อหรือนามสกุล, อีเมลแอดเดรส, ชื่อที่แสดง, หรือชื่อบริษัทก็ได้

ค้นหาโดยใช้กล่องค้นหาสมุดรายชื่อ

กล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

 • บน มาตรฐานแถบเครื่องมือ ในกล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของที่ติดต่อที่คุณต้องการค้นหา ที่ติดต่อ Outlook ของคุณจะถูกค้นหาก่อน ถ้าไม่มีรายการที่ตรงกัน จะค้นหาสมุดรายชื่ออื่นๆ ที่พร้อมใช้งานทั้งหมด รวมทั้งสมุดรายชื่อที่คุณเพิ่มและค้นหา

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถพิมพ์บางส่วนของชื่อ เช่น Judy L, ชื่อหรือนามสกุล, ชื่อ “ที่แสดง”, นามแฝงอีเมล หรือชื่อบริษัทก็ได้ เมื่อต้องการเปิดที่ติดต่อที่คุณค้นหาก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็ว ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากกล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ แล้วคลิกชื่อที่คุณต้องการ

ใส่ข้อความหลังจากที่คุณพบชื่อหรืออีเมลแอดเดรส

 1. ในข้อความใหม่ ให้คลิกกล่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ที่ส่วนหัวของข้อความ

 2. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อ

 3. ดับเบิลคลิกที่ชื่อในรายการ ชื่อ แล้วคลิก ตกลง

  ทำไมฉันถึงไม่เห็นรายการชื่อ (คอลัมน์) ในสมุดรายชื่อ

  คุณอาจใช้ตัวเลือกค้นหา คอลัมน์เพิ่มเติม ในครั้งล่าสุดที่คุณใช้สมุดรายชื่อ คลิก ชื่อเท่านั้น ที่อยู่ถัดจาก ค้นหา เพื่อคืนค่ามุมมองรายการชื่อ

  การค้นหาคอลัมน์เพิ่มเติม

วิธีอื่นๆ ในการค้นหา

เมื่อคุณพิมพ์ชื่อในกล่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ของข้อความอีเมล Outlook จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าชื่อที่คุณพิมพ์ตรงกับชื่อในสมุดรายชื่อหรือไม่ ถ้าตรงกัน ชื่อที่แสดงและอีเมลแอดเดรสจะถูกกรอก เพื่อให้คุณส่งข้อความได้ ถ้าไม่ตรงกัน กล่องโต้ตอบ ตรวจสอบชื่อ จะปรากฎขึ้นเพื่อให้คุณใส่ข้อมูลเพิ่มเติม ถ้ามีชื่อมากกว่าหนึ่งชื่อที่มีตัวอักษรที่คุณพิมพ์ คุณสามารถเลือกชื่อที่คุณต้องการได้จากรายการ ถ้าไม่พบชื่อ คุณอาจต้องค้นหาในสมุดรายชื่ออื่นๆ หรือสร้าง ที่ติดต่อ ใหม่

ถ้าคุณพิมพ์อีเมลแอดเดรสหรือนามแฝงในกล่อง และบุคคลนั้นหรือรายการแจกจ่ายอยู่ในสมุดรายชื่อ ชื่อที่แสดงจะถูกกรอก และแทนที่ข้อความที่คุณพิมพ์

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก สมุดรายชื่อ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดสมุดรายชื่อจากเมนู เครื่องมือ และในข้อความที่เปิดได้ ในข้อความ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ชื่อ ให้คลิก สมุดรายชื่อ

 2. ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการค้นหาชื่อ

  สมุดรายชื่อในรายการสมุดรายชื่อ ยกเว้น สมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL) จะถูกสร้างขึ้นจากโฟลเดอร์ในที่ติดต่อของคุณ ตามค่าเริ่มต้น เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook หลักของคุณจะถูกสร้างเป็น สมุดที่อยู่ของ Outlook โฟลเดอร์ที่ติดต่ออื่นๆ ที่คุณสร้างขึ้นจะแสดงรายการเช่นกัน เว้นแต่ว่าคุณจะตั้งคุณสมบัติเพื่อป้องกันไม่ให้แสดง Microsoft Exchange GAL ถูกสร้างขึ้นและดูแลโดยผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณ

  รายการสมุดรายชื่อ
 3. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อหรือส่วนหนึ่งของชื่อที่คุณต้องการค้นหา

  ค้นหาชื่อ

  เมื่อต้องการค้นหาชื่อโดยใช้ข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อเรื่องหรือตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก คอลัมน์เพิ่มเติม และใส่ข้อมูล คุณสามารถค้นหาเกณฑ์ได้หลายเกณฑ์ในกล่องนี้ หลังจากแต่ละเกณฑ์ ให้พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค แต่ละคอลัมน์ที่ใส่ หรือที่เรียกว่าเขตข้อมูลสำหรับข้อมูลนี้ จะถูกค้นหา

  ทำไมฉันถึงไม่เห็นรายการชื่อ (คอลัมน์) ในสมุดรายชื่อ

  คุณอาจใช้ตัวเลือกค้นหา คอลัมน์เพิ่มเติม ในครั้งล่าสุดที่คุณใช้สมุดรายชื่อ คลิก ชื่อเท่านั้น ที่อยู่ถัดจาก ค้นหา เพื่อคืนค่ามุมมองรายการชื่อ

  การค้นหาคอลัมน์เพิ่มเติม

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่พบชื่อที่คุณต้องการในสมุดรายชื่อที่คุณค้นหา ให้ค้นหาในสมุดรายชื่ออื่นๆ รายการสมุดรายชื่อสามารถมีหลายสมุดรายชื่อ ซึ่งมีข้อมูลที่แตกต่างกัน ค้นหารายการในคอลัมน์ใดๆ

  • ถ้าคุณกำลังค้นหา LDAP  อินเทอร์เน็ตไดเรกทอรี สำหรับอีเมลแอดเดรส คุณจะมีตัวเลือกในการค้นหาชื่อตามอักขระที่เริ่มต้นชื่อ หรือด้วยอักขระที่อยู่ในชื่อโดยการคลิกที่ เริ่มต้นด้วย หรือ มี

  1. ในกล่องโต้ตอบ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่ออื่นในรายการ สมุดรายชื่อ

  2. เมื่อต้องการดูที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อ Outlook ของคุณ ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกชื่อของโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณต้องการภายใต้ สมุดรายชื่อ Outlook

   ที่ติดต่อจะต้องเป็นรายการในเขตข้อมูล อีเมล หรือในเขตข้อมูล โทรสาร เพื่อให้ปรากฎให้สมุดรายชื่อ Outlook/โฟลเดอร์ ที่ติดต่อ

ใส่ข้อความหลังจากที่คุณพบชื่อหรืออีเมลแอดเดรส

 1. ในข้อความใหม่ ให้คลิก ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ที่ส่วนหัวของข้อความ

 2. ค้นหาชื่อหรือที่อยู่อีเมลโดยใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้า ค้นหาชื่อในสมุดรายชื่อ

 3. ดับเบิลคลิกที่ชื่อหรืออีเมลแอดเดรส ในรายการในสมุดรายชื่อ แล้วคลิก ตกลง

  ทำไมฉันถึงไม่เห็นรายการชื่อ (คอลัมน์) ในสมุดรายชื่อ

  คุณอาจใช้ตัวเลือกค้นหา คอลัมน์เพิ่มเติม ในครั้งล่าสุดที่คุณใช้สมุดรายชื่อ คลิก ชื่อเท่านั้น ที่อยู่ถัดจาก ค้นหา เพื่อคืนค่ามุมมองรายการชื่อ

  การค้นหาคอลัมน์เพิ่มเติม

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก สมุดรายชื่อ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดสมุดรายชื่อจากเมนู เครื่องมือ และในข้อความที่เปิดได้ ในข้อความ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ชื่อ ให้คลิก สมุดรายชื่อ

 2. ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการค้นหาชื่อ

  รายการสมุดรายชื่อ

 3. สำหรับกล่อง ค้นหา ให้คลิก คอลัมน์เพิ่มเติม

 4. พิมพ์ข้อมูลหรือส่วนหนึ่งของข้อมูลที่คุณกำลังค้นหา ตัวอย่างเช่น พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งที่ตั้ง หรือชื่อของบุคคล

  หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถค้นหาเกณฑ์ได้หลายเกณฑ์ในกล่องนี้ หลังจากแต่ละเกณฑ์ ให้พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค แต่ละคอลัมน์ที่ใส่ หรือที่เรียกว่าเขตข้อมูลสำหรับข้อมูลนี้ จะถูกค้นหา

  • คุณสามารถใส่ชื่อของบุคคล หรือบางส่วนของชื่อ ในกล่อง ค้นหา เพื่อปรับปรุงการค้นหา

  • ถ้าคุณไม่พบบุคคลที่คุณกำลังค้นหา คุณอาจต้องค้นหาในสมุดรายชื่ออื่นๆ สมุดรายชื่อทั้งหมดอาจไม่มีเขตข้อมูลที่เหมือนกัน

ฟีเจอร์การค้นหาขั้นสูงจะช่วยให้คุณสามารถใช้คำสำคัญหรือเกณฑ์หลายรายการในการค้นหาบุคคล ซึ่งจะคล้ายกับการค้นหาโดยใช้ตัวเลือก คอลัมน์เพิ่มเติม ในกล่อง ค้นหา แต่คุณจะต้องใส่เกณฑ์การค้นหาในเขตข้อมูลที่แยกต่างหาก แทนที่จะใส่ลงในกล่องเดียวกันแล้วคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ติดต่อที่ใส่สำหรับบุคคล บางเขตข้อมูลอาจนำไปใช้กับการค้นหา

การค้นหาขั้นสูงจะช่วยให้คุณเห็นเขตข้อมูลที่กำลังถูกค้นหาด้วยคำสำคัญหรือเกณฑ์เฉพาะ

 1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก สมุดรายชื่อ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถเปิดสมุดรายชื่อจากเมนู เครื่องมือ และในข้อความที่เปิดได้ ในข้อความ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ชื่อ ให้คลิก สมุดรายชื่อ

 2. ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการค้นหาชื่อ

  เลือกสมุดรายชื่อเพื่อค้นหาจากรายการ

 3. คลิก การค้นหาขั้นสูง

 4. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ข้อมูลในเขตข้อมูลที่เหมาะสม

  พิมพ์เกณฑ์การค้นหาเพื่อค้นหาบุคคล

  ยิ่งคุณใส่ข้อมูลมากเท่าไหร่ ผลลัพธ์การค้นหาจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่พบบุคคลที่คุณกำลังค้นหา คุณอาจต้องค้นหาในสมุดรายชื่ออื่นๆ สมุดรายชื่อทั้งหมดอาจไม่มีข้อมูลที่เหมือนกัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×